FAIL (the browser should render some flash content, not this).

НЧ ”Развитие 1882” Симеоновград

НЧ ”Развитие 1882” Симеоновград  е основано, като ученолюбиво дружество „Развитие”  през 1882 г. в тогавашния гр. ТърновоСейменот учителката Пенка Хаджиандонова /р. в гр.Ст.Загора – 1861 г. п. в гр.София – 1917г./. През 1935г. Настоятелството на читалището закупуват земя и започват строеж на читалищната сград – 1936г., през 1960 се дострояват и библиотеките към сградата.Читалището започва дейността си с библиотека – ок. 3000 тома книги и абонира средно на година по 8, 9 списания и вестници. Художествената самодейност е предимно театрални постановки. Салона на читалището / и днес/ е 355 места /зала с балкон/.

     В днешно време НЧ”Развитие 1882” Симеоновград има библиотека, която е част от Програмата „ГЛОБ@ЛНИБИБЛИОТЕКИ БЪЛГАРИЯ”. Библиотеката разполага с информационен отдел, където са разположени 6 бр. компютърни конфигурации и достъпен интернет, извършват се различни информационни и др. услуги от обучени библиотекари. В този отдел е и читалнята на библиотеката. В информационен отдел се провеждат срещи с писатели и творци, както и камерни мероприятия. Библиотеката има отдел заемна /за възрастни и деца/  и разполага с ок. 58000 тома библиотечен фонд /книги/, добре комплектуван, както в отраслите на знанието, така и художествена. Средно годишно се абонират по 9, 10 бр. периодични издания – вестници. За 2013г. регистрираните читатели, потребители са 542, посещенията са 10447, от които 5813 в информационен отдел.

     В НЧ”Развитие 1882”  към 2014 година дейност осъществяват – Детски танцов състав „Зорница”, Група за клубни фолклорни танци с ръководител Христо Христов, Вокална група „Водолей” – стари градски песни и обработен фолклор с ръководител Руси Стайков, Детска вокална група „Весели ноти” с ръководител Гергана Димитрова и Група „Лазарки” – временно действащ колектив за Лазаровден.

Към читалището е създаден клуб „Библиотека“ в квартал Злати дол, където се осъществява библиотечна дейност и кръжочна по изобразително изкуство и детско творчество.

 Телефон за връзка: 03781 31 82

e-mail: razvitie_simgr@abv.bg

Работно време:  понеделник – петък от 08.00 до 17.00 без прекъсване, почивни дни – събота и неделя.