FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Януари 2019

 

 

 


 

Каузата на една капачка

 

Поредното количество събрани капачки за по-малко от месец. Благодарим на всички съпричастни с нашата благотворителна кауза граждани.

 

 


 

 

Представяне на книгата на Георги Кушвалиев “Дебили-Недраги”

 

 

 

 На 22 януари  в Читалня №1 беше представена книгата с епиграми „Дебили  недраги” на  Георги Кушвалиев - първият носител на наградата „Крилатият козел“, учредена в памет на Радой Ралин. Илюстратор e  Йовчо Савов.
Авторът беше представен от Кин Стоянов -  издател и рецензент.

 

 


 

  Изложба от карикатури на Йовчо Савов

 

 

 

На 22 януари във фоайето на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” беше открита изложба от карикатури на Йовчо Савов,  обявен през 2010 г. за Карикатурист на годината за особени заслуги в развитието на българската карикатура.  

 


 

 


 

 

 


 

  

Награждаване на

Читател на годината 2018

 

  
Читател на годината за 2018 г. e

Красимир Стойчев Костов  с 365 книги.

 
  

 


 

 

 

 

 

   
 
XLVII  Национален конкурс
за дебютна литература „Южна пролет”
 
 
  
На 17, 18 и 19 април 2019 год. Община Хасково ще проведе XLVII  Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”.
За участие в конкурса се приемат първи книги, киносценарии
и пиеси на автори до 40-годишна възраст в следните жанрове:

- Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
- Проза  (разкази, повести, романи) – издадена книга
- Литературна критика и литературна история – издадена книга
- Детска литература – издадена книга
- Филмов сценарий
- Драматургия

 
 Дебютантите ще бъдат оценявани от компетентно жури. 
 
Община Хасково присъжда във всеки от шестте жанра награда „Лауреат”
с бронзова статуетка „Пегас” и парично възнаграждение в размер на 1000 лв.
 
Община Хасково връчва награда на името на
първия български книгоиздател „Александър Паскалев”
в размер на 2000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и изкуството.
 
Ще бъдат присъдени и допълнителни награди.
 
Книгите, киносценариите и пиесите за конкурса следва да са издадени в периода от 01.01.2018 год. до 31.03.2019 год. включително. Те трябва да се представят най-късно до 31.03.2019 год. в пет екземпляра, които не се връщат обратно, заедно с биографични данни за автора, негова снимка /по възможност в размер за паспорт/, e -mail и мобилeн телефон на адрес:

 
 6300 Хасково
Община Хасково
пл. “Общински” №1
Дирекция  “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”
 
За Базара на книгата при проявено желание участниците могат да  предоставят  от своите книги /при пристигането си в Хасково/.
Община Хасково поема разходите за нощувки на участниците в конкурса.
 
Телефони за справка:
038/603 391, 603 459
038/603 490, 603 461
Е-маil:
culture1_haskovo@abv.bg
 
 

  

 

  

  

 

Изложба под надслов „Критиката – съзнанието на литературата” може да бъде разгледана във фоайето на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” :

 

 

Експозицията представя четирима именити български литературни критици, от рождението на които се навършват кръгли годишнини  през 2019 година. Нешо Бончев Бояджиев – първият български професионален литературен критик, педагог; Александър Балабанов – литературен критик и историк, преводач, публицист; Симеон Радев – публицист и литературен критик и Тончо Жечев – литературен критик и историк.

 

Във витрините са изложени книги от и за тях, разкриващи както литературнокритическата им дейност, така и работата в други професионални области. Литературното наследство на Нешо Бончев е малко – няколко статии, рецензии и преводи, които са свидетелство за високата му култура и достатъчно основание да бъде определян като първият български литературен критик. Нешо Бончев първи превежда „Разбойници” на Шилер и „Тарас Булба” на Гогол. Работи известно време като учител. Александър Балабанов е известен и със своите проучвания за историята на класическите литератури. Регионална библиотека притежава третото издание на „История на класическата литература” на Балабанов и издания на негови преводи от старогръцки  - „Агамемнон” на Есхил и др. Място във витрините е отредено на емблематичните творби на  Симеон Радев - Строителите на съвременна България“ и на Тончо Жечев – „Българският Великден или страстите български”.

