БЮЛЕТИН "ЧИТАЛНЯ Д"

Българска класическа литература

Вазов, Иван

Една българка

- 1 -

 

"Една българка"Страшното време, стръхът и свободата.  Страшното време,страхът и свободата : Иван Вазов -"Една българка" / Павлина Мутева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 5, 1 - 7 фев. 2000, с.5. 

  

Сист. No: 2179

- 2 -

 

Анастасова, Виолета.  Пътят към манастира - надежда за спасение /1. и 2. епизод/ / Виолета Анастасова. // Рики кандидат-гимназист, N 42, 22 - 31 декември 2009, с. 6. 

  

Сист. No: 18279

- 3 -

 

Анастасова, Виолета.  Житейските позиции на двама българи в 1976г. /3. част/ / Виолета Анастасова. // Рики кандидат-гимназист, N 1, 05 -11 януари 2010, с.6. 

  

Сист. No: 18280

- 4 -

 

Андонов,Владимир.  Една българка Иван Вазов : Перазказ с елементи на разсъждение ІV част на разказа / Владимир Андонов. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 28.01 - 3. фев. 1993, с.4. 

  

Сист. No: 2205

- 5 -

 

Антонова, Жулиета.  Как къде ?Ами у дома : Съчинение разсъждение върху V глава на разказа / Жулиета Антонова. // литерайко  (София), 2003, N 1, 2003, с.5. 

  

Сист. No: 2229

- 6 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Какво трябва да знаете за разказа "Една българка" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.130 - 131. 

  

Сист. No: 5509

- 7 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Смелостта и човещината на баба Йлийца : Съчинение разсъждение в/у І част на разказа"Една българка" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.134. 

  

Сист. No: 5510

- 8 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Стремежът към добро и справедливост : Съчинение разсъжд. върху ІІ част на разказа "Една българка" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.137. 

  

Сист. No: 5511

- 9 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Най-голямото изпитание по пътя към доброто : Съчинение разсъждение върху ІV част на разказа "Една българка" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова. - София : Литера Ико, 2003, с.146. 

  

Сист. No: 5518

- 10 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Как къде Ами у дома : Съчинение разсъждение върху V част на разказа "Една българка" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.150. 

  

Сист. No: 5519

- 11 -

 

Аянова,Ани.  Първата среща на баба Илийца с бунтовника : Преразказ с елементи на разсъждение / Ани Аянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 14-20 ян. 1997, с.4. 

  

Сист. No: 2204

- 12 -

372.882

Баба Илийца - българката или една от многото българки  : анализ. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София, 2002, 773 -81. 

  

Сист. No: 4763

- 13 -

 

Баба Илийца - една необикновена българка или една от многото . // Рики кандидат-гимназист, N 50, 13 -19 декември, 5-6 с.. 

  

Сист. No: 25228

- 14 -

372.888.67

Бабалева, Анелия.  Поведениетао на роб или на свободен човек е поведението на баба Йлийца : Съчинение разсъждение / Анелия Бабалева. // Съчинението разсъждение / Бабалева, Анелия  (София). - София : Кронос, 2004, с.212-216. 

  

Сист. No: 2512

- 15 -

 

Бойкова, Лидия.  Бабо, благодаря ти, ти си добра жена : Иван Вазов "Една българка" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 22 - 28януари 2002, с.5. 

  

Сист. No: 2217

- 16 -

 

Бойкова, Лидия.  Вярата в силата на доброто и милосърдието / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), ХХХХІV, N 5, 1 - 7 февруари 2005, 5. 

  

Сист. No: 4362

- 17 -

 

Бойкова, Лидия.  Бабо,благодаря ти,ти си добра жена! : Иван Вазов -"Една българка" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 2-8 ян. 2007, с.5-7. 

  

Сист. No: 7342

- 18 -

 

Бунтовникът вижда у баба Илийца "своя майка, свой спасител, свое провидение"/5 епизод/ . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 13-19 януари, 6-7. 

  

Сист. No: 39207

- 19 -

 

Варадинова, Латинка.  Какви картини на робската действителност са изобразени в разказа "Една българка" от Иван Вазов : Иван Вазов "Една българка" Отговор на литературен въпрос / Латинка Варадинова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 6 - 12 април 1999, с. 7. 

  

Сист. No: 2184

- 20 -

 

Василева, Красимира.  Конфликтът между доброто и злото, между човеколюбието и егоизма / Красимира Василева. // Рики кандидат-гимназист, N 7бр., 19 - 25 февруари, 5 - 6. 

  

Сист. No: 10291

- 21 -

372.888.67

Виденова, Татяна.  Пътят към храма и към човека в разказа на Иван Вазов "Една българка" / Татяна Виденова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.66-68. 

  

Сист. No: 4383

- 22 -

 

Владимиров,Илия.  Добродетелите на българката : Иван Вазов -"Една българка" / Илия Владимиров. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 23-29 ян. 2007, с.5-6. 

  

Сист. No: 7462

- 23 -

 

Георгиев, Драгомил.  Защо бунтовникът нарича бабаИлийца "Добра жена" : Отговор на литературен въпрос / Драгомил Георгиев. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 25, 22-28 юни 1999, с.5. 

  

Сист. No: 2219

- 24 -

 

Гечева,Катя.  Аферим, бабо, машаллах : Иван Вазов "Една българка" -Съчин.разсъждение / Катя Гечева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 29 .01 до 4 фев.2002, с.7. 

  

Сист. No: 2170

- 25 -

 

Господинова, Валя.  Баба Илийца - изключителна българка / Валя Господинова. // Рики кандидат-гимназист, N 1, 04-10 януари 2011, с. 10 -11. 

  

Сист. No: 24167

- 26 -

 

Да сторя това добро ..клетнику  : Наблюдения в/у втори епизод на разказа Една българка. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София, 2002, с.82 -84. 

  

Сист. No: 4764

- 27 -

 

Дамянова, Магдалена.  Защо бунтовникът целува напуканата ръка на баба Илийца / Магдалена Дамянова. // Супер рик  (София), N 3, 17 - 23 ян. 1994, с.3. 

  

Сист. No: 4324

- 28 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Димитрова, Веселина.  Бабо, благодаря ти, ти си добра жена! : /Според пета част на разказа "Една българка" от Иван Вазов/ / Веселина Димитрова ; Прев. от рус. Весела Ляхова. // Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с. 112 - 116. 

  

Сист. No: 5227

- 29 -

 

Димитрова, Емилия.  Срещата на баба Илийца в церовата гора : Иван Вазов -"Една българка" / Емилия Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 17-23 ян. 2006, с.5. 

  

Сист. No: 7404

- 30 -

 

Димитрова,Даря.  Митодологични,фолклорни и библейски мотиви в разказа : Иван Вазов -"Една българка" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 10-16 февр., 5. 

  

Сист. No: 2382

- 31 -

 

Димова, Веселина.  Баба Илийца - една необикновена българка или една от многото : Иван Вазов -"Една българка" / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 5, 3 - 9 февр., 5. 

  

Сист. No: 2384

- 32 -

 

Димова, Веселина.  Първата среща на бабаИлийца с бунтовника : ІІ част от разказа"Една българка" / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 8-14 февр. 2005, с.5. 

  

Сист. No: 4368

- 33 -

 

Димова, Веселина.  Ден на изпитания,жестокост и морална победа на българския дух : Иван Вазов -"Една българка " / VІ част / / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 14 - 20 фев. 2006, с.5. 

  

Сист. No: 5772

- 34 -

 

Димова,Весела.  Страхът на героите в разказа : Иван Вазов -"Една българка" / Весела Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 27 ян. -2 февр., 7. 

  

Сист. No: 2383

- 35 -

 

Димова,Веселина.  Ролята на деня и ноща в разказа "Една българка". : Съчинение разсъждение / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 14-20 януари 2003, с. 6. 

  

Сист. No: 2160

- 36 -

 

Една българка , търсеща подкрепа в манастира  : Преразказ с елементи на разсъждение по ІІІ глава. // Супер рик  (София), ХХХХІV, N 2, 20 - 26 януари, с.4. 

  

Сист. No: 4318

- 37 -

 

Една българка,търсеща подкрепа в манастира  : Преразказ с елементи на разсъждение. // Супер рик  (София), N 2, 20 -26 януари 1997, с.4- 5. 

  

Сист. No: 2203

- 38 -

 

Защо Иван Вазов въвежда в разказа "Една българка" образа на злия и страхлив калугер?  : Отговор на литературен въпрос. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 1993, с.3. 

  

Сист. No: 2220

- 39 -

 

Иван Вазов -"Една българка" ІV глава.  Иван Вазов -Една българка ІV глава : Преразказ с елементи на разсъждение. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 28 - 3 фев. 1997, с.4. 

  

Сист. No: 2216

- 40 -

 

Иванова , Елица.  Да направя това добро клетнико : Олимпиада по БЕЛ / Елица Иванова. // Рики кандидат-гимназист, 2008, N 8, 26.02 - 03.03, 5-6ст.. 

  

Сист. No: 10339

- 41 -

 

Иванова, Инна.  Бабо ,благодаря ти, ти си добра жена : Преразказ с елементи на разсъждение на V глава / Инна Иванова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 6 -12 януари 1998, с.5. 

  

Сист. No: 2218

- 42 -

 

Иванова, Рая.  И хляб ще ти донеса, и дреха Ние сме христиени : Съчинение разсъждение върху ІІ глава на Вазовия разказ"Една българка" / Рая Иванова. // Литерайко  (София), 2004, N 1, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 4544

- 43 -

 

Иванова,Стефка.  В какво се крие нравствената сила и величие на баба Илйца от"Една българка" на Иван Вазов / Стефка Иванова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 6 - 12 ян. 1998, с. 6. 

  

Сист. No: 2214

- 44 -

 

Илиева, Нели.  Стремежът към добро и справедливо : Съчинение разсъждение върху -ІІ глава от разказа "Една българка" / Нели Илиева. // литерайко  (София), 2003, N 1, 2003, с.3. 

  

Сист. No: 2230

- 45 -

 

Илиева, Нели.  Една българка от Иван Вазов : Анализационен прочит / Нели Илиева. // Литерайко  (София), 2005, N 3, с.3. 

  

Сист. No: 5782

- 46 -

 

Илиева, Нели.  Какво трябва да знаете за "Една българка" : Иван Вазов -"Една българка" / Нели Илиева. // Литерайко  (София), 2007, N 1, 2007, с.3-6. 

  

Сист. No: 7463

- 47 -

 

Илиева, Христа.  Лицето на страха : Иван Вазов "Една българка" - съчинен. разсъждение / Христа Илиева. // Рики кандидат- гимназист  (София), N 23, 11 - 17 юни 2002, с.5. 

  

Сист. No: 6357

- 48 -

 

Илиева,Ралица.  Измеренията на човешката доброта : Съчинение расъждение-" Една българка" / Ралица Илиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 16 -16 юни 2003, с.5. 

  

Сист. No: 2164

- 49 -

 

Инев, Иван.  Различните лица на българското : Съчинение разсъждение / Иван Инев. // Литерайко, 2005, N 3, с.7. 

  

Сист. No: 5783

- 50 -

 

Инева, Виолета.  Една българкадоброто-порив към човека и свободата : Иван ВазовЕдна българка Съчинение разсъждение / Виолета Инева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 41,42, 14 -20 дек. 1999, 7. 

  

Сист. No: 2172

- 51 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Какво означава за баба Илийца да стори добро? / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.140 - 144. 

  

Сист. No: 4407

- 52 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Какви житейски позиции разкрива Иван Вазов в трета част на разказа "Една българка"? / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение І ч.  (София). - София : Веди, 1999, с.233 - 236. 

  

Сист. No: 4442

- 53 -

 

Йовчева, Таня.  Силата на действената и безкористна доброта : Отговор на литературен въпрос / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 13 - 19 фев. 2001, с.7. 

  

Сист. No: 2174

- 54 -

 

Йовчева,Таня.  Силата на действената и безкористна доброта : Иван Вазов -"Една българка" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 13 - 19 фев. 2001, с.7. 

  

Сист. No: 2171

- 55 -

 

Йорданова, Мария.  Нравствената сила и величие на баба Илийца / Мария Йорданова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 46, 18-31 декември 2012, с. 6-7. 

  

Сист. No: 32771

- 56 -

 

Йосифова, Мария.  Срещата на баба Илийца с калугера : Иван Вазов "Една българка" Съчинение разсъждение / Мария Йосифова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 25, 20-26 юни 2000, с. 4. 

  

Сист. No: 2201

- 57 -

 

Кацарска, Красимира.  Подвигът на баба Илийца. : Съчинение разсъждение / Красимира Кацарска. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 7 13 януари 2003, 5. 

  

Сист. No: 2161

- 58 -

 

Кенарова, Катя.  Божичко,закрили го ,българин е : Иван Вазов "Една българка"Съчин. разсъжд. / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 8-14 февр. 2000, с.6. 

  

Сист. No: 4979

- 59 -

 

Кибарова, Красимира.  Срещата в Черепишкия манастир - среща на различни ценностни системи : Съчинение разсъжд. върху ІІІ глава на Вазовия разказ "Една българка" / Красимира Кибарова. // Литерайко  (София), 2005, N 1, с.5 - 7. 

  

Сист. No: 4546

- 60 -

372.888.67

Кирева, Нора.  Началото на пътя към доброто : І и ІІ част от разказа на Иван Вазов "Една българка" / Нора Кирева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.54 - 58. 

  

Сист. No: 4380

- 61 -

372.888.67

Кирева, Нора.  Кое е най-голямото изпитание за баба Илийца по пътя и към добро? : І вариант съч. разсъж. на "Една българка" / Нора Кирева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.190 - 193. 

  

Сист. No: 4426

- 62 -

372.888.67

Кирева, Нора.  Пред какви изпитания на духа е поставена баба Илийца по време на втората си среща с бунтовника ? : ІІ вариант на съч. разсъжд. на разказа "Една българка" / Нора Кирева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.201 -204. 

  

Сист. No: 4431

- 63 -

 

Колева, Людмила.  Една българка на фона на робското време : План - конспект за съчинение разсъждение върху I - II част на разказа "Една българка" от Иван Вазов / Людмила Колева. // Ученически свят, 2008, N 1, 2008, 15 -16 с.. 

  

Сист. No: 10089

- 64 -

 

Кръстева, Емилия.  Една българка по пътя на доброто : Съчинение разсъждение / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 30 - 5 фев. 2001, с. 7. 

  

Сист. No: 2178

- 65 -

 

Кьосовска, Емилия.  Ще те чакам,бабо; върви,бабо,благодаря!... : Преразказ с разсъждение на ІІ част на разказа "Една българка" / Емилия Кьосовска. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 43, 13.12.1994, с.3. 

  

Сист. No: 8499

- 66 -

372.888.67

Малинова, Людмила.  Кой е най-драматичният момент в разказа на Иван Вазов "Една българка" / Людмила Малинова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.137 -139. 

  

Сист. No: 4406

- 67 -

372.888.67

Малинова, Людмила.  Пред какви изпитания на духа е поставена баба Илийца по време на втората си среща с бунтовника ? : І вариант съч. разсъж.на разказа "Една българка" / Людмила Малинова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.197 - 200. 

  

Сист. No: 4428

- 68 -

372.888.67

Маринова, Д.  Кое е най-голямото изпитание за баба Илийца по пътя и към бунтовника ? : ІІ вариант на съчин. разсъжд. на разказа "Една българка" / Д. Маринова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.194 -196. 

  

Сист. No: 4427

- 69 -

372.888.67

Маринова, Д.  Какви прояви на човешко поведение разкрива Иван Вазов в разказа "Една българка"? : ІІ вариант на съчин. разсъжд. на разк."Една българка" / Д. Маринова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.212 - 216. 

  

Сист. No: 4434

- 70 -

 

Милкова, Станислава.  Едно отворено за човешката болка сърце : Иван Вазов -"Една българка" / Станислава Милкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 13-19 юни 2006, с.6-7. 

  

Сист. No: 5984

- 71 -

 

Милчева, Цветана.  Баба Илийца - българката или една от многото българки / Цветана Милчева. // Анализи по литература за 7 клас / Милчева, Цветана  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.73-81. 

  

Сист. No: 2495

- 72 -

372.882

Милчева, Цветана.  Да сторя това добро ... клетнику! / Цветана Милчева. // Анализи по литература за 7 клас / Милчева, Цветана  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.82-84. 

  

Сист. No: 2496

- 73 -

372.882

Милчева, Цветана.  Бабо,благодаря ти, ти си добра жена : План - тезис за съчинение разсъждение / Цветана Милчева. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София : Литера Ико, 2002, с.85-88. 

  

Сист. No: 4765

- 74 -

 

Минчев, Светослав.  Човешкият нравствен избор - между сраха и висотата на духа : Съчинение разсъждение върху III - iv част на разказа "Една българка" от Иван Вазов / Светослав Минчев. // Ученически свят  (София), 2008, N 1, 2008, 16 -17. 

  

Сист. No: 10092

- 75 -

372.888.67

Миронова, Диана.  Какви житейски позиции разкрива Иван Вазов в трета част от разказа "Една българка" / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.133-136. 

  

Сист. No: 4405

- 76 -

372.888.67

Миронова, Диана.  Поведение на роб или на свободен човек е поведението на баба Илийца в драматичния следобед на 20 май 1876 година : І вариант на съчинение разсъжд. на разк."Една българка" / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.182 -186. 

  

Сист. No: 4420

- 77 -

372.888.67

Миронова, Диана.  Пред какви изпитания на духа е поставена баба Илийца при втората си среща с бунтовника ? : ІІІ вариант на съчин. разсъжд. на разказа "Една българка" / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с. 205 -207. 

  

Сист. No: 4432

- 78 -

372.888.67

Митева, Елена.  Луда не луда ,ще вървя : ІІІ част от разказа на Иван Вазов"Една българка" / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.59 - 61. 

  

Сист. No: 4381

- 79 -

372.888.67

Митева, Елена.  Изпитанията на баба Илийца : ІV и V част от разказа на Иван Вазов "Една българка" / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.62-65. 

  

Сист. No: 4382

- 80 -

372.888.67

Митева, Елена.  Поведението на роб или на свободен човек е поведението на баба Илийцав драматичния следобед на 20 май 1876 година ? : ІІ вариант / І и ІІ част от разказа "Една българка"/ / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.187 -189. 

  

Сист. No: 4425

- 81 -

372.888.67

Митева, Елена.  Какви прояви на човешко поведение разкрива Иван Вазов в разказа "Една българка" : І вариант на съчин. разсъжд. на разказа "Една българка" / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.208 - 211. 

  

Сист. No: 4433

- 82 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  Пейзажът в разказа на Иван Вазов "Една българка" / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.69 -71. 

  

Сист. No: 4384

- 83 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  Как се проявява баба Илийца на път към манастира / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение І част  (София). - София : Веди, 1999, с.230 -232. 

  

Сист. No: 4440

- 84 -

 

Моралната сила и красота на баба Илийца  : продължение в бр.3. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 14-20януари 2014, с.10-11. 

  

Сист. No: 32784

- 85 -

 

Мутева, Павлина.  Та и всичко имаше зловещ вид за баба Илийца : Иван Вазов -"Една българка"Преразказ с елементи на разсъждение / Павлина Мутева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 21 -27 ян. 1997, с.4. 

  

Сист. No: 2202

- 86 -

82.08

Мутева, Павлина.  Страшното време страхът и свободата в разказа"Една българка" / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с. 84-87. 

  

Сист. No: 2461

- 87 -

82.08

Мутева, Павлина.  Историческото време и българите според експозицията на Вазовия разказ "Една българка" : Съчинение разсъждение / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.119. 

  

Сист. No: 2462

- 88 -

 

Мутева, Павлина.  Вродена доброта,безкрайна милост и нравствена храброст се съчетават хармонично в тази жена на дълга / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.91-95. 

  

Сист. No: 2463

- 89 -

 

Мутева, Павлина.  Да забравиш себе си в грижата за другите : Съчинение разсъждение / Павлина Мутева. // Мутева,  Павлина. Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас : Учебно помагало за СОУ и за кандидати в елитни училища / Павлина Мутева. - 2 прераб. и доп. изд.. - София, 2002, 126 -129. 

  

Сист. No: 2464

- 90 -

 

Мутева, Павлина.  Да забравиш себе си в грижата за другите : Съчинение разсъждение / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.95-98. 

  

Сист. No: 2473

- 91 -

 

Мутева, Павлина.  Ти си луда : ІІІ част на разказа"Една българка" / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, 99-101 с.. 

  

Сист. No: 2474

- 92 -

82.08

Мутева, Павлина.  Та и всичко имаше зловещ вид за Илийчината душа, изпълнена с тревога и безпокойство : Съчинение разсъждение / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 нлас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.1-104. 

  

Сист. No: 2475

- 93 -

 

Мутева, Павлина.  Ботевият четник между отчаянието и подвига : ІІ, V, VІ час на разказа "Една българка" / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, 104-107 с.. 

  

Сист. No: 2476

- 94 -

 

Нанчева, Людмила.  Разказът "Една българка" - друга мярка за героичното : /Примерен модел за изграждане на съчинението/ / Людмила Нанчева. // Литерайко  (София), 2006, N 3, с.9. 

  

Сист. No: 5792

- 95 -

 

Ненкова, Зарка.  Преодоляване на преодолимото препятствие : Иван Вазов -"Една българка" / Зарка Ненкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 5, 31 ян. -6 февр. 2006, с.4. 

  

Сист. No: 7398

- 96 -

 

Ненкова, Зарка.  Страшното време и смелостта на една необикновена жена : Иван Вазов -"Една българка" / І част на раз. / / Зарка Ненкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 10-16 ян. 2006, с.5 -6. 

  

Сист. No: 7406

- 97 -

 

Николова,Анастасия.  С какво ще запомня баба Илийца : Отговор на литературен въпрос Иван Вазов-"Една българка" / Анастасия Николова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 26.01 - 1.фев. 1999, с.7. 

  

Сист. No: 2194

- 98 -

 

Нравствените достойнства на баба Илийца на фона на едно страшно време . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 16-22 декември, 11. 

  

Сист. No: 39205

- 99 -

 

Нравственото измерение в историческиа ръст на обикновения човек от народа . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 20-26 януари, 10-11. 

  

Сист. No: 39208

- 100 -

 

Нравственото превъзходство на баба Илийца над егоистичния божи служител . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 6-13 януари, 10-11. 

  

Сист. No: 39206

- 101 -

 

Обикновеното и необикновеното в образа на баба Илйца  : Иван Вазов -"Една българка" / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 7 - 13 ян. 1997, с.4. 

  

Сист. No: 2213

- 102 -

 

Обикновеното и необикновеното у баба Илийца  : Иван Вазов "Една българкса". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 20-26 януари, 6. 

  

Сист. No: 2381

- 103 -

 

Пацева,Нина.  Една българка нравствена сила и човешко милосърдие : Иван Вазов "Една българка" / Нина Пацева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 15 - 21 януари 2002, с.7. 

  

Сист. No: 2196

- 104 -

 

Пашова, Мария.  Момче крий се хубаво днес.Довечера пак тука,та да те намеря : Съчинение разсъждение / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 5, 6 - 12 фев. 2001, с.6. 

  

Сист. No: 2176

- 105 -

 

Пернишка, Емилия.  Как чрез композицията на разказа "Една българка"Вазов разкрива художествени образи и идеи? / Емилия Пернишка. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 41, 16- 22дек. 1997, с.6. 

  

Сист. No: 2195

- 106 -

 

Петкова,Ралица.  Можем ли да кажем на бабаИлийца "Ето това е българинът това е българката" : Отговор на литературен въпрос Иван Вазов-"Една българка" / Ралица Петкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 5, 2- 8 фев. 1999, с.6. 

  

Сист. No: 2185

- 107 -

 

Подвигът на баба Илийца в едно страшно време / IV епизод/ . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 28-3 февруари 2014, с. 7-10. 

  

Сист. No: 32785

- 108 -

 

Попова, Л.  Една българка Дългът срещу егоизма : Съчинение разсъждение / Л. Попова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 5, 5- 11 фев. 2002, с.4-5. 

  

Сист. No: 2200

- 109 -

372.882

Пътят на баба Илийца към доброто  : план-тезис за съчинение разсъждение. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София, 2002, с.89 -94. 

  

Сист. No: 4766

- 110 -

 

Радева, Марта.  Момъкът виждаше в тая непозната жена своята майка,свой спасител,свое провидени : Иван Вазов -Една българка / Марта Радева. // Рики кандидат-гимназист, N 6, 7 - 13 фев. 2006, с.5 - 7. 

  

Сист. No: 5711

- 111 -

 

Радева,Марта.  Защо Иван Вазов съпоставя житейските позиции на баба Илийца на отецЕвтимий : Отговор на литературен въпрос / Марта Радева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 25, 22-28 юни 1999, с.4. 

  

Сист. No: 2180

- 112 -

 

Радева,Марта.  Една българка във време на изпитания І и ІІ част : Иван Вазов - "Една българка" / Марта Радева. // Рики кандидат-гимназист, N 24, 14 - 20 юни 2005, с.5 - 6. 

  

Сист. No: 5602

- 113 -

 

Райкова, Валентина.  Баба Илийца - една българка сред други българи : Иван Вазов -"Една българка" ІІІ част / Валентина Райкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 15 -21февр. 2005, с.5. 

  

Сист. No: 4367

- 114 -

 

Сблъсъкът на духовната сила на баба Илийца с бездуховния отец Евтимий  : Трети епизод. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 8-14 януари 2013, с. 7-10. 

  

Сист. No: 32772

- 115 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Силата на духа срещу препятствията по избрания път . // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.106 -111. 

  

Сист. No: 5226

- 116 -

 

Симеонов, Иван.  Отново при бунтовника : Иван Вазов -"Една българка" прер. с елем.на разсъж. въру V гл. / Иван Симеонов. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 9 - 15 юни 1998, с.10. 

  

Сист. No: 6982

- 117 -

 

Средства за образна изразителност в разказа . // Рики кандидат-гимназист, N 51, 20-31 декември, 6 с.. 

  

Сист. No: 25229

- 118 -

 

Стоилова, Яна.  Мотиви и усилия по пътя към доброт : Иван Вазов - "Една българка" / Яна Стоилова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 21 - 27 фев. 2006, с.5-6. 

  

Сист. No: 5773

- 119 -

 

Стоилова,С.  Как чрез жеста на преобличането е внушена представата за невъзможната деградация на бунтовника : Отговор на литературен въпрос Иван Вазов "Една българка" / С. Стоилова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 6 - 12 април 1999, с.6. 

  

Сист. No: 2182

- 120 -

 

Събева- Шуменска, Румяна.  Една българка : / Анализационен прочит/ / Румяна Събева- Шуменска. // Литерайко  (София), 2006, N 3, с.3. 

  

Сист. No: 5793

- 121 -

372.888.67

Темелкова, Петранка.  Поведение на роб или на свободен човек е поведението на баба Илийца : съчинение разсъждение в/у разказа"Една българка" на Ив.Вазов / Петранка Темелкова. // Бабалева,  Анелия. Съчинението разсъждение : Практическо помагало за 7 клас / Анелия Бабалева  (София). - София : Кронос, 2004, с.212 - 216. 

  

Сист. No: 4564

- 122 -

 

Трайкова,Кристина.  На път за Манастира : Иван Вазов - "Една българка". Преразказ с ел. на разсъжд. върху І и ІІ гл. / Кристина Трайкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 42, 23дек.-5 ян. 1997, с.6. 

  

Сист. No: 7504

- 123 -

 

Филипова, София.  Страхът - герой в разказа / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист, 2008, N 9 бр., 04 -10 .03 2008, 5 -6 с.. 

  

Сист. No: 10341

- 124 -

 

Филипова,София.  Това и се видя опасно, но друг избор не и оставаше : ІV част на разказа "Една българка"-Иван Вазов / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 22 - 28 февр. 2005, с.5. 

  

Сист. No: 4359

- 125 -

 

Филипова,София.  Добротворството на баба Илийца : Иван Вазов -"Една българка" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 9-15 ян. 2007, с.5-6. 

  

Сист. No: 7343

- 126 -

ЧД/372.888.67/А 75

Човечността и себеотрицанието срещу егоизма и страха.  Човечността и себеотрицанието срещу егоизма и страха : Съчинение разсъждение върху ІІІ част на разказа "Една българка" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.141. 

  

Сист. No: 5517

- 127 -

 

Чудодейната сила на майката в името на доброто /4.и 5. част/ . // Рики кандидат-гимназист, N 2, 12 - 18 януари 2010, с. 6. 

  

Сист. No: 18281

- 128 -

 

Ялънджиева - Лазарова,Светлана.  Баба Илийца преплува мътните води на времето : Иван вазов "Една българка" опит за открит урок / Светлана Ялънджиева - Лазарова. // Литерайко  (София), 2006, N 2, с.4. 

  

Сист. No: 7121

Българският език

- 129 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Какво трябва да знаете за стихотворението "Български език" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.88. 

  

Сист. No: 5423

- 130 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Отношението към родното слово в стихотворението"Българският език" : Съчинение разсъждение / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.93. 

  

Сист. No: 5428

- 131 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Одата "Българският език" - апотез на родното слово : Ученическа разработка на стих. "Българският език" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.99. 

  

Сист. No: 5429

- 132 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Одата"Българският език" - възхвала и защита на родното слово : План - тезис за изграждане на съчинение разсъждение / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.97. 

  

Сист. No: 5462

- 133 -

372.888.67

Бабалева, Анелия.  Eзик свещен на моите деди : Съчинение разсъждение / Анелия Бабалева. // Съчинението разсъждение / Бабалева, Анелия  (София). - София : Кронос, 2004, с.224-228. 

  

Сист. No: 2520

- 134 -

 

Бойкова, Лидия.  Бълкарският език Език свещен на моите деди : Иван Вазов Българският език / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 26 - 4 МАРТ 2002, с.7. 

  

Сист. No: 2237

- 135 -

 

Българският е зик . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 11-17 февруари, с.7-11. 

  

Сист. No: 32885

- 136 -

372.882

Българският език - между възхвалата и обругаването  : План - тезис за съчинение разсъждение. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.115. 

  

Сист. No: 4786

- 137 -

 

Българският език в "Българският език" от Иван Вазов.  Българският език в Българският език от Иван Вазов. // Супер рик, N 6, 7 - 13 февр. 1994, с.5. 

  

Сист. No: 4325

- 138 -

 

Българският език Езикът - гордост и болка.  Езикът - гордост и болка : Иван Вазов- Български език / Марина Йорданова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 15-21 март 2005, 5. 

  

Сист. No: 2215

- 139 -

372.888.67

Виденова, Татяна.  Къкъв художествен образ на езика изгражда Вазов в стихотворението "Българският език" / Татяна Виденова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.131-132. 

  

Сист. No: 4404

- 140 -

 

Георгиев, Драгомил.  Какви мисли и чувства вълнуват Вазов в стихотворението"Български език" : Иван Вазов -"Българският език" / Драгомил Георгиев. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 25, 22-28юни 1999, с. 6. 

