FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Ноември 2015

 

 

"Личности и събития на ХХ век"

Представяне на Леко Славов, журналист, преподавател, общественик,

 автор на шест книги

 

 

  


 

 


 

Представяне на д-р Ясен Калайджиев

 

автор на стихосбирките “Ключови думи” , “От вътрешната страна на нещата“ и на романа “Лагерът на невинните”
 
 
 
 

 
 
Фондация „Глобални библиотеки - България”
 
Развитие капацитета на Обучителните центрове
ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
 
От 4 до 6 ноември 2015 г. в Обучителния център на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ се проведе обучение на
тема:Професионален стрес и методи за предотвратяване и овладяване на конфликти при работа с потребители