FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Юни 2019

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

Проектът „Хасково и Одрин - културно-исторически маршрути“, CB005.1.23.044, изпълнен от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” в партньорство с Фондация на Тракийски университет Одрин, участва за наградите RegioStars, 2019 в категория 1 „Насърчаване на цифровата трансформация“.Проектът е по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за ТГС България - Турция
Можете да подкрепите проекта “Културни и исторически дестинации” (Cultural and historical destinations), като кликнете върху бутона в горния десен ъгъл , срещу заглавието на проекта, на следния линк:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/categ1.

 

 

Благодарим за подкрепата!