FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Общинска библиотека Свиленград

Общинска библиотека Свиленград събира, съхранява, организира и предоставя за ползване различни по вид и съдържание библиотечни фондове, осигурява обслужване на читатели чрез заемане на книги и обща читалня, осъществява справочно и информационно обслужване.

 

Маратон на четенето в Общинска библиотека-Свиленград

Библиотеката съществува от 1870г., когато се основава читалище „Звезда”, по-късно  преименувано на „Просвета”. През 1976г. с решение на Окръжния съвет за изкуство и култура преминава към Градския съвет за изкуство и култура. В момента е част от структурата на Общинска администрация-Свиленград.

 Библиотеката се помещава в самостоятелна сграда с площ 1 250 кв. м. Има обособени детски отдел, отдел за възрастни, читалня и хранилища. Фондът на библиотеката е от близо 100 000 тома литература. Съхранява се сбирка от редки и ценни издания, която включва книги, периодични издания , справочници на български, руски и други славянски езици за периода XIX-XX век, както и първи издания на класици на българската литература. 

 Активните ползватели на Общинска библиотека-Свиленград са над 1 000. Почти половината от тях са в ученическа възраст. Търсят се най-често издания, които са им в помощ на учебната програма  - художествена литература от български и чужди автори, научно-популярна литература, речници, справочници и др. Търсенията на възрастните ползватели са насочени предимно към художествената българска и преводна литература, мемоаристика, както и към книги от различни области на знанието – психология, философия, математика, история, медицина, техника и др.

 

В библиотеката традиционно се организират срещи с писатели и поети, представят се нови книги, редят се изложби. В същото време се изпълняват библиографски справки по зададени теми, извършват се копирни услуги.

 

Една тракийка разказва

От началото на 2011г. библиотеката разполага с Информационен център, създаден по програма „Глобални библиотеки-България”.