Община МИНЕРАЛНИ БАНИ

Народно читалище ”Заря-1957”
с. Минерални бани, ул. Липа 1
Телефон за контакти 0888672476
Електронна поща: biblioteka_min_bani@abv.bg

Народно читалище „Христо Ботев–1985”
с.Боян Ботево, общ. Минерални бани
Телефон за контакти 0877136080
Електронна поща: citalistes.boyanbotevo@abv.bg

Народно читалище „Кирил и Методий-1952”
с. Караманци, общ. Минерални бани
Телефон за контакти 0877422035
Електронна поща: citaliste_km1952@abv.bg

Народно читалище „ Борба – 1927”
с. Сърница, общ. Минерални бани
Телефон за контакти 0897202311
Електронна поща: borba1927@abv.bg

Народно читалище „Будилник – 1903”
с. Сусам, общ. Минерални бани, ул.“Съединение „№2-4
Телефон за контакти 0889292883
Електронна поща: budilnik1903susam@abv.bg