FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Декември 2012

  

 

 “Усещане за Коледа” – така е озаглавена съвместната изложба на РБ” Хр. Смирненски”, Съюзът на слепите  и „Арт  тайм”- школа по изобразителни изкуства при Младежки център. Гости на изложбата бяха кметът на Община Хасково инж. Георги Иванов, председателят на Общински съвет Иван Иванов, Дина Желева - член на управителния съвет на Съюза на слепите в България, общински  съветници и граждани.  Бяха представени красиви ръкоделия, вкусни коледни блюда,  изработени от  незрящите хора , коледни картички и рисунки на малките художници, както  и книги , илюстриращи коледните традиции . По повод  50-годишнината на Съюза на слепите , госпожа Дина Желева връчи на кмета Георги Иванов  медал за особени заслуги. Вокална група „Хасковски бисери” при Съюза на слепите  поздрави гостите с коледни песни.

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

“МИШКАТА  И КНИЖКАТА – ВЪЗМОЖНОТО ПРИЯТЕЛСТВО”
                    регионална тематична среща

На 13 и 14 декември 2012 г., в хотел “Ретро”, гр. Хасково се проведе регионална тематична среща, организирана съвместно с целевите обществени библиотеки от областите Хасково и Кърджали, с подкрепата на  Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Темата на срещата бе „МИШКАТА И КНИЖКАТА – ВЪЗМОЖНОТО ПРИЯТЕЛСТВО”, чрез която се постави акцент върху презентиране на добри практики и иновативността в работата на целевите библиотеки.
 В срещата участваха 80 библиотечни специалисти от целевите библиотеки в двете области, представители на  местната изпълнителна и законодателна власт, сродни културни институти, сдружения и неправителствени организации, с които библиотеките от областите успешно си партнират. От Звеното за управление на Програма Глоб@лни библиотеки - България в срещата взе активно участие регионалният мениджър КРАСИМИР ХРИСТОВ.                    
 Г–н ИВАН ИВАНОВ, Председател на Общински съвет Хасково, поднесе приветствие към участниците в срещата, в което подчерта подкрепата на местната власт към идеята и целите на Програма “Глобални библиотеки – България”, както и към провеждането на форума.  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 


 

 

Учениците от ПГ по автотранспорт "Н. Й. Вапцаров" проведоха урок по литература в РБ "Хр. Смирненски". Запознаха се с  новите заглавия в библиотеката и начините на търсене на литература.  Имаха възможността да подържат в ръцете си фототипните издания на български ръкописни и старопечатни книги.