FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Народно читалище „Братолюбие -1884г.” Любимец


 

Читалището в Любимец е основано през 1884г. Неговото първо име е „Братолюбие” (През 1953г. то е преименувано в НЧ „Септември”) Първите културни прояви на новооснованото читалище се осъществяват в малка стаичка на училището в черковния двор.

Същевременно се поставя и началото на читалищната библиотека пак в една от стаите на старо училище в черковния двор.

            Важен дял от работата на читалището е театралната дейност. Тя започва още с основаването му, в учебна стая на училището, без сцена и при съвсем примитивни условия. На тази сцена бележат ярко присъствие, актьорите с национална значимост - Стойчо Мазгалов и Венцислав Кисьов, чийто корени са от Любимец.

 През 1973 врати отваря настоящата сграда на НЧ „Братолюбие”.

      Не случайно преди 130 години е наречено „Братолюбие”. То наследява възрожденската любородна искра на българина към духовност, към потребност от култура и просвещение.

      130 годишният юбилей на НЧ”Братолюбие-1884” тази година беше отбелязан с участието на   следните състави, групи, школи и клубове:

 

 

1.      Танцов ансамбъл „Сакарци” с ръководител Галина Христова

2.      Танцов състав „Сакарче” – две възрастови групи с ръководител Вели Велев

3.     Клуб за народни хора „Ритъм” с ръководител Галина Христова

4.      Мажоретен състав и модерен балет с по три възрастови групи и Мажоретен клуб 50+ с ръководители Даниела Христонова и Валя Бозалиева.

5.      Танцова формация Амейзинг с ръководители Вели Велев и Даниела Христонова.

6.      Детска школа за народно пеене и Група за обработен фолклор – с ръководител Жеко Ангелов

7.      Клас по пиано

8.      Клуб "Приятели" с ръководител Валя Бозалиева

 

9.      Детска арт работилница „Креатив” с ръководител Мария Валериева.

10. Театрална студия

11. Рок банда „Орион” - Стари муцуни.

           Най-големият проект като водещ партньор, читалището печели през 2012г.  със  Проекта № 2007CB16IPO008-2011-2-095 „Съхранение на историческото и културно наследство”, финансиран от Европейския съюз по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ, с партньори общините Любимец и Люлебургас, Република Турция, и е на обща стойност 626 770 евро.

През 2014 подписахме новият договор пак по ТГС –„Жената е жена навсякъде” ,със две социални групи и изграждането на Дом на жената.

             Библиотеката за нас  е не само основния източник на знания, а цяла институция. Въпреки финансовите затруднения, въпреки ограниченията читалищната библиотека използва всяка възможност за обогатяване на книжния фонд. Библиотеката е компютъризирана по проект „Глобални библиотеки” през 2010 г. Разполага с 1 преносим  и 6 настолни  компютри, 1 мултифункционален принтер и проектор с екран и стойка.

      През септември 2012 започна инвентиране на книжния фонд , който в днешна дата наброява около 25 000 библиотечни единици от всички области на знанието, разпределени в 3 отдела – детски, възрастни и читалня. Горди сме,че успяхме да възродим четенето на книги и това, че мишката не изяде книжката.

    Оказа се, че добрата координация между читалище и училища дава добри резултати. Новите и различни състезателни формати, които се провеждат тук  се приемат много по-ангажиращо от традиционните, налагани през годините форми.

В читалнята ежеседмично се провеждат срещи с най-малките читатели от двете начални училища в града. В рамките на няколко часа чрез презентации те се запознават с любимите си герои от приказки, празници и обичаи.

Текущо в библиотеката се подреждат витрини и кътове, свързани с важни исторически дати и събития.

Провеждат се литературни срещи с писатели, историци и представяне на нови книги от местни автори.

        Днес когато времето налага нови ценности, когато трудностите в духовната дейност са повече от успехите, за хората от Любимец читалище „Братолюбие” е памет, духовен мост, по който са минавали, минават и ще минават поколения след поколения.

 

 

 

  Библиотеката разполага с  универсален фонд от  36730 б.ед.,  както и с компютърна зала, оборудвана по Програма”Глобални библиотеки – България”

 

Адрес: гр.Любимец, пл."Трети март", пощ.код 6550

Телефон: +359 (0)879 160130; +359 (0)3751 9830
Email:
bratolubie@abv.bg