  

Сист. No: 2240

- 141 -

372.888.67

Георгиев, Християн.  Език свещен на моите деди Български език : Съчинение разсъждение / Християн Георгиев. // Бабалева,  Анелия. Съчинението разсъждение : Практическо помагало за 7 клас / Анелия Бабалева  (София). - София : Кронос, 2004, с.224 - 228. 

  

Сист. No: 4568

- 142 -

 

Георгиева, Л.  Защитата на родното слово : Съчинение разсъждение / Л. Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 20 -26 ФЕВ. 2001, с.6. 

  

Сист. No: 2243

- 143 -

 

Димитрова, Елена.  Езикът-гордост и болка : Иван Вазов -"Българският език" Съчинен.разсъждение / Елена Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 18 - 24 юни 2002, с. 5. 

  

Сист. No: 2242

- 144 -

 

Димова,Веселина.  Връзката роден език-човек : Иван Вазов -"Българският език" / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 11 - 17 фев.2003, 6. 

  

Сист. No: 2231

- 145 -

 

Добринова, М.  Как Иван Вазов разкрива красотата на родния език : Иван Вазов "Българският език" / М. Добринова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 27 - 2 фев. 1998, с.6. 

  

Сист. No: 2233

- 146 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Езикът - духовно достояние на нацията  : /Съчинение разсъждение върху стих."Български език" от Ив. Вазов. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.143 - 148. 

  

Сист. No: 5232

- 147 -

 

Иванова, Екатерина.  Какви преживявания са вдъхновили стихотворението "Българският език" от Иван Вазов : Иван Вазов - "Българският език" / Екатерина Иванова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 28 март - 3 апр. 2006, с.5. 

  

Сист. No: 5845

- 148 -

 

Илиева, Нели.  Отношението към родния език-мярка за връзката човек -родина / Нели Илиева. // литерайко  (София), ХХХХІV, 2003, N 2, 2003, с.3. 

  

Сист. No: 2226

- 149 -

 

Йорданова, Марина.  Възхвала на родното слово / Марина Йорданова. // Рики кандидат-гимназист, N 2, 11-17 януари 2011, с.6. 

  

Сист. No: 24166

- 150 -

 

Йорданова,Марина.  Езикът - гордост и болка : Иван Вазов "Български език" / Марина Йорданова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 15 - 21 март 2005, с.5. 

  

Сист. No: 4363

- 151 -

 

Кенарова, Катя.  Художественият образ на родното слово : Иван Вазов -Български език -Съчинение разсъждение / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 30ноемв.-6 дек. 1999, 7. 

  

Сист. No: 2236

- 152 -

 

Кенарова, Катя.  Нравствената и естетическа значимост на родния език : Иван Вазов -"Българският език" / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 19 -25фев. 2002, с.5. 

  

Сист. No: 2241

- 153 -

 

Колева, Людмила.  Стихотворението "Българският език " от Иван Вазов - защита и възхвала на родното слово / Людмила Колева. // Ученически свят, 5, N 7 бр., 16- 17 с.. 

  

Сист. No: 10384

- 154 -

 

Кръстева, Емилия.  Прославата и ругателството на родното слово в стихотворението на Иван Вазов"Българският език" : Съчинение разсъждение / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист, 2005, N 2, с.8. 

  

Сист. No: 5701

- 155 -

 

Кръстева,Емилия.  Родното слово през погледа на Вазов : Иван Вазов -"Българският език" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 27 -5 март 2001, с.7. 

  

Сист. No: 2239

- 156 -

 

Лалова, Димитрина.  Прослава на родното : Иван Вазов -"Български език" / Димитрина Лалова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 35, 31 окт. - 6 ноем. 2006, с.6. 

  

Сист. No: 6869

- 157 -

 

Маринова,Величка.  С какво стихотворението"Български език "дообогатява представата за Вазов като човек и писател ? : Иван Вазов-"Българският език" Отговор на лит.въпрос / Величка Маринова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 27 - 2 фев. 1998, с.5. 

  

Сист. No: 2234

- 158 -

 

Милчева, Цветана.  Свещеният език / Цветана Милчева. // Анализи по литература за 7 клас / Милчева, Цветана  (София). - София : Скорпио ви, 2002, 110-114 с.. 

  

Сист. No: 2501

- 159 -

 

Милчева, Цветана.  Българският език - между възхвалата и обругаването : План-тезис за съчинение разсъждение / Цветана Милчева. // Анализи по литература за 7 клас / Милчева, Цветана  (София). - София : Скорпио ви, 2002, 115-117 с.. 

  

Сист. No: 2503

- 160 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  Какви чувства и мисли са вложени във Вазовата ода"Българският език" / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.129- 130. 

  

Сист. No: 4403

- 161 -

 

Младенова,Виолета.  Езикът - гордост и болка : Иван Вазов -" Българският език" / Виолета Младенова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 10 - 16 юни 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2246

- 162 -

 

Ненкова, Зарка.  Защо в одата"Българският език"Иван Вазов се обръща към родния език : Отговор на литературен въпрос / Зарка Ненкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 16 -22 февр. 1999, с.7. 

  

Сист. No: 2238

- 163 -

 

Ненкова, Зарка.  Светостта на българското слово : Иван Вазов -"Българският език" / Зарка Ненкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 21 - 27 март 2006, с.5. 

  

Сист. No: 5825

- 164 -

 

Петрова,Зоя.  Как Вазов защишава "Българският език" в стихотворението "Български език" / Зоя Петрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 28 - 3 фев. 1997, с.5. 

  

Сист. No: 2232

- 165 -

 

Поетична възхвала на родния език . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 5, 5- 11 февруари 2013, с. 7-10. 

  

Сист. No: 32774

- 166 -

 

Райкова, Валентина.  Българският език между хулите и прославата : Иван Вазов -"Българският език" / Валентина Райкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 22 - 28 март 2005, с.5. 

  

Сист. No: 3727

- 167 -

 

Райкова, Валентина.  Българският език между хулите и прославата : Иван Вазов "Българският език" / Валентина Райкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 22 - 28 март 2005, с.5. 

  

Сист. No: 3728

- 168 -

 

С какви чувства вълнува стихотворението "Български език" . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 11ян. 1994, с.5. 

  

Сист. No: 2235

- 169 -

372.882

Свещеният език  : И.Вазов "Българският език" - Анализи. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.110 - 114. 

  

Сист. No: 4785

- 170 -

 

Стоянова, Елица.  Прослава на родното : Олимпияда по БЕЛ / Елица Стоянова. // Рики кандидат-гимназист, 2008, N 11 бр., 18 - 24. 03 .2008, 10с.. 

  

Сист. No: 10343

- 171 -

 

Тинчева,Дора.  Защита и възхвала на родната реч : Иван Вазов -"Българският език" / Дора Тинчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 16 -22 март 2004, 5. 

  

Сист. No: 2388

- 172 -

 

Филипова,София.  Възхищението и възмущението на поета : Иван Вазов -"Българският език" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), ХХХХІV, N 10, 9 - 15 март, 6. 

  

Сист. No: 2387

- 173 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Художественият образ на българския език  : Българският език от Иван Вазов. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.139-140. 

  

Сист. No: 5231

Немили - Недраги

- 174 -

 

"Ах, сладка е свъртта за отечеството!.." - болката и заветът на българския дух.  "Ах, сладка е смъртта за отечеството!..." - болката и заветът на българския дух. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 3 декември 2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 32783

- 175 -

 

Алексиева,Диана*.  Македонски бяга от глада, но не бяга от смъртта : Съчинение разсъждение върху Х глава на повестта / Диана* Алексиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 15-21 юни 2004, 3. 

  

Сист. No: 2392

- 176 -

 

Алексиева,Елина.  Какви чувства на хъшовете изразяват думите"Да живей Странджата,храбрият наш знаменосец" : Отговор на литературен въпрос / Елина Алексиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 19 януари 1993, с.3. 

  

Сист. No: 2316

- 177 -

 

Антонова, Жулиета.  България има цял народ от роби,нека има и няколко мъченици днес : Съчинение разсъжд. върху ІІІ глава на повестта "Немили - Недраги" / Жулиета Антонова. // Литерайко  (София), 2004, N 7, с. 6 - 8. 

  

Сист. No: 4541

- 178 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Страдалческата участ на българските хъшове : Съчинение разсъждение върху І ІІ глава на повестта "Немили- недраги / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.165. 

  

Сист. No: 4756

- 179 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Какво трябва да знаете за повестта "Немили- недраги" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.161. 

  

Сист. No: 5522

- 180 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  България има цял народ от роби, нека има и няколко мъченици днес : Съчинение разсъждение върху ІІІ глава на повестта "Немили -недраги" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с. 169. 

  

Сист. No: 5524

- 181 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Смъртта на Странджата - мъченическият край на един достоен живот : Съчинение разсъждение върху V глава на повестта "Немили -недраги" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.173. 

  

Сист. No: 5525

- 182 -

 

Антонова, Жулиета.  Един хъш в момент на изпитание : Съчинение разсъждение върху Х глава на повестта "Немили - недраги" / Жулиета Антонова. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.177. 

  

Сист. No: 5526

- 183 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Животът на Хъшовете в чуждата страна : съчин. разсъжд. ученическа разработка / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова. - София : Литера Ико, 2003, с.183-187. 

  

Сист. No: 5565

- 184 -

 

Антонова, Жулиета.  Немили-Недраги от Иван Вазов : Анализационен прочит на І , ІІ и ІІІ глава на повестта / Жулиета Антонова. // Литерайко, 2005, N 1, с.7-9. 

  

Сист. No: 5687

- 185 -

 

Арнаудова,Николета.  Животът на хъшовете - избор и съдба на народното добро : Иван Вазов -"Немили - Недраги" / Николета Арнаудова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 3-9 ян. 2006, с.6 -7. 

  

Сист. No: 7308

- 186 -

 

Атанасова, Гергана.  Обаятелният образ на Странджата / Гергана Атанасова. // Рики кандидат-гимназист, N 42, 20-26 ноември 2012, с. 6-7. 

  

Сист. No: 32768

- 187 -

372.888.67

Бабалева, Анелия.  Тъй свършваха тогава предтечите на зорницата на българското освобождение : Съчинение разсъждение / Анелия Бабалева. // Съчинението разсъждение / Бабалева, Анелия : Кронос, 2004, с.-211. 

  

Сист. No: 2511

- 188 -

 

Бойкова, Лидия.  Патриотизмът на българите : Иван Вазов "Немили -Недраги" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 25, 20 - 26 юни 2000, с.4. 

  

Сист. No: 2276

- 189 -

 

Бойкова, Лидия.  Македонски пратеникът на браилските хъшове : Иван Вазов"Немили - Недраги" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 4 - 10 дек., с.4. 

  

Сист. No: 2281

- 190 -

 

Бойкова, Лидия.  Немили- Недраги Свободата и робството / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 25 - 31 ян. 2005, с.7. 

  

Сист. No: 4366

- 191 -

 

Бойкова, Лидия.  Свободата и робството : Иван Вазов"Немили - Недраги" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 25 - 31 ян. 2005, с.7. 

  

Сист. No: 4535

- 192 -

 

Бойкова, Лидия.  И ще викнем: Смърт или свобода : Иван Вазов -"Немили -Недраги" Съчин. разсъжд. върху ІІІ глава / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 20 -26 ноем. 2001, с.4. 

  

Сист. No: 6507

- 193 -

 

Бояджиева,Виолета.  Този нощен скитник беше Македонски : Х глава на повестта"Немили -Недраги" / Виолета Бояджиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 18 - 24 януари 2005, с.5. 

  

Сист. No: 4369

- 194 -

 

Бръчков изпълнява завета на Странджата: " Умри за България" . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 2-8 септември, 7-10. 

  

Сист. No: 39203

- 195 -

 

България има цял народ от роби, нека има и няколко мъченици днес  : Съчинение разсъждение върху ІІІ глава на Немили -Недраги. // литерайко, 2002, N 7, 2002, с.6. 

  

Сист. No: 2320

- 196 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Вазовите хъшове между мъченичеството и героизма  : Съчинен. разсъжд. Немили - недраги И.Вазов. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.88 - 92. 

  

Сист. No: 4817

- 197 -

 

Василева, Красимира.  Идейната полемика между революционните възгледи на Ботев и демократичните идеи на Вазов : Иван Вазов "Немили - недраги" / Красимира Василева. // Рики кандидат-гимназист, N 5, 5 -11февруари, 10с.. 

  

Сист. No: 10171

- 198 -

 

Владимирова, Надя.  Светът на хъшовете, разкрит в I и II глава на повестта / Надя Владимирова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 41, 13-19 ноември 2012, с. 6-7. 

  

Сист. No: 32767

- 199 -

 

Възторжена прослава на героизма на опълченците . // Рики кандидат-гимназист, N 9, 3 -9 март 2009, с.5. 

  

Сист. No: 18184

- 200 -

 

Немили-Недраги  : Преразказ с елементи га разсъждение. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 18- 24ноем. 1997, с.6. 

  

Сист. No: 2315

- 201 -

 

Георгиева, Гергана.  Македински - един незабравим образ на "вагабонтин" и "герой" / Гергана Георгиева. // Рики кандидат-гимназист, N 41, 16-22 декември 2008г., с. 5. 

  

Сист. No: 18172

- 202 -

 

Георгиева, Лалка.  Между документалността на суровите факти и оптимизма за бъдещето /1. глава/ / Лалка Георгиева. // Рики кандидат-гимназист, N 37, 17 -23 ноември 2009, с.7. 

  

Сист. No: 18275

- 203 -

 

Георгиева, Райна.  Българският хъш - герой и мъченик / Райна Георгиева. // Рики кандидат-гимназист, N 44, 01-07 ноември 2011, с.6. 

  

Сист. No: 24176

- 204 -

 

Героите в повестта"Немили -Недраги" с техните мечти и идеали.  Героите в повестта "Немили-Недраги" с техните мечти и идеали : Иван Вазов "Немили - Недраги". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 2 - 8 дек. 1997, с.5. 

  

Сист. No: 2314

- 205 -

 

Гечева,Катя.  Героичното и комичното в образа на Македонски : Иван Вазов -"Немили -Недраги" / Катя Гечева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 10 -16 дек. 2002, с. 5. 

  

Сист. No: 2255

- 206 -

 

Гечева,Катя.  Мястото на Странджата в живота на хъшовете : Иван Вазов "Немили - Недраги" / Катя Гечева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 38, 27 -3 дек. 2001, 5с.. 

  

Сист. No: 2282

- 207 -

 

Гоговчева,Кристина.  Българските хъшове-мъченици и герои : Съчинение разсъждение върху І и ІІ глава на повестта / Кристина Гоговчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 38, 25 -1 ноем. 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2254

- 208 -

 

Господинова, Теодора.  Мъченическата орис на българските хъшове : I-II глава / Теодора Господинова. // Рики кандидат-гимназист, N 1, 8-14 ян., 10-11. 

  

Сист. No: 10009

- 209 -

 

Дакова, Росица.  Тъй свършиха предтечите на зорницата на българското освобождение : Иван Вазов "Немили -Недраги" / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 42, 23 -31 дек. 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2248

- 210 -

 

Дакова, Росица.  Тъй свършваха тогава предтечите на зорницата на българското освобождение / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 42, 23 -31 дек., с.6. 

  

Сист. No: 2250

- 211 -

 

Дакова, Росица.  Вазовите хъшове-мъченици в подвига и герои в мъченичеството : Иван Вазов -"Немили -Недраги" Съчинение разсъжд. / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 4 - 7 ян. 2000, с.6. 

  

Сист. No: 2264

- 212 -

 

Дакова, Росица.  Изстраданото, но желано изгнаничество на вазовите хъшове : Иван Вазов -"Немили -Недраги" Съчинение разсъжд. в/у ІІ глава / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 41, 12 - 18 дек. 2000, с.7. 

  

Сист. No: 2275

- 213 -

 

Дакова, Росица.  Тъй свършваха тогава предтечите на зорницата на българското освобождение : съчинение разсъждение върху V глава на повестта / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 6 - 12 януари, 6. 

  

Сист. No: 2390

- 214 -

 

Две измерения на българското време разделно . // Рики кандидат-гимназист, N 5, 3 -9 фев.2009, с. 7. 

  

Сист. No: 18178

- 215 -

 

Джурова,Марина.  Немили-недраги.Жалкото и величавото у човека : Съчинение разсъждение / Марина Джурова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 11 -17 юни 2002, с.4. 

  

Сист. No: 2261

- 216 -

 

Димитрова, Ивелина.  Пламенното слово на Странджата / Ивелина Димитрова. // Рики кандидат-гимназист, N 47, 22-28 ноември, с. 5-6. 

  

Сист. No: 24177

- 217 -

 

Димитрова, Илина.  Македонски бяга от глада,но не бяга от смъртта : Иван Вазов - "Немили -Недраги " Съчинение разсъжд. в/у Х глава / Илина Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 42, 19- 31 дек. 2006, с.5. 

  

Сист. No: 7249

- 218 -

 

Димитрова, Мария.  Представата за хъшовете според І и ІІ глава в повестта : Иван Вазов -"Немили - Недраги" / Мария Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 3 - 9 юни 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2247

- 219 -

 

Димова, Веселина.  Различните лица на Македонски / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 41, 16 - 22дек. 2003, с.5. 

  

Сист. No: 2251

- 220 -

 

Димова, Веселина.  Исторически факти и художествена измислица в повестта : Иван Вазов -"Немили -Недраги" / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 13-19 януари, 6. 

  

Сист. No: 2391

- 221 -

 

Добринова, М.  Бългаорският хъш-мъченик и герой : Иван Вазов -"Немили -Недраги" / М. Добринова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 41, 14 - 20 дек.1999, с.6. 

  

Сист. No: 2274

- 222 -

 

Донева, Росица.  България има цял народ от роби, нека има няколко мъченици днес / Росица Донева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 9 - 15 дек. 2003, с.7. 

  

Сист. No: 2252

- 223 -

 

Донева,Росица.  България има цял народ от роби,нека има и няколко мъченици днес : Съч. разсъжд. върху ІІІ глава от повестта "Немили -Недраги" / Росица Донева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 9 - 15 дек. 2003, с.7. 

  

Сист. No: 3959

- 224 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Живот и смърт - отдадени в името на идеала  : съчинение разсъждение в/у V глава от повестта "Немили - недраги". // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.77 - 82. 

  

Сист. No: 4815

- 225 -

 

Живот, страдание и саможертва пред олтара на отечеството . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 44, 4- 10 декември 2012, с. 6-7. 

  

Сист. No: 32770

- 226 -

 

Животът на хъшовете в чуждата страна  : Ученическа разработка на съчинение разсъждение. // Литерайко  (София), 2004, N 6, с.9 - 10. 

  

Сист. No: 4550

- 227 -

 

Иванова, Петя.  Животът на хъшовете в Румъния - според І и ІІ глава : Иван Вазов -"Немили -Недраги" / Петя Иванова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 38, 21 - 27 ноем. 2000, с.7. 

  

Сист. No: 2299

- 228 -

 

Иванова, Рая.  Свободата на родината - върховен идеал на хъшовете : Съчинение разсъждение / Рая Иванова. // Литерайко  (София), 2004, N 2, с. 4 - 8. 

  

Сист. No: 4543

- 229 -

 

Илиева, Нели.  Страдалческата участ на българските хъшове / Нели Илиева. // литерайко  (София), 2002, N 7, 2002, с.3. 

  

Сист. No: 2245

- 230 -

 

Илиева, Нели.  Какво трябва да знаете за "Немили - Недраги" : Образите в повестта и особеностите на повествованието / Нели Илиева. // Литерайко  (София), 2006, N 9, с.3. 

  

Сист. No: 7409

- 231 -

 

Инева, Виолета.  Тоя нощен скитник беше Македонски : Иван Вазов "Немили-Недраги"Съчинение разсъжд. / Виолета Инева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 25 - 31 ян. 2000, с.5. 

  

Сист. No: 2303

- 232 -

 

Инева, Виолета.  Тоя нощен скитник беше Македонски : Х глава от повестта на Иван Вазов "Немили -Недраги" / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с. 47-51. 

  

Сист. No: 4378

- 233 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Каква представа за живота на хъшовете добиваме от първа и втора глава от Вазовата повест "Немили Недраги" / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.108 -115. 

  

Сист. No: 4399

- 234 -

 

Инева, Виолета.  Какви идеали и стремежи на хъшовете са разкрити в речта на Странджата? : ІІ вариант съчинение разсъждение / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.150 -153. 

  

Сист. No: 4409

- 235 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Какви чувства и мисли вълнуват Странджата в предсмъртните му дни? : ІІ вариант съчинение разсъжд. на "Немили - Недраги / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.157 - 160. 

  

Сист. No: 4414

- 236 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Страдалци или герои са Вазовите хъшове : Първи вариант на съчинение разсъжд. / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.161-165. 

  

Сист. No: 4415

- 237 -

 

Йорданова, Даниела.  Трудният и нерадостен живот на хъшовете : І и ІІ глава на повестта "Немили - Недраги" от Иван Вазов / Даниела Йорданова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 29 ноем. - 5 дек. 2005, с.6 - 7. 

  

Сист. No: 5483

- 238 -

 

Йорданова, Даниела.  Речта на Странджата : Иван - Вазов "Немили - Недраги" / Даниела Йорданова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 6 - 12 дек. 2005, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 5484

- 239 -

 

Йорданова, Даниела.  Смъртта на Странджата / V глава / : Иван Вазов - " Немили - недраги" / Даниела Йорданова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 41, 13 - 19 дек. 2005, с. 7. 

  

Сист. No: 5508

- 240 -

 

Йосифова, Мария.  Особености на повествованието и характеристика на образите : Иван Вазов -"Немили - Недраги" / Мария Йосифова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 7 -13 дек. 2004, 5. 

  

Сист. No: 2394

- 241 -

 

Йосифова,Полина.  Бръчков до смъртния одър на Странджата : Иван Вазов "Немили-Недраги"Съчин. разсъжд. в/у V глава / Полина Йосифова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 19 - 25 юни 2001, с.5. 

  

Сист. No: 2298

- 242 -

 

Йотова, Александра.  Ролята на Странджата сред хъшовската емиграция / Александра Йотова. // Рики кандидат-гимназист, N 2, 15-21.01.2008, 6-7. 

  

Сист. No: 10025

- 243 -

 

Какви чувства на хъшовете изразяват думите:Да живее Странджата,храбрият наш знаменосец ! . // Рики кандидат-гимназист, N 3, 1993, с.3. 

  

Сист. No: 2318

- 244 -

 

Кенарова, Катя.  Страдание и мечта в човешкото битие на хъшовете : Любен Каравелов -"Немили -Недраги" / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 36, 13- 19 ноем. 2001, с.6. 

  

Сист. No: 2287

- 245 -

 

Кенарова, Катя.  Образите на Родина и чужбина в повестта"Немили-недраги" : Иван Вазов "Немили -Недраги" Съчинение-разсъждение / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 11 - 17 ян. 2000, с.6. 

  

Сист. No: 2307

- 246 -

 

Кенарова, Катя.  И ще умрем със слава и борба и няма да издъхнем като кучета по тия улици : есе - из Немили-недраги- ІІІ глава / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 5 - 11 ян. 1999, с. 6. 

  

Сист. No: 2311

- 247 -

 

Кенарова, Катя.  Какъв идеен и емоционален свят разкриват образите на родината и чужбината в повестта на Иван Вазов "Немили-Недраги" : Отговор на лит. въпрос / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 41, 8 - 14 ян. 1998, с.5. 

  

Сист. No: 6995

- 248 -

 

Кибарова, Красимира.  Между мизерията на делника и висотата на идеала : съчинение разсъждение в/у ІІ глава на повестта "Немили -недраги" / Красимира Кибарова. // Литерайко  (София), 2004, N 2, с.4 - 6. 

  

Сист. No: 4746

- 249 -

372.888.67

Кирева, Нора.  Какви идеали и стремежи на хъшовете са разкрити в речта на Странджата ? : вариант І на съчинение разсъждение / Нора Кирева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.147 -149. 

  

Сист. No: 4408

- 250 -

 

Кирова, Милена.  Немили-Недраги : Иван Вазов -"Немили-Недраги" преразказ с елементи на разсъжд. / Милена Кирова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 18-24 ноемвр. 1997, с.6. 

  

Сист. No: 7502

- 251 -

 

Кирова, Н.  Народ без жертви не е народ : Иван Вазов -"Немили-Недраги" Преразказ с елеминти на разсъжд. ІІІ гл. / Н. Кирова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 2-8 декември, 6 с. 

  

Сист. No: 7503

- 252 -

 

Койчев Илия.  Българският хъш-герой и мъченик : Анализ на І и ІІ глава / Койчев Илия. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 9 - 15 януари 2001, с.6. 

  

Сист. No: 2262

- 253 -

372.888.67

Кокова, Катина.  Тъй свършваха предтечите на зорницата на българското освобождение : Съчинение разсъжд. на V глава , "Немили - Недраги", Ив. Вазов / Катина Кокова. // Бабалева,  Анелия. Съчинението разсъждение : Практическо помагало за 7 клас / Анелия Бабалева  (София). - София : Кронос, 2004, с. 208 -211. 

  

Сист. No: 4563

- 254 -

 

Кръстева, Емилия.  Незгодите и въжделенията на българските хъшове : Съчинение разсъжд. върху І И ІІ глава на Вазовата повест Немили-недраги / Емилия Кръстева. // Литерайко  (София), 2005, N 1, с.7. 

  

Сист. No: 5688

- 255 -

 

Кръстева,Емилия.  Раздвоеният свят на хъшовете, разкрит в повестта в І и ІІ глава : Иван Вазов -"Немили -Недраги" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 38, 26 - 2 дек. 2002, с.5. 

  

Сист. No: 2260

- 256 -

 

Кръстева,Емилия.  Македонски-между авантюризма и героизма : Иван Вазов -"Немили - Недраги" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 5 - 11 дек.2000, с.7. 

  

Сист. No: 2292

- 257 -

 

Кьосовска, Емилия.  В кръчмата на Странджата : Преразказ с елементи на разсъждение "Немили -недраги" / Емилия Кьосовска. // Рики кандидат-гимназист  (София), 22.11.1994, с.4. 

  

Сист. No: 8478

- 258 -

 

Кьосовска, Емилия.  Защо Бръчков гледа на хъшовете със страхопочитание и възхищение : Иван Вазов "Немили -Недраги " / Емилия Кьосовска. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 42, 06.12.1994, с.2. 

  

Сист. No: 8494

- 259 -

 

Македонски - олицетворение на патриотизма на българските хъшове  : Иван Вазов - "Немили - недраги". // Рики кандидат-гимназист, N 4, 29 - 4 януари, 11 с.. 

  

Сист. No: 10082

- 260 -

 

Македонски - преданият на освободителното дело син . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 43, 27-3 декември 2012, с. 6- 7. 

  

Сист. No: 32769

- 261 -

 

Македонски пратеникът на браилските хъшове . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 36, 25 ноември - 1 декември, 7 - 11. 

  

Сист. No: 39202

- 262 -

 

Малинова, Людмила.  Ах, сладка е смъртта за отечеството !...-болката и заветът на българския дух : Иван Вазов -"Немили - Недраги" / Людмила Малинова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 16 - 22 ян. 2001, с. 6. 

  

Сист. No: 2290

- 263 -

 

Малинова, Людмила.  Смъртта на Странджата - трагизмът и величието на българина / Людмила Малинова. // Рики кандидат-гимназист  (София), 16-22 ян. 2001, с.7. 

  

Сист. No: 4307

- 264 -

372.888.67

Маринова, Теодора.  Какви чувства и мисли вълнуват Странджата в предсмъртните му дни? : І вариант съчинение разсъж. "Немили - Недраги" / Теодора Маринова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.154 -156. 

  

Сист. No: 4413

- 265 -

 

Метларова-Димова, М.  Странджата - героят на високото българско време : Иван Вазов -"Немили -Недраги" / М. Метларова-Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 42, 15 - 21 дек. 1998, с.6. 

  

Сист. No: 2322

- 266 -

372.882

Милчева, Цветана.  Ние сме човеци,ние сме българи : Обобщения образ на българските хъшове в повестта"Немили-Недраги" / Цветана Милчева. // Анализи по литература за 7 клас / Милчева, Цветана  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.54-56. 

  

Сист. No: 2488

- 267 -

372.882

Милчева, Цветана.  Мъченическата смърт на Странджата - героичен подвиг на духа / Цветана Милчева. // Анализи по литература за 7 клас / Милчева, Цветана  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.57-59. 

  

Сист. No: 2492

- 268 -

372.882

Милчева, Цветана.  Преминаването на Македонски през Дунава - авантюра или героизъм / Цветана Милчева. // Анализи по литература за 7 клас / Милчева, Цветана : Скорпио ви, 2002, с.60-63. 

  

Сист. No: 2493

- 269 -

372.882

Милчева, Цветана.  Бедни,бедни Македонски... защо не умря при гредетин? / Цветана Милчева. // Анализи по литература за 7 клас / Милчева, Цветана  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.64-65. 

  

Сист. No: 2494

- 270 -

372.882

Милчева, Цветана.  Бедни,бедни Македонски...защо не умря при гредетин : анализ / Цветана Милчева. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София : Литера Ико, 2002, с.64 - 65. 

  

Сист. No: 4761

- 271 -

372.888.67

Миронова, Диана.  Какви черти от образа на Македонски откриваме в десета глава от повестта на Иван Вазов "Немили-Недраги" / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.116 -118. 

  

Сист. No: 4400

- 272 -

372.888.67

Миронова, Диана.  Страдалци или герои са Вазовите хъшове : Втори вариант на съчинение разсъж. / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.166-169. 

  

Сист. No: 4416

- 273 -

372.888.67

Митева, Елена.  Българските хъшове - герои и мъченици : І и ІІ глава на "Немили -Недраги" / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.36 - 39. 

  

Сист. No: 4375

- 274 -

372.888.67

Митева, Елена.  Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в речта на Странджата : Трета глава от повестта на Вазов "Немили - Недраги" / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 2003, 18 -25 февр. 2003, с.40 -43. 

  

Сист. No: 4376

- 275 -

372.888.67

Митева, Елена.  Краят на един достойно изживян живот : V глава от повестта "Немили - Недраги" / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.44-46. 

  

Сист. No: 4377

- 276 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  Защо можем да определим хъшовете в първа глава на повестта "Немили Недраги" и като мъченици, и като герои? / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение І част  (София). - София : Веди, 1999, с.224 - 226. 

  

Сист. No: 4437

- 277 -

82.08

Мутева, Павлина.  Родина и чужбина във Вазовата повест"Немили-Недраги" І и ІІ глава. / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас. / Мутева, Павлина  (София). - София : СКОРПИО ви, 2001, с.50-53. 

  

Сист. No: 2448

- 278 -

 

Мутева, Павлина.  Идеалите и стремежите на хъшовете,разкрити в пламенното слово на Странджата : Немили-Недраги ІІІ глава / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София, 2001, 53-56. 

  

Сист. No: 2449

- 279 -

 

Мутева, Павлина.  Идеалите и стремежите на хъшовете,разкрити в пламенното слово на Странджата : ІІІ глава на "Немили-недраги" / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина : СКОРПИО ви, 2001, 53-56. 

