FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Народно читалище “Н.Й. Вапцаров -1961” гр. Маджарово

 

Народно читалище ”Н.Й.Вапцаров” е основано през 1961 година. Първи членове на читалищното настоятелство са: Стою Кашев - учител, Пенка Кръстева - библиотекар, Петър Чикичев, инж.Димитър Николов, Станко Игнатов - учител, Славей Русев - учител, Атанас Грозданов – възпитател. В първата година на своето съществуване читалището не разполага със своя сграда, няма и материална база, само 272 тома книги в библиотеката, която се помещава в стая от административната сграда на ДМП – Маджарово. Първото отчетно-изборно събрание след учредяването на читалището се провежда на  20  януари 1963 г. От създаването до днес председатели на читалището са: Митю Канев, Димитър Панайотов, Стою Кашев, Иванка Кашева, Борис Лотев, Христо Николов, Живка Янакиева, Лидия Велкова, Татяна Стоянова.

     НЧ „Н.Й.Вапцаров” е пререгистрирано  с Решение  118 от 08.11.2012 г. на Хасковския  Окръжен  съд и  е вписано под №600 в регистъра на Министерство на културата, при спазване изискванията на Закона за народните читалища. В състава на сегашното настоятелство участват: Татяна Стоянова - председател, Марияна Каракехайова – зам.-председател, Петя Черкезова - секретар, Снежана Петрова и  Цвета Георгиева  - членове.  Проверителната комисия е в състав: Златка Димитрова, Стефка Въкова и Кичка Сиракова.

         В 50-годишната си история читалището има своята завоювана позиция и на културно-просветна организация, и на  съвременна гражданска организация, призвана да обхване в себе си най-широк кръг от населението. Усилията винаги са били фокусирани върху специфичната мисия за съхранение и развитие на културния живот, традициите, социалната и образователната  дейност.

        Традиционна дейност за читалището е поддържането на читалищната библиотека.

I.                    БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЙНОСТ

     Книжният фонд в читалищната библиотека се поддържа съгласно изискванията на Закона за обществените библиотеки и приетия вътрешен правилник. Извършва се периодична инвентаризация и към момента библиотеката разполага с  15 300 книги, подредени за улеснение на читателите азбучно-систематично.

       За всички е очевидна ползата от новото техническо оборудване по програма „Глобални библиотеки - България”. В търсене на необходимата информация потребителите - ученици, граждани и пенсионери се възползват от предоставяните компютърни и интернет услуги.

     

II.                  ХУДОЖЕСТВЕНО - ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

        През цялото си съществуване читалището развива богата художествено - творческа дейност, вкючваща през годините: Драматичен състав към читалището; Женски  народен хор, участвал в Петия национален събор на народното творчество “Копривщица` 86”, където с обичая “Пряпорник” групата става лауреат и носител на златен медал; Вокална група от учители (1972г.) с ръководител Галя Петрова; Детска фолклорна група, лауреат и носител на златен медал от “Копривщица` 86”, с обичая “Пеперуда”, ръководител Яна Манолова; Певческа група “Иглика” (2000 г.), с ръководител Стефан Милев (от 2004 г. до 2007 г. ръководители на групата са Румен Христов, акордеонист и Васко Спасов, гъдулар); Първият танцов състав към читалището (1968 г.) с ръководител Атанас Трендафилов, Танцов клуб „Веселие” (2013 г.) с хореограф Живка Янакиева и корепетитор Стефан Милев.

          Читалищното настоятелство  участва активно при организирането на чествания от Националния културен календар. Отбелязват се събития с регионално и местно значение: общоградски тържества за Коледа, Нова година, 3 март, 24 май и др. По подобаващ начин, с много песни и веселие, отбелязваме Бабинден и нашия празник, празникът на самодейците и на любителското творчество -  1 март.

