FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Юни 2009

 

БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ

XIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Библиотеките и културното наследство

4 – 5 юни 2009, Хасково
Община Хасково, зала Хасково

 

ПРОГРАМА

4 ЮНИ

12.00 – 13.00 Регистрация на участниците
13.00 – 13.30 Откриване

 

І. Сесия: Опазване и съхраняване на културното книжовно наследство

Председател: Тонка Койчева

13.30 – 13.45 Боряна Христова,
Анета Дончева (НБКМ)

Националната библиотека на България и опазването на културното книжовно наследство

   
 
13.45 – 14.00 Мила Миронова (РБ Ловеч)

Мястото на библиотеките в културното наследство на България

   
 
14.00 – 14.15 Събина Анева,
Мария Аргирова-Герасимова
(ЦБ на БАН)

Културното наследство в Централната библиотека на Българската академия на науките. Съвременна стратегия

   
 
14.15 – 14.30 Гергана Янакиева
(Столична библиотека)
Опазване и съхранение на фондовете в   Столична библиотека – проблеми и решения
   
 
14.30 – 14.45 Илко Пенелов
(СУ "Св. Климент Охридски")

Една инициатива за опазване на уникални паметници от сбирката на Църковния историко-архивен институт в София

     
  ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
     
14.45 – 15.00 Красимира Ангелова (CABI)
 
     
15.00 – 15.15 Анна Попова
(Глобални библиотеки България)

Представяне на изпълнителната фаза на проект "Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки"

     
15.15 – 15.30 Дискусия  
     
15.30 – 16.00 КАФЕ ПАУЗА  


II. Сесия: Представяне и популяризиране на културното наследство

Председател: Емилия Милкова

16.00 – 16.15

Спаска Тарандова
(Столична библиотека)

Библиотечният консорциум – инструмент за опазване и осигуряване на достъп до културно наследство

   
 
16.15 – 16.30 Динчо Кръстев (ЦБ на БАН)

Национална академична библиотечно-информационна система

   
 
16.30 – 16.45 Цветелина Войчева,
Веселина Ангелова (РБ Варна)
Играй и учи: Heritech game / Play and learn: Настех игра
Успешни практики за популяризиране на културното наследство и усвояване на нови умения
   
 
16.45 – 17.00 Галина Раева,
Красимира Няголова (РБ Силистра)

Регионална библиотека "Партений Павлович" и приносът й за кулутурно-историческата памет на Силистренския край

   
 
17.00 – 17.15 Христина Везирева,
Валерия Йорданова (РБ Русе)

Старопечатният фонд в РБ "Любен Каравелов" – популяризиране, опазване и съхраняване

   
 
17.15 – 17.30 Дискусия
 
   
 
17.30
Културна програма – посещение на паметника на Св. Богородица
 
   
 
19.30 КОКТЕЙЛ – ресторант Фантазия  


5 ЮНИ

ІІ. Сесия: Представяне и популяризиране на културното наследство - продължение

Председател: Калина Иванова

09.00 – 09.15 Росица Добрева 
(РБ Шумен)

Дългосрочна програма "Краеведски литературни маршрути: "Възрожденски творци" на Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" – Шумен

     
09.15 – 09.30 Силвия Врачовска (РБ Враца)

Издателска програма "Роден край" –  оригинален начин за популяризиране на краеведски сбирки от автентични етнографски и фолклорни материали из фондовете на отдел "Краезнание" и "Изкуство" на Регионална библиотека "Христо Ботев" – Враца

     
09.30 – 09.45 Мария Гуленова (СВУБИТ)

"Руската мрежа за културно наследство" и нейните проекти

     
  ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 
     
09.45 – 10.00 Ирина Велева (Ovid)  
     
10.00 – 10.15 Стефан Недков (Инфодар)  
     
10.15 – 10.30 Дискусия  
     
10.30 – 11.00 КАФЕ ПАУЗА  

 

ІІІ. Сесия: Дигитализация на културното наследство – изграждане на дигитални колекции

Председател: Антоанета Димитрова

11.00 – 11.15 Бояна Минчева (НБКМ)

Дигитализацията на старопечатни книги, редки и ценни издания в НБКМ – постижения, проблеми, перспективи

     
11.15 – 11.30

Кристиана Димчева,
Емил Демирев (РБ Варна)

"Другият" живот на старата варненска периодика - визия за бъдещето. Опит, проблеми, решения при дигитализацията на старата варненска периодика като част от *EuropeanaLocal*

     
11.30 – 11.45 Марияна Дженева (РБ Шумен)

Представяне на дигитализирания фонд от българска възрожденска книжнина на Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" в електронния каталог

     
11.45 – 12.00 Даниела Атанасова (ЦБ на БАН)

Опазване на културно-историческото наследство чрез дигитализация

     
12.00 – 12.15 Дискусия  
     
12.30 Закриване