FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Културен календар Юли 2014

Изложба "Книгите срещу Дрогата"

 

 

 

 

 

Моменти от откриването на изложбата :
 
 
 
 
 

 

 

 Книгите срещу Дрогата
Препоръчителен списък с литература