FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Maй 2017

Пресконференция по проект България и Турция

 

 

 

РБ „Хр. Смирненски”, Хасково спечели проект „Хасково и Одрин – културно- исторически дестинации“ съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Турция 2014-2020.  По приоритетна ос 2. Устойчив туризъм. Проектът стартира на 20.03.2017 г. с подписване на договора.

Партньор от Турска страна е Фондация на Тракийски университет, Одрин.

Субсидията по договора е на стойност 93 460,80 €.

Срокът за изпълнение на проекта е 15 (петнадесет) месеца.

Цел на проекта е насърчаване на междукултурния диалог. Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в трансграничните райони, чрез дигитализиране на културно-историческо наследство и подобряване достъпа до него чрез широко използване на новите технологии.

  • Ще бъде създаден  триезичен уеб сайт на проекта, с мобилна версия и профил на проекта в социалните мрежи.
  • Ще бъде изработена дигитална туристическа карта, указваща местата от Хасково и Одрин, които са показани на дигитализираните картички. По този начин туристите ще имат възможност да се ориентират по-лесно и да откриват физическите места на дигитализираните обекти в сайта. 
  • Самите дигитализирани обекти ще бъдат обособени в отделен каталог, съдържащ цялата информация за обектите. каталогът ще дава възможност за търсения по различни признаци.
  • Ще се създаде триезична онлайн готварска книга с рецепти, характерни за региона.
  • Ще бъде издаден и книжен вариант на каталога.

·       Книжен вариант на готварската книга .

 Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Регионална библиотека „Хр. Смирненски”, Хасково и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

 

  


 

 

Янислав Янков

 

 

Янислав Янков гостува на Регионална библиотека "Христо Смирненски". Той представи последната си книга - "Бясно дърво".

Автор е на стихотворения, драми и разкази, мемоарни текстове и текстове за песни. Негови стихове са превеждани на немски, английски, френски, полски, румънски, руски, грузински, осетински и др. езици. Носител е и на Голямата награда "Пеньо Пенев" (1984).

 

 

 


 

 

Първокласници от ОУ „Хр. Смирненски”

 

 

Първокласници от ОУ „Хр. Смирненски” в очакване на лятната ваканция и книжките от препоръчителния списък!

 

 

 


 

 

 

 


 

 

24 май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура.
Витрина
Включени са материали за живота и творчеството на братята Кирил и Методий, изследвания по старобългарска и средновековна българска литература и култура, напомнящи значимостта на тяхната просветителска мисия .

 

 

 


 

 

Първо посещение в библиотеката –
първокласници от ОУ "Свети Климент Охридски"

 

 

 

 


 

 

 

Първо посещение в библиотеката –

ДГ "Славейче" №16

 

 


 


 

 

 

Работна среща

  

На 19 май четиридесет библиотекари от хасковски регион взеха участие в работна среща, организирана от РБ „Хр. Смирненски. Бяха разисквани въпроси, свързани с Информационния регистър на обществените библиотеки. Работната среща е част от експертно- консултантската и квалификационна дейност на регионалната библиотека и по договор РД11-00-229/02.12.2016 г

 

 

 


 

 

Ученици от ГПЧЕ „Ас. Златаров” гостуваха на Регионална библиотека „Хр. Смирненски”

 

Ученици от ГПЧЕ „Ас. Златаров” с ръководител г-жа Диана Бонева гостуваха на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” и презентираха постиженията си по проекта на МОН „Твоят час” в направление „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетенции”.
В рамките на посещението учениците разгледаха гостуващата на РБ „Хр.Смирненски” изложба „Нестор Марков – будителят”, посветена на 180 години от рождението на възрожденеца.

 

 

 


 

 

Проект „Обществената библиотека- достъпно място за всеки”

на  Регионална библиотека „Хр. Смирненски”

 

 

   Проектът „Обществената библиотека- достъпно място за всеки” на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” бе одобрен по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения за осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти, финансирани от Агенцията за хора с увреждания на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Предвижда се реконструкция на входни врати, премахване на препятствия и реновиране на вътрешно пространство. Субсидията е на стойност 14167 лв.

 

 

Премиера на книгата „Ехо от бурята“ на

Стaйко Черкезов

 

 

Стайко Черкезов е роден в град Хасково. Завършва ВСИ “В. Коларов” в Пловдив. Работил е като агроном, а от 1966 г. като журналист в „Хасковска трибуна“ и други регионални вестници, и като кореспондент на централни издания.

В новата си книга „Ехо от бурята” авторът разказва за своите спомени от Втората световна война.

