FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Образцово народно читалище „Заря” Хасково

 

Образцово народно читалище Заря в град Хасково е първото читалище в Южна България и четвъртото поред у нас, създадено през далечната 1858 година – само две години след читалищата в Свищов, Лом и Шумен. Възникнало в условията на робство, то става средище на просвета и култура за народа и център на национално-освободителните и революционни борби в Хасково. Неговата ранна история е една нестихваща борба с невежеството и мрака, борба срещу гръкоманските интриги и османската тирания.
Образцово народно читалище Заря в Хасково е рожба на възрожденският дух, обхванал българското население в градa и околията. То е резултата от дълбоките социално-икономически промени, обхванали българското общество през 19 век.
В днешни дни образцово народно читалище Заря в град Хасково продължава да развива мащабна дейност – ето една малка част от нея:

– една от най-дейните библиотеки в България, притежаваща над 118 хиляди тома книги;

– езикова школа;

– музикална школа;

– школа по изобразително изкуство;

– компютърна школа;

– представителен смесен хор „Родна песен”;

– клуб по спортни танци „Хасково”;

– клуб за стари градски песни и шлагери „Ари”.


За контакти:

гр. Хасково 6300, пл. Свобода 11

телефон: +359 38 665409

сайт: http://chitalistezaria1858haskovo.weebly.com