FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Община ЛЮБИМЕЦ

 

Народно читалищеБратолюбие -1884г.”
гр.Любимец, пл.Трети март
Телефон за контакти /вкл.код/: 03751-98-30 / 0879160130
Електронна поща: Bratolubie@abv.bg


Народно читалищеРодолюбие - 2009”
с.Лозен общ.Любимец обл.Хасково
Телефон за контакти /вкл.код/: 0887 259145
Електронна поща:elena_666@abv.bg


Народно читалище Просвета -1928
с. Белица, общ. Любимец
Телефон за контакти /вкл.код/: 03755 -22-20; 0882417848


Народно читалище Просвета 1928г.”
с. Вълче поле, общ. Любимец
Телефон за контакти /вкл.код/: 03756 – 22-20; 0889636851


Народно читалище Просвета-1925г.”
с. Лозен. , общ. Любимец
Телефон за контакти /вкл.код/: 03754 – 22-20; 0896111542;0888094059;


Народно читалище Св.св.Кирил и Методий -1912г.”
с. Малко Градище, общ. Любимец
Телефон за контакти /вкл.код/: 03752 – 22-20;


Народно читалище Просвета-1949г.”
с. Оряхово, общ. Любимец
Телефон за контакти /вкл.код/: 03753 – 22-20;