FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Ноември 2013

РБ “ХР. СМИРНЕНСКИ” – ХАСКОВО

ПРОГРАМА „ГЛОБНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ”

 

28 – 29 ноември, 2013 г.  гр.Хасково

 

Регионална тематична среща

 

ИНОВАТИВНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ – ФАКТОР ЗА ДОБРИ ПАРТНЬОРСТВА
 

Откриване – Атaнас Димитров, секретар на Община Хасково

Презентации :
„Програма „Глобални библиотеки” – заключителен етап и постигнати резултати от целевите библиотеки в обл. Хасково”
Огнян Генов, IT- специалист в РБ”Хр.Смирненски”
„Традиционното и виртуалното – ръка за ръка”( резултати от проект по ГСФИП)
Тонка Гогова, секретар-библиотекар на НЧ”Пробуда”,с. Конуш
„Компютрите мислят, чувстват, творят”( резултати от проект по ГСФИП)
 Петя Милушева, гл.библиотекар в библиотеката при ОНЧ”Заря”, Хасково
  Людмила Стайкова, ръководител на компютърна школа”Вале” при ОНЧ”Заря”, Хасково
„Иновативни услуги в библиотеката, с подкрепата на „Глобални библиотеки-България” ( резултати от проект по ГСФИП)
Росимира Шишманова, библиотекар в библиотеката при НЧ”Пробуда”, Ивайловград

 „Популяризиране на уникалните природни забележителности, история, местно културно наследство и   традиции - виртуално пътешествие”
Красимир Пилев, директор на Туристически информационен център
„Заедно срещу насилието”
Красимира Богданова, психолог в РЗИ, Хасково
„ Научени уроци”- представяне на добри практики и информация за новия период 2014 – 2020 г. Юлия Динкова, управител на ОИЦ, Хасково       

„Лимецът – храна на боговете – виртуална разходка”
Димитрина Въчева, секретар-библиотекар в НЧ”Развитие“, с.Силен, общ. Стамболово
„Как да направим нашата почивка незабравима ”
Мария Накова, секретар-библиотекар н НЧ”Съзнание”, с.Жълти бряг, общ.Стамболово
„Библиотеката - желана територия за деца”
Светла Билярска, библиотекар в Детски отдел на ГБ”П.Пенев”, Димитровград

Работа по групи по изготвяне на идейни предложения на тема „Иновативните услуги в обществените библиотеки – фактор за добри партньорства”.
Представяне на идейните предложения. Дискусия.

      

 

 

 


 

Изложба

"Природата дарява топлина на дома"

 

На 12 ноември приключи конкурса за детски рисунки на тема „Природата дарява топлина“ , организиран от фирма „Екотерм“ – Хасково, „Академия за таланти” – Димитровград и с подкрепата на РБ „Хр. Смирненски“ - Хасково . Най-добрите творби са изложени в централното фоайе на библиотеката. Изложбата ще остане до 22 ноември.