FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Септември 2015

Изложба

"Редки и ценни издания от фонда

на библиотеката"


 

 


 

  

ТЪРЖЕСТВА ЗА ДЕНЯ НА

 

 ГРАД ХАСКОВО

  

6 септември 2015г.  РБ „Хр. Смирненски“    
Откриване на изложба „130 г. от Съединението
на Княжество България и Източна Румелия“
 
Благовеста Цокова, внучка на Нешо Брайков -
революционер, опълченец, деен участник в Съединението:
 
 
 
 
7 септември 2015г.  
 Среща - разговор с акад. Георги Марков ,
акад. Васил Гюзелев ,
акад. Константин Косев и Иван Гранитски :
 
 
 
 РБ „Хр. Смирненски“ 
Среща – разговор с проф. Боян Биолчев и
представяне „Книга за художника“.
Слово: Милена Лилова
 
 
 
10 септември 2015г.
 
Премиера на книгата на Тодор Коларов
 „Доброто старо време. Хасково и хасковлии“:
 
 
11 септември 2015г. 
 РБ „Хр. Смирненски“
 Представяне на „Литературна Антология
Хасково“