  

Сист. No: 2451

- 280 -

 

Мутева, Павлина.  Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в пламенното слово на Странджата : ІІІ глава Немили-Недраги / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.53-56. 

  

Сист. No: 2453

- 281 -

 

Мутева, Павлина.  Светли идеали и благородни стремежи : ІІІ гл. Немили-Недраги / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : СКОРПИО ви, 2001, с.56-58. 

  

Сист. No: 2454

- 282 -

 

Мутева, Павлина.  Всички те,така различни един от друг,се сливат в съзнанието ни в един ярък и внушителен образ на българския хъш : Съчинение разсъждение / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.90-92. 

  

Сист. No: 2455

- 283 -

 

Мутева, Павлина.  Тая реч разкрива рядко величие на духа:така просто ,така убедително, вълнуващо и с такава твърдосг говорят истинските герои,хората с мъжествен характер : ІІІгл.Немили-Недраги / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.65. 

  

Сист. No: 2456

- 284 -

 

Мутева, Павлина.  Мъчителната и героична смърт на Странджата : Съчинение разсъждение / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.65-67. 

  

Сист. No: 2457

- 285 -

 

Мутева, Павлина.  Заветът на Странджата : V глава на Немили-Недраги / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.98. 

  

Сист. No: 2458

- 286 -

 

Мутева, Павлина.  Подвигът на Македонски : Х гл. на Немили-Недраги / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.70-74. 

  

Сист. No: 2459

- 287 -

 

Мутева, Павлина.  Заглавието на Вазовата повест"Немили недраги" и размислите ,породени от него / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.79-83. 

  

Сист. No: 2460

- 288 -

372.882

Мъченическата смърт на Странджата - героичен подвиг на духа  : анализ. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София, 2002, с. 57 -59. 

  

Сист. No: 4759

- 289 -

 

Нанчева, Людмила.  Реализационият революционен идеал : Съчинение - разсъждение в/у ХVІ и ХVІІ глава на повестта / Людмила Нанчева. // Литерайко  (София), 2006, N 1, с.7. 

  

Сист. No: 7119

- 290 -

372.882

Народ без жертви не е народ мъченичество и героизъм в речта на Странджата  : План - тезис за съчинение разсъждение. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София, 2002, с.66 - 68. 

  

Сист. No: 4762

- 291 -

 

Немили - недраги І глава  : Описание на главните герои в повестта. // Супер рик  (София), N 37, 21 - 27 ноем. 1994, с.5. 

  

Сист. No: 4330

- 292 -

 

Ненкова, Зарка.  Големият свят на Вазовите хъшове І глава : Иван Вазов -"Немили -Недраги" / Зарка Ненкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 28 ноем.-4 дек.2006., с.6. 

  

Сист. No: 7019

- 293 -

 

Ние сме човеци, ние сме българи  : Обобщен образ на българския хъш в повестта "Немили-Недраги". // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София, 2002, с.54 -56. 

  

Сист. No: 4758

- 294 -

 

Николова,Виолета.  Може ли Македонски да служи за пример на себеотрицание и родолюбие : Отговор на литературен въпрос -Иван Вазов"Немили-Недраги" / Виолета Николова. // Рики кандидат-гимназист  (София), 19 -25 ян. 1999, с.6. 

  

Сист. No: 4311

- 295 -

 

Николова,Николета.  Хъшовете между страданието и подвига : Иван Вазов І"Немили -Недраги" / Николета Николова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 41, 14-20 дек. 2004, 5. 

  

Сист. No: 2401

- 296 -

 

Нимили-Недраги  : Преразказ с елементи на разсъждениевърху ХVІ глава1301. // Супер рик  (София), N 1, 13 - 19 фев. 1997, с.5. 

  

Сист. No: 2317

- 297 -

 

О,Българио,никога не си тъй мила,както кога сме вън от тебе !  : Иван Вазов -"Немили-недраги". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 42, 21 -31 дек.2004, с. 5. 

  

Сист. No: 2438

- 298 -

 

Особености на повествованието / "Немили - недраги/ I и II глава  : продължение в бр.37. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 36, 12-18 ноември 2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 32781

- 299 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Отношението родно - чуждо  : Съчин. разсъжд. /Според І и ІІ глава на "Немили - Недраги "/. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.65 - 76. 

  

Сист. No: 4814

- 300 -

 

Пашова, Мария.  Мисията на Македонски -Х - глава : Иван Вазов "Немили-Недраги" / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 18 - 24 ян. 2000, с.5. 

  

Сист. No: 2306

- 301 -

 

Пашова, Мария.  Предсмъртните дни на Странджата : Преразказ с елементи на разсъждение / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 43, 13.12.1994, с.2. 

  

Сист. No: 8498

- 302 -

 

Петкова, Ваня.  Между романтиката на съня и повелителите на реалността /2. глава/ / Ваня Петкова. // Рики кандидат-гимназист, N 38, 24 -30 ноември 2009, с. 6. 

  

Сист. No: 18277

- 303 -

 

Петкова,Ралица.  Какъв е животът на българските хъшове в чужбина и каква стойност има за тях Родината : Иван Вазов "Немили - Недраги" Отговор на литературен въпрос / Ралица Петкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 12 -18 ян. 1999, с.6. 

  

Сист. No: 2291

- 304 -

 

Петрова, Теодора.  Тъй свършваха тогава предтечите на българското освобождение - / V глава / : Иван Вазов - "Немили -Недраги" / Теодора Петрова. // Рики кандидат-гимназист, N 24, 13-19 юни 2006, с 5-6. 

  

Сист. No: 5983

- 305 -

 

Пламенното слово за дълга и саможертвата . // Рики кандидат-гимназист, N 39, 2 -8 декември 2008г., с. 5. 

  

Сист. No: 18166

- 306 -

 

Повест за българските мъченици и светци . // Рики кандидат-гимназист, N 1, 6 -12 дек. 2009, с. 5. 

  

Сист. No: 18175

- 307 -

 

Попова,Ралица.  Изгнаническата орис и съзнателният избор на вазовите хъшове според ІІ глава на повестта : Иван Вазов -Немили Недрати / Ралица Попова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 5 - 11 дек. 2006, с.7. 

  

Сист. No: 7117

- 308 -

 

Представата за хъшовете според I и II глава на повестта . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 35, 4 -10, 5с.. 

  

Сист. No: 18158

- 309 -

372.882

Преминаването на Македонски през Дунава - авантюра или героизъм  : анализ. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София, 2002, с.60-63. 

  

Сист. No: 4760

- 310 -

 

Примова, Боряна.  Какви идеи и човешки стремежи изразява речта на Странджата от ІІІ глава на повестта "Немили-недраги" от Иван Вазов : Иван Вазов "Немили -Недраги" / Боряна Примова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 41, 29.11.1994, с.3. 

  

Сист. No: 8493

- 311 -

 

Пътя и срещата . // Рики кандидат-гимназист, N 3, 20 -26 дек. 2009, с. 5. 

  

Сист. No: 18177

- 312 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Пътят на Македонски - изпитание на героизма  : /Според Х глава на Вазовата повест "Немили -Недраги"/ Според Х глава на Вазовата повест "Немили - Недраги"/. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.83 -87. 

  

Сист. No: 4816

- 313 -

 

Радева,Марта.  Когато един млад човек избере мъченичеството пре сигурността : Иван Вазов "Немили-Недраги" / Марта Радева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 11 - 17 дек. 2001, с.5. 

  

Сист. No: 2288

- 314 -

 

Райкова, Валентина.  Речта на Странджата - словесна картина на хъшовските идеали : ІІІ глава на повестта / Валентина Райкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 4-10 ян. 2005, с. 5. 

  

Сист. No: 4371

- 315 -

 

Речта на Странджата . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 35, 18-24 ноември, 6 - 8. 

  

Сист. No: 39201

- 316 -

 

Речта на Странджата - урок по родолюбие /3. глава/ . // Рики кандидат-гимназист, N 39, 01 - 07 декември 2009, с. 6. 

  

Сист. No: 18278

- 317 -

 

Речта на Странджата - израз на възвишени чуства и идеали . // Рики кандидат-гимназист, N 47, 23-29 ноември 2010, с. 5. 

  

Сист. No: 24164

- 318 -

 

Речта на Странджата-симвор-верую на българския хъш.  Речта на Странджата-символ-верую на българския хъш : Иван Вазов -"Немили -Недраги" / Милена Николова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 42, 19 - 25 дек. 2000, с.7. 

  

Сист. No: 2263

- 319 -

 

Робството и свободата в повестта /Немили-недраги/ . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 38, 9-15 декември, 7-11. 

  

Сист. No: 39204

- 320 -

 

Родно и чуждо в повестта Немили-недраги".  Родно и чуждо в повестта "Немили-недраги" / Павлина Мутева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 42, 21 - 31 дек. 1999, с.6. 

  

Сист. No: 2308

- 321 -

 

Родното и чуждото в повестта "Немили недраги".  Родното и чуждото в повестта "Немили недраги" : Иван Вазов -"Немили - Недраги" / Павлина Мутева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 42, 21 -31 дек. 1999, с.6. 

  

Сист. No: 2297

- 322 -

 

Свещеният бунт на майката в името на два живота . // Рики кандидат-гимназист, N 6, 10 - 16фев.2009, с. 5. 

  

Сист. No: 18180

- 323 -

 

Силата на речта на Странджата / III - глава/ . // Рики кандидат-гимназист, N 38, 26- 2декември 2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 32782

- 324 -

 

Симеонова,Емилия.  Робството и свободата в повестта : Иван Вазов "Немили -Недраги" / Емилия Симеонова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 41, 18 - 31 дек.2001, с.5. 

  

Сист. No: 2277

- 325 -

 

Смъртта на Странджата  : Преразказ с елементи на разсъждение (София), N 1, 5 януари 1993, с.3. 

  

Сист. No: 2319

- 326 -

 

Смъртта наСтранджата  : Преразказ с елементи на разсъждение на V глава"Немили-Недраги". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 9 - 15 дек. 1997, с.5. 

  

Сист. No: 2313

- 327 -

 

Спомени, завети и реликви в живот и смърт, отдадени на идеала / 5. глава/ . // Рики кандидат-гимназист, N 40, 9 -15 декември 2008г., с. 5. 

  

Сист. No: 18169

- 328 -

 

Стоилова, Диана.  Обаятелният образ на Странджата : Преразказ с елементи на разсъжд. на V глава на" Немили-Недраги" / Диана Стоилова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 9 -15 дек. 1997, с.5. 

  

Сист. No: 4313

- 329 -

 

Страдалческата участ на българските хъшове  : Съчинение разсъждение върху І и ІІ глава на Немили -Недраги. // литерайко  (София), 2000, N 7, 2000, с.3. 

  

Сист. No: 2321

- 330 -

 

Страдание и саможертва . // Рики кандидат-гимназист, N 7, 17 -23 фев. 2009, с. 5. 

  

Сист. No: 18182

- 331 -

 

Странннннджата-живот,отдаден на идеала.  Странджата-живот, отдаден на идеала : Иван Вазов "Немили -Недраги". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 28 ноемвр. - 4 декемвр., с.6. 

  

Сист. No: 2296

- 332 -

 

Събева- Шуменска, Румяна.  Немили - Недраги на Иван Вазов : Анализационен прочит / Румяна Събева- Шуменска. // Литерайко  (София), 2006, N 1, с. 3. 

  

Сист. No: 7118

- 333 -

 

Танева,Биляна.  Българските хъшове -герои и мъченици : Иван Вазов -"Немили -Недраги" / Биляна. Танева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 3-9 дек. 2002, с.5 5. 

  

Сист. No: 2256

- 334 -

 

Тодорова,Паолина.  Ние сме човеци, ние сме българи,ние изпълнихме нашата света длъжност към отечеството : Съчинение разсъждение върху ІІІ глава от произведението"Немили -Недраги" / Паолина Тодорова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 2- 8 дек. 2003, с.5. 

  

Сист. No: 2253

- 335 -

 

Тотев, Пламен.  Македонски - авантюрист и герой / Пламен Тотев. // Рики кандидат-гимназист, 30- 6 декември 2010, с. 5-6. 

  

Сист. No: 24165

- 336 -

 

Трудният и нерадостен живот на хъшовете /първа и втора глава на повестта/ . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 34, 11-17 ноември, 7-11. 

  

Сист. No: 39200

- 337 -

 

Филипова, София.  Обаянието на Странджата : Иван Вазов -"Немили - Недраги" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 41, 12 - 18 дек. 2006, с.6. 

  

Сист. No: 7143

- 338 -

 

Филипова,София.  Силата на речта на Странджата : Иван Вазов -"Немили -Недраги / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 41-42, 17-6 януари 2003 г., с.6. 

  

Сист. No: 981

- 339 -

 

Христова,Калина.  Какви черти от характера на Македонски откриваме в Х глава от повестта "Немили-недраги" : Отговор на литературен въпрос / Калина Христова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 19 - 25 май 1998, с.6. 

  

Сист. No: 4312

- 340 -

 

Христова,Мина.  Македонски в центъра на една рискована мисия / Х глава / : Иван Вазов - "Немили - недраги" / Мина Христова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 42, 20 - 31 декември, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 5523

- 341 -

 

Хъшовете -- "Един нов и гладен пролетариат,съставен от подвизи,дрипи и слава Един нов и гладен пролетариат,съставен от подвизи,дрипи и слава.  Хъшовете -"Един нов и гладен пролетариат,съставен от подвизи,дрипи и слава" : Иван Вазов "Немили -Недраги" / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 13 дек. 1999, с.7. 

  

Сист. No: 2309

- 342 -

 

Цанева, Милена.  Запознаване с повестта / "Немили - недраги"/ / Милена Цанева. // Рики кандидат-гимназист, N 36, 10 -16 ноември 2009, с.5. 

  

Сист. No: 18270

- 343 -

 

Цанева, Милена.  Герои и проблеми / Милена Цанева. // Рики кандидат-гимназист, N 44, 2-8 ноември 2010, с.6. 

  

Сист. No: 24162

- 344 -

 

Чернева, Кристина.  Българските хъшове - мъченици и герои / I и II глава/ / Кристина Чернева. // Рики кандидат-гимназист, N 46, 16-22 ноември 2010, с. 6. 

  

Сист. No: 24163

- 345 -

 

Читова,Лора.  Краят на един достойно изживян живот : Иван Вазов "Немили -Недраги" / Лора Читова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 11-17 ян. 2005, с. 5. 

  

Сист. No: 4370

- 346 -

 

Шаханова, Александрина.  Страдалческата участ на българските хъшове : Съчинение разсъжд. върху І и ІІ глава на повестта "Немили -Недраги" / Александрина Шаханова. // Литерайко  (София), 2004, N 7, с.3 - 5. 

  

Сист. No: 4540

- 347 -

 

Янева,Тоника.  Отговаря ли заветът на Странджата"Умри за България" на новия живот и смъртта му ? : Отговор на литературен въпрос. Иван Вазов -"Немили- Недраги" / Тоника Янева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 15-21 юни 1999, с.7. 

  

Сист. No: 2310

Опълченците на Шипка

- 348 -

 

Ангелова, М.  Възхвала на самоотвержения устрем : Иван Вазов -"Опълченците на Шипка" Съчинение разсъжд. / М. Ангелова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 14 - 20 ноем., с.6. 

  

Сист. No: 6926

- 349 -

 

Андреева, Ваня.  Апотеоз на подвига / Ваня Андреева. // Рики кандидат-гимназист, N 3, 17 -23 януари, 7. 

  

Сист. No: 25230

- 350 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Какво трябва да знаете за творбата "Опълченците на Шипка" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.104. 

  

Сист. No: 5463

- 351 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Одата"Опълченците на Шипка" - защита на националното достойнство : Съчинение разсъждение / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.107. 

  

Сист. No: 5464

- 352 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Измеренията на героичното в одата "Опълченците на Шипка" : Съчинение разсъждения / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.113. 

  

Сист. No: 5465

- 353 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Величието на подвига в одата "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов : Съчинение разсъждение / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.125. 

  

Сист. No: 5466

- 354 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Чутовният подвиг на опълченците : Съчинение разсъждение върху одата "Опълченците на Шипка" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.8. 

  

Сист. No: 8249

- 355 -

372.888.67

Бабалева, Анелия.  Безпримерният подвиг на Опълченците : Съчинение разсъждение / Анелия Бабалева. // Съчинението разсъждение / Бабалева, Анелия  (София). - София : Кронос, 2004, с.216-224. 

  

Сист. No: 2513

- 356 -

 

Бойкова, Лидия.  Опълченците на Шипка " България цяла сега нази гледа" : Иван Вазов "Опълченците на Шипка" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 8 - 14 януари 2002, 5. 

  

Сист. No: 2329

- 357 -

 

Бойкова, Лидия.  Опълченците на Шипка : Иван Вазов "Опълченците на Шипка" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 13 - 19 март 2001, с.6. 

  

Сист. No: 2335

- 358 -

 

Бойкова, Лидия.  Поривът към свободата на България и саможертвата на героите / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист, N 13 бр., 01. - 07 . 04.2008г., 5 с.. 

  

Сист. No: 10379

- 359 -

 

Бойкова, Лидия.  Поривът към свободата на България и саможертвата на героите / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист, N 14 бр, 08-14 .04.2008, 6с.. 

  

Сист. No: 10486

- 360 -

 

Бояджиев, Теодор.  Безмерният подвиг на опълченците : Съчинение разсъждение в/у одата "Опълченците на Шипка" от Вазов / Теодор Бояджиев. // Бабалева,  Анелия. Съчинението разсъждение : Практическо помагало за 7 клас  (София). - София : Кронос, 2004, с.216 -224. 

  

Сист. No: 4565

- 361 -

ЧД/372.888.67/Д 580

България цяла сега нази гледа  : Според изложението в одата "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.123 -128. 

  

Сист. No: 5229

- 362 -

 

Величието на опълченците . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 18-24 февруари, с. 10- 11. 

  

Сист. No: 32889

- 363 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Величието на подвига за свобода в одата "Опълченците на Шипка" . // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.129 -138. 

  

Сист. No: 5230

- 364 -

 

Георгиева ,Зорница.  Саможертвата - път към свободата : Иван Вазов -"Опълченците на Шипка" / Зорница Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 11-17 юни 2002, с.6. 

  

Сист. No: 6358

- 365 -

 

Георгиева, Емилия.  Саможертвата - път към свободата : Иван Вазов -"Опълченците на Шипка" / Емилия Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 24 февр. - 1 март, 7. 

  

Сист. No: 2385

- 366 -

 

Георгиева, Емилия.  Саможертвата - път към свободата / Емилия Георгиева. // Рики кандидат-гимназист, N 3, 18 - 24 януари 2011, с.6. 

  

Сист. No: 24168

- 367 -

 

Дакова, Росица.  Опълченците на Шипка "България цяла сега нази гледа" : Иван Вазов -"Опълченците на Шипка" / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 15 - 21 фев. 2000, с.6. 

  

Сист. No: 2337

- 368 -

 

Димова, Веселина.  Образът на балкана -на границата между мита и реалността : Иван Вазов -"Опълченците на Шипка" / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 2 - 8 март, 5. 

  

Сист. No: 2386

- 369 -

 

Димова, Веселина.  Опълченците на Шипка"Същност и величие на саможертвата / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 8 -14 март 2006, с.5 - 6. 

  

Сист. No: 4364

- 370 -

 

Димова,Веселина.  Пътят от срама към дивната слава : Иван Вазов -"Опълченците на Шипка" / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 21 - 27 януари 2003, с.5. 

  

Сист. No: 2326

- 371 -

 

Добринова, М.  Героизмът на народа,възпят в главната част на одота : Иван Вазов -"Опълченците на Шипка" / М. Добринова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 20 - 26 ян. 1998, с.5. 

  

Сист. No: 2323

- 372 -

 

Дъбравова ,Мария.  Митодологична вселена на българското безсмъртие : Иван Вазов -"Опълченците на Шипка" / Мария Дъбравова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 6 - 12 март 2001, с.6. 

  

Сист. No: 2330

- 373 -

 

Защо Иван Вазов започва одата"Опълченците на Шипка" със стиха "Нека носим йоще срама по челото"  : Отг. на лит. въпрос- план конспект. // Супер рик  (София), ХХХХІV, N 39, 2 - 8 дек. 1996, с.4. 

  

Сист. No: 4321

- 374 -

 

Измеренията на героизма в одата "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов.  Измеренията на героичното в одата "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов : Съчинение разсъждение / Жулиета Антонова. // Литерайко  (София). - София : Литера Ико, 2003, 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2340

- 375 -

 

Илиева, Нели.  Опълченците на Шипка от Иван Вазов : Анализационен прочит / Нели Илиева. // Литерайко  (София), 2005, N 2, с.3. 

  

Сист. No: 5698

- 376 -

 

Инева, Виолета.  Как Вазов обесмъртвява подвига на Опълченците ? : Отговор на литературен въпрос / Виолета Инева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 13 - 19 ян. 1998, с.6. 

  

Сист. No: 2334

- 377 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Как Вазов обезсмъртява подвига на опълченците в одата "Опълченците на Шипка" / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.123- 128. 

  

Сист. No: 4402

- 378 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Какви послания отправя Вазов към своите съвременници чрез одата "Опълченците на Шипка" : Трети вариант на съчинение разсъжд. на одата "Опълченците на Шипка" / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.177-181. 

  

Сист. No: 4419

- 379 -

 

Йорданова, Даниела.  История и легенда в одата : Иван Вазов - "Опълченците на Шипка" / Даниела Йорданова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 28 фев. - 6 март 2006, с.5. 

  

Сист. No: 5774

- 380 -

 

Как Вазов утвърждава опълченския подвиг в одата "Опълченците на Шипка".  Как Вазов утвърждава опълченския подвиг в одата Опълченците на Шипка : Иван Вазов -Опълченците на Шипка / Пламена Стефанова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 4.ян. 1994, с.5. 

  

Сист. No: 8214

- 381 -

 

Какви чувства вълнуват поета - патриот в лирическия увод на "Опълченците на Шипка"  : Примерен план-тезис за отговор на литературен въпрос. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 16 февруари, с.3. 

  

Сист. No: 2336

- 382 -

 

Кебарова,Красимира.  Чутовният подвиг на опълченците : Съчинение разсъждение / Красимира Кебарова. // Лтерайко  (София), 2003, N 9, с.3. 

  

Сист. No: 2325

- 383 -

 

Кьосовска, Емилия.  Възхвала на народния подвиг в болбата за свобода Опълченците на Шипка / Емилия Кьосовска. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 5, 4 - 10 фев. 2003, с.5. 

  

Сист. No: 4336

- 384 -

 

Миланова, Надежда.  Легендата за подвига на един народ,сътворена на онзи "див, чутовен връх" : И.Вазов "Опълченците на Шипка" / Надежда Миланова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 15-21 юни 2004, с.5. 

  

Сист. No: 4741

- 385 -

372.882

Милчева, Цветана.  Шипка- безумие или героизъм / Цветана Милчева. // Анализи по литература за 7 клас / Милчева, Цветана  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.107-108. 

  

Сист. No: 2500

- 386 -

372.888.67

Миронова, Диана.  Какво вдъхновява опълченците за героичната отбрана на Шипка? / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с. 119 -122. 

  

Сист. No: 4401

- 387 -

372.888.67

Миронова, Диана.  Какви послания отправя Иван Вазов към своите съвременници чрез одата "Опълченците на Шипка" : ІІ вариант съчинение разсъжд. на одата "Опълченците на Шипка" / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.173 -176. 

  

Сист. No: 4418

- 388 -

372.888.67

Митева, Елена.  Какви послания отправя Иван Вазов към своите съвременници чрез одата "Опълченците на Шипка" : І вариант съчинение разсъжд. на одата "Опълченците на Шипка" / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.170 - 172. 

  

Сист. No: 4417

- 389 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  Лирическото встъпление в одата на Иван Вазов "Опълченците на Шипка" / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.52 -53. 

  

Сист. No: 4379

- 390 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  Какво вдъхновява опълченците при защита на Шипка / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София. - София, 1999, с.227 - 229. 

  

Сист. No: 4438

- 391 -

82.08

Мутева, Павлина.  Защитата на българския непреклонен дух в одата"Опълченците на Шипка" / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.142. 

  

Сист. No: 2478

- 392 -

82.08

Мутева, Павлина.  Срамът и славата , мракът и светлината в нашата съдба / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.113-115. 

  

Сист. No: 2479

- 393 -

82.08

Мутева, Павлина.  Чутовният връх : Съчинение разсъждение / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.115. 

  

Сист. No: 2480

- 394 -

82.08

Мутева, Павлина.  Прослава на българското в одата "Опълченците на Шипка" : Съчинение разсъждение / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2001, с.119-122. 

  

Сист. No: 2481

- 395 -

 

Нанчева, Людмила.  Раждането на новото българско име : Съчинение разсъжд. въру одата на Иван Вазов "Опълченците на Шипка" / Людмила Нанчева. // Литерайко  (София), 2006, N 2, с.15. 

  

Сист. No: 7122

- 396 -

 

Неделчева, Мая.  Понеже е състояние на духа,свободата не може да се подари : Размисли върху одата,"Опълченците на Шипка" / Мая Неделчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 20 - 26 март 2001, с.6. 

  

Сист. No: 2312

- 397 -

 

Ненкова, Зарка.  Защо Иван Вазов започва одата"Опълченците но Шипка" със стиха "Нека носим йоще срама..." : Отговор на лит. въпрос / Зарка Ненкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 6 - 12 април 1999, с. 6. 

  

Сист. No: 2331

- 398 -

 

Опълченците на Шипка - ода за народния подвиг  : Иван Возов -"Опълченците на Шипка". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 21 - 27 ян. 1997, с.5. 

  

Сист. No: 7028

- 399 -

 

Опълченците на Шипка -възторжена възхвала на масовия героизъм на народа ни . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 9.фев. 1993, с.4. 

  

Сист. No: 2339

- 400 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Позор и слава в българската съдба  : /Съчин. разсъжд. върху лирическия увод на "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с. 117 - 122. 

  

Сист. No: 5228

- 401 -

372.882

Позор и слава в лирическото встъпление на одата "Опълченците на Шипка"  : анализ. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София, 2002, с.100 - 102. 

  

Сист. No: 4767

- 402 -

 

Пръвчева, Александра.  Легендата за подвига на един народ,сътворена на онзи "див,чутовен връх" : Иван Вазов -"Опълченците на Шипка" / Александра Пръвчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 14 -20 март 2006, с.5. 

  

Сист. No: 5824

- 403 -

 

Радулова,Петя.  Гордостта на българина според лирическия увод на одата : Иван Вазов -"Немили -Недраги" / Петя Радулова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 10-16 юни 2003, с.4. 

  

Сист. No: 2328

- 404 -

 

Райкова, Валентина.  За езика на Вазовата ода : Иван Вазов -"Опълченците на Шипка" / Валентина Райкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 1 - 7 март 2005, с.6. 

  

Сист. No: 4365

- 405 -

 

Свиленова, Кристина.  Битката на духовната срещу физическата сила : Иван Вазов -"Опълченците на Шипка" / Кристина Свиленова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 7 - 10 март 2006, с.6. 

  

Сист. No: 5775

- 406 -

 

Токусчиев,Ясен.  Опълченците на Шипка.С какви чувства е изпълнен лирическият увод на одата : Примерен отговор на литературен въпрос / Ясен Токусчиев. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 2, 13 - 19 ян. 1998, с. 5. 

  

Сист. No: 2333

- 407 -

 

Филипова, София.  Прослава на българския национален дух / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист, 2008, N 12 бр., 25 - 31. 03. 2008, 7 -10 с.. 

  

Сист. No: 10344

- 408 -

 

Филипова,София.  Величието на Опълченците : Иван Вазов -"Опълченците на Шипка" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 28 - 3 януари 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2327

- 409 -

 

Филипова,София.  Драматизмът в лирическия увод : Иван Вазов І"Опълченците на Шипка" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 17 - 23 февр., 7. 

  

Сист. No: 2389

- 410 -

372.882

Шипка - безумие или героизъм  : анализ. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София, 2002, с. 103-108. 

  

Сист. No: 4768

Под игото

- 411 -

 

Дамянова, Адрияна.  Героите на "Под игото " в "Радини вълнениея" : Иван Вазов - Под игото / Адрияна Дамянова. // Супер рик  (София), N 2, 10 -16 ян. 1994, с.3. 

  

Сист. No: 4097

- 412 -

 

Димитрова,Даря.  Радини вълнения- народът и историята / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 24 фев.- 1 март 2004, с.4. 

  

Сист. No: 4076

- 413 -

 

Димитрова,Даря.  Характеристика на герой в повествователен текст / Бай Марко и Рада / : Иван Вазов - "Под игото" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 17 - 23 февр. 2004, с.4. 

  

Сист. No: 4077

- 414 -

 

Димитрова,Даря.  Патриархалният свят на българина : Иван Вазов - "Под игото" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 10 - 16 февр. 2004, с.5. 

  

Сист. No: 4078

- 415 -

 

Димитрова,Даря.  Годишният изпит - урок по родолюбие : Иван Вазов "Под игото" ХІ глава - " Радини вълнения" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 4 - 10март 2003, с.4. 

  

Сист. No: 4079

- 416 -

 

Димитрова,Даря.  Чорбаджи Марко - баща и истински българин : Иван Вазов - "Под игото" първа глава -"Гост" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 24 фев.-4март. 2003, с.4. 

  

Сист. No: 4080

- 417 -

 

Дишлиева-Бъневска,Маргарита.  Чорбаджи Марко -главен герой в първа глава на романа "Под игото" : Преразказ с елементи на разсъждение / Маргарита Дишлиева-Бъневска. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 15 - 21 апр. 1997, с. 4. 

  

Сист. No: 7251

- 418 -

 

Йовчева,Таня.  Радини вълнения Х І глава : Иван Вазов "Под игото" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 22 - 28 февр.2005, с.4. 

  

Сист. No: 4075

- 419 -

 

Йовчева,Таня.  Животът на българина в последните години преди освобождениет /" Гост" / : Иван Вазов - Под игото / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 15-21 фев. 2006, с.4. 

  

Сист. No: 4099

- 420 -

 

Йовчева,Таня.  Радини вълнения / ХІ глава/ : Иван Вазов "Под игото" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 26 февр. -4 март 2002, с.4. 

  

Сист. No: 6224

- 421 -

 

Кръстева, Весела.  Радини вълнения : Иван Вазов -"Под игото" Подробен преразказ с елементи на разсъжд. / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 28 фев. -6 март 2004, с.4. 

  

Сист. No: 7390

- 422 -

 

Кръстева, Весела.  Най-българският роман : Иван Вазов "-Под игото" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 21-27 фев. 2006, с.4. 

  

Сист. No: 7391

- 423 -

 

Кръстева, Весела.  Първа глава "Гост" - Разрушаването на патриархалната идилия : Иван Вазов -"Под игото" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 13 -19 февр. 2007, с.4. 

