FAIL (the browser should render some flash content, not this).

НЧ "ЗАРЯ -1957" ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

  НЧ "Заря-1957" Минерални бани , е учредено на 19 ХІ 1957 г. , само две години след обявяването на Минерални бани за селище. Читалището е в общинския център и затова обслужва читатели, не само от селището, но и от околните села.

Библиотеката разполага с 9 396 т. литература. За изминалата 2013 г. , читателите са 291, а до м. август тази година са регистрирани 190 читатели.

В момента към читалището функционират две фолклорни групи- ДГАФ "Изворче" и Женска група за автентичн фолклор. Имаме и две лазарски групи. Фолклорните групи участват в много събори на народното творчество и фестивали. Многобройна е колекциятна от медали и награди за колективите.