 

Певческа  група “Иглика” участва  редовно във всички тържества в града. Има изяви в  страната и в региона:

 

 

-         Участие в Третия републикански литературно-художествен фестивал на хората с увреждания, с участие на  балканските народи и с конкурсен характер, проведен в кв. Църква, гр. Перник на 20 и 21 юни 2009г.  под  патронажа на Кмета на Община Перник.

-         На 15 май 2010г.  участие в Националния събор на народното творчество ”Китна Тракия пее и танцува”, проведен в местността ”Кенана”, край Хасково. За 45- годишния юбилей на събора групата изпълни специално написаната от Стефан Милев песен ”Китна Тракия пее и танцува”.

-         Певческата група  гостува на  Националния младежки тракийски събор ”Илиева нива”, край ивайловградското село Глумово.

-         Участие в VII-ия  музикален фестивал, състоял се на 17-18.06.2010 г. в  гр.Алпуллу,  РТурция. Публиката остана  възхитена от  тракийските народни песни и красотата на  народните носии, с които се представиха певиците. Почетната грамота на групата беше връчена на художествения ръководител Стефан Милев лично от кмета на  Алпуллу - Ахмед Дургун.

-         Участие във Второто и Третото издание на Националния фестивал  за автентичен фолклор  КЕХЛИБАРЕН ГРОЗД с.Лозен, общ. Любимец,   2011 г. ; в с.Мезек, общ. Свиленград,   2012 г., с конкурсен характер). За участието си в Третото издание на фестивала Групата завоюва Специалната награда на Национално движение "Достойни за България"  и плакет.

-         Редовно е участието ни и в програмата за Деня на тракийската памет. Венци и цветя се поднасят както пред Пантеона на загиналите тракийци, така и пред паметниците на войводите Димитър Маджаров, Руси Славов и Капитан Петко войвода.  Концертната програма на стадиона е с участието на  Певческа група ”Иглика”, тракийски художествени състави  и индивидуални изпълнители от страната.

 

           Не минава празник без участието и на танцов клуб „Веселие” при читалището.

           За участието си в Петото юбилейно издание на Националния фолклорен фестивал "Кехлибарен грозд 2014" в гр.Харманли,  групата беше отличена с  трето място и бронзов медал.


 

    

 

                            

           Похвално е партньорството между трите читалища в общината  - НЧ ”Н.Й.Вапцаров 1961”- гр.Маджарово, НЧ „Искра 2009” с.Бориславци и  НЧ  Тракия 2011” с.Ефрем. Организират се съвместни мероприятия - за коледно-новогодишните празници, за традиционните събори - землячески срещи и др. прояви.

 

 

 

 

III.    УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

       Читалището може  да се похвали с реализиране на проект „Ние и нашето наследство в XXI век”, финансиран от фондации “Работилница за граждански инициативи” и “Отворено oбщество”. Проектът е подаден от името на гражданска група “Единство”, в която влизат членове на читалището и СООПД “Шанс за Маджарово”. Постигната е основната цел на проекта: да се възродят, съхранят и популяризират традиционни битови умения и исторически паметници, емблематични за община Маджарово.

       През 2007 г.  читалището се включва в програма ”Обществен форум”, финансирана от ФРМС и Национален фонд”Култура”. В рамките на програмата, съвместно с Народно читалище ”Пробуда” - Ивайловград, са осъществени 4 проекта, свързани с провеждането на обща политика за превръщане на културно-историческото наследство на регион Маджарово - Ивайловград във фактор за устойчиво развитие: ”Регионален тракийски младежки поход”, ”Демонстрационни работилници”, ”Живото наследство от Арда до Егея” ,”Магията” - спектакли на открито.

         През 2009 г.  по програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” - обновяване на библиотечния фонд.

 

          През 2011 г.  по програма “Глобални библиотеки - България” – модернизиране на общинската библиотека. Получени са  три компютъра и мултимедиен проектор  -  дарение от фондация „Глобални библиотеки – България” . На читателите е осигурен безплатен достъп до Интернет.