 

 

 

 

Първо посещение в библиотеката - 

 ДГ „Елхица”- ПГ

 

 

 

 

Красимира Кацарска е родом от Благоевград. Завършила е „Българска филология” в Софийския университет с ръководител проф. Розалия Ликова. Дълги години е работила като учител и е хоноруван асистент към ЮЗУ. Печелила е множество награди, дипломи, медали, като най-високото й почетно отличие е орден „Неофит Рилски”. Членува в различни национални и международни организации и съюзи. К. Кацарска има множество публикации в над 55 издания. Автор е на десетки книги, сред които художествени творби с проза, есеистика и лирика; литературоведски изследвания; методически помагала по литература за ученици от 7-ми до 12-ти клас. Най-новата й книга – „Свечеряване” е събрала в едно разкази и новели.

 

 

 

Много приятна изненада за библиотекарите  от РБ ”Хр. Смирненски” в професионалния празничен  ден  е личната инициатива на студента Левент Емин Халил да бъде библиотекар за един ден. Желанието и ентусиазмът да бъде колега и да разбере повече за работата от „другата страна” е стойностен подарък за празника.

 

 

 

"Библиотекар за един ден" с ученици от 4 и 7 клас при СУ „Васил Левски“

 

 
 

 

Първо посещение в библиотеката –

ДГ „Весели очички” - ПГ

 

 

 

 

 Ученичката Славея Захариева  от XI клас на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ издаде втората си книга „Кристалният цвят“, която е част от фентъзи поредицата „Хрониките на Ордиана“. Корицата е нарисувана от Анита Камбурова, която е съученичка на авторката.  Първата книга на Славея – „Гора от вятър“ излезе преди две години. Предстои издаването на третата част – „Огледалото на времето.“

 

 

 

Кастинг на книга

 

 

„Деца четaт на деца” – ОУ „Хр. Смирненски”- 3 клас

 

 

 

Представяне книгата на проф. Симеон Хаджикосев  „Докосвания”.

 

  

Проф. д.ф.н. Симеон Хаджикосев е български литературен критик и изследовател - специалист по западноевропейска литература, писател, преводач, дългогодишен преподавател по история на античната и западноевропейската литература в СУ „Св. Климент Охридски”.

Автор е на повече от 30 книги, стотици статии, есета, рецензии в литературния и периодичния печат, но основен труд е неговата монументална поредица „Западноевропейска литература“.

За новата си книга „Докосвания” авторът споделя:

Известно е значението на думата докосване – лек допир до вещ, животно или човек. Възприемат понятието като еднозначно, но според мен то има и преносно значение. Докосвания, както назовах тази книга, са беглите срещи, краткотрайното общуване с хора по житейския ни път. Тези хора може да са били обикновени, но често те стават лица в литературата. Моята цел бе да възкреся докосванията си до писатели – някои от тях знаменити, като Елисавета Багряна, Витезслав Незвал, Ангел Каралийчев и Валери Петров, други – просто талантливи, трети – които може би бъдещето ще припознае.

 

 

 

Откриване на изложба „Нестор Марков – будителят”

 

 

Откриване на изложба „Нестор Марков – будителят”, посветена на 180 години от рождението му и представяне на сборникът със статии от юбилейната сесия, посветена на Н. Марков.

 

 

 


 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ ХР. СМИРНЕНСКИ”

К Р А Е З Н А Н И Е

 
 
Нестор Марков
Био-Библиография
 ХАСКОВО, 2017
    
Настоящата библиография се издава по повод двоен  юбилей  -  180 години от рождението и 100 години от  смъртта  на  Нестор  Марков.
Включени са публикации от него и за него в книги, сборници и периодичния печат.
Материалите са подредени  хронологично азбучно. За улеснение на читателите има   приложени Именен   показалец   на авторите и Показалец на източниците.
Основни източници за съставянето на библиографията са : краеведските картотеки, електронния  каталог и  de visu прегледани    източници.
Библиографията е предназначена за широк кръг от читатели, интересуващи се от книжовното и  духовно наследство на Нестор Марков.
Със същото предназначение и по  същата  тема  е  и  изданието на  Регионална библиотека „Хр. Смирненски” „ Нестор Марков.  Био - библиография”, включваща  материали публикувани  до  2006 година.
 
 
Съставител: Ваня  Вайчева
Редактор : Кирилка Страшникова
 
 
 
 

 

 

Урок по музика в отдел „Изкуство”

 

 

20 деца от група „Млад музикален изследовател” към хасковското основно училище „Шандор Петьофи” посетиха отдел „Изкуство” на Регионална библиотека „Христо Смирненски”. Учениците от 5, 6 и 7 клас присъстваха на урок на тема „Фолклорното богатство на България” по програма „Твоя час” на просветното министерство. Под ръководството на преподавателката си Мариана Димитрова децата се запознаха с характерните обичаи, носии и песни от различните фолклорни области на страната като разгледаха подбрани книги, албуми и нотни издания от богатия фонд на библиотеката. По време на урока учениците чуха изпълнения на някои от най-популярните ни народни изпълнители и оркестри с помощта на новия дигитален грамофон в отдел „Изкуство”, който може да презаписва на флашка музика от грамофонна плоча и CD. Накрая децата получиха като подарък безплатен едногодишен абонамент за библиотеката.