  

Сист. No: 7641

- 424 -

 

Кръстева, Весела.  xi глава -"Радини вълнение" : Иван Вазов -"Под игото" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 20-26 февр., с.4. 

  

Сист. No: 9482

- 425 -

 

Митева, Елена.  Радини вълнения- годишният изпит в училище - духовен празник на българина : Иван Вазов -Под игото / Любка Василева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 27 фев.-5 март 2001, с.4. 

  

Сист. No: 4093

- 426 -

 

Огнянова,Мариола.  Светът на българина и историческото време : Иван Вазов - "Под игото" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9- 10, 29 фев. -6 март 2000, с.4. 

  

Сист. No: 4089

- 427 -

 

Пашова, Мария.  Атмосферата в дома на чорбаджи Марко : Иван Вазов -"Под игото" / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 8 - 14 фев. 2000, с.5. 

  

Сист. No: 4090

- 428 -

 

Пернишка, Емилия.  Психологическото майсторство на Иван Вазов в главата "Радини вълнение" от "Под игото" : Иван Вазов -Под игото / Емилия Пернишка. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 11 -17 февр. 1997, с.4. 

  

Сист. No: 4096

- 429 -

 

Цолова, Диана.  Радини вълнения / І част, ХІ глава / : Иван Вазов -"Под игото" / Диана Цолова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 17 - 23 фев. 1998, с.4. 

  

Сист. No: 6928

Утро в Банки

- 430 -

 

Георгиева,Стоймира.  Молитва, химн и триумф на душата в едно : Иван Вазов -"Утро в Банки" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 4-10 април 2006, с.3. 

  

Сист. No: 7359

- 431 -

 

Димитрова, Анжела.  Утро в Банки : Ива Вазов -разказ / Анжела Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 22 -28февр. 2005, с.3. 

  

Сист. No: 4098

- 432 -

 

Димитрова, Анжела.  Иван Вазов -"Утро в Банки" / Анжела Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 22 -28 фев. 2005, с.3. 

  

Сист. No: 4157

- 433 -

 

Йовчева,Таня.  Иван Вазов -"Утро в Банки" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 24 февр. -1 март 2004, с.4. 

  

Сист. No: 4158

- 434 -

 

Огнянова, Мариола.  Иван Вазов -" Утро в Банки" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 21-27 март 2000, с.4. 

  

Сист. No: 3699

- 435 -

 

Огнянова, Мариола.  Иван Вазов -"Утро в Банки" : Иван Вазов -"Утро в Банки" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 31 - 6 апр. 1998, с.3. 

  

Сист. No: 6958

При Рилския манастир

- 436 -

 

Димова, Веселина.  При Рилския манастир : Иван Вазов -стихотворение / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 15 -21 март 2005, с. 4. 

  

Сист. No: 4100

- 437 -

 

Кръстева, Весела.  Природата и поетът : Иван Вазов -"При Рилския манастир" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 7-13 март 2006, с.6. 

  

Сист. No: 7388

- 438 -

 

Кръстева, Весела.  Иван Вазов -"При Рилския манастир" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 27 февр. - 5 март, с.5. 

  

Сист. No: 9481

Апостолът в премеждие

- 439 -

 

Василева-Бърдарска, Любка.  Силата на духа,разкрита чрез образа на апостола : Иван Вазов -"Апостолът в премеждие" / Любка Василева-Бърдарска. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 15-21 април 2003, 2. 

  

Сист. No: 4155

- 440 -

 

Георгиева,Стоймира.  Драматичен разказ за необикновената личност : Иван Вазов -"Апостолът в премеждие" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15-16, 11-17 ап.18-24ап. 2006, с.3. 

  

Сист. No: 7354

- 441 -

 

Димитрова,Анжела.  Образът на Левски символ на самообладание и мъжество : Иван Вазов -"Апостолът в премеждие" / Анжела Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 8 - 14 мар 2005, 3. 

  

Сист. No: 4153

- 442 -

 

Димитрова,Даря.  Иван Вазов -Апостолът в премеждие / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 8-14 април 2003, с.3. 

  

Сист. No: 4156

- 443 -

 

Димитрова,Даря.  Иван Вазов -Апостолът в премеждие / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 13 - 19 март 2001, с.4. 

  

Сист. No: 4159

- 444 -

 

Йовчева,Таня.  Иван Вазов -"Апостолът в премеждие" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 2-8 март, 3. 

  

Сист. No: 4154

Розовата долина и Тунджа

- 445 -

 

Василева, Любка.  Иван Вазов -"Розовата долина и Тунджа" / Любка Василева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 11-17 март 2003, с.4. 

  

Сист. No: 4169

- 446 -

 

Василева,Любка.  Иван Вазов -"Розовата долина и Тунджа" / Любка Василева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 11 -17март 2003, с.4. 

  

Сист. No: 4171

- 447 -

 

Георгиева, Стоймира.  Пътеписът - прослава на един приказен кът от България : Иван Вазов - "Розовата долина и Тунджа" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11-12, 14 - 20 ,21-27март 2006, с.3. 

  

Сист. No: 7385

- 448 -

 

Добринова, М.  Опианението от родното място и Родината : Иван Вазов -"Розовата долина и Тунджа" / М. Добринова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 22-28 фев. 2000, с.4. 

  

Сист. No: 4173

- 449 -

 

Йовчева,Таня.  Иван Вазов -"Розовата долина и Тунджа" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 17 - 23 фев. 2004, с.4. 

  

Сист. No: 4170

- 450 -

 

Огнянова, Мариола.  Иван Вазов -"Розовата долина и Тунджа" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 24-30 март 1998, с.4. 

  

Сист. No: 4014

- 451 -

 

Радева, Александра.  Поет и Родина : Иван Вазов -"Розовата долина и Тунджа" / Александра Радева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 27 февр. -5 март 2001, с.4. 

  

Сист. No: 4172

Майка ми

- 452 -

 

Василева-Бърдарска,Любка.  Личната изповед на сина пред светлия образ на майката : Иван Вазов -"Майка ми" / Любка Василева-Бърдарска. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 1-7 април 2003, с.3. 

  

Сист. No: 4181

- 453 -

 

Димитрова,Анжела.  Ти два пъти ми майка беше : Иван Вазов-"Майка ми" / Анжела Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 1 - 7 март 2005, с.4. 

  

Сист. No: 4178

- 454 -

 

Йовчева,Таня.  Възхвала и преклонение пред майката : Иван Вазов -"Майка ми" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 9-15 март 2004, с. 3. 

  

Сист. No: 4176

- 455 -

 

Огнянова,Мариола.  Обичта и преклонението на поета пред майката : Иван Вазов -"Майка ми" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 16 - 22 март 1999, с. 4. 

  

Сист. No: 4182

Иде ли ?

- 456 -

 

Димитрова, Даря.  Иван Вазов - "Иде ли ?" : Вазов - "Иде ли ?" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 2-8 март 2004, с.4. 

  

Сист. No: 4071

- 457 -

 

Огнянова, Мариола.  Войната в преживяванията на героите : Вазов,Иван."Иде ли ?" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 24 фев. - 2 март 1998, с.4. 

  

Сист. No: 4073

- 458 -

 

Пернишки,Васил.  Разказът "Иде ли ?" на Иван Вазов - отрицание ва войната : Иван Вазов" Иде ли ? " / Васил Пернишки. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 5, 4 - 10 фев., с.4. 

  

Сист. No: 4074

Вапцаров, Н. Й.

Пролет

- 459 -

372.888.67

Виденова, Татяна.  Бялата пролет в представите на Вапцаровия лирически герой : І вариант съчин. разсъжд. на стихотв. "Пролет" / Татяна Виденова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.191 - 192. 

  

Сист. No: 4523

- 460 -

 

Георгиева,Стоймира.  Химн на обновлението в живота на човека : Никола Вапцаров -"Пролет" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 23-29 май 2006, с.5. 

  

Сист. No: 7345

- 461 -

 

Димитрова,Даря.  Никола Вапцаров-"Пролет" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 15-21 май 2001, с.4. 

  

Сист. No: 4185

- 462 -

 

Жадуваната,изтрадана,тържествуваща бяла прлет на поета Вапцаров.  Жадуваната, изтрадана, тържествуваща бяла прлет на поета Вапцаров : Съчинение разсъждение / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.51 - 52. 

  

Сист. No: 4499

- 463 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Бялата пролет в представите на Вапцаровия лирически герой : ІІ вариант съчинен. разсъжд. на стихотв."Пролет" / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с. 193 - 195. 

  

Сист. No: 4524

- 464 -

 

Йовчева,Таня.  Пролетта - химн на обновлението : Никола Вапцаров -"Пролет" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 11-17 май 2004, с.4. 

  

Сист. No: 4184

- 465 -

372.888.67

Кирева, Нора.  Представата на Вапцаровия лирически герой от стихотворението "Пролет" за бъдещето и щастието / Нора Кирева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.117 - 118. 

  

Сист. No: 4502

- 466 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  Пролетта - мечтата на един поет : "Пролет", Никола Вапцаров / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София, 2000, с.53. 

  

Сист. No: 4500

- 467 -

 

Никола Вапцаров -"Пролет" . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 18 -24 май 1999, с.5. 

  

Сист. No: 4186

- 468 -

 

Огнянова, Мариола.  Какви чувства разкрива поетът в стихотворението "Пролет" : Никола Вапцаров -"Пролет" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 20-27 май 1997, с.4. 

  

Сист. No: 7467

- 469 -

 

Стоилова,С.  Какви са очакванията на лирическия герой в "Пролет" на Никола Вапцаров"? : Отговор на литературен въпрос / С. Стоилова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 1-7 юни 1999, с.7. 

  

Сист. No: 6813

Ботев, Христо

На прощаване

- 470 -

 

"Тиха бяла Дунава" - границата между реалност и мечта . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 30, 14-20 октомври, 10-11. 

  

Сист. No: 39198

- 471 -

 

*.  Диалгът на сина-бунтовник с майката-родина / Веселка Маринова. // Рики кандидат-гимназист, 10. 

  

Сист. No: 13444

- 472 -

 

Александрова,Жулиета.  Какво трябва да знаете за "На прощаване" : Христо Ботев -"На прощаване" Анализ / Жулиета Александрова. // Литерайко  (София), 2006, N 8, с.3. 

  

Сист. No: 7161

- 473 -

 

Антонова, Жулиета.  Образът на пътя в Ботевата поема "На прощаване" / Жулиета Антонова. // литерайко  (София), 2003, N 8, 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2349

- 474 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Аз вече пушка нарамих и на глас тичам народен : Съчин.разсъжд върху Ботевото стихотворение "На прощаване" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.55. 

  

Сист. No: 5410

- 475 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Като брата си ще станат - силно да любят и мразят : Съчинен. разсъжд. върху Ботевото стих."На прощаване" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.68. 

  

Сист. No: 5415

- 476 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Ролята на контраста за изграждане на драматичните изживявания на бунтовника : Съч. разсъжд.върху Ботевото стихотв."На прощаване" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.72. 

  

Сист. No: 5418

- 477 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Свобода и смърт юнашка : Хр. Ботев -На прощаване Ученическа разработка / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.78. 

  

Сист. No: 5422

- 478 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Героичното в образа на бунтовника от стихотворението "На прощаване" : Съчин.разсъжд. върху стихот. "На прощаване" от Христо Ботев / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.63. 

  

Сист. No: 8243

- 479 -

 

Атанасова, Таня.  На прощаване-"Свобода и смърт юнашка" / Таня Атанасова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 8-14 юни 2004, 4. 

  

Сист. No: 2395

- 480 -

 

Атанасова,Таня.  Свобода или смърт юнашка : Христо Ботев -"На прощаване" / Таня Атанасова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 19 - 25 ноемв. 2002, с.5. 

  

Сист. No: 2354

- 481 -

372.888.67

Бабалева, Анелия.  Красотата на лирическия герой в стихотворението"На прощаване" от Христо Ботев : Съчинение разсъждение / Анелия Бабалева. // Съчинението разсъждение / Бабалева, Анелия  (София). - София : Кронос, 2004, с.203-208. 

  

Сист. No: 2509

- 482 -

 

Бойкова, Лидия.  Саможертвата за отечеството : Христо Ботев "-На прощаване" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 35, 6 - 12 ноем. 2001, с.5. 

  

Сист. No: 2358

- 483 -

 

Бойкова, Лидия.  Обичта на героя към родния свят и неговите ценности : Христо Ботев -"На прощаване" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 36, 9-15 ноем. 2004, 5. 

  

Сист. No: 2397

- 484 -

 

Борбата за свобода - призвание и избор на лирическия герой от стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев  : Съчинение разсъждение / Емилия Кръстева. // Литерайко  (София), 2004, N 9, с.6. 

  

Сист. No: 4747

- 485 -

 

Борбата за свобода - избор или дълг  : продължение в бр.32. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 31, 8-14 октомври 2013, с. 7-10. 

  

Сист. No: 32779

- 486 -

 

Василева, Екатерина.  Житейският избор на бунтовника / Екатерина Василева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 36, 9-10 октмври, 6-10. 

  

Сист. No: 32753

- 487 -

 

Виденов, Валентин.  Прощаването на бунтовника с майката в навечерието на боя : Христо Ботев - "На прощаване" / Валентин Виденов. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 38, 22 - 28 ноем. 2005, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 5421

- 488 -

 

Героичната смърт - пътят към свободата  : Христо Ботев - "На прощаване". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 38, 20-26 ноември, с.6. 

  

Сист. No: 9889

- 489 -

 

Гечева,Цветелина.  Живот и смърт в стихотворението "На прощаване" : Христо Ботев -"На прощаване" / Цветелина Гечева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 19 - 25 ноем. 2002, с.6. 

  

Сист. No: 2365

- 490 -

 

Господинова, Василка.  Пътят към свободата / Василка Господинова. // Рики кандидат-гимназист, N 40, 5 -18 октомври 2010, с.6. 

  

Сист. No: 24161

- 491 -

 

Дакова, Росица.  Свободата - избор и дълг на достойния човек : Христо Ботев -"На прощаване" / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 33, 23-29 окт. 2001, с.4. 

  

Сист. No: 2360

- 492 -

 

Дакова, Росица.  Картината на победното завръщане в стихотворението "На прощаване" : Христо Ботев-"На прощаване / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 18 - 24ноем. 1997, с.5. 

  

Сист. No: 2375

- 493 -

 

Джупанова,Пирина.  Посланието на бунтовника в завета:"Силно да любят и мразят" : Хр.Ботев -"На прощаване" / Пирина Джупанова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 30 ноем.- 6 дек. 2004, 5. 

  

Сист. No: 2400

- 494 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Димитрова, Веселина.  Пътят в "На прощаване" - страшен,но славен : Съчинение разсъждение / Веселина Димитрова, Весела Ляхова. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.46. 

  

Сист. No: 4811

- 495 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Димитрова, Веселина.  Свободата като избор и дълг на достойната личност : Съчинение разсъждение в/у "На прощаване" от Хр.Ботев / Веселина Димитрова, Весела Ляхова. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.53. 

  

Сист. No: 4812

- 496 -

 

Димова,Веселина.  Световете на майката и сина в поемата : Христо Ботев - "На прощаване" / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 34, 28 - 3 ноем. 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2353

- 497 -

 

Драматичната изповед- послание на лирическия герой . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 38, 23-29 октомври, 7-10. 

  

Сист. No: 32765

- 498 -

 

Дъбравова ,Мария.  Заветът на лирическия герой-прощаване с родното : Христо Ботев -"На прощаване" / Мария Дъбравова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 38, 21 - 27 ноем. 2000, с.6. 

  

Сист. No: 2364

- 499 -

372.888.67

Ежкова, Александра.  Красотата на лирическия герой в стихотворението "На прощаване"от Христо Ботев : Съчинение разсъждение / Александра Ежкова. // Бабалева,  Анелия. Съчинението разсъждение : Практическо помагало за 7 клас / Анелия Бабалева  (София). - София : Кронос, 2004, с.203. 

  

Сист. No: 4562

- 500 -

LІХ

Живеем в земята на Ботев  : Есе. // Рики кандидат-гимназист, 1999, N 35, 01 авг. 1999, 6. 

  

Сист. No: 2371

- 501 -

 

Житейският избор на лирическия герой . // Рики кандидат-гимназист, N 32, 13-19 окт. 2009, с.6. 

  

Сист. No: 18269

- 502 -

 

Житейският избор на свободната личност  : Съчинение разсъждение върху стихотв. "На прощаване" от Христо Ботев. // Литерайко  (София). - София. - София : Литера Ико, 2005, с.3. 

  

Сист. No: 5485

- 503 -

372.882

За смисъла на заглавието"На прощаване".  За избора на героя в "На прощаване" / Цветана Милчева. // Анализи по литература за 7 клас / Милчева, Цветана  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.34-38. 

  

Сист. No: 2486

- 504 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Заветът на бунтовника - памет за бъдещето  : Съчинение разсъжд. /Христо Ботев / - "На прощаване". // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.61 - 64. 

  

Сист. No: 4813

- 505 -

 

Иванова, Тодорка.  На прощаване-какъв е смисълът на епитета "Юнашко" / Тодорка Иванова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 36, 11 - 17 ноем. 1997, с.5. 

  

Сист. No: 2376

- 506 -

 

Иванова,Ира.  Мотивът за смърта и безсмъртието в поемата : Христо Ботев "На прощаване" / Ира Иванова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 36, 11 - 17 ноем. 2003, с.5. 

  

Сист. No: 2351

- 507 -

 

Илиева, Нели.  На прощаване : Христо Ботев -"На прощаване" анализационен прочит / Нели Илиева. // Литерайко  (София). - София : Литера Ико, 2007, с.3. 

  

Сист. No: 9959

- 508 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Мотивите за житейския избор на Ботевия лирически герой от стихотворението "На прощаване" / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.91 - 96. 

  

Сист. No: 4389

- 509 -

 

Какво е посланието на лирическия герой в стихотворението"На прощаване" . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 45, 1993, с.3. 

  

Сист. No: 2377

- 510 -

 

Какъв е смисълът на завета."Силно да любят и мразят"  : Отговор на литературен въпрос. // Рики кандидат-гимназист  (София), 1999, N 1, 5 -11 ян. 1999, с. 6. 

  

Сист. No: 2373

- 511 -

 

Кацарска, Красимира.  Силата и обаянието на бунтовника : Христо Ботев -"На прощаване" / Красимира Кацарска. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 35, 5 - 11 ноем. 2002, с.7. 

  

Сист. No: 6361

- 512 -

 

Кенарова, Катя.  Пътят е страшен, но славен : Христо Ботев -"На прощаване" Съчинение-разсъждение. / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 38, 23 -29 ноем. 1999, с.6. 

  

Сист. No: 2369

- 513 -

 

Кехайов, Асен.  Заветът на бунтовника към идните поколения /"Силно да любят и мразят..."/ : Христо Ботев -"На прощаване" / Асен Кехайов. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 35, 1-7 ноем. 2005, с.5. 

  

Сист. No: 1416

- 514 -

 

Кехайов,Асен.  Заветът на бунтовника към идните поколения "силно да любят и мразят" : Христо Ботев - "На прощаване" / Асен Кехайов. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 35, 1-7 ноем. 2005, с. 5. 

  

Сист. No: 6026

- 515 -

372.888.67

Кирева, Нора.  Защо Ботевия лиричен герой от стихотворението "На прощаване" "Свобода и смърт юнашка са заветни думи / Нора Кирева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.100 -102. 

  

Сист. No: 4391

- 516 -

372.888.67

Кирева, Нора.  Духовната красота на Ботевия лирически герой от стихотворението "На прощаване" / Нора Кирева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.219 -221. 

  

Сист. No: 4435

- 517 -

 

Кирилова,Антония.  Идеалите на бунтовника в стихотворетието : Христо Ботев -"На прощаване" / Антония Кирилова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 36, 6-12 ноемвр.2007, с.5. 

  

Сист. No: 9767

- 518 -

 

Козарева,Христина.  Кат ме си,майко,родила със сърце мъжко,юнашко : Образа на бунтовника в поемата"На прощаване" / Христина Козарева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 15-21 ноемв. 2005, с.5. 

  

Сист. No: 5459

- 519 -

 

Колева, Яна.  На прощаване-човекът и пътят / Яна Колева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 14 - 20ноем. 2000, с.6. 

  

Сист. No: 2367

- 520 -

 

Колева,Яна.  Човекът и пътят : Христо Ботев -"На прощаване" / Яна Колева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 14 - 20 ноемв. 2000, с.6. 

  

Сист. No: 6745

- 521 -

 

Кръстева, Емилия.  Величието на подвига и смъртта в името на свободата : Христо Ботев -"На прощаване" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 36, 12 - 18 ноем. 2002, с.6. 

  

Сист. No: 2355

- 522 -

 

Кръстева, Емилия.  Борбата за свобода -призвание и избор на лирическия герой от стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев : Съчинение разсъждение / Емилия Кръстева. // Литерайко  (София), 2004, N 9, с.6 - 9. 

  

Сист. No: 4542

- 523 -

 

Кръстева,Емилия.  Светът на родното и чуждото в поемата : Христо Ботев -"На прощаване" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 36, 7 -13 ноем. 2000, с.6. 

  

Сист. No: 2368

- 524 -

 

Маринова, Гергана.  Мотивът за смъртта и безсмъртието в поемата : Христо Ботев - "На прощаване" / Гергана Маринова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 27 ноемвр. -3 декемвр., 6 с.. 

  

Сист. No: 9887

- 525 -

372.888.67

Маринова, Теодора.  Драматизмът в образа на майката от Ботевото стихотворение "На прощаване" / Теодора Маринова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.105-107. 

  

Сист. No: 4393

- 526 -

 

Маркова, Веселина.  С какво се прощава героят в стихотворението"На прощаване" в 1868 : Христо Ботев -"На прощаване" / Веселина Маркова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 19 - 25 юни 2001, с.6. 

  

Сист. No: 2378

- 527 -

372.882

Милчева, Цветана.  Ако ли мале майно ле... : Картината на свободата в "На прощаване" / Цветана Милчева. // Анализи по литература за 7 клас / Милчева, Цветана  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.39-42. 

  

Сист. No: 2487

- 528 -

 

Милчева, Цветана.  Защо бунтовникът избира пътя на борбата : отг. на лит. въпрос / Цветана Милчева. // Супер рик  (София), N 37, 21 - 27ноем. 1994, с.4. 

  

Сист. No: 4331

- 529 -

372.882

Милчева, Цветана.  За избора на героя в "На прощаване" / Цветана Милчева. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София, 2002, с.34 - 38. 

  

Сист. No: 4754

- 530 -

372.888.67

Митева, Елена.  Житейският избор на Ботевия лирически герой от стихотворението "На прощаване" / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.32 -35. 

  

Сист. No: 4374

- 531 -

 

Мотивите за избора на лирическия герой . // Рики кандидат-гимназист, N 43, 25-31 октомври 2011, с.6. 

  

Сист. No: 24175

- 532 -

 

Мотивите за смъртта и безсмъртието в поемата . // Рики кандидат-гимназист, N 39, 28-4 септември 2010, с.6. 

  

Сист. No: 24160

- 533 -

 

Мутева, Павлина.  Смъртта и свободата в Ботевото стихотворение "На прощаване" : Съчинение разсъждение / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7клас / Мутева,Павлина  (София). - София : СКОРПИО ви, 2001, с.39-44. 

  

Сист. No: 2444

- 534 -

 

Мутева, Павлина.  Домът и пътят : Хр.Ботев На прощаване -Съчинение разсъждение / Павлина Мутева. // Моетосъчинение разсъждение или как да успея по литература за 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.70-72. 

  

Сист. No: 2484

- 535 -

 

Мутева, Павлина.  Прощаването в "На прощаване" : Съчинение разсъждение / Павлина Мутева. // Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7 клас / Мутева, Павлина  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.72-74. 

  

Сист. No: 2485

- 536 -

 

На прощаване -неизречените мисли и чувства . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 18 - 24 ноември, 6. 

  

Сист. No: 2350

- 537 -

 

Нанчева, Людмила.  Смъртта като победа : Съчинение раз. върху стихотворението на Христо Ботев "На прощаване" / Людмила Нанчева. // Литерайко  (София), 2005, N 9, с. 8 - 9. 

  

Сист. No: 5488

- 538 -

 

Николова, Лили.  В какво се крие вълнуващата сила на картината на победното завръщане в Ботевото стихотворение "На прощаване : Отговор на литературен въпрос / Лили Николова. // Рики кандидат-гимназист, N 46, 16 окт.1993, с.3. 

  

Сист. No: 4977

- 539 -

 

Нравственото послание на бунтовника към неговите братя . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 31, 21-27 остомври, 7-10. 

  

Сист. No: 39199

- 540 -

 

Павлова, А.  Житейският избор на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" / А. Павлова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 28 - 3 юни 2002, с.5. 

  

Сист. No: 2357

- 541 -

 

Пашова, Мария.  На прощаване : Христо Ботев-"На прощаване" / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 36, 9 -15 ноем. 1999, с.6. 

  

Сист. No: 2370

- 542 -

 

Пашова, Мария.  Каква представа за лирическия герой на стихотворението се получава от картината на победното завръщане : Христо Ботев "На прощаване" / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 42, 06.12.1994, с.3. 

  

Сист. No: 8497

- 543 -

 

Пернишки,Васил.  Защо пътят на борбата е "Страшен,но Славен" : Христо Ботев-"На прощаване"План -тезис / Васил Пернишки. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 35, 4-10 ноем. 1997, с.5. 

  

Сист. No: 2374

- 544 -

 

Петкова, Добринка.  Героичната смърт - залог на свободното бъдеще / Добринка Петкова. // Рики кандидат-гимназист, N 41, 11-17октомври 2011, с.7-10. 

  

Сист. No: 24174

- 545 -

 

Подвигът и саможертвата на бунтовника в името на свободата . // литерайко  (София), 2003, N 8, 2003, с. 3. 

  

Сист. No: 2345

- 546 -

 

Посланието на бунтовника в завета: " Силно да любя и мразя" . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 28, 30 септ. - 6 окт., 10-11. 

  

Сист. No: 39196

- 547 -

 

Примова, Боряна.  Защо бунтовникът - лирически герой в стихотворението "На прощаване"определя пътя на борбата като "страшен, но славен" : Христо Ботев "На прощаване " / Боряна Примова. // Рики кандидат-гимназист  (София), 08.10.1994, с.5. 

  

Сист. No: 8475

- 548 -

 

Пророческата изповед на лирическия Аз . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 16-22 остомври, 6-7. 

  

Сист. No: 32761

- 549 -

 

Радева,Марта.  Не плачи, майко не тъжи.... : Хрисо Ботев "На прощаване" / Марта Радева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 34, 30 окт. - 5 ноем. 2001, с.5. 

  

Сист. No: 2359

- 550 -

 

Райкова, Валентина.  Мотивите за житейския избор на бунтовника : План -насоки за съчинение разсъждение / Валентина Райкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 35, 2-8 ноем.2004, 6. 

  

Сист. No: 2396

- 551 -

 

С какво вълнува лирическият герой от стихотворението "На прощаване" на Христо Ботев . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 44, 02.10.1993, с.3. 

  

Сист. No: 2379

- 552 -

 

Саможертвата - път към подвига и свободата . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 33, 22-28 октомври 2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 32780

- 553 -

 

Свобода и смърт юнашка.  Свобода или смърт юнашка : Ученическа разработка на съчинение разсъждение. // Литерайко  (София), 2004, N 6, с. 5 - 8. 

  

Сист. No: 4549

- 554 -

372.882

Силно да любят и мразят- нравственото послание на бунтовника към неговите братя.  Силно да любят и мразят - нравственото послание на бунтовника към неговите братя : План - тезис за съчинение разсъждение. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София, 2002, С.43 - 44. 

  

Сист. No: 4757

- 555 -

 

Силянова,Антония.  Страшният, но славен път на борбата : Христо Ботев -"На прощаване" / Антония Силянова. // Рики кандидат-гимназист, N 24, 14 - 20 юни, с.5 - 6. 

  

Сист. No: 5601

- 556 -

 

Смъртта за свободата - път към безсмъртието . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 27, 23-29 септември, 7-10. 

  

Сист. No: 39195

- 557 -

 

Стойнева, София.  Страшният и славен път към борбата : ХР.Ботев -"На прощаване" / София Стойнева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 37, 16 - 22 ноем. 2004, 5. 

  

Сист. No: 2398

- 558 -

 

Страшният и славен път към борбата . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 29, 7-13 октомври, 10-11. 

  

Сист. No: 39197

- 559 -

 

Страшният път на саможертвата-славен път към свободата . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 39, 30-5 ноември, 7-10. 

  

Сист. No: 32766

- 560 -

 

Филипова,София.  Житейският избор на бунтовника : Христо Ботев "На прощаване" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 35, 4 -10 ноем. 2003, с.5. 

  

Сист. No: 2352

- 561 -

 

Хаджиева,Лидия.  Свободата като избор и дълг : Христо Ботев -"На прощаване" / Лидия Хаджиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 27 май -2 юни 2003, с.11. 

  

Сист. No: 3956

- 562 -

 

Цанова Мария.  Духовната красота на бунтовника : Христо Ботев - "На прощаване" / Цанова Мария. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 38, 23 -29 ноем. 2004, 5. 

  

Сист. No: 2399

- 563 -

 

Цолова, Диана.  Кажи им,майко,да помнят.." - клетвата,заветът и паметта на поета : Христо Ботен -"На прощаване" / Диана Цолова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 1-7 дек., с.6. 

  

Сист. No: 6988

- 564 -

 

Янкова, Мария.  Свободата като избор на достойната личност / Мария Янкова. // Рики кандидат-гимназист, N 30, 29 -5 окт. 2009, с.5. 

  

Сист. No: 18268

Хайдути

- 565 -

 

Димитрова, Даря.  Хайдути : Христо Ботев "Хайдути" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 6-12 ян. 2004, с.4. 

  

Сист. No: 4053

- 566 -

 

Димитрова, Даря.  Свободата - единствена цел и приемствен дълг между баща и син : Христо Ботев "На прощаване" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 11-17 фев. 2003, с.5. 

  

Сист. No: 4054

- 567 -

 

Димитрова,Магдалена.  Образът на майката в Ботевата поема "Хайдути" : Христо Ботев."Хайдути" / Магдалена Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 18 - 24фев. 2003, с.4. 

  

Сист. No: 3887

- 568 -

 

Иванова, Екатеарина.  Поемата "Хайдути" от Христо Ботев и хайдушката наросна песен : Христо Ботев "Хайдути" / Екатерина Иванова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 23 фев. - 1 март 1999, с. 4. 

  

Сист. No: 4067

- 569 -

 

Йовчева, Таня.  Хайдути : Христо Ботев - "Хайдути" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 20 - 26 фев. 2001, с.4. 

  

Сист. No: 4055

- 570 -

 

Йовчева,Таня.  Хайдути : Христо Ботев "Хайдути" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 8-14 февр. 2005, с.4. 

  

Сист. No: 4052

- 571 -

 

Йовчева,Таня.  Образи и мотиви : Христо Ботев -"Хайдути" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 30 ян.- 5 февр. 2001, с.5. 