                  

 

 

 


 

 

75 години от рождението на

доц. д-р Татяна Ганева Янакиева

 

 

 

Татяна Ганева Янакиева е филолог, библиограф. Родена е на 11 януари 1944 г., гр. Добрич. Завършва СУ ”Св. Кл. Охридски” - българска филология, библиотекознание и библиография. Специализира в Московския държавен институт по култура (1990 г.). Доцент в СУ, Философски факултет, Катедра по библиотекознание, научна информация и културна политика от 1989 г. Председател на Съюза на библиотечните и информационни специалисти в България (днес ББИА) 1990 – 1994 г. Член на Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression на IFLA 1999 – 2001 г. Член е на научните съвети : Центъра по културознание към СУ (1989 – 1991), Експертен библиотечен съвет към МК (1992 – 1994), Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (2000 – 2006) и мн. др. Ръководител и участник в научни проекти: Българска енциклопедия (2001 – 2003), Конверсия на библиографски записи от националната библиография в MARC-среда ( 2004 – 2005) и др. Член на редакционните колегии на „Библиотекар” (1985 – 1990), ”Българска книга” (1992), „Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет Библиотечно-информационни науки. Автор на повече от 130 публикации, между които „Българска литературоведска библиография”, дисертация, 1977; „Петър Динеков. Биобиблиография”, 1982; „Синкретичен етап в развитието на библиографията по нова българска литература” ,1973; „Литературознание и библиография. Генетически и функционални връзки”, 1984. През 2009 г. за постигнати високи творчески резултати и принос в развитието и популяризирането на българската култура и по случай 65-годишнината от рождението  ѝ доц. д-р Татяна Янакиева получава Плакети „Златен  ритон”  и „Сребърен ритон” от Министерството на културата .

 

  


 

Най-активен читател за 2018 г.

Детски отдел

 

 

За седма поредна година Регионална библиотека „Христо Смирненски” награди своите най-активни читатели.

В първа възрастова група (предучилищна група – 3 клас) победителят е Яница Хърсева (5 г.), с най-много заети книги – 238. На второ място е Тереза Хаджийска (8 г.), прочела 148 книги, а на трето място е Гавраил Делчев (8 г.) със заети 108 томчета.

  

 

Във втора възрастова група (8 – 14 г.) първо място зае шестокласничката Александра Иванова с прочетени 98 екземпляра. На второ място е Виктория Димитрова (4 клас), заела 81 книги. Със 79 тома се класира Александра Георгиева (4 клас).

Всички наградени получиха безплатен годишен абонамент, грамоти, книги, а първенците и свои звезди в нашата алея на славата.

„Мили бате!.... Писмата на един дакел” от Станка Пенчева е най-предпочитаната детска книга от български автор за 2018 г., а фаворит от чуждата литература е „Похитителят на мълнии” от Рик Риърдън.

 

  
 

 
 
Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2018 г.
 
 
 
Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект на стойност 8200 лв. към МК за обновяване на библиотечния фонд по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2018 г.
 
 
 
 
 

 
Kниговезки център
 
по проект „Всички заедно” към Агенция  за хора с увреждания
От края на 2018 г. в  Регионална библиотека „Хр. Смирненски” заработи книговезки център, оборудван със   специализирана техника на стойност над 9000 лв.
 
 Центърът е реализиран благодарение на успешно приключилия проект „Всички заедно” към Агенция  за хора с увреждания по  Методика за отпускане на средства
за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
  

 
Общата стойност на проекта е 17 747 лв. Бе изградено още достъпно тоалетно помещение и приспособено едно работно място за лице с трайни увреждания.