FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Март 2017

„Бисерче вълшебно”

 

 

 

„Бисерче вълшебно” е единствената награда за най-добра детска книга в България, чието жури са децата. Чрез нея читателите на възраст от 6 до 15 години имат възможност да се срещнат с модерната детско-юношеска художествена литература, издадена в предходната на гласуването календарна година.

Бъди читател с мнение!

Гласувай!

http://www.biserche.com/

 

 

 

 


 

 

 

Изложба по проект “Кой чисти в природата?”

 

 

     Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки - България” в рамките на конкурс „Библиотеката активен участник в обществения живот”. Партньори по проекта са: Регионална библиотека “Хр. Смирненски“, „Алианс на регионално сътрудничество и развитие”, Клуб „Земляни“ при СУ „Хр.Смирненски“ , Хасково и библиотеката при НЧ „Н. Й. Вапцаров -1961“ гр. Маджарово.


 

   В конкурса взеха участие 37 ученици, от които 21 от Хасково,7 от Маджарово, и 9 от София. Творбите са общо 57,съответно 31 рисунки и 26 фотографии. Всички са публикувани на специално изготвена секция за проекта, част от сайта на библиотеката и във фейсбук страницата.

   Изложбата включва рисунки и фотографии от обявения по програмата конкурс и тематично свързани книги от фонда на библиотеката, даващи богата информация за защитени природни обекти , растителни и животински видове в България , биоразнообразието в Източните Родопи и др.

 

 

    Бяха раздадени много награди.

 

 

 


 

 

 

Урок на тема „Класици на българската живопис”

 

 

Урок на тема „Класици на българската живопис” изнесе в читалня „Изкуство” хасковският художник Даниел Русев. Възпитаникът на Николай Майсторов запозна децата от школата по изобразително изкуство „Пастело” към ДНА с творчеството на някои от най-добрите наши живописци след Освобождението и първата половина на ХХ в.  По време на урока малките художници разгледаха множество репродукции на творби на Владимир Димитров – Майстора, Дечко Узунов, Златю Бояджиев, Васил Стоилов, Данаил Дечев и Николай Райнов, които са част от богатия фонд на Регионална библиотека. Под ръководството на своя преподавател всяко от децата избра и нарисува свой вариант на картина на български художник. Рисунките ще бъдат показани в специална изложба в библиотеката. В края на занятието малките ученици  разгледаха с интерес специализираната литература в читалня „Изкуство”.

 

 

 


 

 

  

 

 

Tокораз Исто

 

      Стоян Цветашки известен под псевдонима Токораз Исто, гостува в Регионална библиотека „Хр. Смирненски”. Той е автор на множество исторически романи, най – известни от които са „Ятаган и меч”, „Тангра” и „България”.                                 

      Освен писател  Стоян Цветашки е създател и ръководител (ренесей) на единствената в България школа Да Дао – древно българско бойно изкуство.

      Срещата мина при голям интерес.

 

 

 

 


 

 

 

Проект България и Турция

 

Регионална библиотека  „Хр. Смирненски”- Хасково, в лицето на директора Кирилка Страшникова, получи договора си за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество  Интеррег България – Турция на церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

33 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция получиха безвъзмездна финансова помощ

 

 

 

 

 


 

 

 

Среща с писателя Токораз Исто 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

8-ми март с Лидия Налбантова

 

Днес 8 март, международния празник на жената, хасковската поетеса Лидия Налбантова поздрави дамската част от екипа на библиотеката , със стихове от новата си книга „Сезоните на любовта”.

 

Какво пък? 

Жена съм аз, но някак по-различна,

непредсказуема и тъй щастлива.

Дали, че някой тайно ме обича

 и страда той по мене и унива?

Такава съм, всесилна и човечна,

и волна като птицата летяща.

Но всъщност зная – любовта е вечна,

защото с ревност и сълзи се плаща.

                                                        Лидия Налбантова

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

130 години от рождението на Ячо Стоянов Хлебаров

 

 

 

