FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Април 2010

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА”ХР. СМИРНЕНСКИ”- ХАСКОВО

 

Маратон на четенето - 2010г.
 

                                      20 април

  14.00 ч.                                       От “най- малката” до “най-голямата” книга - РБ”Хр.Смирненски”                 четяща щафета – от най-малкия до най-възрастния  активен читател на библиотеката.
14.00 ч.                                            Стартира Обучение по компютърна грамотност за                     хора в неравностойно положение и възрастни хора
 

                                   22 април

  Топлината на планетата - изложба по повод Деня на Земята

 14.00 ч.                                         Среща на средношколци с дебютанти в
Млад.център                               ХХХVIII  Литературни дни”Южна пролет”-
                                                       литературно четене.
 20.30 ч.                                         Среща на лауреати и приятели на “Южна пролет” - литературно четене
 КДК

                                   23 април

 16.00 ч.                                             “Съвременната българска литература и младия

РБ”Хр.Смирненски”                     читател” – дискусия, с участието на Н.Петев-
                                                            Председател на СБП