FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Община СИМЕОНОВГРАД

 

Народно читалищеРазвитие 1882”
гр.Симеоновград, ул.”Търговска 5
Телефон за контакти /вкл.код/: 03781/3182
Електронна поща: vanq_simgr@abv.bg


Народно читалищеИнтеграция –2005
общ.Симеоновград, пл.”Шейновски
Електронна поща:Anji_pa6ova@abv.bgНародно читалищеПросвета-1930”
с.Дряново, общ.Симеоноврад
Телефон за контакти /вкл. код/:
Електронна поща:daniela78@abv.bg


Народно читалищеИскра
с.Калугерово обл.Хасково


Народно читалищеПробуда 1928 ”
с.Константиново, общ.Симеоновград, обл.Хасково
Телефон за контакти /вкл. код/ 03784-2220Народно читалищеПробуда - 1930”
с.Навъсен, общ.Симеоновград, обл.Хасково
Телефон за контакти /вкл. код/ 03786-2220


Народно читалищеХристо Ботев - 1927”
с.Свирково , общ.Симеоновград
Телефон за контакти /вкл.код/:  Настоятелство   03783 2220


Народно читалищеИскра - 1930”
с. Троян, общ. Симеоновград, обл. Хасково
Телефон за контакти /вкл.код/:  0894258207