FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Община ДИМИТРОВГРАД

 Градска библиотека”П.Пенев”

Димитровград, ул. „Св.Климент Охридски 7
Телефон за контакти / вкл. Код 0391 60435 и 0391 66956
Електронна поща libdg@mail.bg
Сайт: http:// biblioteka.dimitrovgrad.bg

  

Народно читалищеКултура-2002” Димитровград
Димитровград, бул. „Георги С. Раковски 16, офис 10 и 13
Телефон за контакти /вкл. Код 0893464679 и 0893464694
Електронна поща chitalishte_kultura@abv.bg
Сайт: http://www.kultura-dg.com


Народно ЧиталищеХристо Ботев-1902” Димитровград, общ. Димитровград
гр. Димитровград; бул.”Христо Ботев”33
Телефон за контакти /вкл. код/ 0898363299 / 0898267207
Електронна поща: botev_dg@abv.bg


Народно читалище ‘’Поука – 1908’’ – с.Черногорово
ул.’’Крайречна’’ No 3
Телефон за контакти /вкл.код/:089346464649, 088778636
Електронна поща:kingkong100@abv.bg


Народно читалищеНикола Вапцаров 1895” гр.Димитровград,кв.Черноконево
Телефон за контакти /вкл.код/:. Настоятелство 0893 46 46 82
Електронна поща: chitalishte_vapcarov@abv.bg


Народно читалищеБодрост – 1885”
с. Бодрово, общ. Димитровград
Телефон за контакти /вкл.код/:. 0893464685, 03932/2211


Народно читалищеПробуда -1927”
с. Бряст, общ. Димитровград
Телефон за контакти /вкл. Код/ - 0893464670


Народно читалищеПано Ангелов-1926”
с.Брод общ.Димитровград
Телефон за контакти /вкл.код/: Настоятелство 0893464676
Електронна поща: pano1926@abv.bg

Народно читалище Светлина 1929”
с.Долно Белево, общ.Димитровград
Телефон за контакти /вкл.код/: Настоятелство 0893464673


Народно читалищеОтец Паисий Хилендарски 1934” с. Длъгнево,общ.Димитровград
Телефон за контакти  0889358418


Народно читалищеПробуда – 1926” с.Добрич, общ. Димитровград
Телефон за контакти /вкл.код/:. настоятелство
0886434372-
председател, 0885826020 - секретар
Електронна поща: citali6te_dobrich@abv.bg


Народно читалище ,,Съзнание-1928”
с.Голямо Асеново ,общ.Димитровград
Телефон за контакти /вкл. код/03929/2220


Народно читалищеПробуда-1896”
с. Горски извор, общ.Димитровград
Телефон за контакти /вкл.код/: Настоятелство 0893464652


Народно читалищеХристо Ботев – 1871”
с. Ябълково, общ. Димитровград
Телефон за контакти /вкл.код/: 0893464663

Народно читалищеРома-2004”
Гр.Димитровград кв.”Изтокул.”Изгрев2
Телефон за контакти /вкл.код/: Настоятелство 0391/6 66 48


Народно читалищеИскра” – с. Каснаково
община : Димитровград, област: Хасково
Телефон за контакти /вкл. код/ - 0886344419


Народно читалищеСелска пробуда-1927”
с.Крепост-6410,ул.”Девети септември47
Тел. 0893464650 –читалищен секретар,0893464651-Председател ЧН
Електронна поща: probuda_krepost@abv.bg



Народнo читалищеПросвета” 1926
с. Крум, общ. Димитровград
Тел. 0893 464 652



Народно читалищеПросвета-1896”
гр.Меричлери,ул.”Д-р Теню Стоилов21,общ.Димитровград
Телефон за контакти /вкл.код/: Настоятелство 039212307
Електронна поща:meri4ita1896@abv.bg


Народно читалище,,Събуждане -1927”
с.Радиево ,общ. Димитровград ,обл.Хасково
Телефон за контакти /вкл. Код 03923/2364
Електронна поща: radievo_sabujdane@abv.bg


Народно читалище Марица - 2008
с. Райново, общ.Димитровград
Телефон за контакти /вкл.код/: Настоятелство 0893464686
Електронна поща: maritza_raynovo@abv.bg


Народно читалищеИскрица - 1901”
С. Скобелево, общ . Димитровград
Телефон за контакти /вкл.код/: Настоятелство : 0893 46 46 61


Народно читалищеВасил Левски – 1929”
с. Сталево общ. Димитровград обл. Хасково
Телефон за контакти:039342495


Народно читалищеПробуда - 1910”
с.Странско, община Димитровград, обл.Хасково
ул.”Г.Димитров46
Телефон за контакти /вкл.код/: Настоятелство 0893464667, 0893464668


Народно ЧиталищеВасил Левски - 2003”
ул. Цар Борис 1-ви. 4б 1а Димитровград
Телефон за контакти /вкл.код/: Настоятелство тел.0898268037
Електронна поща: ncvlevski@mail.bg


Народно читалищеНароден будител – 1928”
с. Върбица, Община Димитровград
Телефон за контакти /вкл.код/: 0893 464660

 


Народно читалищеВъзраждане - 2001”
Седалище на читалището или читалищното сдружение
гр. Димитровград, ул. Н. Геров 2 А, кв.Раковски
Телефон за контакти /вкл.код/:. Настоятелство 0882011818
Електронна поща: solton51@abv.bg



Народно читалищеПробуда - 1908“
с. Воден, община Димитровград, обл. Хасково
Телефон за контакти (вкл. код): Настоятелство-0893464658
Електронна поща: probuda_1908@abv.bg


Народно читалище Просвета -1921”
с. Злато поле, общ.Димитровград
Телефон за контакти /вкл.код/:. Настоятелство 0893464684
Електронна поща: prosveta1921@abv.bg

Народно читалищеЗвездица – 2003г.”
Димитровград, бул. “Г.С.Раковски18, Търговски дом , ет.5, западен вход
Телефон за контакти /вкл.код/: 0391 2 4677 , 0898671693
Факс: 0391 2 4677
Електронна поща: zvezditza_dance@yahoo.com

Народно читалищеСелска Пробуда - 1927”
с. Здравец общ. Димитровград обл. Хасково