  

Сист. No: 4058

- 572 -

 

Кръстева, Весела.  Христо Ботев -"Хайдути" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 7-13 февр. 2006, с.4. 

  

Сист. No: 7396

- 573 -

 

Кръстева, Весела.  Христо Ботев -"Хайдути" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 23-29 ян. 2007, с. 4. 

  

Сист. No: 7461

- 574 -

 

Огнянова,Мариола.  Хайдути : Христо Ботев -"Хайдути" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 27 ян.- 2 февр. 1998, с.4. 

  

Сист. No: 4068

- 575 -

 

Пернишки, Васил.  Поемата "Хайдути" - възхвала на борбата за свобода : Христо Ботев "Хаидути" / Васил Пернишки. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 28 ян. - 3 фев., с.3. 

  

Сист. No: 4069

- 576 -

 

Стоянова, Надя.  Песенна традиция и синовен дълг : Христо Ботев -"Хайдути" / Надя Стоянова, Лора Петрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 4, 25-31 януари 2000, с.4. 

  

Сист. No: 4059

- 577 -

 

Цолова, Диана.  Скритото послание на духа - вечният диалог бащи и синове : Христо ботев - "Хайдути" / Диана Цолова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 16 - 22 фев. 1999, с.4. 

  

Сист. No: 4060

Хаджи Димитър

- 578 -

 

Кръстева, Весела.  Смърт и безсмъртие в баладата : Христо Ботев -"Хаджи Димитър" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 14-20 февр. 2006, с.4. 

  

Сист. No: 7394

- 579 -

 

Кръстева, Весела.  Саможертва и безсмъртие в баладата : Христо Ботев -"Хаджи Димитър" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 5, 30 ян. - 5 феврв 2007, с.4. 

  

Сист. No: 7460

Елин Пелин

Ангелинка

- 580 -

 

:Каракехайова,Веселина.  Ангелинка на сън и на яве : Подробен преразказ с елементи на разсъждение / Веселина Каракехайова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 25 - 31 март 1997, с.4. 

  

Сист. No: 2429

- 581 -

 

Ангелинка  : Преразказ с елементи на разсъждение (София), N 13, 30 март 1993, с.2. 

  

Сист. No: 2426

- 582 -

 

Ангелинка  : Преразказ. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 30 март 1993, с.3. 

  

Сист. No: 2427

- 583 -

 

Ангелинка-разказ от Елин Пелин  (София), N 12, 23 март 1993, с.2. 

  

Сист. No: 2428

- 584 -

 

Антонова, Жулиета.  Любовта и поривът към добро и красиво / Жулиета Антонова. // Литерайко  (София), 2003, N 5, 2003, с.3. 

  

Сист. No: 2366

- 585 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Любовта и поривът към добро и красиво : Съчинение разсъжд. върху разказа"Ангелинка" на Елин Пелин / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.220-223. 

  

Сист. No: 8291

- 586 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Илюзията и делникът : Съчинение разсъжд. върху разказа "Ангелинка" на Елин Пелин / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.228-232. 

  

Сист. No: 8292

- 587 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Образите на леля Дъмша и на Ангелинка - въплащение на чудноватото далечно : Съчинение разсъжд. върху разказа "Ангелинка" на Елин Пелин / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.233-237. 

  

Сист. No: 8294

- 588 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Две чудни планински нощи под самите звезди : Ученическа разраб. на разказа"Ангелинка" от Елин Пелин / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.239-242. 

  

Сист. No: 8305

- 589 -

372.888.67

Бабалева, Анелия.  Рано сутринта на възнесение - среща с идеала : Съчинение разсъждение / Анелия Бабалева. // Съчинението разсъждение / Бабалева, Анелия : Кронос, 2004, с.234-240. 

  

Сист. No: 2521

- 590 -

 

Богданова, Камелия.  Внушението за празничност в разказа : Елин Пелин "Ангелинка" / Камелия Богданова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 9 - 15 апр. 2002

  

Сист. No: 2419

- 591 -

 

Бойкова, Лидия.  Ангелинка-познатият и непознат образ на света : Елин Пелин -"Ангелинка" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 22 - 28 апр. 2003, с.5. 

  

Сист. No: 2409

- 592 -

 

Бойкова, Лидия.  Красотата и лиризмът на повествованието : Елин Пелин "Ангелинка" Съчинение разсъждение / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 25 - 1 май 2000, с.6. 

  

Сист. No: 2410

- 593 -

 

Бойкова, Лидия.  Ангелинка -Мечтата-порив за по добър свят : Елин Пелин -"Ангелинка" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, с.2 - 8 апр. 2002, с.5. 

  

Сист. No: 2424

- 594 -

 

Бойкова, Лидия.  Един незабравим спомен от детството : "Ангелинка" - Елин Пелин / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 3 - 9 май 2005, с.10. 

  

Сист. No: 4537

- 595 -

 

Бойкова, Лидия.  В света на мечтите и любовта : Елин Пелин -"Ангелинка" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 27 март - 2апр. 2007, с.5. 

  

Сист. No: 7730

- 596 -

372.888.67

Виденова, Татяна.  За какво мечтае момчето от разказа на Елин Пелин"Ангелинка" / Татяна Виденова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.82 -83. 

  

Сист. No: 4463

- 597 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Въздействието на идеала върху човешката душа  : /Елин Пелин - "Ангелинка" /. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.191 - 196. 

  

Сист. No: 5240

- 598 -

 

Вълненията на едно детско сърце  : преразказ с елементи на разсъждения на раз. "Ангелинка". // Супер рик  (София). - София, 1994, 1 - 6 март 1994, с.4. 

  

Сист. No: 4326

- 599 -

 

Ганчева,Цветомира.  В какво се изразява красотата на момчешката мечтателност в разказа "Ангелинка" от Елин Пелин : Отговор на литературен въпрос / Цветомира Ганчева. // Рики кандидат-гимназист, N 11, 18-24 март 1997, с.5. 

  

Сист. No: 2425

- 600 -

 

Георгиев,Дариан.  Очарованието на първата любов в разказа"Ангелинка" : Съчинение-разсъждение / Дариан Георгиев. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 28, 17 - 23сеп. 2002, с. 5. 

  

Сист. No: 2393

- 601 -

 

Дакова, Росица.  Красотата на първата любов : Елин Пелин -"Ангелинка" Съч. разсъжд. / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 15 - 21 май 2001, с.5. 

  

Сист. No: 2404

- 602 -

 

Дакова, Росица.  Леля Дъмша-силата на един "Свещен идеал" : Елин Пелин - "Ангелинка" / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 13 - 19 ап. 2004, с.6. 

  

Сист. No: 4348

- 603 -

 

Дакова, Росица.  В какво светът на леля Дъмша и Ангелинка привлича героите на Елин Пелин? : ІІІ вариант съчн. разсъжд. на разказа "Ангелинка" / Росица Дакова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София. - София, 2000, с.167 - 169. 

  

Сист. No: 4514

- 604 -

 

Димова, Веселина.  През възхищението до истината и разочарованието до истината за леля Дъмша : "Ангелинка" - Елин Пелин / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 17 - 23 май 2005, с.5. 

  

Сист. No: 4538

- 605 -

 

Димова,Весела.  Смисълът на самопризнанието "Усетих се слаб,недостоен, но сърцето ми се изпълни с радост" / Весела Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 20 - 26 апр. 2004, с.11. 

  

Сист. No: 4349

- 606 -

 

Димова,Веселина.  Природата и основният тон на повествованието / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 27 апр.- 3 май 2004, с.6. 

  

Сист. No: 4350

- 607 -

 

Иванова,Тодорка.  Как е разкрит образът на Дъмша в разказа "Ангелинка" : Елин Пелин "Ангелинка" Отговор на литературен въпрос / Тодорка Иванова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 14 - 20 апр. 1998, с.5. 

  

Сист. No: 2417

- 608 -

 

Илиева, Нели.  Образите на леля Дъмша и на Ангелинка-въплащение на чудноватото и далечното / Нели Илиева. // Литерайко  (София), 2003, N 5, с.6. 

  

Сист. No: 2432

- 609 -

 

Илиева, Нели.  Какво трябва да знаете за Ангелинка : творческа история,проблематика,образна система,особ. на повествованието / Нели Илиева. // Рики кандидат-гимназист, N 4, 2007, с.3. 

  

Сист. No: 8051

- 610 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Как е разкрита възвишаващата сила на любовта чрез образа на момчето от разказа на Елин Пелин"Ангелинка" / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.84 -86. 

  

Сист. No: 4469

- 611 -

 

Истина или сън са преживяванията на овчарчето от разказа "Ангелинка".  Истина или сън са преживяванията на овчарчето от разказа"Ангелинка" : Отговор на лит. въпрос / Величка Маринова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 7 - 13 апр. 1998, с. 5. 

  

Сист. No: 2412

- 612 -

372.882

Истинският и въображаемият свят на момчето  : План - тезис за съчинение разсъждение. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с. 154 - 158. 

  

Сист. No: 4800

- 613 -

 

Йовчева,Таня.  Доброто и красивото в разказа : Елин Пелин -"Ангелинка" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 15 - 21 април 2003, с.5. 

  

Сист. No: 2483

- 614 -

 

Йорданова, Даниела.  Очарованието на първата любов : Елин Пелин -"Ангелинка" / Даниела Йорданова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 23 - 29 май 2006, с.6. 

  

Сист. No: 5902

- 615 -

 

Кенарова, Катя.  Ангелинка-въображение и реалност : Елин Пелин -"Ангелинка" / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 18 - 24 апр. 2000, с.6. 

  

Сист. No: 2418

- 616 -

 

Кръстева, Емилия.  Ангелинка / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 22 - 28 май 2001, с.6. 

  

Сист. No: 2380

- 617 -

 

Кръстева, Емилия.  Надеждата от красотата в живота : Съчинение разсъждение върху "Ангелинка" на Елин Пелин / Емилия Кръстева. // Литерайко  (София), 2005, N 5, с.3. 

  

Сист. No: 5777

- 618 -

 

Кръстева,Емилия.  Ангелинка Реалност и мечта : Елин Пелин -"Ангелинка" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 16 - 22 април 2002, с.4. 

  

Сист. No: 2405

- 619 -

 

Кръстева,Емилия.  В приказния свят на мечтите : Елин Пелин "Ангелинка" Съчинение-разсъждение / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 11 - 15 апр. 2000, с. 6. 

  

Сист. No: 2416

- 620 -

 

Личева, Цветелина.  Ангелинка-разказ за магнетичната сила на любовта,красотата и доброто : Съчинение разсъждение / Цветелина Личева. // Литерайко, 2006, N 5, с. 3. 

  

Сист. No: 5903

- 621 -

 

Ляхова, Весела.  "Ангелинка" от Елин Пелин : Трансформиращ преразказ от името на леля Станка / Весела Ляхова. // Ученически свят, 5, N 4бр., 19 - 20. 

  

Сист. No: 10809

- 622 -

 

Малинова, Людмила.  Вълнения,запомняни за цял живот : Елин Пелин -"Ангелинка" Съч. радсъждение / Людмила Малинова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 8 - 14 май 2001, с.6. 

  

Сист. No: 2406

- 623 -

372.888.67

Маринова, Теодора.  За простотата на сериозните внушения в разказа на Елин Пелин"Ангелинка" / Теодора Маринова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.24-25. 

  

Сист. No: 4450

- 624 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Мечтата и красотата в човешкия живот  : /Съчинение разсъждение върху разказа "Ангелинка" от Елин Пелин. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.181 -190. 

  

Сист. No: 5239

- 625 -

372.882

Милчева, Цветана.  Ангелинка - разказ за доброто и красивото в човешкия живот : "Анализи" / Цветана Милчева. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.145 - 153. 

  

Сист. No: 4799

- 626 -

372.888.67

Миронова, Диана.  С какво светът на леля Дъмша и Ангелинка привлича героите на Елин Пелин? : ІІ вариант съчин. разсъжд.на разказа "Ангелинка" / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.163 - 166. 

  

Сист. No: 4513

- 627 -

372.888.67

Миронова, Диана.  За какво мечтае героят от разказа на Елин Пелин "Ангелинка" между детството и младостта? : ІІ вариант съчинен. разсъжд. на разказа "Ангелинка" / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с. 172 - 174. 

  

Сист. No: 4516

- 628 -

372.888.67

Митева, Елена.  Магията, наречена любов : "Ангелинка",Елин Пелин / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.80 - 81. 

  

Сист. No: 4462

- 629 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  С какво светът на леля Дъмша и Ангелинка привлича героите на Елин Пелин? : І вариант съчин. разсъжд. на разк."Ангелинка" / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.159 - 162. 

  

Сист. No: 4512

- 630 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  За какво мечтае героят от разказа на Елин Пелин нгелинка" между детството и младостта? : І вариант съч. разсъж. на разказа "Ангелинка" / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с. 170 - 171. 

  

Сист. No: 4515

- 631 -

 

Михайлова,Мария.  Силата на идеала : Елин Пелин -"Ангелинка". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 25 - 31 март 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2402

- 632 -

 

Петрова,Хриска.  Образът на любимата през влюбените очи на юношата : Елин Пелин -"Ангелинка" / Хриска Петрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 26 март. - 1 ап. 2002, с. 6. 

  

Сист. No: 2430

- 633 -

 

Преобразяващата сила на първата любов . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 1 - 7 април 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2407

- 634 -

 

Радева, Марта.  Идеалът преобразява човешкия живот : Елин Пелин -"Ангелинка" / Марта Радева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19 , следва, 9 - 15 май 2006, с.7. 

  

Сист. No: 5896

- 635 -

 

Русанова,Милена.  В какво се изразява красотата на момчешката мечтателност в разказа "Ангелинка" : Отговор на литературен въпрос / Милена Русанова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 18 - 24 март 1998, с.6. 

  

Сист. No: 2414

- 636 -

 

Симеонов, Иван.  Ангелинка в съня и наяве : Преразказ с елементи на разсъждение / Иван Симеонов. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 10 - 16 март 1998, с.6. 

  

Сист. No: 2415

- 637 -

 

Стефанова,Пламена.  Какви чувства вълнуват малкия ратай,когато мисли за Ангелинка : Елин Пелин -Ангелинка / Пламена Стефанова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 25, 21 юни 1994, с.6. 

  

Сист. No: 8217

- 638 -

 

Стойнева, София.  Първата любов - вечна,красива,възвишена : Елин Пелин "Ангелинка" / София Стойнева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 10-16 май, 10. 

  

Сист. No: 3719

- 639 -

 

Стойнева, София.  Първите житейски уроци в разказа : Елин Пелин -"Ангелинка" / София Стойнева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 10 -16 април, с.6. 

  

Сист. No: 9297

- 640 -

 

Таскова ,Надежда.  В какво се изразява красотата на момчешката мечтателност в разказа"Ангелинка" : Два отговора на литературен въпрос / Надежда Таскова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 13 - 19 април, с. 6. 

  

Сист. No: 2411

- 641 -

 

Читова, Лора.  Ангелинка-магията на любовта : Елин Пелин -"Ангелинка" / Лора Читова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 8 - 14 април 2003, с.5. 

  

Сист. No: 2408

Напаст божия

- 642 -

 

Виденова, Татяна.  Каква е ролята на пейзажа в разказа на Елин Пелин"Напаст божия" / Татяна Виденова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.199 -201. 

  

Сист. No: 4525

- 643 -

 

Иванова,Тодорка.  В какво се изразява драмата на селския човек от разказа "Напаст божия" : Елин Пелин -"Напаст божия" Отговор на лит.въпрос / Тодорка Иванова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 7 - 13 апр. 1998, с. 6. 

  

Сист. No: 6961

- 644 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Проблемите на българското село,отразени в разказа на Елин Пелин "Напаст божия" / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.29 - 33. 

  

Сист. No: 4498

- 645 -

 

Инева, Виолета.  Как е разкрит образът на сушата в разказа на Елин Пелин "Напаст божия" / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.87 - 89. 

  

Сист. No: 4501

- 646 -

372.888.67

Кирева, Нора.  Изстраданите прозрения на Елин - Пелиновите герои в разказа "Напаст божия" / Нора Кирева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.26 - 28. 

  

Сист. No: 4497

Нане Стоичковата върба

- 647 -

 

Дамянова, Адрияна.  НанеСтоичковата върба- разказ за убития живот : Елин Пелин "Нане Стоичковата върба" / Адрияна Дамянова. // Супер рик  (София), N 20, 1994, с.4. 

  

Сист. No: 4118

- 648 -

 

Димитрова, Даря.  Нане Стоичковата върба : Елин Пелин -Нане Стоичковата върба / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 20-26 май 2003, с.4. 

  

Сист. No: 4115

- 649 -

 

Димитрова,Даря.  Нане Соичковата върба : Елин Пелин -"Нане Стоичковата върба" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 20 - 26 май 2003, с.4. 

  

Сист. No: 3890

- 650 -

 

Йовчева,Таня.  Елин Пелин "Нане Стоичковата върба" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 8 - 14 юни 2005, с. 4. 

  

Сист. No: 4056

- 651 -

 

Йовчева,Таня.  Разрушената хармония между човек и природа : Елин Пелин -"Нане Стоичковата върба" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 22-28 май 2001, с.5. 

  

Сист. No: 4116

- 652 -

 

Кръстева, Весела.  Нарушената хармония между човека и околния свят : Елин Пелин -"Нане Стоичковата върба" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 9 -5 май 2006, с.6. 

  

Сист. No: 7348

- 653 -

 

Кръстева, Весела.  Трагичното и комичното в разказа : Елин Пелин -Нане стоичковата върба / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист, N 20, 15-21май 2007, с.4. 

  

Сист. No: 8049

- 654 -

 

Огнянова,Мариола.  Елин Пелин -"Нане Стоичковата върба" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19 , следва, 11-17 май 1999, с.5. 

  

Сист. No: 4119

- 655 -

 

Пашова, Мария.  Човекът и природата : Елин Пелин -"Нане Стоичковата върба" / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 25 апр.-1май2000, с.4. 

  

Сист. No: 4117

По жътва

- 656 -

 

Александрова, Стефка.  Пенке,моя радост, моя песен : Елин Пелин - "По жътва" / Стефка Александрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 21 - 27 май 2002, с.5. 

  

Сист. No: 6356

- 657 -

 

Димитрова,Даря.  Песента - молитва и любовен знак : Елин Пелин -"По жътва" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 14-20 май 2002, с.5. 

  

Сист. No: 6333

- 658 -

 

Елин Пелин - "По жътва" . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 13-19 май, 7. 

  

Сист. No: 39193

- 659 -

 

Йовчева,Таня.  Елин Пелин -" По жътва" : Елин Пелин -"По жътва" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 1-7юни 2004, с. 4. 

  

Сист. No: 4122

- 660 -

 

Йовчева,Таня.  Драматична картина на селския труд : Елин Пелин "По жътва" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18 - 19, 15-21 май 2001, с.4. 

  

Сист. No: 4124

- 661 -

 

Кръстева, Весела.  Песента - израз на копнежа по волност и щастие : Елин Пелин -"По жътва" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 2-8 май 2006, с.4. 

  

Сист. No: 7352

- 662 -

 

Кръстева, Весела.  Песента в разказа - мощен порив към любов и щастие : Елин Пелин -По жътва / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист, N 19, 8-14 май 2007, с.4. 

  

Сист. No: 8039

- 663 -

 

Кръстева, Емилия.  Трудът -радост и мъка : Елин Пелин "По жътва" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 9-15 май, с.5. 

  

Сист. No: 4203

- 664 -

 

Мотивът за жертвата . // Рики кандидат-гимназист, N 14, 3-9 април, 6-7 с.. 

  

Сист. No: 25236

- 665 -

 

Огнянова, Мариола.  Елин Пелин - " По жътва" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 9 - 15 юни 1998, с.3. 

  

Сист. No: 6980

- 666 -

 

Пашова, Мария.  Елин Пелин "По жътва" / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 6-12 юни 2000, с.4. 

  

Сист. No: 6735

- 667 -

 

Песента- молинва и любовен знак . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 23-29 април 2013, с. 7-10. 

  

Сист. No: 32778

- 668 -

 

Раздялата с родината.  Трудът - радост и жертвоприношение. // Рики кандидат-гимназист, N 13, 27- 2 април, 5 -6 с.. 

  

Сист. No: 25235

- 669 -

 

Трудът и песента в жертвен ритуал . // Рики кандидат-гимназист, N 14, 05-11 април 2011, с. 6. 

  

Сист. No: 24172

- 670 -

 

Христов, Петър.  Ролята на труда в разказа -"По жътва" : Елин Пелин -"По жътва" / Петър Христов. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 3 - 9 юни 2003, с. 4. 

  

Сист. No: 4120

На браздата

- 671 -

 

Георгиева,Стоймира.  Разказ за човешкото страдание и състрадание : Елин Пелин -"На браздата" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 9-15 май 2006, с.5. 

  

Сист. No: 7347

- 672 -

 

Гечева, Катя.  Преживяванията на Боне Крайненеца" : Елин Пелин -"На браздата" / Катя Гечева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 16 - 22 апр. 2002, с.3. 

  

Сист. No: 6269

- 673 -

 

Димитрова, Даря.  Мъката на Боне Крайненеца : Елин Пелин -"На браздата" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 6 -12 май 2003, с. 3. 

  

Сист. No: 4189

- 674 -

 

Димитрова,Даря.  Елин Пелин -"На браздата" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 1 - 7 май 2001, с.4. 

  

Сист. No: 4190

- 675 -

 

Йовчева,Таня.  Елин Пелин -"На браздата" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 13 -19 ап. 2004, с. 4. 

  

Сист. No: 4188

- 676 -

 

Кръстева, Весела.  Ролята на животните : Елин Пелин -" На браздата" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 19 - 25 апр. 2005, с. 3. 

  

Сист. No: 3723

- 677 -

 

Огнянова,Мариола.  Елин Пелин -"На браздата" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 11-17 май 1999, с.4. 

  

Сист. No: 4191

Печена тиква

- 678 -

 

Димитрова, Даря.  Елин Пелин - "Печена тиква" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 8 - 14 май 2001, с.4. 

  

Сист. No: 4161

- 679 -

 

Димитрова,Даря.  Елин Пелин -"Печена тиква" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 27 май - 2 юни 2003, с.4. 

  

Сист. No: 4209

- 680 -

 

Елин Пелин -Печена тиква.  Елин Пелин - Печена тиква : Текст за трансформиращ преразказ. // Рики кандидат-гимназист, N 17, 24-30 апр. 2007, с.5. 

  

Сист. No: 8047

- 681 -

 

Йовчева,Таня.  Човешките слабости на Душко Добродушков : Елин Пелин -"Печена тиква" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 20-26 ап. 2004, 5. 

  

Сист. No: 4193

- 682 -

 

Кръстева, Весела.  Елин Пелин - "Печена тиква" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 26 апр. - 2 май 2005, с. 4. 

  

Сист. No: 4192

- 683 -

 

Огнянова, Мариола.  Елин Пелин -"Печена тиква" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 2-8 юни 1998, с.4. 

  

Сист. No: 6971

- 684 -

 

Огнянова,Мариола.  Елин Пелин -"Печена тиква" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 25 апр. -1 май 2000, с.4. 

  

Сист. No: 4162

- 685 -

 

Огнянова,Мариола.  На лъжата краката са къси : Елин Пелин -"Печена тиква" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 2-8 май 2000, с.4. 

  

Сист. No: 4163

- 686 -

 

Трансформиращ преразказ от името на Душко Добродушков  : Трансформиращ преразказ. // Рики кандидат-гимназист, N 17, 24-30 апр. 2007, с.5. 

  

Сист. No: 8048

Врабчетата на стрина Дойна

- 687 -

 

Врабчетата на стрина Дойна  : Елин Пелин -"Врабчетата на стрина Дойна" / Текст за трансформиращ прераз./. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 38, 21 - 27 ноем. 2006, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 7020

Спасова могила

- 688 -

 

Пернишки,Васил.  Спасова могила от Елин Пелин : Преразказ на непознат художествен текст / Васил Пернишки. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 21 - 27 янн 1998, с.6. 

  

Сист. No: 7025

Косачи

- 689 -

 

Георгиева, Стоймира.  Авторовият начин на разказване и общуване с читателя : Елин Пелин - "Косачи" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 33, 16 - 22 окт., с.4. 

  

Сист. No: 9498

Каравелов, Любен

Маминото детенце

- 690 -

 

|Съдбата на Николчо.  Съдбата на Николчо : Любен Каравелов -"Маминото детенце" -Съчин.разсъжд. / Таня Колева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 30, 2 - 8 окт. 2001, с.6. 

  

Сист. No: 4003

- 691 -

 

Александрова,Веселина.  Защо Любен Каравелов озаглавява повестта "Маминото детенце" : Отг. на литературен въпрос / Веселина Александрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 15 - 21 юни 1999, с.6. 

  

Сист. No: 4008

- 692 -

 

Антонова, Жулиета.  Родителското престъпление и неговото наказание : Съчинение разсъждение в/у повестта "Маминото детенце" / Жулиета Антонова. // Литерайко  (София), 2004, N 8, с.7 - 9. 

  

Сист. No: 4551

- 693 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Деформираните патриархални ценности в повестта "Маминото детенце" : Съчинение разсъждение върху І, ІІ и ІІІ глава / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.16 - 20. 

  

Сист. No: 5288

- 694 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Ролята на пагубното възпитание за деградацията на Николчовата личност : Съчинение разсъждение / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.21-24. 

  

Сист. No: 5289

- 695 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Ненаказаното провинение - причина за нравствено падение : Съчинение разсъждение върху ІV глава от повестта "Маминото детенце" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.25 - 28. 

  

Сист. No: 5291

- 696 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Злочестата участ на безотговорните родители : Съчинение разсъждение върху повестта "Маминото детенце" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.29 - 34. 

  

Сист. No: 5293

- 697 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Смехът - изобличение и отрицание на бездуховността : Счинение разсъждение върху І гл. на повестта "Маминото детенце" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.5 -40. 

  

Сист. No: 5294

- 698 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Плодовете на вредната педагогика : План - тезис за изграждане на съчинение разсъждение върху повестта "Маминото детенце" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.40 - 42. 

  

Сист. No: 5295

- 699 -

 

Антонова, Жулиета.  Какво трябва да знаете за "Маминото детенце" : Любен Каравелов -"Маминото детенце" / Жулиета Антонова. // Литерайко  (София), 2007, N 8, с.3. 

  

Сист. No: 9768

- 700 -

 

Бащиното или маминото детенце е Николчо.  Бащино или маминото детенце е Николчо : Отговор на лит. въпрос. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 32, 12-18 окт. 1999, с.6. 

  

Сист. No: 4013

- 701 -

 

Бойкова, Лидия.  Дървото трябва да се изправя, дорде е младо / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 18 - 24 юни 2002, с. 4. 

  

Сист. No: 4002

- 702 -

 

Бойкова, Лидия.  Горчивите плодове на Николчовото възпитание : Любен Каравелов -"Маминото детенце" Съчинение разсъждение / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 19 - 25 юни 2001, с.4. 

  

Сист. No: 4004

- 703 -

 

Бойкова, Лидия.  Поведението на Николчо - път към падението и нравственана деградация : Любен Каравелов "Маминото детенце" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 35, 31окт. - 6 ноем. 2000, с.6. 

  

Сист. No: 4006

- 704 -

 

Василева, Кети.  Сатиричното изображение на пороците в повестта"Маминото детенце" на Любен Каравелов / Кети Василева. // литерайко  (София), 2003, N 7, 2003, с.3. 

  

Сист. No: 2523

- 705 -

ЧД/372.888,67

Виновните  : Съчинение разсъждение/"Маминото детенце" от Любен Каравелов. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.37 - 40. 

  

Сист. No: 4807

- 706 -

 

Възпитанието през погледа на повествователя . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 27 май - 2 юни 2003, с.5. 

  

Сист. No: 2525

- 707 -

 

Георгиева,Гергана.  Цената на спокойствието в Неновия дом : Любен Каравелов -"Маминото детенце" / Гергана Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 30, 26 - 2 окт. 2006, с.10. 

  

Сист. No: 6515

- 708 -

 

Гергов, Йордан.  Последиците от пагубното възпитание : Съчинение разсъждение върху 7 глава на повестта-Маминото детенце" / Йордан Гергов. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 31, 7 - 13 окт. 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2528

- 709 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Димитрова, Веселина.  Маминото детенце от Любен Каравелов - повест за житейския избор : Съчинение разсъждение / Веселина Димитрова. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с. 41 - 45. 

  

Сист. No: 4808

- 710 -

 

Димитрова,Даря.  Сатирично преобърнатият нравствен модел на патриархалното семейство : Л.Каравелов "Маминото детенце" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 32, 14 - 20 окт. 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2527

- 711 -

 

Димова, Веселина.  Всеки човек е отговорен за себе си,но понякога е жертва на обстоятелствата : Л.Каравелов "Маминото детенце" / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 32, 15-21 окт. 2002, с. 10. 

  

Сист. No: 4992

- 712 -

 

Димова,Веселина.  Всеки човек е отговорен за себе си но по някога е и жертва на обстоятелствата / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 32, 15 - 21 окт. 2002, с.10. 

  

Сист. No: 2504

- 713 -

 

Димова,Веселина.  Диалогът повествовател-читател в повестта : Л.Каравелов -"Маминото детенце" / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 33, 21 - 27 окт. 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2526

- 714 -

 

Димова,Веселина.  Възпитанието на Николчо-нравствен проблем на семейството и обществото : Любен Каравелов -"Маминото детенце" / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 30-31, 1- 7 окт. 2002, с.6. 

  

Сист. No: 4041

- 715 -

 

Добринова, М.  Николчо тръгва на училище : преразказ с елементи на разсъждение върху ІІ глава от Каравеловата повест "Маминото детенце / М. Добринова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 9-15 юни 1998, с.4. 

  

Сист. No: 4019

- 716 -

 

Добринова, М.  Николчо тръгва на училище : Любен Каравелов -"Маминото детенце"Съчинение разсъжд. / М. Добринова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 34, 28 окт. 1997, с.6. 

  

Сист. No: 7498

- 717 -

 

Житейските уроци на Нено и Неновица  : Любен Каравелов -"Маминото детенце" / Екатерина Поповска. // Рики кандидат-гимназист, N 24, 13-19 юни 2006 год, 4. 

  

Сист. No: 5982

- 718 -

 

Захариева, Жасмин.  Ненаказаните грешки раждат престъпление / Жасмин Захариева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 27май - 2 юни 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2524

- 719 -

 

Иванова, Екатерина.  Морал и деградация на "Маминото детенце"Николчо : отг. на лит. въпрос / Екатерина Иванова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 32, 12 - 18 окт. 1999, с.6. 

  

Сист. No: 4012

- 720 -

 

Иванова, Екатерина.  Ирония и контраст - художествени средства на смешното : І глава на повестта / Екатерина Иванова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 29, 21 - 27 сеп. 1999, с.4. 

  

Сист. No: 4015

- 721 -

 

Иванова, Екатерина.  Образът на чорбаджи Нено / Екатерина Иванова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 29, 21 - 27 сеп. 1999, с. 5. 

