Община СТАМБОЛОВО

Народно читалище “Христо Ботев-1926”
с. Стамболово, общ. Стамболово
Телефон за контакти 0879635772
Електронна поща: violeta_del4eva_stambolovo@abv.bg

Народно читалище „Иван Вазов – 1928″
с. Долно Ботево, общ. Стамболово
Телефон за контакти 0879635779
Електронна поща: basrie_mustafa@abv.bg

Народно читалище „Васил Левски – 1946г”
с. Лясковец, общ. Стамболово
Телефон за контакти 0886931341
Електронна поща: sazie_68@abv.bg

Народно читалище „Просвета – 1936”
с. Поповец, общ. Стамболово
Телефон за контакти 0879635735
Електронна поща: djebeli70@abv.bg

Народно читалище „Кирил и Методий -1960”
с. Рабово, общ. Стамболово
Телефон за контакти 0879635730
Електронна поща: ergul.halim@abv.bg

Народно читалище „Светлина – 1927”
с. Тънково, общ. Стамболово
Телефон за контакти 0877635774
Електронна поща: nikolina_marasheva@abv.bg

Народно читалище ”Пробуда – 1937”
с. Зимовина, общ. Стамболово
Телефон за контакти 0988825610
Електронна поща: sirona_fsg@abv.bg

Народно читалище “Развитие-1946”
с. Силен, общ. Стамболово
Телефон за контакти 0879635771
Електронна поща: dimitrina.vacheva@abv.bg

Народно читалище “Христо Ботев-1929”
с. Царева поляна, общ. Стамболово
Телефон за контакти 0879635776
Електронна поща: nikolina.toneva@abv.bg

Народно читалище “ Съзнание-1890″
с. Жълти бряг, общ. Стамболово
Телефон за контакти 0879635778
Електронна поща: marialozkovanakova@abv.bg