FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар / юли 2008

РБ "Хр. Смирненски" спечели проект на Министерството на културата по програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" - 2008 г.

 

Основната цел на програмата бе да се активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като основни центрове на духовност, придобиване на знания и информация.

Участието в програмата бе на конкурсен принцип, чрез подготовка и защита на проекти, подготвени по утвърдени от министъра на културата правила. Със средствата по проектите библиотеките ще закупят предимно българска литература.

От постъпилите 2 110 проекта експертната комисия одобри 1 058, един от които е и този на Регионална библиотека "Христо Смирненски" - Хасково.