  

Сист. No: 4016

- 722 -

 

Иванова, Цветелина.  Размисли върху образа на Нено и Неновица / Цветелина Иванова. // Супер рик  (София), N 32, 18 - 24 окт. 1994, с.4. 

  

Сист. No: 4328

- 723 -

 

Иванова,Соня.  Пародията - Художественото оръжие срещу нравствената деградация : Любен Каравелов -"Маминото детенце" / Соня Иванова. // Рики кандидат-гимназист  (София), 25 септ. - 1 окт. 2001, с.6. 

  

Сист. No: 4347

- 724 -

 

Има ли Николчовци днес?  : есе. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 34, 31 окт. - 6 ноември, с.6. 

  

Сист. No: 4017

- 725 -

 

Инева, Виолета.  Българското възрожденско общество в криво огледало : размисли върху системата от образи и проблеми в/у І и ІІ глава / Виолета Инева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 33, 21 - 27 октомври, с.5. 

  

Сист. No: 4029

- 726 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Представата,която добиваме за Нено и Неновица от първа и втора глава на Каравеловата повест"Маминото детенце" / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.75 - 78. 

  

Сист. No: 4385

- 727 -

 

Йовчева,Таня.  Домът и родът през погледа на сатирика : Л. Каравелов "Маминото детенце" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 30, 30 -6 окт. 2003, с.5. 

  

Сист. No: 2529

- 728 -

 

Каква художествена задача осъществява портретното описание на Нено и Неноица в І глава на повестта "Маминото детенце"  : Л.Каравелов - "Маминото детенце". // Рики кандидат-гимназист  (София), 01.11.1994, с.3. 

  

Сист. No: 8472

- 729 -

 

Какво "сее" и какво "жъне" като възпитател чорбаджи Нено . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 31, 7 -13 окт. 1997, с.5. 

  

Сист. No: 4042

- 730 -

372.882

Каравеловата повест "Маминото детенце" и образът на човека - нищо в нея . // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София, 2002, с.17 - 22. 

  

Сист. No: 4751

- 731 -

 

Кръстева, Емилия.  Печалните последствия от неправилното възпитание, разкрити в ІV глава на повестта "Маминото детенце" : Съчинение разсъждение / Емилия Кръстева. // Литерайко  (София), 2004, N 8, с.7 - 9. 

  

Сист. No: 4552

- 732 -

 

Кръстева,Александра.  Как е внушена представата за духовна леност на Нено и Неновица : отговор на литературен въпрос / Александра Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 33, 21 - 27 окт. 1997, с.6. 

  

Сист. No: 4021

- 733 -

 

Кръстева,Емилия.  Художествени средства на пародията : Любен Каравелов -"Маминото детенце" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 28, 18 24 сеп. 2001, с.6. 

  

Сист. No: 4005

- 734 -

 

Кръстева,Емилия.  Автор-герой-нравственост : Любен Каравелов "Маминото детенце" І глава на повестта / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 32, 10 - 16 окт. 2000, с.7. 

  

Сист. No: 4007

- 735 -

 

Кръстева,Фани.  Житейският избор и възгледите на света на Нено и Неновица : Любен Каравелов - "Маминото детенце" / Фани Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 30, 27 септ. -3 окт. 2005, с. 5. 

  

Сист. No: 5237

- 736 -

 

Кьосовска, Емилия.  Николчо по пътя на нравственото падение : Любен Каравелов -"Маминото детенце" / Емилия Кьосовска. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 33, 13 - 19 окт. 1998, с.6. 

  

Сист. No: 4027

- 737 -

372.888.67

Маринова, Теодора.  Конфликтен или безконфликтен е животът на Каравеловите герои от повестта"Маминото детенце" / Теодора Маринова. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с.83-86. 

  

Сист. No: 4387

- 738 -

372.882

Милчева, Цветана.  Наблюдения върху трета част на "Маминото детенце" от Л.Каравелов / Цветана Милчева. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд.  (София). - София, 2002, с.23- 24. 

  

Сист. No: 4752

- 739 -

372.888.67

Митева, Елена.  В Неновия дом спокойствието и тишината седели доволно яко на своите престоли : І, ІІ, ІІІ глава от повестта на Любен Каравелов / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.1  (София). - София : Веди, 1999, с. 17-22. 

  

Сист. No: 4372

- 740 -

 

Мутева, Павлина.  Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7клас : Съчинение разсъждение.Душевната пустота на Нено и Неновица според първа глава на "Маминото детенце" / Павлина Мутева (София). - София : Скорпио ви, 2002, 23-25. 

  

Сист. No: 2090

- 741 -

 

Николова, Е.  Цената на спокойствието в Неновия дом / I и II глава / : Любен Каравелов "Маминото детенце" / Е. Николова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 31, 2 - 8 окт., с.6. 

  

Сист. No: 9392

- 742 -

372.882

От гюлевите градини до влашките улици - пътят на едно човешко падение  : План - тезис за съчинение разсъждение. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София, 2002, с.25 - 29. 

  

Сист. No: 4753

- 743 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Падението но Николчо - резултат от безнравствено възпитание  : Съчинение разсъжд върху ІІІ и ІV глава на повестта "Маминото детенце". // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.17 -23. 

  

Сист. No: 4804

- 744 -

 

Пашова, Мария.  Хора "Нищо" : Любен Каравелов "Маминото детенце" / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 33, 17 - 23 окт. 2000, с.7. 

  

Сист. No: 4020

- 745 -

 

Пашова, Мария.  Творба -образ - читател : Любен Каравелов -"Маминото детенце" І глава / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 33, 19 - 25 окт. 1999, с. 5. 

  

Сист. No: 6895

- 746 -

 

Пашова, Мария.  Проблемът за кражбата : Любен Каравелов-"Маминото детенце" - ІV глава / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 33, 19 -25 окт. 2006, с.6. 

  

Сист. No: 6896

- 747 -

 

Пашова, Мария.  Под сянката на кичестата круша : Л.Каравелов -"Маминото детенце " Подробен преразказ с разсъждения / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), 25.10.1994, с.5. 

  

Сист. No: 8474

- 748 -

 

Пашова, Мария.  Кои пороци и нравствени недостатъци е изобличил Любен Каравелов в повестта си "Маминото детенце" / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), 15.11.1994, с.3. 

  

Сист. No: 8476

- 749 -

 

Пернишки,Васил.  Каква е вината на Нено и Неновица за възпитанието на Николчо : Любен Каравелов-"Маминото детенце" / Васил Пернишки. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 32, 14 - 20 окт. 1997, с.5. 

  

Сист. No: 7497

- 750 -

 

Петрова,Диляна.  Николчо - виновник или жертва : Любен Каравелов -"Маминото детенце" / Диляна Петрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 31, 3 -9 окт. 2006, с.5. 

  

Сист. No: 6554

- 751 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Пиянството - път към нравствен упадък  : Според трета и четвърта глава на повестта "Маминото детенце" от Л.Каравелов. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.24 - 27. 

  

Сист. No: 4805

- 752 -

 

Попова, Румяна.  Виновниците за нравственото падение на Николчо : Любен Каравелов -"Маминото детенце" / Румяна Попова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 34, 25-31 окт. 2005, с. 5. 

  

Сист. No: 7706

- 753 -

 

Последиците от неправилното възпитание  : Любен Каравелов -"Маминото детенце" / Десислава* Станкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 34, 23-29 окт.2007, с.7. 

  

Сист. No: 9691

- 754 -

 

Представата за Неновица според І и ІІ глава на повестта  : Перазказ с елементи на разсъждение. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 5 окт. 1993, с.3. 

  

Сист. No: 4030

- 755 -

 

Радева, Марта.  Образът на Неновица /според І и ІІ глава / : Л.Каравелов"Маминото детенце" / Марта Радева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 31, 4 - 10 окт. 2005, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 5245

- 756 -

 

Райкова, Валентина.  Гюловата ракия - една от ценностите в Неновия дом : Съчинение разсъждение върху ІІІ глава / Валентина Райкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 32, 12 - 18 окт. 2004, с. 6. 

  

Сист. No: 4356

- 757 -

 

Симеонова,Сара.  Какво предизвиква Каравеловият смях през сълзи в повестта "Маминото детенце" : Отговор на литературен въпрос / Сара Симеонова. // Рики кандидат-гимназист  (София), 11.10.1994, с.3. 

  

Сист. No: 8471

- 758 -

 

Стоилова,С.  Каква е художествената роля на образите на Нено и Неновица : Отговор на литературен въпрос в/у І и ІІ глава / С. Стоилова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 36, 3-9 ноем. 1998, с.5. 

  

Сист. No: 4022

- 759 -

 

Стойнева, София.  Истината за тишината и спокойствието в Неновия дом : 4 глава на повестта / София Стойнева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 33, 19 - 25 окт. 2004, с.6. 

  

Сист. No: 4357

- 760 -

 

Стойнева, София.  Малкият свят на човека нищо : Л. Каравелов "Маминото детенце" / София Стойнева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 14-20 юни 2005, с. 4. 

  

Сист. No: 4639

- 761 -

 

Стоянова, Стела.  Маминото детенце ,бит и душевност на Нено и Неновица : Според І глава на повестта / Стела Стоянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 29, 23 - 29 сеп. 2003, с.6. 

  

Сист. No: 2530

- 762 -

 

Стоянова, Стела.  Бит и душевност на Нено и Неновица : Л.Каравелов "Маминото детенце"-според І глава на повестта / Стела Стоянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 29, 23 - 29 септ. 2003, с.6. 

  

Сист. No: 3958

- 763 -

 

Събева-Шуменска, Румяна.  Проблемът за възпитанието в Каравеловата повест"Маминото детенце" : Примерен модел за изграждане на съчин. разсъжд. / Румяна Събева- Шуменска. // Литерайко  (София), 2005, N 8, с. 5. 

  

Сист. No: 5784

- 764 -

 

Филипова, София.  Разсадникът на образованието : Любен Каравелов -"Маминото детенце" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 29, 19 - 25 септ. 2006, с.6. 

  

Сист. No: 6514

- 765 -

 

Филипова,София.  Сатиричните образи на Нено и Неновица : Л.Каравелов -"Маминото детенце" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 28 септ. - 4 окт. 2004, с. 6. 

  

Сист. No: 4043

- 766 -

 

Филипова,София.  Маминото детенце Сатиричните образи на Нено и Неновица : Л.Каравелов "Маминото детенце" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 1 - 7 юни 2004, с.6. 

  

Сист. No: 4355

- 767 -

 

Филипова,София.  Хуморът и сатирата в повестта : Л.Каравелов."Маминото детенце" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 33-34, 19 - 25 окт. 2004, с. 7. 

  

Сист. No: 4358

- 768 -

 

Филипова,София.  Провалът на един човешки живот : Л.Каравелов - "Маминото детенце" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 32, 11 - 17 окт. 2005, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 5248

- 769 -

 

Филипова,София.  Човекът - нищо в повестта : Л.Каравелов "Маминото детенце" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 30,следва, 28 сеп.-11 окт. 2004, с.6. 

  

Сист. No: 4057

- 770 -

 

Характеристика на Нено . // Супер рик  (София), 18 - 24 октт 1994, с.5. 

  

Сист. No: 4329

- 771 -

 

Художествената роля на образите на Нено и Неновица  : Любен Каравелов -"Маминото детенце". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 31, 9 - 15 окт. 2001, с.5. 

  

Сист. No: 6437

- 772 -

 

Художествени средства за изображение в повестта"Маминото детенце" на Любен Каравелов . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 33 и 34, 22 - 28 окт. 2002, с.5. 

  

Сист. No: 2499

- 773 -

 

Цолова, Диана.  Повествованието в "Маминото детенце" на Любен Каравелав.Условен разговор с худ. герои и читатели / Диана Цолова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 28, 16 - 22сеп. 2003, с.7. 

  

Сист. No: 2531

Йовков, Йордан

По жицата

- 774 -

372.882

"На мене да остане - не вярвам, ама жени нали са ,пък болна е, чедо е .." - трагедията на бащата.  На мене да остане - не вярвам, ама жени нали са ,пък болна е, чедо е трагедията на бащата : План - тезис за съчинение разсъждение. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.171 - 174. 

  

Сист. No: 4802

- 775 -

372.882

"По жицата " - разказът за човешкото страдание и за човешкото състрадание.  По жицата - разказът за човешкото страдание и за човешкото състрадание : анализ. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.164 -170. 

  

Сист. No: 4801

- 776 -

372.888.67

"По жицата" - разказ за вярата,надеждата и любовта.  По жицата - разказ за вярата,надеждата и любовта. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.37 - 41. 

  

Сист. No: 4453

- 777 -

 

"По жицата" - разказ за докосването на човешките души.  По жицата - разказ за докосването на човешките души / Теодора Маринова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.49 - 50. 

  

Сист. No: 4457

- 778 -

 

Ангелова,Валерия*.  По жицата : Йордан Йовков -"По жицата" Сбит преразказ / Валерия Ангелова. // Рики кандидат-гимназист  (София), 29.06.2003, с.3. 

  

Сист. No: 8468

- 779 -

 

Антонова, Жулиета.  Мъката,която води към надеждата : Й.Йовков "По жицата" / Жулиета Антонова. // Литерайко  (София), 2003, N 6, с.3 - 5. 

  

Сист. No: 4734

- 780 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Мъката,която води към надеждата : Съчинение разсъждение върху разказа"По жицата" на Й.Йовков / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.249-253. 

  

Сист. No: 8310

- 781 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Състраданието срещу истината : Съчинение разсъжд. върху разказа"По жицата" на Йордан Йовков / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова. - София : Литера Ико, 2003, с.253-256. 

  

Сист. No: 8313

- 782 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Нравствените достойнства на личността в образа на Моканина : Съчинение разсъжд. върху разказа "По жицата" на Йордан Йовков / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова. - София : Литера Ико, 2003, с.257-260. 

  

Сист. No: 8314

- 783 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Повествователното майсторство в разказа"По жицата" : План - тезис за изграждане на съчин. разсъжд. / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова. - София : Литера Ико, 2003, с.260-262. 

  

Сист. No: 8315

- 784 -

372.888.67

Бабалева, Анелия.  Рано сутринта на възнесение - среща с идеала : Съчинение разсъждение в/у разказа "Ангелинка" / Анелия Бабалева. // Бабалева,  Анелия. Съчинението разсъждение : Практическо помагало за 7 клас / Анелия Бабалева  (София). - София : Кронос, 2004, с.234 - 240. 

  

Сист. No: 4571

- 785 -

 

Бойкова, Лидия.  Бялата лястовичка...има ли я : "По жицата " - Й. Йовков / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 24 - 30 май 2005, с.5. 

  

Сист. No: 4539

- 786 -

 

Бойкова, Лидия.  Смисълът на благородната лъжа : Й.Йовков "По жицата" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 13 - 19 май 2003, с.5. 

  

Сист. No: 4700

- 787 -

 

Бойкова, Лидия.  Пътят на надеждата : .Й.Йовков "По жицата" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 7 -13 май 2002, с.5 - 6. 

  

Сист. No: 4706

- 788 -

 

Бойкова, Лидия.  Как са изобразени героите в разказа"По жицата" : план -тезиси за отговор на литературен въпрос / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 25 - 31 май 1999, с.6. 

  

Сист. No: 4719

- 789 -

 

Бойкова, Лидия.  Какво означава за Гунчо и семейството му бялата лястовичка ? : План - тезис за отговор на литературен въпрос / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист, N 21, 25 -31 май, с.6. 

  

Сист. No: 4720

- 790 -

 

Бойкова, Лидия.  Мълчалив диалог за вярата : Йордан Йовков - "По жицата" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 13-19 юни 2006, с.7-10. 

  

Сист. No: 5985

- 791 -

 

Бойкова, Лидия.  Смисълът на благородната лъжа : Й.Йовков "По жицата" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 1 - 7 май, с.5. 

  

Сист. No: 9215

- 792 -

 

Бялата лястовичка .. има ли я  : Й.ЙовковПо жицата. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 16 - 22 май 2000, с.6. 

  

Сист. No: 4717

- 793 -

 

Василева, Венета.  Човешкото страдание в разказа / Венета Василева. // Рики кандидат-гимназист, 19-25 април 2011, с.5-6. 

  

Сист. No: 24173

- 794 -

 

Василева, Нилия.  Нравствената красота на Гунчо / Нилия Василева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 18 - 24 май 2004, с.7. 

  

Сист. No: 4353

- 795 -

 

Василева,Нилия.  Нравствената красота на Гунчо : Й. Йовков "По жицата" / Нилия Василева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 18 -. 24 май 2004, с.7. 

  

Сист. No: 4991

- 796 -

 

Велинова, Елена.  Как Йовков внушава,че селската мъка е безкрайна : Й.Йовков "По жицата" / Елена Велинова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 6 - 12 май 1997, с.4. 

  

Сист. No: 4729

- 797 -

 

Велинова, Елена.  Какви размисли за живота буди разказът : Й.Йовков "По жицата" / Елена Велинова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 6 -12 май 1997, с.5. 

  

Сист. No: 4730

- 798 -

 

Величков, Асен.  Срещата на Петър Моканина и Гунчо : Й.Йовков "По жицата " Преразказ с елементи на разсъждение / Асен Величков. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 15 - 21 апр. 1997, с.6. 

  

Сист. No: 4732

- 799 -

 

Велчева, Теодора.  Съпричастността към нещастната човешка участ / Теодора Велчева. // Рики кандидат-гимназист, N 15, 10-16 април, 6 -7 с.. 

  

Сист. No: 25237

- 800 -

 

Георгиев, Драгомил.  В търсенето на Бялата лястовица : Й.Йовков По жицата / Драгомил Георгиев. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 5 - 11 юни 2001, с.10. 

  

Сист. No: 4710

- 801 -

372.888.67

Дакова, Росица.  Как са разкрити мъката и страданието на Гунчовото семейство? : "По жицата "Й.Йовков / Росица Дакова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.107 -109. 

  

Сист. No: 4474

- 802 -

372.888.67

Дакова, Росица.  Какви нравствени черти са въплатени в образа на Моканина? : "По жицата ,Й.Йовков / Росица Дакова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.209 - 211. 

  

Сист. No: 4528

- 803 -

 

Дакова, Росица.  Какви нравствени черти са въплатени в образа на Моканина? : план - тезис за отговор на литературен въпрос / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 25 -31май 1999, с.7. 

  

Сист. No: 4721

- 804 -

 

Дакова, Росица.  Мъката и страданието на Гунчовото семейство : Преразказ с елементи на разсъждение / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 12 - 18 май 1998, с.4. 

  

Сист. No: 4724

- 805 -

 

Дамянова,Магдалена*.  Защо Моканина потвръждава"Лъжата" на Гунчо : отговор на литературен въпрос / Магдалена* Дамянова. // Супер рик  (София). - София, 1994, 11 - 17 апр.1994, с.4. 

  

Сист. No: 4327

- 806 -

 

Димова, Веселина.  Ролята на лястовичката и змията в разказа : Й.Йовков "По жицата" / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 17 - 23 юни 2003, с.6 - 7. 

  

Сист. No: 4698

- 807 -

 

Димова, Веселина.  Съдбата на Нонка : Й.Йовков "По жицата" / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 20 - 26 май 2003, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 4699

- 808 -

 

Димова,Веселина.  Мотивът за пътя : Й. Йовков "По жицата". / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 25 -31май 2004, с. 6. 

  

Сист. No: 4990

- 809 -

 

Иванова, Рая.  По жицата- разказ за страданието : Съчинение разсъждение / Рая Иванова. // Литерайко  (София), 2004, N 5, с. 3 - 5. 

  

Сист. No: 4736

- 810 -

 

Игнатова, Росица.  Пътят на отчаяната надежда / Росица Игнатова. // Рики кандидат-гимназист, N 16, 17 -23 април, 5-6с.. 

  

Сист. No: 25238

- 811 -

 

Илиева, Нели.  Моканина проницателен и мъдър : Й. Йовков "По жицата" Съчинение разсъждение / Нели Илиева. // Литерайко  (София), 2003, N 6, с.6. 

  

Сист. No: 4735

- 812 -

 

Илиева, Нели.  Какво трябва да знаета за " По жицата" : Творческа история / Нели Илиева. // Литерайко  (София), 2007, N 5, с.3. 

  

Сист. No: 8366

- 813 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Има надежда , докато има добро и човешка топлота  : Съчинение разсъждение в/у разказа "По жицата". // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.201 -209. 

  

Сист. No: 5242

- 814 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Как тълкувате думите на Моканина:"Бялата лястовичка ...Има ли я?"? / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.113 -116. 

  

Сист. No: 4476

- 815 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Как тълкуваме думите на Моканина:"Боже,колко мъка има на този свят,Боже!"? : "По жицата ,"Й.Йовков / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.212 - 214. 

  

Сист. No: 4529

- 816 -

 

Инева, Виолета.  Йордан Йовков - "По жицата" : Преразказ с елементи на разсъждение / Виолета Инева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, следва, 22 апр. 1997, с.4. 

  

Сист. No: 4731

- 817 -

 

Йовчева,Таня.  Разказ за човешката болка и съпричастност : Й. Йовков "По жицата" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 29 апр. - 5 май 2003, с.5 - 6. 

  

Сист. No: 4702

- 818 -

 

Йорданова, Даниела.  Разказ за дългия и труден път към надеждата : Й. Йовков - "По жицата" съчинен. разсъжд / Даниела Йорданова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 7 - 13 юни 2005, с.6 - 7. 

  

Сист. No: 4632

- 819 -

 

Кенарова, Катя.  На мене да остане, не вярвам...пък болна е, чедо е : Й.Йордан По жицата съчинение разсъждение / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 23 - 29май 2000, с.6 - 7. 

  

Сист. No: 4716

- 820 -

 

Кенарова, Катя.  За страданието през погледа на мълчеливеца : Й.Йовков "По жицата" есе / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 1 - 7 юни 1999, с.6. 

  

Сист. No: 4718

- 821 -

 

Кенарова, Катя.  Кой и защо страда в разказа "По жицата"? : Отговор на литературен въпрос / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 18 - 24 май 1999, с.6. 

  

Сист. No: 4722

- 822 -

372.888.67

Кирева, Нора.  Йовковото послание за човешката доброта в разказа "По жицата" / Нора Кирева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.42 - 47. 

  

Сист. No: 4456

- 823 -

 

Кирева, Нора.  Въздействащата сила на Йовковия разказ "По жицата" / Нора Кирева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.97 -99. 

  

Сист. No: 4496

- 824 -

 

Костова, Димитрина.  Няма правила за съпричастността и страданието : Й.Йовков "По жицата" / Димитрина Костова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 29 май - 4 юни 2001, с.6. 

  

Сист. No: 4709

- 825 -

 

Кръстева, Емилия.  Символите на страданието и безнадежността : Й.Йовков "По жицата" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 21 - 27 май 2002, с.6 - 7. 

  

Сист. No: 4703

- 826 -

 

Кръстева, Емилия.  Страданието - пречиства духовната сила : Й.Йовков "По жицата" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 30 май - 5 юни 2000, с.6. 

  

Сист. No: 4715

- 827 -

 

Кръстева, Емилия.  Пътят на надеждата в разказа "По жицата " от Йордан Йовков / Ще я видим ли,чичо? ..."-"Ще я видите,чедо, ще я видите.." / : Съчинение разсъждение / Емилия Кръстева. // Литерайко  (София), 2005, N 6, с.3. 

  

Сист. No: 5776

- 828 -

 

Личева, Цветелина.  Страданието,състраданието и спасението в разказа "По жицата" : Й.Йовков -"По жицата" Съчинение разсъждение / Цветелина Личева. // Литерайко  (София), 2006, N 6, с.6. 

  

Сист. No: 7158

- 829 -

372.888.67

Малинова, Людмила.  Какви размисли буди финалната част на Йовковия разказ "По жицата" / Людмила Малинова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.110 - 112. 

  

Сист. No: 4475

- 830 -

 

Малинова, Людмила.  Човешкото страдание - духовна съпричастност : Й.Йовков "По жицата" / Людмила Малинова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 6 - 12 юни 2000, с.6. 

  

Сист. No: 4714

- 831 -

372.888.67

Миронова, Диана.  Какво е мястото на доброто и злото в света на Йовковите герои от разказа "По жицата"? / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.100 -103. 

  

Сист. No: 4470

- 832 -

372.888.67

Миронова, Диана.  Защо Моканина потвръждава вестта за съществуването на бялата лястовичка? : . / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.184 -187. 

  

Сист. No: 4521

- 833 -

372.888.67

Митева, Елена.  По жицата - разказ за вярата,надеждата и любовта / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.37 - 41. 

  

Сист. No: 4452

- 834 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  Какво е за Гунчовота семейство бялата лястовичка? : "По жицата",Й.Йовков / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.104 - 106. 

  

Сист. No: 4473

- 835 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  Защо Моканина потвръждава вестта за съществуването на бялата лястовичка ? : ІІ вариант съч. разсъжд. на разказа "По жицата" / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.188 - 190. 

  

Сист. No: 4522

- 836 -

 

Михайлова,Мария.  Душата на Моканина между човешката мъка и доброта : Йордан Йовков - "По жицата" / Мария Михайлова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 31 май - 6 юни 2005, с.6. 

  

Сист. No: 3722

- 837 -

 

Михайлова,Мария.  Какво изразява метафората "Бяла лястовица" : Й.Йовков "По жицата" / Камелия Богданова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 14 - 20 май 2002, с.6. 

  

Сист. No: 4705

- 838 -

 

Найденов, Найден Ст.  Да приемеш чуждата мъка като своя /"По жицата",Й. Йовков / : Съчинение разсъждение / Найден Ст. Найденов. // Съчинението разсъждение : Практическо помагало за 7 клас  (София). - София : Кронос, 2004, с.240 - 244. 

  

Сист. No: 4573

- 839 -

 

Нанчева, Людмила.  Черно и бяло в Йовковия разказ "По жицата" : Съчин. разсъжд. / Людмила Нанчева. // Литерайко  (София), 2006, N 6, с.10. 

  

Сист. No: 7162

- 840 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Невяра и прозрение  : И.Йовков - "По жицата". // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, 210 - 214. 

  

Сист. No: 5243

- 841 -

 

Николова, Мила.  Разказ за споделената мъка : Й.Йовков "По жицата" / Мила Николова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 12 - 18 юни 2001, с.10. 

  

Сист. No: 4708

- 842 -

 

Николова, Росица.  Бялата лястовица - символ на надеждата : Й.Йовков "По жицата" / Росица Николова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 14 - 20 май 2002, с.7. 

  

Сист. No: 4704

- 843 -

 

Павлова, Манева.  Защо Гунчо потвръждава благородната лъжа: "Нонке,тоз чиляк виждал лястовичката" : Й.Йовков "По жицата" / Манева Павлова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 6 - 12 май, с.4. 

  

Сист. No: 4728

- 844 -

 

Петрова, Вяра.  Бялата лястовичка ....Има ли я : Й.Йовков По жицата / Вяра Петрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 30 април - 6 май 2002, с.7. 

  

Сист. No: 4707

- 845 -

 

Попов, Константин.  Словестно- художественото майсторство на Йовков в разказа "По жицата" : Й. Йовков "По жицата" / Константин Попов. // Рики кандидат- гимназист  (София), N 19, 12 -18 май 1998, с.6. 

  

Сист. No: 4723

- 846 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Пътуването към доброто - изпитание на вярата  : /Йордан Йовков -"По жицата "/. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.197 - 200. 

  

Сист. No: 5241

- 847 -

 

Радева, М.  Разказ за страданието,състраданието и надеждата : Й.Йовков - "По жицата" / М. Радева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 30 май - 5 юни 2006, с.6. 

  

Сист. No: 5907

- 848 -

 

Софиянска, Елена.  Благородството на Моканина : Й.Йовков "По жицата" Преразказ по тема / Елена Софиянска. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 21 -27 април 1998, с. 6. 

  

Сист. No: 4726

- 849 -

 

Стойнева, София.  Лъжата срещу истината : Й.Йовков -По жицата / София Стойнева. // Рики кандидат-гимназист, N 20, 15-21 май 2007, с.5. 

  

Сист. No: 8050

- 850 -

 

Филипова, София.  Човешкото страдание в разказа : Й.Йовков "По жицата" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 6 - 12 май 2003, с .5 - 6. 

  

Сист. No: 4701

- 851 -

 

Филипова,София.  Благородната лъжа на Моканина : Й.Йовков -"По жицата" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 11 - 17 май 2004, с.6. 

  

Сист. No: 4352

- 852 -

 

Христова, Милена.  Изненадва ли ни възклицанието на Моканина: "Боже колко мъка има по тоя свят,боже!" : Й.Йовков "По жицата" / Милена Христова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 5 - 11май 1998, с.6. 

  

Сист. No: 4725

- 853 -

 

Цолова, Диана.  Страданието, което търси спасение в надеждата : Й.Йовков -"По жицата" / Диана Цолова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 4 - 10 май 2004, с.6. 

  

Сист. No: 4351

- 854 -

 

Цолова, Диана.  Боже,колко мъка има по този свят,боже : Й.Йовков "По жицата" / Диана Цолова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 6 - 12 май 1997, с.4. 

  

Сист. No: 4727

- 855 -

 

Чолаков, Тони.  С какво трогва участта на Гунчо и неговото семейство? : Й.Йовков "По жицата " Отговор на литературен въпрос / Тони Чолаков. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 25, 22 юни 1993, с.2. 

  

Сист. No: 4733

- 856 -

 

Шаханова, Александрина.  Нравствените достойнства на личността в образа на Моканина : Съчинение разсъждение / Александрина Шаханова. // Литерайко  (София), 2004, N 5, с.6 - 8. 

  

Сист. No: 4737

По-малката сестра

- 857 -

 

Георгиева,Стоймира.  Безсмъртието на красотата в един несъвършен свят : Йордан Йовков -По-малката сестра / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20 -21, 24-30 май 2005, с.4. 

  

Сист. No: 4204

- 858 -

 

Кръстева, Весела.  Йордан Йовков "По-малката сестра" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20-21, 16-22 май 2006, с. 6. 

  

Сист. No: 7346

- 859 -

 

Огнянова, Мариола.  Йордан Йовков -"По-малката сестра" : Йордан Йовков -"По-малката сестра" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 1-7 юни 1999, с.5. 

  

Сист. No: 4133

- 860 -

 

Христов,Петър.  Айа - символ на волния дух : Й.Йовков -"По-малката сестра/ Съчинение разсъждение / / Петър Христов. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 6-12 май 2003, с.4. 

  

Сист. No: 4205

Другоселец

- 861 -

 

Йовчева,Таня.  Йордан Йовков -"Другоселец" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 4-10 май 2004, с.4. 

  

Сист. No: 4165

- 862 -

 

Кръстева, Весела.  Йордан Йовков -"Другоселец" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21,22, 24-30 май 2005, с.3. 

  

Сист. No: 4164

Серафим

- 863 -

 

Кръстева, Весела.  Добротворството -намереният път към истинската човечност : Йордан Йовков -"Серафим" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 30май - 5 юни 2006, с.5. 