Ячо Стоянов Хлебаров е български учител, публицист, издател, преводач, адвокат, редактор, читалищен и културен деец, библиотековед, ерудит. Роден е на 04.03.1887 г. в Плевен. Завършва Педагогическото училище в Лом (1905) и правни и държавни науки в СУ „Св. Климент Охридски” (1915). Начален учител (1905-1906) в Плевен,сътрудничи с преводи на сп. „Учителска мисъл”. През 1910 г. става член на Демократическата партия (1910-1934). Адвокат в Плевен (1915-1947). Развива активна преводаческа и издателска дейност. Основател на издателства „Буревестник” (1907-1911, за социалнополитическа, философска, изкуствоведска, литературоведска, преводна литература), „Образование” (1912-1915, за учебна и педагогическа литература) и „Наша родина” (1918-1922, за художествена и детска литература) - всички в Плевен. Редактор заедно с Иван Данов и Петър Ненков на сп. „Книжовник” (1910, Плевен) и „Читалище” (1911-1912; 1926-1939, Плевен, орган на Читалищния съюз). Създател на библиотека „Млад читател” (издателство за детско-юношеска литература, 1911-1912). Член на редколегията на сп. „Наша родина” (1913-1915), „Родна мисъл” (1921-1924), в. „Вит” (1933), и др. Учредител на Читалищния съюз в България (1911), негов деловодител (1911), заместник-председател (1925-1931) и председател на Върховния читалищен съюз (1931-1939). По време на неговото управление читалищният съюз в страната се превръща в най-силната културна институция у нас. Един от лидерите на читалищното движение в България (1911-1939). Член (1919-1939) и председател на читалище „Съгласие” в Плевен (1932-1939) - допринася много за обогатяването на библиотеката му с ценни и редки книги. Учредител и съветник е на Българския библиографски институт (1918), създаден от Александър Теодоров-Балан. Автор на над 150 статии по история и организация на читалищата, по библиотекознание и библиография. Един от основоположниците на библиотековедската наука в България. Заедно Васил Класанов и Стоян Аргиров изработва първия законопроект за народните читалища, който е приет от Народното събрание и влиза в сила от 27.03.1927 г. С този закон се полагат основите на читалищното законодателство в България. Преди 09.09.1944 г. води защитата на делата пред военния съд в Плевен, Лом, Видин, Враца, Велико Търново и Ловеч на 342-ма арестувани ремсисти, комунисти и партизани, осъдени по ЗЗД и ги спасява от смърт. През 1946 г. се включва в подписката против смъртната присъда на Кръстьо Пастухов. През 1946 г. е въдворен без съд и присъда за 6 месеца в ТВО „Росица”. Защитава в съда някои по-заможни личности в Плевен, чието имущество е отнето по Закона за конфискация на придобитите чрез спекула и по незаконен начин имоти. В края на 1947 г. са му отнети адвокатските права и е заличен от списъка на адвокатите. В резултат на жалба, написана по повод на отстраняването си от работа, е въдворен за две години в Белене (юли 1949 - юли 1951). Здравето му е сериозно разклатено и пет месеца след освобождаването му умира - на 24.12.1951 г. в Плевен.

 

 


  

 

 

„Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 г. в документи”

По случай националния празник на България - 3 март във фоайето на РБ „Христо Смирненски” е представена изложба под надслов „Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 г. в документи”.

 

 

9-те витрини на експозицията съдържат главно исторически материали, публикувани в книги, сборници, албуми и атласи. Показаните копия на документи за руско-турската война са част от фонда на РБ „Хр. Смирненски” и Държавен архив – Хасково.

Сред тях са манифестът на руския император Александър ІІ  за обявяване на войната от 12 (24) април 1877 г., възванието към българския народ на Българския централен комитет в Букурещ от същата дата, документи за формирането на опълченски дружини, както и карти на бойните действия. Особено ценна е етнографската карта на България от 1877 г., публикувана в атласа „Българите в техните исторически, етнографски и политически граници”. Той е издаден в Германия през 1917 г. и е с предговор от тогавашния царски пълномощен министър в Берлин Д. Ризов.


 

Любопитство предизвиква и изданието „Българските земи и българите в сбирките на Военния архив – Виена (1664 – 1878). В него са публикувани мемоари на немски офицери за Руско-турската война от 1877 – 1878 г.

 

Специална витрина в експозицията е отделена за  материали, свързани със събитията преди и след Освобождението на Хасково. Изложени са писма и преписи от протоколи от фонда на местния Държавен архив, които са свързани главно с отпускането на помощи за живи ветерани от войната.

Изложбата може да бъде разгледана до 2 април.

  

 


  

 

Мартенска работилница 

 

Деца от ОДЗ „Зорница”- Хасково гостуваха в Детски отдел на РБ „Хр. Смирненски”. Те изработиха мартеници под формата на лъжичка и книгоразделител. Децата останаха изключително доволни и много се забавляваха. За подарък накрая получиха мартенички и безплатен годишен абонамент.

 

 

 

 

 


  

 

  

 

80 години от рождението на Иван Николов

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

   

Обучение на библиотекари по ИКТ - II група

 

С подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” от 27.02 - 01.03 в Регионална библиотека  „Хр. Смирненски” се провежда второ обучение на библиотекари по ИКТ, на тема „Основни софтуерни продукти в помощ на библиотекаря” Обучител: инж. Огнян Генов.