FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Национална библиотечна седмица

 

11 – 15 май Дни на отворените врати. Дни без  глоби.Безплатно ползване на Интернет, библиотечни услуги и др.
11 май 18 ч. Премиера на  “Летен сняг” и среща-разговор с проф.Боян Биолчев.С участието на Божана Апостолова.
12 май 11 ч. Среща с представители от изпълнителната и законодателна местна власт.
13 май 17 ч. “Да се храним здравословно” – среща с проф.Мермерски.
14-15 май 10 ч. “Подобрения и нови решения в програмен продукт АБ” - работен семинар с училищни и читалищни библиотекари  от региона.