  

Сист. No: 7310

- 864 -

 

Кръстева, Весела.  Силата на доброто в разказа : Й.Йовков "Серафим" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 29 май-4 юни, с.4. 

  

Сист. No: 9207

- 865 -

 

Серафим  : Откъс от трансформиращ преразказ - Й.Йовков "Серафим". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 29 -4 юни, с.5. 

  

Сист. No: 9208

- 866 -

 

Трансформиращ преразказ от името на Серафим  : Трансформиращ преразказ Й.Йовков -"Серафим". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 29 май - 4 юни, 5. 

  

Сист. No: 9213

Българка

- 867 -

 

Йордан Йовков - "Българка"  : Трансформиращ преразказ от името на Шина. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 8 - 14 май, с.5. 

  

Сист. No: 9214

Константинов, Алеко

До Чикаго и назад

- 868 -

372.882

"До Чикаго и назад" - Алеко и новият свят.  До Чикаго и назад - Алеко и новият свят : Анализи. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.125 -130. 

  

Сист. No: 4796

- 869 -

ЧД/372.888.67/А 75

Алеко предп чудото Ниагара.  Алеко пред чудото Ниагара : Съчин. разсъжд. в/у пътеписа "До Чикаго и назад" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова. - София : Литера Ико, 2003, с.197- 202. 

  

Сист. No: 5569

- 870 -

 

Александрова, Стефка.  Пътуващият човек в пътеписа - българин и гражданин на света : Ал. Консантинов "До Чикаго и назад" съчинен. разсъжд. / Стефка Александрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 22 - 28 фев. 2000, с. 6. 

  

Сист. No: 4617

- 871 -

 

Антонова, Жулиета.  Срещата на Алеко с Ню Йорк - между възторга и отрицанието : Съчинение разсъждение / Жулиета Антонова. // Литерайко  (София). - София : Литера Ико, 2003, с.13 - 15. 

  

Сист. No: 4691

- 872 -

 

Антонова, Жулиета.  Алеко пред чудото на Ниагара : Съчинение разсъждение / Жулиета Антонова. // Литерайко  (София), 2003, N 4, с.8. 

  

Сист. No: 4696

- 873 -

 

Антонова, Жулиета.  Алеко пред чудото на Ниагара : План за съчинение разсъждение / Жулиета Антонова. // Литерайко  (София), 2004, N 3, с.7 - 9. 

  

Сист. No: 4739

- 874 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Какво трябва да знаете за пътеписа "До Чикаго и назад" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, и Илиева Нели  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.190-192. 

  

Сист. No: 5567

- 875 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Срещата на Алеко с Ню Йорк - среща между възторженото и сатиричното : Съчин. разсъждение в/у пътеписа "До Чикаго и назад" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова. - София : Литера Ико, 2003, с.193-197. 

  

Сист. No: 5568

- 876 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Сериозното и смешното в Алековия разказ за всемирното изложение : съчинение разсъждение на пътеписа "До Чикаго и назад" / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, с.202 - 208. 

  

Сист. No: 5570

- 877 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Образът на пътешественика в пътеписа "До Чикаго и назад" : План - тезис за изграждане на съчин. разсъжд. / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова. - София : Литера Ико, 2003, с. 208 - 211. 

  

Сист. No: 5571

- 878 -

ЧД/372.888.67/А 75

Антонова, Жулиета.  Алековите "Леки хвъркати бележки" - сериозен размисъл за съдбата на човешкия род : Ученическа разработка / Жулиета Антонова, Нели Илиева. // Антонова,  Жулиета. 70 литературни разработки за 7. клас / Жулиета Антонова, Александрина Шаханова; Ред. Милослава Стойкова  (София). - София. - София : Литера Ико, 2003, 2003, с.211-214. 

  

Сист. No: 5572

- 879 -

372.888.67

Бабалева, Анелия.  Ню Йорк - градът емблема на Америка"До Чикаго и назад",Ал. Константинов : Съчинение разсъждение / Анелия Бабалева. // Бабалева,  Анелия. Съчинението разсъждение : Практическо помагало за 7 клас / Анелия Бабалева  (София). - София : Кронос, 2004, 2004, с. 228 - 234. 

  

Сист. No: 4570

- 880 -

 

Банчева, Камелия.  Какви са преживяванията на щастливеца при срещата с Ниагарския водопад : Ученическа творба от олимпиада / Камелия Банчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 30 март -5 апр. 1999, с.7. 

  

Сист. No: 4630

- 881 -

 

Бечев, Константин.  Ох, хич не ми сгряваше сърцето туй и в Америка е същото : Ал. Константинов "До Чикаго и назад" съчин. разсъжд. / Константин Бечев. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 21 - 27 март2000, с.6. 

  

Сист. No: 4613

- 882 -

 

Бойкова, Лидия.  Пред Ниагарския водопад : Алеко Константинов -"До Чикаго и назад" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 29 март - 4 апр. 2005, 5. 

  

Сист. No: 4361

- 883 -

 

Бойкова, Лидия.  Ниагара Дай боже всекиму да изпита такива блажени чувства : Ал. Константинов "До Чикаго и назад" съчин. разсъжд. / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 24 -30 април 2001, с.6. 

  

Сист. No: 4605

- 884 -

 

Бойкова, Лидия.  Пътуващият човек в пътеписа : Ал.Константинов "До Чикаго и назад" съчинение разсъжд. / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 29 февр. - 6 март 2006, с.6. 

  

Сист. No: 4616

- 885 -

 

Бойкова, Лидия.  Майсторството на пътеписеца : Алеко Константинов -"До Чикаго и назад" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 23 - 29 март 2004, с.5. 

  

Сист. No: 4743

- 886 -

 

Бойкова, Лидия.  Впечатленията на пътеписеца от новия свят : Алеко Константинов -"До Чикаго и назад" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 19-25 февр. 2002, с.6. 

  

Сист. No: 6222

- 887 -

 

Бойкова, Лидия.  Видя ли ,че и в Америка е същото : Алеко Константинов -"До Чикаго и назад" / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 6-12 март 2007, с.10. 

  

Сист. No: 7681

- 888 -

 

Василева, Мариана.  Първите впечатления от Америка : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" / Марияна Василева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15- 16, 11 - 17 април и 18-24 апр. 2006, с.5. 

  

Сист. No: 5868

- 889 -

 

Веселинова, Ива.  Красотата на момчешката мечтателност / Ива Веселинова. // Рики кандидат-гимназист, N 19, 13 - 19 май, 4 - 5с.. 

  

Сист. No: 10881

- 890 -

 

Георгиева , Ралица.  Чуствата на щасливеца пред чудото Ниагара : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад " / Ралица Георгиева. // Рики кандидат-гимназист, N 16, 22 -28, 7- 10 с.. 

  

Сист. No: 10879

- 891 -

 

Георгиева, Росица.  Защо американската действителност възмущава пътеписеца : Ал. Константинов "До Чикаго и назад"съчин. разсъжд. / Росица Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 16 - 22 март 1999, с.6. 

  

Сист. No: 4619

- 892 -

 

Георгиева, Стоймира.  Всемирното изложение в Чикаго -умален модел на света в края на ХІХ век : Алеко Константинов -"До Чикаго и назад" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист, N 12, 25 апр. -1 май 2006, с.6. 

  

Сист. No: 5869

- 893 -

 

Григорова, Ваня.  Новият свят през погледа на пътеписеца : Ал.Константинов-"До Чикаго и назад" съчин. разсъжд. / Ваня Григорова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 12 - 18 март 2002, с.5. 

  

Сист. No: 4604

- 894 -

 

Грозданова,Ангелина.  Какви са преживяванията на щастливеца при срещата с Ниагарския водопад : Отговор на литературен въпрос / Ангелина Грозданова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 19 - 25 май 1998, с.6. 

  

Сист. No: 6963

- 895 -

 

Дакова, Росица.  Пътуването на Алеко в света на контрастите : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 5 - 11 апр. 2005, с.5. 

  

Сист. No: 4360

- 896 -

 

Дакова, Росица.  Срещата на пътеписеца с божествената Ниагара : Ал.Константинов"До Чикаго и назад" съчин. разсъжд. / Росица Дакова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 7 - 13 март 2000, с.7. 

  

Сист. No: 4615

- 897 -

 

Делийска, Красимира.  Америка - мечта реалност : Ал. Константинов "До Чикаго и назад" съчинен. разсъжд. / Красимира Делийска. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 26 февр. - 4 март 2002, с.6. 

  

Сист. No: 4602

- 898 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Димитрова, Веселина.  Наше и чуждо - срещата на Стария и Новия свят : /"Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"/ / Веселина Димитрова. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.154 -161. 

  

Сист. No: 5234

- 899 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Димитрова, Веселина.  Ниагара - чудото на природата : /Съчинение разсъждение върху откъса за Ниагарския водопад в пътеписа "До Чикага и назад" / Веселина Димитрова. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, 2003, с. 162 - 169. 

  

Сист. No: 5235

- 900 -

 

Димитрова,Ива.  Какви мисли и чувства вълнуват Алеко Константинов при вида на Ниагарския водопад : Отговор на литературен въпрос / Ива Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 14.06.1994, с.6. 

  

Сист. No: 8510

- 901 -

 

Димова, Веселина.  Пътуване във времето - скок от надтоящето към бъдещето на човечеството : Ал. Константинов - "До Чикаго и назад" съчин. разсъждение / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 18 - 24 март 2003, с.6. 

  

Сист. No: 4596

- 902 -

 

Димова, Веселина.  Ниагара-красив пеизаж или преживяване за цял живот : Ал.Константинов - "До Чикаго и назад" / Веселина Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 20 - 26 февр., с.6. 

  

Сист. No: 9497

- 903 -

 

Добринова, М.  Какви мисли и чувства вълнуват Алеко Константинов пред Ниагарския водопад / М. Добринова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 16 март 1993, с.2. 

  

Сист. No: 4688

- 904 -

 

За автора и неговия пътепис  : продължение в бр.8. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 19-25 февруари 2013, с. 7-10. 

  

Сист. No: 32775

- 905 -

 

Иванова, Евгения.  "Пътни бележки" с дълбока гражданска позиция / Евгения Иванова. // Рики кандидат-гимназист, N 5, 01 - 17 февруари 2011, с.6 -7. 

  

Сист. No: 24169

- 906 -

 

Иванова, Рая.  Срещата на Алеко с Новия свят в "До Чикаго и назад" : Съчинение разсъждение / Рая Иванова. // литерайко  (София), 2004, N 3, с.4 - 6. 

  

Сист. No: 4738

- 907 -

 

Илиева, Нели.  Българинът и светът : Ал. Константинов -"До Чикаго и назад" съчин. разсъжд. / Нели Илиева. // Литерайко  (София), 2003, N 3, с.7. 

  

Сист. No: 4690

- 908 -

 

Илиева, Нели.  Сериозното и смешното в Алековия разказ за "Всемирното изложение" / Нели Илиева. // Литерайко  (София), 2003, N 4, с.3. 

  

Сист. No: 4692

- 909 -

 

Илиева, Нели.  Българинът и светът : Съчинение разсъждение / Нели Илиева. // Литерайко  (София), 2003, N 3, с.7. 

  

Сист. No: 4697

- 910 -

 

Илиева, Нели.  До Чикаго и назад от Алеко Константинов : Анализационен прочит / Нели Илиева. // Литерайко  (София), 2005, N 4, с.3. 

  

Сист. No: 5778

- 911 -

 

Илиева, Нели.  До Чикага и назад от Алеко Константинов : Анализационен прочит / Нели Илиева. // Литерайко  (София), 2005, N 4, с.3. 

  

Сист. No: 5781

- 912 -

372.888.67

Инева, Виолета.  Къкъв смисъл влага Алеко Константинов в думите:"Е, ами кога ще живеем"? / Виолета Инева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.70 -72. 

  

Сист. No: 4459

- 913 -

 

Инева, Виолета.  Е, ами кога ще живеем : Ал. Константинов "До Чикаго и назад" съчинен. разсъжд. / Виолета Инева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 28 март - 3 апр. 2000, с.6. 

  

Сист. No: 4609

- 914 -

 

Йовчева, Таня.  Американската действителност през погледа на пътеписеца : Съчинение разсъждение / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист, N 7, 18 - 24 фев. 2003, с.5-6. 

  

Сист. No: 4576

- 915 -

 

Йорданова, Д.  Един час пред величествената гледка на Ниагара : Съчинение разсъжд. / Д. Йорданова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 25 - 31 май 1997, с.7. 

  

Сист. No: 4628

- 916 -

 

Йосифова, Мария.  Природата и съвременният човек : Алеко Константинов -"До Чикага и назад" / Мария Йосифова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 12 - 18 апр. 2005, с.7. 

  

Сист. No: 4018

- 917 -

 

Йосифова, Мария.  Много минути се изминаха,додето се свестихме!Всички наблюдатели бяха вцепенени като в жива картина! : Преразказ с елементи на разсъждения / Мария Йосифова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 14.06.1994, с.4. 

  

Сист. No: 8509

- 918 -

 

Как Алеко Константинов описва Ниагарския водопад . // Супер рик  (София), N 7, 18 - 24 фев. 1997, с.4. 

  

Сист. No: 4322

- 919 -

 

Как планинарят Алеко описва пътуването през океана  : Ал. Константинов "До Чикаго и назад" отг. на литературен въпрос. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 24 фев. - 2 март 1998, с.6. 

  

Сист. No: 4622

- 920 -

 

Какво поражда тревогата на Алеко при срещата с новия свят . // Супер рик  (София). - София, 1997, 17 - 23 март 1997, с.4. 

  

Сист. No: 4319

- 921 -

 

Кацарска, Красимира.  Новото разбиране за пътеписа в българската литература : Ал. Константинов "До Чикаго и назад" / Красимира Кацарска. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 6 - 12 апр. 2004, с.6. 

  

Сист. No: 4744

- 922 -

 

Кенарова, Катя.  Природата и съвременният човек : Ал.Константинов "До Чикаго и назад" / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 14 - 20 март 2000, с.6. 

  

Сист. No: 4614

- 923 -

 

Кенарова, Катя.  Каква е личната позиция на автара,проявена при анализа му на наше и чуждо в пътеписа : Ал. Константинов "До чикаго и назад" Отг. на литературен въпрос / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 2 - 8 март 1999, с.6. 

  

Сист. No: 4620

- 924 -

 

Кенарова, Катя.  За нашето и чуждото в една книжка "Така, по-плитко"написана : Есе по "До Чикаго и назад" / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 23 - 29 март 1999, с.6. 

  

Сист. No: 4631

- 925 -

 

Кирева, Нора.  Как Алеко Константинов преценява Америка в пътеписа "До Чикаго и Назад" : Отговор на литературен въпрос / Нора Кирева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 17 - 23 февр.1998, с.5. 

  

Сист. No: 4625

- 926 -

 

Константинова, Елка.  Америка през погледа на щастливеца : А. Константинов "Да Чикаго и назад" / Елка Константинова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 15 - 21 юни 2005, с. 6-7. 

  

Сист. No: 4742

- 927 -

 

Косеркова, София.  Пред чудато на природата - Ниагара : Преразказ с елементи на разсъжд. / АА. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 4 -10 март 1997, с.6. 

  

Сист. No: 4629

- 928 -

 

Кръстева, Емилия.  Пътеписният жанр и Алековото майсторство : Ал. Константинов "До Чикаго и назад" съчин. разсъжд. / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 27 март - 2 април 2001, с.6. 

  

Сист. No: 4608

- 929 -

 

Кръстева, Емилия.  Новият свят - възхищение и разочарование за щастливеца : Ал. Константинов "До Чикаго и назад" съчин. разсъжд. / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 8, 25 февр. - 3 март 2003, с.5. 

  

Сист. No: 4686

- 930 -

 

Кръстева, Емилия.  Ниагара Дай боже всекиму да изпита такива блажени чувства : Съчинение разсъждение / Емилия Кръстева. // Литерайко  (София). - София : Литера Ико, 2005, 2005, с.7. 

  

Сист. No: 5779

- 931 -

 

Кръстева,Емилия.  Тревогата на Алеко за бъдещето на света : Алеко Константинов-"До Чикаго и назад" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 3-9 апр. 2001, с.6. 

  

Сист. No: 3671

- 932 -

 

Личева, Цветелина.  Фейлетонистът Алеко Константинов / Цветелина Личева. // Литерайко, 2006, N 2, с.41-46. 

  

Сист. No: 3142

- 933 -

 

Ляхова, Весела.  Надеждите и разочарованията на Алеко Константинов в Новият свят : Съчинение разсъждение върху пътеписа "До Чикаго и назад" от Алеко Константинов / Весела Ляхова. // Ученически свят, 5, N 3 бр., 17 - 19 с.. 

  

Сист. No: 10386

- 934 -

372.888.67

Малинова, Людмила.  Кое е специфичното в описанието на Ниагарския водопад? / Людмила Малинова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с. 73 - 76. 

  

Сист. No: 4460

- 935 -

372.888.67

Маринова, Теодора.  Алеко и човекът на Новото време / Теодора Маринова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.14 -16. 

  

Сист. No: 4447

- 936 -

372.888.67

Маринова, Теодора.  Защо пътеписецът на Алеко Константинов"До Чикаго и назад" се чете с интерес и днес / Теодора Маринова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.67. 

  

Сист. No: 4458

- 937 -

372.888.67

Маринова, Теодора.  От какво се удивява и тревожи европеецът и българинът Алеко Константинов при срещата си с новия свят : "До Чикаго и назад" - І вариант на съч. разсъжд. / Теодора Маринова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с. 137 -140. 

  

Сист. No: 4507

- 938 -

372.882

Милчева, Цветана.  У, студено Е, ами кога ще живеем : План - тезис за съчинение разсъждениена "До Чикаго и назад" / Цветана Милчева. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.135 - 139. 

  

Сист. No: 4798

- 939 -

372.888.67

Миронова, Диана.  От какво се удивява и тревожи българинът Алеко Константинов при срещата си с Новия свят? : ІІІ вариант на съч. разсъжд на "До Чикаго и назад" / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с. 145 - 149. 

  

Сист. No: 4509

- 940 -

372.888.67

Миронова, Диана.  Какви мисли и чувства вълнуват Алеко Константинов при срещата му с Ниагарския водопад? : І вариант на съчин. разсъжд. на "До Чикаго и назад" / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.150 -153. 

  

Сист. No: 4510

- 941 -

372.888.67

Митева, Елена.  Българинът Алеко Константинов и новият свят / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.9. 

  

Сист. No: 4446

- 942 -

372.888.67

Митева, Елена.  Ниагара - земният рай / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.17 - 19. 

  

Сист. No: 4448

- 943 -

372.888.67

Митева, Елена.  Една незабравима среща с добротата,красотата и любовта : Ангелинка -Елин Пелин / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.20 -23. 

  

Сист. No: 4449

- 944 -

372.888.67

Митева, Елена.  Пътуването на двама българи към големия свят / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.77 -79. 

  

Сист. No: 4461

- 945 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  От какво се удивява и тревожи европеецът и българинът Алеко Константинов при срещата си с Новия свят? : Врори въриант на съч. рразсъжд. на "До Чикаго и назад" / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с. 141 - 144. 

  

Сист. No: 4508

- 946 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  Какви мисли и чувства вълнуват Алеко Константинов при срещата му с Ниагарския водопад? : ІІ вариант на съч. разсъжд. на "До Чикаго и назад" / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.154 -158. 

  

Сист. No: 4511

- 947 -

 

Нанчева, Людмила.  Образът на пътуващия човек в Алековия пътепис "До Чикаго и на назад" : Алеко Константинов -"До Чикаго и назад" / Людмила Нанчева. // Литерайко  (София), 2006, N 4, с.5. 

  

Сист. No: 7157

- 948 -

 

Неделчева,Силвия*.  Пътуването като познание за света и за себе си : Ал.Константинов -"До Чикаго и назад" / Силвия Неделчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 6, 6 - 12 февр., с.4. 

  

Сист. No: 9496

- 949 -

 

Нинова, Галина.  Чувствата на Щасливеца пред чудото на Ниагара / Галина Нинова. // Рики кандидат-гимназист, N 7, 14 -20 февруари, 6 -7 с.. 

  

Сист. No: 25232

- 950 -

 

Пашова, Мария.  Първи впечатления от Ню Йорк : Ал. Константинов "До Чикаго и назад"Преразказ с елементи на разсъжд. / Мария Пашова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 5, 4 - 10 фев. 1997, с.5. 

  

Сист. No: 4627

- 951 -

 

Петков, Асен.  Преживяванията на щастливеца при срещата с Ниагарския водопад : Ал. Константинов "До Чикаго и назад" съчин. разсъжд. / Асен Петков. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 17 - 23 апр. 2001, с. 5. 

  

Сист. No: 4606

- 952 -

 

Петрова, Анелия.  Как въздейства срещата с Ниагара и какви чувства събужда тя у Алеко : Ал. Константинов "До Чикаго и назад"Отговор на лит.въпрос / Анелия Петрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 3 - 9 март 1998, с. 6. 

  

Сист. No: 4621

- 953 -

 

Попова, Румяна.  Ниагара! Дай боже всекиму : Ал. Константинов - "До Чикаго и назад" съчин. разсъжд. / Румяна Попова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 11 - 17 март 2003, с.5. 

  

Сист. No: 4598

- 954 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Път и пътуване - образът на пътуващия човек  : /Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"/. // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.149 - 153. 

  

Сист. No: 5233

- 955 -

 

Радева, Марта.  Мъдрият диалог на щастливеца за истинските и илюзорни ценности в човешкия живот : Ал. Консантинов "До Чикага и назад" съч. разсъжд. / Марта Радева. // Рики кандидат-гимназист, N 14, 10 - 16 апр. 2001, с. 7. 

  

Сист. No: 4607

- 956 -

 

Радева, Марта.  Как Алеко Константинов възприема Американската действителност : Отговор на лит. въпрос / Марта Радева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 5, 3 - 9 февр. 1998, с.5. 

  

Сист. No: 4626

- 957 -

 

Рачева, Десислава.  Ниагара -Чудото на природата : Алеко Константинов-"До Чикаго и назад" / Десислава Рачева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 18-24 юни 2002, с.6. 

  

Сист. No: 6359

- 958 -

 

С какво новият свят поразява европееца . // Супер рик  (София), N 7, 18 - 24 фев. 1997, с.4. 

  

Сист. No: 4323

- 959 -

 

Стефанова, Даниела.  Вълненията на Щасливеца при срещата с Ниагарския водопад / Даниела Стефанова. // Рики кандидат-гимназист, N 10, 10 -16 март 2009, с. 5. 

  

Сист. No: 18194

- 960 -

 

Стоилова, Диана.  Вълненията на щастливеца при срещата с Ниагарския водопад : Ал. Константинов - "До Чикаго и назад" съчинен. разсъжд. / Диана Стоилова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 5 -11 март 2003, с.4. 

  

Сист. No: 4601

- 961 -

 

Съприкосновението на Щасливца с творението божие - Ниагара . // Рики кандидат-гимназист, N 6, 08-14 февруари 2011, с. 6. 

  

Сист. No: 24170

- 962 -

 

Филипова, София.  Чувствата на щастливеца пред чудото Ниагара : съчинение разсъжд. / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 4-10 март 2003, с.5-6. 

  

Сист. No: 4584

- 963 -

 

Филипова, София.  Светлите и тъмните страни на новия свят през погледа на пътеписеца : Ал. Константинов "До Чикаго и назад" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 30 март - 5 апр. 2004, с.6. 

  

Сист. No: 4745

- 964 -

 

Филипова, София.  Природата в пътеписа : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 2 - 8 май 2006, с.5. 

  

Сист. No: 5879

- 965 -

 

Филипова, София.  Новият свят през погледа на щасливеца / София Филипова. // Рики кандидат-гимназист, N 17, 29 -05, 5с.. 

  

Сист. No: 10880

- 966 -

 

Христова, Снежина.  Как в пътеписа "До Чикаго и назад" Алеко Константинов се отнася към американската действителност / Снежана Христова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 18 ян. 1994, с.5. 

  

Сист. No: 4687

- 967 -

372.882

Човекът и природата в пътеписа "До Чикаго и назад"  : Анализи. // Милчева,  Цветана. Анализи по литература за 7 клас на средните общообразователни училища : Учебно помагало : 2 доп. изд. / Цветана Милчева  (София). - София : Скорпио ви, 2002, с.131-33. 

  

Сист. No: 4797

- 968 -

ЧД/372.888.67/Д 580

Човешките ценности в Новия свят  : /Съчинение разсъждение в/у пътеписа "До Чикаго и назад". // Димитрова,  Веселина. Съчинения разсъждения : 7. клас / Веселина Димитрова, Весела Ляхова  (София). - София : Авис - 24, 2003, с.170-80. 

  

Сист. No: 5238

- 969 -

 

Чудото на Ниагара  : Преразказ с елементи на разсъждение. // Супер рик  (София), ХХХХІV, N 8, 24 - 30 март 1997, с.3. 

  

Сист. No: 4320

- 970 -

 

Чудото на Ниагара . // Рики кандидат-гимназист, N 6, 7-13 февруари, 6 -7 с.. 

  

Сист. No: 25231

Бай Ганьо

- 971 -

 

Автор и герой-духовни и нравствени антиподи . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 19-25 март 2013, с. 6-7. 

  

Сист. No: 32776

- 972 -

 

Александрова, Стефка.  Алеко Константинов -Бай Ганьо : Размисли върху итерпретирането на културните кодове от Бай Ганьо... / Стефка Александрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 6 - 12 апр. 1999, с. 4. 

  

Сист. No: 4132

- 973 -

 

Бай Ганьо в сблъсък с другостта в "Бай Ганьо пътува" и "Бай Ганьо у Иречека" . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 1-7 април, 7-10. 

  

Сист. No: 39190

- 974 -

 

Бай Ганьо прави избори  : Откъс от трансформиращ преразказ. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 5-11 юни 2007, с.5. 

  

Сист. No: 8159

- 975 -

 

Георгиева,Стоймира.  Алеко Константинов и неговата книга "Бай Ганьо" : Алеко Константинов - "Бай Ганьо" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 29 март - 4 апр. 2005, с. 4. 

  

Сист. No: 4125

- 976 -

 

Георгиева,Стоймира.  Бай Ганьо у Иречека : Алеко Константинов -Бай Ганьо / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 12-18 апр. 2005, с. 4. 

  

Сист. No: 4128

- 977 -

 

Гечева,Катя.  Алеко Константинов -"Бай Ганьо" / Катя Гечева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 12 - 18 март 2002, с.4. 

  

Сист. No: 6228

- 978 -

 

Димитрова,Ангелина.  Бай Ганьо у Иречека : Ал.Константинов -"Бай Ганьо" / Ангелина Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 26март -1 апр.2002, с.4. 

  

Сист. No: 6267

- 979 -

 

Димитрова,Даря.  Бай Ганьо пътува : Алеко Константинов -"Бай Ганьо" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 9 - 15 март 2004, с. 4. 

  

Сист. No: 4126

- 980 -

 

Димитрова,Даря.  Бай Ганьо у Иречека : Алеко Константинов -"Бай Ганьо" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 16 -22 март 2004, с.4. 

  

Сист. No: 4127

- 981 -

 

Димитрова,Даря.  Алеко Константинов и неговият "Бай Ганьо" : Алеко Константинов - Бай Ганьо / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 18 -24март 2003, с.5. 

  

Сист. No: 4129

- 982 -

 

Кръстева, Весела.  Алеко -Опакото на бай Ганьо : Алеко Константинов -"Бай Ганьо" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 14-20 март 2006, с.4. 

  

Сист. No: 7386

- 983 -

 

Кръстева, Весела.  На гости у Иречека : Алеко Константинов -"Бай Ганьо" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 21-27 март 2006, с.5. 

  

Сист. No: 7387

- 984 -

 

Кръстева, Весела.  На гости у Иречек : Алеко Константинов -"Бай Ганьо" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 11, 13-19 март 2007, с. 4. 

  

Сист. No: 7682

- 985 -

 

Огнянова, Мариола.  Алеко Константинов -Бай Ганьо : Алеко Константинов -Бай Ганьо / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 24-30 март 1998, с. 5. 

  

Сист. No: 4201

- 986 -

 

Огнянова, Мариола.  Алеко Константинов -Бай Ганьо : Анализ на главата "Бай Ганьо"пътува / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 10, 10-16 март 1998, с. 4. 

  

Сист. No: 4202

- 987 -

 

Огнянова,Мариола.  Герой - образ - читател : Алеко Константинов -"Бай Ганьо" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 28 март - 3 ап. 2000, с. 5. 

  

Сист. No: 4131

- 988 -

 

Проявленията на байганьовщината в Европа . // Рики кандидат-гимназист, N 8, 21-27 февруари, 6-7с.. 

  

Сист. No: 25233

- 989 -

 

Смехът - отрицание на грозното . // Рики Кандидат гимназист  (София), N 14, 8-14 април, 10-11. 

  

Сист. No: 39191

- 990 -

 

Трансформиращ преразказ от името на Бай Ганьо . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 5-11 юни 2007, с.5. 

  

Сист. No: 8161

Пази боже, сляпо да прогледа

- 991 -

 

Георгиева, Стоймира.  Разказ за отчуждението от родното : Алеко Константинов -"Пази,боже,сляпо да прогледа" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 25 -апр.-1 май 2006, с.4. 

  

Сист. No: 7353

- 992 -

 

Георгиева,Стоймира.  Образът на отчуждилия се от родното българин : Алеко Константинов -"Пази боже,сляпо да прогледа" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 2-8 май 2006, с.3. 

  

Сист. No: 7350

- 993 -

 

Димитрова, Даря.  Пази боже, сляпо да прогледа : Алеко Константинов- "Пази боже, сляпо да прогледа" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 22-28апр. 2003, с. 3. 

  

Сист. No: 3669

- 994 -

 

Димитрова,Даря.  Алеко Константинов -"Пази боже, сляпо да прогледа" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 10-16 април 2001, с.3. 

  

Сист. No: 3674

- 995 -

 

Димитрова,Даря.  Пътят нагоре, който води надолу : Ал.Константинов-"Пази,боже, сляпо да прогледа" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12, 26 март - 1 апр. 2002, с.4. 

  

Сист. No: 6266

- 996 -

 

Инева, Виолета.  Пази,боже,сляпо да прогледа- Разказ за духовната слепота : Алеко Константинов-Пази,боже,сляпо да прогледа / Виолета Инева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 7-13 април 1998, с.3. 

  

Сист. No: 6959

- 997 -

 

Кръстева, Весела.  Пази боже,сляпо да прогледа : Алеко Константинов-"Пази боже,сляпо да прогледа" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 12,следва, 22март -4апр. 2005, с.3. 

  

Сист. No: 3666

- 998 -

 

Кръстева, Весела.  Пази боже,сляпо да прогледа : Алеко Константинов -Пази,боже сляпо да прогледа / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 29 март -4 апр. 2005, с.3. 

  

Сист. No: 4167

- 999 -

 

Огнянова,Мариола.  Алеко Константинов -"Пази боже, сляпо да прогледа" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, следва, 4 -17 апр. 2000, с.5. 

