FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Ноември 2018

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 


  

 

 

Продрум Димов представи

новата си книга „Мигове с Евтим Евтимов“

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

По случай 1 ноември – Деня на народните будители във фоайето на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” може да бъде разгледана изложба, озаглавена „Библиотекарите. Бележити българи, свързали живота си с професията библиотекар”.

Експозицията представя бележити българи – писатели, историци, учени, оставили трайна диря в българската история и с работата си като библиотекари. Не е случаен фактът, че творящи знание личности, имат усета да систематизират и разпространяват това знание.

 

 

Изложените книги от и за тях разкриват енциклопедичността на представените личности : Константин Кирил Философ – създател на славянската писменост, патриаршески библиотекар(хартофилакс); Неофит Рилски – „патриарх на българските учители и книжовници”, автор на емблематични за своето време трудове, притежава най-голямата частна библиотека през Възраждането; Матей Преображенски (Миткалото) – революционер, апостол на книгата, наречен „българският Леонардо”, заради силното си влечение към техниката:

Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Иван Вазов, Елин Пелин – класици на българската литература, изпълнявали длъжността библиотекар или директор на библиотека (П. Славейков):

Михаил Арнаудов – фолклорист, етнограф литературен историк, поддиректор на Народна библиотека в София; Георги Кирков, Тодор Боров и др. :

 

Различни са начините, по които всеки един от тях е допринесъл за развитието на  България и библиотечното дело, но общото е неразривната връзка между създаването на знание, носещо прогреса, и съхраняването и разпространяването му.