FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Maй 2016

 

 

Честит 24 май!

 

  

9 май

 Откриване на ИЗЛОЖБА

   " И ний сме дали нещо на света..."

 

 Изложба под надслов „И ний сме дали нещо на света…” бе открита на 9 май в РБ „Христо Смирненски”. Тя е посветена на 1190 год. от рождението на св. Константин - Кирил Философ, 1130 год. от пристигането на учениците на Кирил и Методий в България и 160 год. от първото честване на 24 май като ден на българските просветители Кирил и Методий :

 

 9-те витрини от експозицията съдържат историческа и художествена литература, репродукции на икони и фрески от IX-тидо средата на ХХ в. с изображения на солунските братя и техните ученици, снимки на някои от най-известните им паметници, както и музикални записи, киноенциклопедии и списания с кадри от филмите „Константин Философ” и „Борис I”.
             Най-старото издание, показано в изложбата, е „Житие на свети Климента Охридски” на архиепископ Теофилакт Охридски, отпечатано в София през 1916 год.:
Сред подбраната литература е и факсимиле на Асеманиевото евангелие от втората половина на Х век. То е един от безценните старобългарски глаголически паметници и съдържанай-старите известни данни за честване паметта на Кирил и Методий и техния ученик Климент Охридски:
Внимание заслужават и 4-томната Кирило-Методиевска енциклопедия, „Славянските просветители Кирил и Методий” на д-р В. Киселков, излязла през 1946-та и „Избрани стихотворения. Антология” на Стоян Михайловски, отпечатана през същата година. В стихосбирката е поместена най - известната му творба - „Върви, народе възродени”, която през 1902 год. композиторът Панайот Пипков превръща в общоучилищен химн.
 
             Изложбата включва и някои от най-ранните изображения на Кирил и Методий от IХвек вримската базилика „Сан Клементе”, както и по-късни стенописи от ХII-ХVIII в. в същия храм :
 
Любопитство предизвикват и репродукциите на икони на славянските първоучители в Зографския манастир, както и уникална двустранна икона от Македония на св. Климент Охридски и Св. Наум от края на XIV-ти – нач. на ХV в. Картини и стенописи на Иван Мърквичка, Антон Митов, Димитър Гюдженов, Стефан Иванов представят най-значимите постижения на българското изкуство от началото на ХХ в., вдъхновено от делото на славянските просветители :
 
             Сред най-ценните музикални творби в изложбата е „Меса в чест на Кирил и Методий”, написана отавстрийския органист и композитор Йохан Михаел Хайдн през 1758 год. Чайковски и Лист също претворяват в музика преклонението си пред славянските първоучители. Записи на техните произведения „Химн на Кирил и Методий” и „Славимо, славно словени” също са включени в експозицията за създателите на славянската писменост :

 

10 май
Представяне книгата на Маргарита Петкова  „Болката  отляво”

 

 

11 май
Библиотекар за един ден – с петокласници от СОУ „Васил Левски”

 

12 май
Среща с Христо Стоянов и книгата му „Ами това е”

В рамките на Националната библиотечна седмица писателят Христо Стоянов представи новата си книга „Ами това е” в Регионална библиотека „Христо Смирненски”- Хасково. Роденият в Габрово автор е посветил книга с разкази на родния си град. С много любов и носталгия по детството Христо Стоянов е създал книга от спомени.

 

 

13 май
Гостува  ни Весела Фламбурари с книгата си „Мина, магиите и бялата стъкленица”