FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Септември 2018

 

 

 


 

 

 

  


 

 

Пътуващата изложба „Книги, посоки, публики” на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (НБКМ) гостува в РБ „Хр. Смирненски” по случай празника на град Хасково.

 


 

            Изложбата на НБКМ е създадена по повод 140 години от създаването на Националната библиотека и Българското председателство на Съвета на ЕС. Експозицията представя д-р Бояна Минчева, главен архивист в отдел „Ръкописи и старопечатни книги” и един от създателите на изложбата.

            В 16 пана отделите „Ръкописи и старопечатни книги”, „Български исторически архив” и „Ориенталски сбирки” към НБКМ разкриват малка част от съкровищата на Националната библиотека на България.  Сред тях са  едни от най-ранните паметници на българската книжовност – Енински апостол (Х – ХІ в.), Добрейшовото четириевангелие ( ХІІІ в.), първият Софрониев препис на История славянобългарска от Паисий Хилендарски (1765 г.). От чуждоезичните ръкописи е представен най-ранният точно  датиран паметник от колекциите на НБКМ – Арменското четириевангелие от 966 г., донесено от Бачковския манастир. Отделено е място и на най-ранните издания на  славянската печатна книга на Балканите – „Четириевангелие” на Макарий от 1512 г., „Часословец” на Яков Крайков, „Абагар” на епископ Фирип Станиславов. В експозицията са подбрани малко известни на широката публика документи, които акцентират на успехите на просветното дело през Възраждането – свидетелство на видния библиограф акад. Никола Михов, издадено от Априловската гимназия в Габрово; завещанието на Евлоги Георгиев, с което дарява средства за построяване и издръжка на висше учебно заведение и др.  Изложбата представя преписи на творби от ранни арабски автори, художествено изработени персийски ръкописи и редки старопечатни издания на османотурски език.


 

        Регионална библиотека „Хр. Смирненски” е представила във витрините фототипни издания на ръкописи и старопечатни книги, част от библиотечния фонд. Сред тях са Асеманиево евангелие; Остромирово евангелие; Четвероевангелие на цар Иван Александър и др.

 

 

 

 


 

 

120 години от рождението на Христо Смирненски