FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Октомври 2018Българска Асоциация " Осиновени и осиновители" и Дора Прангаджийска /психотерапевт/ със съдействието на Регионална библиотека “Христо Смирненски” Хасково представи книгата
" Благодаря ти, мамо! Пътят на осиновения от гнева до прошката" и филма "Триъгълник от любов".

 

 

 

 


 

 

Работна среща по проект

„Библиотека – тийнейджъри – книги”

 


По време на днешната работна среща по проект „Библиотека – тийнейджъри – книги” бяха подбрани мисли, цитати и сентенции, свързани с четенето и книгите. Предвижда се изобразяването им под формата на QR – кодове върху тениски, изработени специално за проекта.

 

 

 

 


 

 

140  години от рождението на Михаил Арнаудов

 

 

 

 


 

 

 

 

 

По случай 1 ноември – Деня на народните будители във фоайето на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” може да бъде разгледана изложба, озаглавена „Библиотекарите. Бележити българи, свързали живота си с професията библиотекар”.

Експозицията представя бележити българи – писатели, историци, учени, оставили трайна диря в българската история и с работата си като библиотекари. Не е случаен фактът, че творящи знание личности, имат усета да систематизират и разпространяват това знание.

 

 

 

Изложените книги от и за тях разкриват енциклопедичността на представените личности : Константин Кирил Философ – създател на славянската писменост, патриаршески библиотекар(хартофилакс); Неофит Рилски – „патриарх на българските учители и книжовници”, автор на емблематични за своето време трудове, притежава най-голямата частна библиотека през Възраждането; Матей Преображенски (Миткалото) – революционер, апостол на книгата, наречен „българският Леонардо”, заради силното си влечение към техниката; Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Иван Вазов, Елин Пелин – класици на българската литература, изпълнявали длъжността библиотекар или директор на библиотека (П. Славейков); Михаил Арнаудов – фолклорист, етнограф литературен историк, поддиректор на Народна библиотека в София; Георги Кирков, Тодор Боров и др.

Различни са начините, по които всеки един от тях е допринесъл за развитието на  България и библиотечното дело, но общото е неразривната връзка между създаването на знание, носещо прогреса, и съхраняването и разпространяването му.

 

 

 

 


  

 

 

 


 

 

 

Поредната дейност по проекта

 

„Библиотека – тийнейджъри - книги”


Поредната дейност по проекта „Библиотека – тийнейджъри -  книги”

се състоя  заедно с младежите от  ЕГ „проф. д-р Асен Златаров”, декорираха Тийн зоната по свой вкус и заснеха видео ревю на любима  книга.