FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Януари 2011

 Тодор Боров 

     Tодор Боров 

Библиограф, основател на

библиотечната професия в България

110 години от рождението му
 
               Тодор Боров, псевдоним на Тодор Цветанов Тодоров е роден на 30 януари 1901 г. в гр. Лом. Завършва Славянска филология в Софийския университет и заминава за Германия, където специализира в Хумболтовия университет в Берлин от 1924-1927 г.. Там той страстно изучава източноевропейска история, библиография и журналистика. Натрупал солидни знания, Тодоров започва работа като библиотекар в Софийския университет от 1929 г. Успоредно с това работи върху теорията, историята, организацията и методиката на библиографията в България. Така се раждат енциклопедичния обзор “Български книги 1878-1944 година” библиографския указател “Български периодичен печат 1844-1944”. Той е уредник на библиотеката при Българска земеделска кооперативна банка от 1931 до 1944 г.; редактор на Годишника на Българския библиографски институт "Елин Пелин"; директор на Народната библиотека (1944-1949); инициира създаването на Българския библиографски институт и е негов директор в периода (1941-1964). Преподава библиотекознание и библиография в Софийски университет и създава катедра “Библиотекознание и библиография”, на която е и пръв ръководител. Има принос в изработването на библиографски справочници: „Христо Смирненски- препоръчителна библиография” (1953 г), ”Съветската художесвена литература в България”(1955 г.),”Чехов и България”(1955г.); Под негово ръководство е съставена книгата „Мъдростта на вековете” има принос в  спасяването на непубликуваните ръкописи на Яна Язова. Участва в редколегиите на периодичните издания "Развигор (1921-1924 г.), "Нарстуд"(1924-1926 г.) и списанията "Българска книга"(1930 г.) и "Подслон"(1935 – 1942 г). Редактира съчиненията на Елин Пелин, Христо Смирненски, Александър Балабанов. Автор е на книгите: "Пътят към книгите. Увод в библиографията", "Книги, библиотеки, библиография", "Чехов и България. Критико-библиографска студия", "Живот с книги ", "Стъпки по пътя на един дълголетник”. Боров израства като учен влияещ върху културните процеси на своето време, устремил поглед в бъдещето. Предава опита и знанията си на десетки свои последователи.Заслужил деятел на културата (1967 г.)
Почива на 27 май 1993 г.
                                                                
                                                             
        …Винаги съм предпочитал да чета,
                         вместо да пиша –
    толкова прекрасни книги има на света,     
          няма да ми стигнат и два живота!" 
                    Тодор Боров