FAIL (the browser should render some flash content, not this).

НЧ ,,ХРИСТО БОТЕВ – 1926” с. СТАМБОЛОВО

 

 

НЧ ,,ХРИСТО БОТЕВ – 1926” е създадено през 1926 г.от група местни активисти.

   Основната цел на читалището е да бъде център, предлагащ удовлетворяване на всички потребности и интереси, свързани с духовното и културно израстване на населението, с приобщаването им към световното културно наследство и глобалното информационно общество.

   Сградата е с обща площ 200 кв.м., които включват концертна  зала, детска заемна  и заемна за възрастни .

   Библиотеката към читалището наброява 8743  тома, от които детска,научна и художествена литература и има регистрирани 160 активни читатели.

     Секретар на читалището и библиотекар е Виолета Делчева, а председател Тодорка Христова. Читалищното настоятелство работи активно  и в много добро партньорство с общинска администрация – Стамболово, СНЦ „ Арда” 2003 с. Стамболово, РЕКИЦ Хасково, Министерството на културата  и други институции по проекти.

     С проект по програма ,,Глобални библиотеки –България” , в читалището беше открит Информационен център за лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги.

    Една от дейностите, която обединява хората и им дава възможност да изявят себе си и да развиват своите творчески заложби е културно – масовата дейност. Читалището е в центъра на организирането на културния живот в селото. Всеки месец  се реализират дейности, залегнали в културния календар.

       Към НЧ ,,ХРИСТО БОТЕВ – 1926”   функционират кръжок ,,Художествено слово” , клуб ,,Приятели на книгата” и дамски клуб. Работят и два любителски художествени състава  - дамска певческа група и детски танцов състав.

Те се представят на всички местни празници, регионални инициативи и  национални фестивали.