FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Юни 2013

Работно ателие „Историята на регионалния печат в Хасково”

Работно ателие „Историята на регионалния печат в Хасково” проведе ученическият клуб „ Репортер ” в Хасково с ръководител Даниела Стоянова, член на СБЖ

Преди да излязат в лятна ваканция, гимназистите, които проявяват интерес към журналистиката, посетиха Регионалната билиотека „Христо Смирненски” и се запознаха с историята на регионалния печат в хасковския край. Библиотекарката Елена Димова представи на младежите съхраняваните в хранилищата периодични издания от 1921 г до 1989 г.
 

Младите репортери разгърнаха страниците на старите вестници и юбилейни листове , издадени по различни поводи, и с интерес коментираха заглавия, публикации, карикатури, реклами от онова време. Те научиха също, че с историята на хасковската преса са свързани редица именити творци, сред които Тома Измирлиев, създател и редактор на вестник „Утринна поща“.

 


 

 

Обучение по ИКТ за хора със зрителни увреждания

От 24 юни до 04 юли 2013 г., в Регионална библиотека „Хр.Смирненски” се проведe обучение по ИКТ за хора със зрителни увреждания.  Курсът е част от обучителната програма на „Глобални библиотеки” и се провежда в партньорство със  Сдружение на Съюза на слепите в Хасково.
   Станислава Захова – Обучител по Програма „Глобални библиотеки- България”  обучава 5 граждани със зрителни увреждания от община Хасково. 10 дни участниците  усвояват  работа с
Windows 7, текстообработваща програма Word, търсене в Интернет, Електронна поща и Скайп.
   Обучението  се проведe  в обучителния център на библиотеката оборудван по Програма „Глобални библиотеки- България”.

 

 

 


 

Мина Карагьозовa представи книгата си „Ранени от словото”

Тя е издание на Славянската литературна и артистична академия.

Книгата   на Карагьозовa съдържа есеистика, публицистика и литературна критика. Редактор е Елка Няголова. Славянски войни на светлината и славянските духовни пространства  са част от темите,    които е разгледала  авторката. Ценностите,  залегнали в славянската литература и славянската артистична академия са основно разгледани от авторката.
Толстой, Петър Дънов, Дора Габе, Пушкин са само част от великите имена , които творецът споменава. Тази книга е създавана почти две десетилетия, сподели Карагьозова. Едно от основните послания на Мина е, че критиката е любов. В книгата си авторката е отделила внимание и на хасковски творци.   На страниците  могат читателите да прочетат  и какво е мнението на твореца за емблематична част от културния свят на града. 

 

 
 
 
Програма „Глоб@лни библиотеки-България"

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ХР.СМИРНЕНСКИ” – ХАСКОВО
 
 РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “П. СТЪПОВ” – ТЪРГОВИЩЕ
                     
Форум за местно развитие:
“Е-партньорство – фактор за развитие на обществената библиотека”
 
