FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ЧИТАЛИЩЕ „ДРУЖБА - 1870” ХАРМАНЛИ

Създадено е в  началото на 70-те години на XIX век, вероятно през 1870г.,под влияние на Нестор Марков и  Петко Р. Славейков. Първото му  име е „Братолюбие”.Най-активните българи с патриотично съзнание и инициативност по това време са Стоян Попмарков, Дялко Милковски/  по-късно народен представител/, учителката София, Хаджи Делчо, Иван Попстоянов.Главната му   задача е да разпространява полезни знания и оформя национално самосъзнание.Заможни и прозорливи българи подаряват  книги и списания, които се съхраняват   в специален библиотечен шкаф , в стая на училището.Организирани са седянки,сказки, литературни четения, театрални представления. Първата постановка е „Многострадалната Геновева”/1887г/.Трайни следи в развитието на това изкуство в града оставя трупата на учителя Евлоги Менахилов/1890/, а през 1896г.музикалният педагог  Теню К. Шишманов създава хор”Славей”. През 1899г.читалището приема името „Дружба”.Забележителен е културният и просветен живот  на малкия град–театрални представления,  литературно-музикални вечери,опери и оперети, ежегодни изложби на книгата , народен  университет,живот,  отговарящ изцяло на новите потребности  на младите и образовани хора..Представленията имат високохудожествено качество и се приемат възторжено от публиката.Прави впечатление богатият абонамент, който библиотеката поддържа и в най-бедните години.Висшият читалищен съюз определя работата на читалището като първа в странатаза 1938г.През същата година се закупува киномашина.Киноизкуството оказва огромно влияние върху духовния живот на града.Тези успехи са свързани с имената на големия патриот и родолюбец Марко Сакарски/ народен представител/,Камен Луков,Марин Велев,Стефан Льондев,Делчо Бакалов. Лиляна Добрева създава народен хор, който става национален първенец през 1954 и1955година.Сформира се и танцов състав.През 1962г. се открива красивата, превърнала се в емблема на града, читалищна сграда, сбъдва се лелеяната и изтерзана мечта на поколения  харманлийци.Започва нов, силен период за читалището.Работят два театрални колектива,реализират се не отделни постановки, а цели театрални сезони.Под режисурата на М.Тошев  репертоарът се усложнява , на харманлийска сцена гастролира самият Константин Кисимов. Хор „Славей” разгръща възможностите си под ръководството на талантливите диригенти:Никола Илиев,Георги Русев, Руси Шишманов, лауреат е на V-ти и VI-ти  републикански фестивал.Забележителни  са успехите на АНПТ”Хорищенци „ под ръководството на Ат.Николов „Заслужил деятел на културата”.Талантлив и  взискателен,той изгради блестящ колектив, спечелил званието”Лауреат” на всички Републикански прегледи и представил красотата на  България на няколко континента.ВИС”Славяни”става национално разпознаваем.В читалището работят  детска музикална и детска танцова школи, кино и фото клуб, група на художниците.Фондът на библиотеката нараства на 58521тома.Заслуга на читалището е и музейната сбирка на града ни , и в най-голяма степен на  краеведа Златан Петров.Цялостната дейност на НЧ”Дружба” може да се изрази с няколко факта: през 1965 год. то получава званието „Образцово”, през 1970г. е наградено с орден „Кирил и Методий”-I-ва степен,същият орден ,орден „Кирил и Методий”-II-ра  степен през 1980г. получаваАНПТ”Хорищенци”, а  театралният състав,орден „Кирил и Методий „ –III –та степен.Званието „Представителен „ получават АНПТ”Хорищенци”,и ВИГ”Славяни”.И днес читалищетоосъществява разнообразна дейност, твори богата история.Гордост за институцията е  Международният хоров фестивал „Хармония“, който стартира през 2007год.С желание и големи амбиции работят двата театрални колектива-младежки и смесен. Печелят  много престижни награди. Възродихме и рока в Харманли –три са  рок—групите в момента.Детски хор, Детска вокална групаи Група за народни песни са други успешни колективи.Продължава живота на ансамбъл”Хорищенци”.КВИГ”Славей” е  желан участник на фестивали и концерти  и е една от трите най-добри формации в България.СМТ”Ритъм” е вълнуващо преживяване за много деца.Изобразително изкуство, хип-хоп, пиано, акордеон, китара са част от школите към читалището.

Библиотеката ни ползва помещения и техника съобразени с  най-модерните изисквания. Тя е едно от основните звена в дейността на читалището. Фондът съхранява впечатляващо книжовно богатство - над 70000 тома литература от всички области на знанието и 16-сет периодични издания.

 

Библиотеката е част от Програма „Глобални библиотеки-България“и все повече се утвърждава като съвременен център за четене и информираност на всички обществени групи от населението на града и общината.

Председател на НЧ”Дружба-1870”от 2004г. е Никола Зайчев -дългогодишен читалищен деятел и радетел на читалищното дело.  Негов е приносът за спечелване на значителни финансови проекти по ремонта и поддръжката на читалищната сграда. От 2008г. секретар на читалището е Мария Славчева.