Община ИВАЙЛОВГРАД

Народно читалище “Пробуда 1914”
гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. “Орфей”, 1
Телефон за контакти : 03661/ 6051; 6158
факс 03661/ 6051 0886/803976
Електронна поща: chitalishtelibrary_ivg@abv.bg

Народно читалище “Пробуда 1914” Ивайловград има 6 клона :

Филиал 1 кв. Лъджа – Ивайловград
Филиал 2 с. Свирачи, ул. „Армира“
Филиал 3 с. Славеево, ул. „Първа“ 5
Филиал 4 с. Железино, ул. „Пробуда“
Филиал 5 с. Плевун, ул. „Капитан Петко войвода“ 1
Филиал 6 с. Кондово, ул. „Първа“ 6