 

 

 


 

 

Витрина в памет на Алеко Константинов (1863-1897)

 

           

Организирана е витрина в памет на Алеко Константинов (1863-1897). Роден в Свищов, в семейство на виден търговец, Алеко бил известен най-вече с псевдонима си Щастливеца. През активния си период е бил виден и деен общественик, изтъкнат адвокат, организатор на туристическото движение в България, писател, преводач. Ранните му творби са били стихотворения и други поетични форми. Едни от най-добрите му и четени произведения се оказват пътеписите и фейлетоните. Алековият герой Бай Ганьо се е превърнал в нарицателно за простащината и лошотията на българина, а вицовете за него са пословични. Въпреки краткия си живот, Ал. Константинов оставя трайни и значими следи в българската култура, литература и история. Неговите творби продължават да бъдат актуални, четени и изучавани.

 

 

 

 


 

 

Обучение на библиотекари  на тема  „Работа с основни библиотечни документи”

 


На 4 и 5 май в Регионална библиотека „Хр. Смирненски”  единадесет  библиотекари от региона преминаха обучение с практическа насоченост на тема  „Работа с основни библиотечни документи”. Обучението е част от експертно- консултантската и квалификационна дейност на регионалната библиотека и по договор РД11-00-229/02.12.2016 г.

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Стайко Черкезов е роден в град Хасково. Завършва ВСИ “В. Коларов” в Пловдив. Работил е като агроном, а от 1966 г. като журналист в „Хасковска трибуна“ и други регионални вестници, и като кореспондент на централни издания.

В новата си книга „Ехо от бурята” авторът разказва за своите спомени от Втората световна война.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Красимира Кацарска е родом от Благоевград. Завършила е „Българска филология” в Софийския университет с ръководител проф. Розалия Ликова. Дълги години е работила като учител и е хоноруван асистент към ЮЗУ. Печелила е множество награди, дипломи, медали, като най-високото й почетно отличие е орден „Неофит Рилски”. Членува в различни национални и международни организации и съюзи. К. Кацарска има множество публикации в над 55 издания. Автор е на десетки книги, сред които художествени творби с проза, есеистика и лирика; литературоведски изследвания; методически помагала по литература за ученици от 7-ми до 12-ти клас. Най-новата й книга – „Свечеряване” е събрала в едно разкази и новели.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Ученичката Славея Захариева  от XI клас на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ издаде втората си книга „Кристалният цвят“, която е част от фентъзи поредицата „Хрониките на Ордиана“. Корицата е нарисувана от Анита Камбурова, която е съученичка на авторката.  Първата книга на Славея – „Гора от вятър“ излезе преди две години. Предстои издаването на третата част – „Огледалото на времето.“

 


 

 

 

 

 

Проф. д.ф.н. Симеон Хаджикосев е български литературен критик и изследовател - специалист по западноевропейска литература, писател, преводач, дългогодишен преподавател по история на античната и западноевропейската литература в СУ „Св. Климент Охридски”.

Автор е на повече от 30 книги, стотици статии, есета, рецензии в литературния и периодичния печат, но основен труд е неговата монументална поредица „Западноевропейска литература“.

За новата си книга „Докосвания” авторът споделя:

Известно е значението на думата докосване – лек допир до вещ, животно или човек. Възприемат понятието като еднозначно, но според мен то има и преносно значение. Докосвания, както назовах тази книга, са беглите срещи, краткотрайното общуване с хора по житейския ни път. Тези хора може да са били обикновени, но често те стават лица в литературата. Моята цел бе да възкреся докосванията си до писатели – някои от тях знаменити, като Елисавета Багряна, Витезслав Незвал, Ангел Каралийчев и Валери Петров, други – просто талантливи, трети – които може би бъдещето ще припознае.

  

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

  

 

 


 

 

 

 


 

 

 

Княз Борис І – 1110 години от кончината му

 

 

В РБ „Хр. Смирненски” е изложена витрина в памет на Княз Борис І – 1110 години от кончината му. Известен като покръстителя на българите, той въвежда официално християнството в държавността и бита. Активно подпомага създаването и разпространяването на българската азбука и писменост. Канонизиран е за светец от църквата скоро след смъртта си. Българската църква го почита с името Свети Цар Михаил Борис.