FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Ноември 2014

 

Учениците от ОУ„Климент Охридски” гостуваха на РБ „Христо Смирненски”

 По повод патронния си празник

 /25 ноември/, 
учениците от ОУ „Климент Охридски” гостуваха на РБ „Христо Смирненски”
 В Детския отдел на библиотеката, четвъртокласници четоха на малчуганите от ОДЗ „Незабравка”. Те пък показаха своя артистичен талант, представяйки приказката „Дядовата ръкавичка ”.
 Възпитаниците на преподавателя по история Георги Илиев,  представиха  презентации и макети за живота и творчеството на Свети Климент Охридски.
 
 

 


 

 

Обучение на тема „УДК- методика на класифициране”
 
    От 19 до 21 ноември в Регионална библиотека „Хр. Смирненски” се проведе обучение на тема „УДК- методика на класифициране” с лектор доцент Милена Миланова от Катедрата по Библиотекознание, научна информация и културна политика към Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.  
    В обучението се включиха 10 библиотекари от различни сектори на регионалната библиотека.
 
 
 
 
 

 


 

  
Представяне на новата книга
Друга история на най-голямата война
от акад. Георги Марков
с участието на акад.Васил Гюзелев и
Иван Гранитски – Директор на Издателство „Захарий Стоянов“
 

 


 

 

 
 РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ХР.СМИРНЕНСКИ” ХАСКОВО
подкрепя
Заслушай се
Уважаеми приятели,
С премиерата на първия български филм със субтитри на български език „Виктория“ на режисьора Майя Виткова се поставя началото на информационната кампания „Заслушай се“. Кампанията е насочена към цялото българско общество за да даде гласност на предизвикателствата, пред които са поставени всички хора със слухова загуба, както и да повиши културата на слухово здраве сред всички български граждани. Тя ще стартира по време на Международната седмица на глухите, която ще се проведе в периода 22 - 28 септември 2014 г.
Кампанията има следните цели:
 Приемане и по-добра интеграция на хора със слухова загуба чрез популяризиране на успешни примери
 Осъществяване на информационни събития относно слуховото здраве и опасностите от шумово замърсяване
 Създаване на модерен център за жестов език и услуги
 Въвличане на корпоративни и индивидуални партньори и дарители за разработване на целеви услуги с помощта на информационните технологии за по-пълно интегриране и по-добра реализация на хората с увреден слух
Кампанията се организира от екип от доброволци с увреден и нормален слух, обединени от вярата, че много по-малко неща ни разделят и е необходимо малко усилие от всички нас, за да станем равни граждани в едно съвременно общество.
Кампанията е подкрепена от Съюза на глухите в България, Фондация „Глухи без граници“ и редица неправителствени организации, институции, компании и медии. Екипът работи активно за бъдещото си присъствие в социалните мрежи и създаване на собствен уебсайт, които ще бъдат публични в края на м. септември тази година.
Вярваме, че обществените библиотеки ще бъдат дългосрочен стратегически партньор за Кампания „Заслушай се“ и ще се радваме да обсъдим начините за популяризиране и партньорство на местно ниво. Кампания „Заслушай се“ ще допринесе за повишаване на качеството на живот на българското общество и смятаме, че заедно ще намерим най-добрата формула за по-добър достъп до информация за хората с увреден слух.
 с уважение,
Ашод Дерандонян
Инициатор на Кампания "Заслушай се"
+359 878 509526
“Заслушай се” е информационна кампания, която насочва общественото внимание към предизвикателствата пред хората с увреден слух и повишаване културата на слухово здраве сред българското общество.
Сред целите на кампанията са: приемане и по-добра интеграция на хора със слухова загуба чрез популяризиране на успешни примери; осъществяване на информационни събития относно слуховото здраве…
Имаме удоволствието да ви представим първи лица на Кампания „Заслушай се“. Това са шест млади момчета и момичета със слухова загуба, които успешно се реализират в България.
Последни новини и събития, свързани с кампанията.
Сред нашите партньори са НПО, държавни институции, медии и бизнес.
Свържете се с екипа, който стои зад кампания „Заслушай се“.
 
 

 


 

 

 
Регионален работен семинар
 
4-5 ноември 2014 г.
 
Откриване:
 
 
 
ПРЕЗЕНТАЦИИ :
Регистрация и обработка на библиотечния фонд
Виолета Атанасова , Даниела Илиева
 
 
Справочно-библиографски и краеведски колекции и услуги
Марушка Петрунова
 
 
Традиции и иновации в служба на информирания читател
Валерия Каварджиева , представена от
Дафина Новакова и Стела Иванова