На  06 и 07 юни, 2013г. в комплекс„Родопи – Цвете” в Слънчев бряг се проведе форум за местно развитие на тема : “Е-партньорство – фактор за развитие на обществената библиотека”, в който взеха участие библиотекари от Хасковска и Търговищка област, партньори и гости.
Всички участници бяха поздравени от г-жа Тони Койчева, регионален координатор за област Хасково и представител на символичните домакини на състоялото се събитие. Тя сподели своите очаквания и ползи от предстоящата среща, пожела успех и ползотворна работа на форума. Г-жа Койчева представи своята колежка Росица Куцарова, регионален координатор за област Търговище, г-н Николай Марков, регионален мениджър в ЗУП „Глобални библиотеки – България”, представителите на общините, партньорите и специалните гости.
 Участниците във форума бяха поздравени от Атанас Димитров – секретар на Община Хасково, който подчерта изключителната подкрепа към обществените библиотеки от общ.Хасково, участващи активно в Програма”Глобални библиотеки – България” и мястото им в развитието на информационното общество в страната. Пожелание за успешно протичане на форума поднесоха : Васил Несторов – директор на Дирекция “Образование, култура, социални дейности и спорт”, Красимира Богданова и Мария Колева – експерти и партньори от РЗИ-Хасково, Светослава Стоянова – общински съветник от Общински съвет-Хасково и др.Сред гостите и участници във форума бяха кметове на по-малки селища, експерти в отдел”Култура”от различни общини в обл. Хасково. Специален поздрав поднесе актьорът и посланик на РБ”Хр.Смирненски”- Иван Чаушев, който е и почетен гражданин на гр. Хасково.
От страна на Област Търговище, във форума взеха участие представители на Областен информационен център, РЗИ Търговище, общински администрации от гр. Попово и гр. Опака. Като партньори на РБ „Петър Стъпов” се включиха ОДК Т-ще, Регионален исторически музей, представители на бизнеса, НСО и не на последно място местните медии: телевизия и вестници.
Г-жа Росица Куцарова, запозна участниците във форума с основния фактор за развитие на обществената библиотека – партньорството, а Николай Марков разкри общото между библиотеката, дигиталния свят и партньорството, начина на разпределение на техника в по-малките населени места, резултатите и ползите от Глобални библиотеки. Какво промени в живота на хората тази Програма и какво предстои в бъдещ план.
В сесията за ”Партньорството между програма „Глобални библиотеки – България” и институциите”, от страна на област Търговище взе участие Директора на Областен информационен център, г-н Милчо Тонев. Той поздрави присъстващите на срещата и сподели, че партньорството му с библиотеката има дълбоки корени, които са основен показател за ползотворна работа и постигнати успехи.
С помощта на РБ, РЗИ (Хасково и Търговище), като наши партньори, са реализирали множество срещи с ученици, преподаватели, библиотекари и потребители на библиотеките. Над 2 000 човека са запознати със здравословния начин на живот и проекта „Информирани и здрави”. Това е още едно доказателство за добро и ползотворно партньорство.
Вниманието на участниците във форума беше привлечено от презентациите : “Дигитална колекция”Старо Хасково”, представена от Кирилка Страшникова, директор на РБ”Хр.Смирненски”-Хасково и от „Дигитализация на музикални произведения”- от Ася Атанасова, библиотекар в отдел Изкуство на РБ „Петър Стъпов”. С интерес бяха посрещнати и презентациите на : Валентина Терзиева,библиотекар в Градската библиотека-Димитровград “Мост между поколенията, традициите и ползотворното партньорство в ГБ”П.Пенев”; ”Областен информационен център – партньор на обществените библиотеки”, както и общата презентация на целевите библиотеки от ОБЩИНА СТАМБОЛОВО.
С презентация, подготвена от Милена Иванова, се включи и Йорданка Вичева, библиотекар-информатор в Регионална библиотека Търговище, която запозна присъстващите с „Информационните технологии – обединител за партньорства с институции”.
В първата сесия, от втория ден на форума, всички участници бяха разделени по групи и изготвиха идейни предложения на тема „“Е-партньорство – фактор за развитие на обществената библиотека”. Предложенията бяха представени и дискутирани. Родиха се нови идеи и партньорства, обмяната на опит също допринесе за създаването на нови проектни предложения.
В края на работната среща, г-н Николай Марков бе на разположение за въпроси, свързани с бъдещето на Програма Глобални библиотеки. Той сподели впечатленията си от форума и пожела на всички успехи и още реализирани проекти.
Проведената анкета показа ползата от проведения форум и положителните впечатления на всички присъстващи. Участниците бяха напълно удовлетворени от темата, място на срещата и новите запознанства.

Отчетените резултати, доказват ефективността от дейностите по Програмата на „Глобални библиотеки – България”, а желанието и стремежа на всички участници в проекта е - привличане на нови потребители и партньори на библиотеките.

 

 

     

 

 

 

 

 

Откриване на националната кампания"Забавното лятно четене“ 2013

"Забавното лятно четене“ 2013

 

5 юни 2013,гр.Хасково

Детски отдел

14.00 часа

  

Кампанията протича през месеците на лятната

ваканция на учениците

1 юни – 15 септември и е с национално покритие.

В нея могат да участват деца от цялата страна,

които са между 6 и 14 години.