  

Сист. No: 3681

- 1000 -

 

Тодоров, Иван.  Пази, боже, сляпо да прогледа : Ал.Константинов І"Пази,боже,сляпо да прогледа" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 30 март -5 ап.2004, с.3. 

  

Сист. No: 4166

Смирненски, Христо

Юноша

- 1001 -

 

Александрова, Стефка.  Разказите за света според стихотворението "Юноша" на Христо Смирненски / Стефка Александрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, следва, 27апр. - 3 май 1999, с.6. 

  

Сист. No: 4482

- 1002 -

 

Бойкова, Лидия.  Къкъв е идеалът на лирическия герой в стихотворението "Юноша" на Христо Смирненски : План - тезис за отг. на лит. въпрос / Лидия Бойкова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 11 - 17май 1999, с.6. 

  

Сист. No: 4488

- 1003 -

 

Виденова, Татяна.  В какво вижда смисала на своя живот лирическият герой на Христо Смирненски от стихотворението "Юноша" : ІІІ вариант съчинен. разсъжд .на стихотв. "Юноша" / Татяна Виденова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.181-183. 

  

Сист. No: 4519

- 1004 -

 

Инкьов, Христо.  С какво вълнува стихотворението "Юноша" на Христо Смирненски : Отговор на литературен въпрос / Христо Инкьов. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 11 -17 май 1999, с.6 - 7. 

  

Сист. No: 4486

- 1005 -

 

Какви мисли и чувства вълнуват Юношата пред прага на живота?.  Какви мисли и чувства вълнуват юношата пред прага на живота? : Отг. на литературен въпрос / Диана Цолова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 15 - 21 април 1997, с.5. 

  

Сист. No: 4489

- 1006 -

 

Кенарова, Катя.  Човекът и неговото слово : Христо Смирненски "Юноша" Съчинение разсъждениена стихотв. / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 9 - 15 май 2000, с.6. 

  

Сист. No: 4479

- 1007 -

 

Кенарова, Катя.  Защо пътуването на юношата през света води към себепознанието : отговор на литературен въпрос / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 20 - 26 апр. 1999, 6с.. 

  

Сист. No: 4481

- 1008 -

 

Кенарова, Катя.  Защо пътуването на Юношата през света води към себепознанието ? : отговор на лит. въпрос / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 23. апр.- 3 май 1999, с.6 - 7. 

  

Сист. No: 4483

- 1009 -

 

Кенарова, Катя.  От "Аз ще зная..."До "Аз ще знам"..." : есе-" Юноша" на Хр. Смирненски / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 4 - 10 май 1999, с.7. 

  

Сист. No: 4487

- 1010 -

372.888.67

Кирева, Нора.  Човекът и светът в стихотворението на Христо Смирненски "Юноша" / Нора Кирева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.90-96. 

  

Сист. No: 4494

- 1011 -

 

Кръстева, Емилия.  Смисълът на човешкия живот : Хр.Смирненски - "Юноша" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София2), N 16, 23 - 29 апр. 2002, с.10. 

  

Сист. No: 4477

- 1012 -

 

Кръстева, Емилия.  Мечтата за по-добър свят : Христо Смирненски "Юноша" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 2 - 8 май 2000, с.4. 

  

Сист. No: 4478

- 1013 -

 

Кръстева, Емилия.  Страдание и състрадание в цикъла"Зимни вечери" на Христо Смирненски / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 1 - 7 май 2001, с.6. 

  

Сист. No: 4480

- 1014 -

372.888.67

Малинова, Людмила.  В какво се състои промяната у юношата : Юноша - Христо Смирненски / Людмила Малинова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.93 - 96. 

  

Сист. No: 4495

- 1015 -

 

Маринов, Ст.  С какво трогва стихотворението на Христо Смирненски "Юноша" : отговор на литературен въпрос / Ст. Маринов. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 19, 11.05.1993, с.2. 

  

Сист. No: 4490

- 1016 -

372.888.67

Миронова, Диана.  В какво вижда смисъла на своя живот лирическият герой на Христо Смирненски от стихотворението "Юноша"2 : І вариант съчинен. разсъжд. на стихотв. "Юноша" / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с. 175 - 177. 

  

Сист. No: 4517

- 1017 -

372.888.67

Митева, Елена.  Пътят към истината за света и човека : "Юноша" ,Хр. смирненски / Елена Митева. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.34. 

  

Сист. No: 4493

- 1018 -

372.888.67

Михайлова, Весела.  В какво вижда смисълана своя живот лирическия герой на Христо Смирненски от стихотворението "Юноша"? : ІІ вариант съчинен. разсъжд. на стихотв. "Юноша" / Весела Михайлова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с. 178 - 180. 

  

Сист. No: 4518

Вежинов, Павел

В един есенен ден по шосето

- 1019 -

 

Кенарова, Катя.  Доброто в природата е нещо безкрайно трудно за определяне : Павел Вежинов-"В един есенен ден по шосето" Съч. разсъжд. / Катя Кенарова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 25, 20 -26 юни 2000, с.5. 

  

Сист. No: 6414

- 1020 -

 

Метларова-Димова, М.  Сън,действителност или фантазия е срещата в есенния ден? : Павел Вежинов "В един есенен ден по шосето" Съч. разсъжд. / М. Метларова-Димова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 24, 15 -21 юни 1999, с.4. 

  

Сист. No: 6411

- 1021 -

 

Мутева, Павлина.  В един есенен ден по шосето Във Вилата : Преразказ с елементи на разсъждение / Павлина Мутева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 26 - 1 юни 1998, с.5. 

  

Сист. No: 6964

- 1022 -

 

Радева,Марта.  Смисълът на земното човешко съществуване : Павел Вежинов -"В един есенен ден по шосето" Съч. разсъж. / Марта Радева. // Рики кандидат-гимназист  (София). - София, 2000, 13 -19 юни 2000, с.5. 

  

Сист. No: 6413

Радичков, Йордан

Горещо пладне

- 1023 -

372.888.67

Дакова, Росица.  Какво изживява генералът от новелата на Йордан Радичков "Горещо пладне" / Росица Дакова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.132 - 134. 

  

Сист. No: 4506

- 1024 -

372.888.67

Маринова, Теодора.  Кое е чудесното в новелата на Йордан Радичков "Горещо пладне"? / Теодора Маринова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.215 - 218. 

  

Сист. No: 4530

- 1025 -

372.888.67

Миланова, Людмила.  Какво могат и какво не могат хората според новелата на Йордан Радичков : Йордан Радичков "Горещо пладне" / Людмила Миланова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.123 -126. 

  

Сист. No: 4504

- 1026 -

372.888.67

Миронова, Диана.  Защо бива спасено момчето от новелата на Йордан Радичков"Горещо пладне" / Диана Миронова. // Съчинение разсъждение Ч.2  (София). - София : Веди, 2000, с.127 - 131. 

  

Сист. No: 4505

- 1027 -

 

Михайлова, Павлина.  Силата на сплотените хора за добро : Йордан Радичков -"Горещо пладне" / Преразказ с елементи на разсъж. / Павлина Михайлова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 2 - 8 юни 1998, с.6. 

  

Сист. No: 6979

- 1028 -

 

Сарандев, Атанас.  Защо произведението е озаглавено така : Отг. на лит. въпрос Й. Радичков -"Горещо пладне" / Атанас Сарандев. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 25, 21юни 1994, с.5. 

  

Сист. No: 8215

- 1029 -

 

Сарандев,Атанас*.  Какво вижда генералът по време на полета Защо е нарушен обичайвият ход на живота : Отговор на лит въпр. Й.Радичков "Горещо пладне" / Атанас Сарандев. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 25, 21 юни 1994, с.5. 

  

Сист. No: 8216

- 1030 -

 

Чешмеджиев,Павел*.  Горещо пладне : Й.Радичков "Горещо пладне" -Сбит преразказ / Павел* Чешмеджиев. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 26, 29 юни 1993, с.2. 

  

Сист. No: 8466

Славейков, Пенчо

Неразделни

- 1031 -

 

Георгиева,Стоймира.  Любовта,по-силна от смърта : Пенчо Славейков"Неразделни" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 26 апр.-2 май, с.5. 

  

Сист. No: 4134

- 1032 -

 

Димитрова,Даря.  Безсмъртната сила на любовта : Пенчо Славейков -"Неразделни" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 22-28април 2003, с.4. 

  

Сист. No: 4136

- 1033 -

 

Димитрова,Даря.  Поетичната приказка за силата на любовта : Пенчо Славейков -"Неразделни" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 23 - 29 апр. 2002, с.5. 

  

Сист. No: 6325

- 1034 -

 

Йовчева, Таня.  Възхвала на вечната и святата любов : Пенчо Славейков -"Неразделни" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 1-7 май 2001, с.4. 

  

Сист. No: 4139

- 1035 -

 

Йовчева,Таня.  Славослов на вечната любов : Пенчо Славейков -"Неразделни" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 27 април-7май 2004, с.5. 

  

Сист. No: 4135

- 1036 -

 

Кръстева, Весела.  За сърцата що се любят, и смърта не е раздяла : Пенчо Славейков -"Неразделни" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 4-10 април 2006, с.4. 

  

Сист. No: 7360

- 1037 -

 

Кръстева, Весела.  Вечната любов : Пенчо Славейков-"Неразделни" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 3 - 9 април, с.5. 

  

Сист. No: 9296

- 1038 -

 

Огнянова, Мариола.  Пенчо Славейков -"Неразделни" : Баладичната изповед на Калина в стих."Неразделни" Пенчо Славейков / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 21 - 27 апр. 1998, с.5. 

  

Сист. No: 4140

- 1039 -

 

Пернишки,Васил.  Възхвала на безсмъртната любов : Пенчо Славейков -"Неразделни" / Васил Пернишки. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 8-14април 1997, с.3. 

  

Сист. No: 4141

- 1040 -

 

Петрова, Виолета.  Силата на истинската любов / Виолета Петрова. // Рики кандидат-гимназист, N 11, 13-19 март, 5 -6 с.. 

  

Сист. No: 25234

- 1041 -

 

Поетична приказка за силата на любовта . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 22-28 април, 10-11. 

  

Сист. No: 39192

- 1042 -

 

Силата на истинската любов, възпята в поемата " Неразделни" . // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 2-8 април 2013, с. 7-10. 

  

Сист. No: 32777

- 1043 -

 

Силата на любовта  : Пенчо Славейков -"Неразделни"/ Съчинение разсъждение /. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 6-12 май 2003, с.4. 

  

Сист. No: 4137

Луд гидия

- 1044 -

 

Георгиева, Стоймира.  Творецът и чудото на божията дарба : Пенчо Славейков -"Луд гидия" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 19-25 апр. 2005, с. 4. 

  

Сист. No: 3724

- 1045 -

 

Димитрова, Даря.  Магията на изкуството : Пенчо Славейков -"Луд гидия" / Даря Димитрова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 8-14 апр. 2003, с.4. 

  

Сист. No: 4138

- 1046 -

 

Добринова, М.  Пенчо Славейков -"Луд гидия" / М. Добринова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 14, 4 - 10 април 2000, с.5. 

  

Сист. No: 4146

- 1047 -

 

Йовчева, Таня.  Пенчо Славейков -"Луд гидия" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 31 март -6 апр. 2004, с.4. 

  

Сист. No: 4145

- 1048 -

 

Йовчева,Таня.  Облагородяващата сила на изкуството : Пенчо Славейков -"Луд гидия" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 20 - 26 апр. 2004, с. 6. 

  

Сист. No: 4044

- 1049 -

 

Кръстева, Весела.  Надмощието на творческата личност : Пенчо Славейков -"Луд гидия" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 28март - 3 апр. 2006, с.4. 

  

Сист. No: 7363

- 1050 -

 

Кръстева, Весела.  Мисията на творческата личност и модернистичното и преосмисляне : Пенчо Славейков -"Луд гидия" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 13, 27 март -2 апр. 2004, с.4. 

  

Сист. No: 7729

- 1051 -

 

Кръстева, Емилия.  Пенчо Славейков - "Луд Гидия" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 17 - 23май 2001, с.4. 

  

Сист. No: 4144

- 1052 -

 

Стоичкова, Ноеми.  Творческата личност в "Луд гидия" : Пенчо Славейков -"Луд гидия" / Ноеми Стоичкова. // Супер рик  (София), N 12, 21 - 27 март 1994, с. 4. 

  

Сист. No: 4143

- 1053 -

 

Христова, Христина.  Пространство и време в произведениято "Луд гидия" от Пенчо Славейков / Христина Христова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 27 апр.-3 май 1999, с.5. 

  

Сист. No: 3695

- 1054 -

 

Янева, Елена.  Аналитичен прочит на Пенчо-Славейковата поема"Луд гидия" / Елена Янева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 16, 20-26апр. 1999, с.5. 

  

Сист. No: 3694

Яворов, П. К.

Хайдушки песни

- 1055 -

 

Георгиева,Стоймира.  Образът на човека : П.К.Яворов - "Хайдушки песни" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 3 -9 май 2005, с.7. 

  

Сист. No: 4147

- 1056 -

 

Йовчева,Таня.  Ден денувам-поетичната изповед на хайдутина - борец за свобода : Пейо Яворов Хайдушки песн / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 18 - 24 май 2004, с. 4. 

  

Сист. No: 4148

- 1057 -

 

Кръстева, Весела.  Пейо Яворов -"Хайдушки песни" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 15, 11 -17 апр. 2006, с.4. 

  

Сист. No: 7356

- 1058 -

 

Кръстева, Весела.  Хайдушки песни : Яворов -Хайдушки песни / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист, N 17, 24-30апр. 2007, с.4. 

  

Сист. No: 8040

- 1059 -

 

Кръстева, Емилия.  Волният дух на хайдутина - непримирима борба с врага : Пейо Яворов -"Хайдушки песни" / Емилия Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 29 април -9 май 2003, с.4. 

  

Сист. No: 4149

- 1060 -

 

Огнянова,Мариола.  Пейо Яворов -"Хайдушки песни" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 18, 4-10 май 1999, с.6. 

  

Сист. No: 6800

Пролет - Яворов

Станев, Емилиян

Майчини тревоги

- 1061 -

 

Георгиева,Стоймира.  Великолепието на природата в разказа : Емилиян Станев -"Майчини тревоги" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 6 - 12 юни 2006, с.3. 

  

Сист. No: 7022

- 1062 -

 

Георгиева,Стоймира.  Вълненията на една душа : Емилиян Станев -"Майчини тревоги" / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 22, 30 май - 5 юни 2006, с.4. 

  

Сист. No: 7309

- 1063 -

 

Йовчева,Таня.  Емилиян Станев -"Майчини тревоги" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 20, 18 - 24май 2004, с.4. 

  

Сист. No: 3697

- 1064 -

 

Йовчева,Таня.  Емилиян Станев -"Майчини тревоги" / Таня Йовчева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 17, 30 април - 6 май 2007, с.5. 

  

Сист. No: 6332

- 1065 -

 

Кръстева, Весела.  Емилян Станев -"Майчини тревоги" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 23, 7 - 13 юни 2005, с.3. 

  

Сист. No: 3696

- 1066 -

 

Огнянова, Мариола.  Емилиян Станев -"Майчини тревоги" / Мариола Огнянова. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 21, 25 - 31 май 1999, с.5. 

  

Сист. No: 3698

Каралийчев, Ангел

Майчина сълза

- 1067 -

 

Ангел Каралийчев-"Майчина сълза"  : Трансформиращ преразказ от името на малкото птиче. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 36, 7 - 13 ноември, с.4. 

  

Сист. No: 7021

Братя Мормареви

Войната на таралежите

- 1068 -

 

Трансформиращ преразказ от името на Женя  : Братя Мормареви -"Войната на таралежите". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 3, 16 - 22 януар., с.5. 

  

Сист. No: 9500

- 1069 -

 

Трансформиращ преразказ от името на Маляка  : Братя Мормареви - "Войната на таралежите". // Рики кандидат-гимназист, 2008, 22-28януари 2008, 10 с.. 

  

Сист. No: 10039

- 1070 -

 

Трансформиращ преразказ от името на пантата  : Братя Мормареви - "Войната на таралежите". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 1, 2 - 8 януар., с.7. 

  

Сист. No: 9499

- 1071 -

 

Трансформиращ преразказ от името на Пантата  : Братя Мормареви -"Войната на таралежите". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 40, 4 - 10 декември, с.6. 

  

Сист. No: 9914

- 1072 -

 

Трансформиращ преразказ от името на Пантата  : Текст за трансформиращ преразказ. // Рики кандидат-гимназист, 2008, N 10 бр., 11 - 17 . 03. 2008, 10 с.. 

  

Сист. No: 10342

Васко Да Гама от село Рупча

- 1073 -

 

Трансформираш преразказ от името на Женя  : Текст за трансформиращ преразказ Братя Мормареви - Из " Васко Да Гама от село Рупча". // Рики кандидат-гимназист, N 7 бр., 19 - 25 февруари, 7 с.. 

  

Сист. No: 10292

- 1074 -

 

Трансформиращ преразказ от имети на Васко.  Трансформиращ преразказ от името на Васко : Братя Мормареви -"Васко Да Гама от село Рупча". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 7, 13 - 19 февр., с.6. 

  

Сист. No: 9526

- 1075 -

 

Трансформиращ преразказ от името на Васко  : Братя Мормареви -"Васко Да Гама от село Рупча. // Рики кандидат-гимназист  (София), N 5, 30 ян. - 5 февр., с.6. 

  

Сист. No: 9527

- 1076 -

 

Трансформиращ преразказ от името на капитана  : Братя Мормареви -"Васко Да Гама от село Рупча". // Рики кандидат-гимназист  (София), N 9, 27 февр. - 5 март, с.6. 

  

Сист. No: 9524

Пролетен празник

- 1077 -

 

Кръстева, Весела.  Кирил Христов - "Пролетен празник" / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист, N 1, 8-14 януари, 3 с.. 

  

Сист. No: 10078

Свети георги и ламята

- 1078 -

 

Кръстева, Весела.  Свети Георги и ламята / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист, N 2, 15 - 21 януари, 3 с.. 

  

Сист. No: 10079

Обредни песни

- 1079 -

 

Кръстева, Весела.  Обредни песни : Лазаров ден / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист, N 3, 22 - 28 януари, 3 с. 

  

Сист. No: 10080

- 1080 -

 

Кръстева, Весела.  Магическата сила на билките : Еньовден / Весела Кръстева. // Рики кандидат-гимназист, N 4, 29 - 4 февруари, 3 с.. 

  

Сист. No: 10081

Лафонтен, Жак дьо

- 1081 -

 

Георгиева, Стоймира.  Изящното слово и нравствената благоразумност : Жан Дьо Лафонтен - басни / Стоймира Георгиева. // Рики кандидат-гимназист, N 3, 22 -28 ануари, 4 -5 с.. 

  

Сист. No: 10085


 Индекс по АВТОРИ

АА 927 
Александрова, Веселина 691 
Александрова, Жулиета 472 
Александрова, Стефка 656 870 972 1001 
Алексиева, Диана* 175 
Алексиева, Елина 176 
Анастасова, Виолета 2 3 
Ангелова, Валерия 778 
Ангелова, М. 348 
Андонов, Владимир 4 
Андреева, Ваня 349 
Антонова, Жулиета 5 6 7 8 9 10 126 129 130 131 132 177 178 179 180 181 182 183 184 350 351 352 353 354 374 473 474 475 476 477 478 584 585 586 587 588 692 693 694 695 696 697 698 699 779 780 781 782 783 869 871 872 873 874 875 876 877 878 
Арнаудова, Николета 185 
Атанасова, Гергана 186 
Атанасова, Таня 479 480 
Аянова, Ани 11 
Бабалева, Анелия 14 133 187 355 481 589 784 879 
Банчева, Камелия 880 
Бечев, Константин 881 
Богданова, Камелия 590 837 
Бойкова, Лидия 15 16 17 134 188 189 190 191 192 356 357 358 359 482 483 591 592 593 594 595 701 702 703 785 786 787 788 789 790 791 882 883 884 885 886 887 1002 
Бояджиев, Теодор 360 
Бояджиева, Виолета 193 
Варадинова, Латинка 19 
Василева, Венета 793 
Василева, Екатерина 486 
Василева, Кети 704 
Василева, Красимира 20 197 
Василева, Любка 425 445 446 
Василева, Марияна 888 
Василева, Нилия 794 795 
Василева-Бърдарска, Любка 439 452 
Велинова, Елена 796 797 
Величков, Асен 798 
Велчева, Теодора 799 
Веселинова, Ива 889 
Виденов, Валентин 487 
Виденова, Татяна 21 139 459 596 642 1003 
Владимиров, Илия 22 
Владимирова, Надя 198 
Ганчева, Цветомира 599 
Георгиев, Дариан 600 
Георгиев, Драгомил 23 140 800 
Георгиев, Християн 141 
Георгиева, Гергана 201 707 
Георгиева, Емилия 365 366 
Георгиева, Зорница 364 
Георгиева, Л. 142 
Георгиева, Лалка 202 
Георгиева, Райна 203 
Георгиева, Ралица 890 
Георгиева, Росица 891 
Георгиева, Стоймира 430 440 447 460 671 689 857 892 975 976 991 992 1031 1044 1055 1061 1062 1081 
Гергов, Йордан 708 
Гечева, Катя 24 205 206 672 977 
Гечева, Цветелина 489 
Гоговчева, Кристина 207 
Господинова, Валя 25 
Господинова, Василка 490 
Господинова, Теодора 208 
Григорова, Ваня 893 
Грозданова, Ангелина 894 
Дакова, Росица 209 210 211 212 213 367 491 492 601 602 603 801 802 803 804 895 896 1023 
Дамянова, Адрияна 411 647 
Дамянова, Магдалена 27 
Дамянова, Магдалена* 805 
Делийска, Красимира 897 
Джупанова, Пирина 493 
Джурова, Марина 215 
Димитрова, Ангелина 978 
Димитрова, Анжела 431 432 441 453 
Димитрова, Веселина 28 494 495 709 898 899 
Димитрова, Даря 30 412 413 414 415 416 442 443 456 461 565 566 648 649 657 673 674 678 679 710 979 980 981 993 994 995 1032 1033 1045 
Димитрова, Елена 143 
Димитрова, Емилия 29 
Димитрова, Ива 900 
Димитрова, Ивелина 216 
Димитрова, Илина 217 
Димитрова, Магдалена 567 
Димитрова, Мария 218 
Димова, Весела 34 605 
Димова, Веселина 31 32 33 35 144 219 220 368 369 370 436 496 604 606 711 712 713 714 806 807 808 901 902 
Дишлиева-Бъневска, Маргарита 417 
Добринова, М. 145 221 371 448 715 716 903 1046 
Донева, Росица 222 223 
Дъбравова , Мария 372 498 
Ежкова, Александра 499 
Захариева, Жасмин 718 
Иванова, Евгения 905 
Иванова, Екатерина 147 568 719 720 721 
Иванова, Елица 40 
Иванова, Инна 41 
Иванова, Ира 506 
Иванова, Петя 227 
Иванова, Рая 42 228 809 906 
Иванова, Соня 723 
Иванова, Стефка 43 
Иванова, Тодорка 505 607 643 
Иванова, Цветелина 722 
Игнатова, Росица 810 
Илиева, Нели 6 7 8 9 10 44 45 46 126 129 130 131 132 148 178 179 180 181 183 229 230 350 351 352 353 354 375 474 475 476 477 478 507 585 586 587 588 608 609 693 694 695 696 697 698 780 781 782 783 811 812 869 874 875 876 877 878 907 908 909 910 911 
Илиева, Ралица 48 
Илиева, Христа 47 
Инев, Иван 49 
Инева, Виолета 50 51 52 231 232 233 234 235 236 376 377 378 463 508 610 644 645 725 726 814 815 816 912 913 996 
Инкьов, Христо 1004 
Йовчева, Таня 53 54 418 419 420 433 444 449 454 464 569 570 571 613 650 651 659 660 675 681 727 817 861 914 1000 1034 1035 1047 1048 1056 1063 1064 
Йорданова, Д. 915 
Йорданова, Даниела 237 238 239 379 614 818 
Йорданова, Марина 138 149 150 
Йорданова, Мария 55 
Йосифова, Мария 56 240 916 917 
Йосифова, Полина 241 
Йотова, Александра 242 
Каракехайова, Веселина 580 
Кацарска, Красимира 57 511 921 
Кебарова, Красимира 382 
Кенарова, Катя 58 151 152 244 245 246 247 512 615 819 820 821 922 923 924 1006 1007 1008 1009 1019 
Кехайов, Асен 513 514 
Кибарова, Красимира 59 248 
Кирева, Нора 60 61 62 249 465 515 516 646 822 823 925 1010 
Кирилова, Антония 517 
Кирова, Милена 250 
Кирова, Н. 251 
Козарева, Христина 518 
Койчев Илия 252 
Кокова, Катина 253 
Колева, Людмила 63 153 
Колева, Таня 690 
Колева, Яна 519 520 
Константинова, Елка 926 
Костова, Димитрина 824 
Кръстева, Александра 732 
Кръстева, Весела 421 422 423 424 437 438 572 573 578 579 652 653 661 662 676 682 858 862 863 864 982 983 984 997 998 1036 1037 1049 1050 1057 1058 1065 1077 1078 1079 1080 
Кръстева, Емилия 64 154 155 254 255 256 484 521 522 523 616 617 618 619 663 731 733 734 825 826 827 928 929 930 931 1011 1012 1013 1051 1059 
Кръстева, Фани 735 
Кьосовска, Емилия 65 257 258 383 736 
Лалова, Димитрина 156 
Личева, Цветелина 620 828 932 
Ляхова, Весела 28 494 495 621 933 
Малинова, Людмила 66 67 262 263 622 829 830 934 1014 
Маринов, Ст. 1015 
Маринова, Величка 157 611 
Маринова, Веселка 471 
Маринова, Гергана 524 
Маринова, Д. 68 69 
Маринова, Теодора 264 525 623 737 777 935 936 937 1024 
Маркова, Веселина 526 
Метларова-Димова, М. 265 1020 
Миланова, Людмила 1025 
Миланова, Надежда 384 
Милкова, Станислава 70 
Милчева, Цветана 71 72 73 158 159 266 267 268 269 270 385 503 527 528 529 625 738 938 
Минчев, Светослав 74 
Миронова, Диана 75 76 77 271 272 386 387 626 627 831 832 939 940 1016 1026 
Митева, Елена 78 79 80 81 273 274 275 388 462 530 628 739 833 941 942 943 944 1017 
Михайлова, Весела 82 83 160 276 389 390 466 629 630 834 835 945 946 1018 
Михайлова, Мария 836 
Михайлова, Павлина 1027 
Младенова, Виолета 161 
Мутева, Павлина 1 85 86 87 88 89 90 91 92 93 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 320 321 391 392 393 394 533 534 535 740 1021 
Найденов, Найден Ст. 838 
Нанчева, Людмила 94 289 395 537 839 947 
Неделчева, Мая 396 
Неделчева, Силвия 948 
Ненкова, Зарка 95 96 162 163 292 397 
Николова, Анастасия 97 
Николова, Виолета 294 
Николова, Е. 741 
Николова, Лили 538 
Николова, Мила 841 
Николова, Милена 318 
Николова, Николета 295 
Николова, Росица 842 
Нинова, Галина 949 
Огнянова, Мариола 426 434 435 450 455 457 468 574 654 665 677 683 684 685 859 985 986 987 999 1038 1060 1066 
Павлова, А. 540 
Павлова, Манева 843 
Пацева, Нина 103 
Пашова, Мария 101 104 300 301 341 427 541 542 655 666 744 745 746 747 748 950 
Пернишка, Емилия 105 428 
Пернишки, Васил 458 543 575 688 749 1039 
Петков, Асен 951 
Петкова, Ваня 302 
Петкова, Добринка 544 
Петкова, Ралица 106 303 
Петрова, Анелия 952 
Петрова, Виолета 1040 
Петрова, Вяра 844 
Петрова, Диляна 750 
Петрова, Зоя 164 
Петрова, Лора 576 
Петрова, Теодора 304 
Петрова, Хриска 632 
Попов, Константин 845 
Попова, Л. 108 
Попова, Ралица 307 
Попова, Румяна 752 953 
Поповска, Екатерина 717 
Примова, Боряна 310 547 
Пръвчева, Александра 402 
Радева, Александра 451 
Радева, М. 847 
Радева, Марта 110 111 112 313 549 634 755 955 956 1022 
Радулова, Петя 403 
Райкова, Валентина 113 166 167 314 404 550 756 
Рачева, Десислава 957 
Русанова, Милена 635 
Сарандев, Атанас 1028 1029 
Свиленова, Кристина 405 
Силянова, Антония 555 
Симеонов, Иван 116 636 
Симеонова, Емилия 324 
Симеонова, Сара 757 
Софиянска, Елена 848 
Станкова, Десислава* 753 
Стефанова, Даниела 959 
Стефанова, Пламена 380 637 
Стоилова, Диана 328 960 
Стоилова, С. 119 469 758 
Стоилова, Яна 118 
Стоичкова, Ноеми 1052 
Стойнева, София 557 638 639 759 760 849 
Стоянова, Елица 170 
Стоянова, Надя 576 
Стоянова, Стела 761 762 
Събева- Шуменска, Румяна 120 332 763 
Танева, Биляна. 333 
Таскова , Надежда 640 
Темелкова, Петранка 121 
Тинчева, Дора 171 
Тодорова, Паолина 334 
Токусчиев, Ясен 406 
Тотев, Пламен 335 
Трайкова, Кристина 122 
Филипова, София 123 124 125 172 337 338 407 408 409 560 764 765 766 767 768 769 850 851 962 963 964 965 
Хаджиева, Лидия 561 
Христов, Петър 670 860 
Христова, Калина 339 
Христова, Милена 852 
Христова, Мина 340 
Христова, Снежана 966 
Христова, Христина 1053 
Цанева, Милена 342 343 
Цанова Мария 562 
Цолова, Диана 429 563 577 773 853 854 1005 
Чернева, Кристина 344 
Чешмеджиев, Павел* 1030 
Читова, Лора 345 641 
Чолаков, Тони 855 
Шаханова, Александрина 346 856 
Ялънджиева - Лазарова, Светлана 128 
Янева, Елена 1054 
Янева, Тоника 347 
Янкова, Мария 564 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Ангелинка" от Елин Пелин 621 
"Ах, сладка е смъртта за отечеството!..." - болката и заветът на българския дух 174 
"Пътни бележки" с дълбока гражданска позиция 905 
"Тиха бяла Дунава" - границата между реалност и мечта 470 
Eзик свещен на моите деди 133 
xi глава -"Радини вълнение" 424 
Автор и герой-духовни и нравствени антиподи 971 
Автор-герой-нравственост 734 
Авторовият начин на разказване и общуване с читателя 689 
Аз вече пушка нарамих и на глас тичам народен 474 
Айа - символ на волния дух 860 
Ако ли мале майно ле... 527 
Алеко -Опакото на бай Ганьо 982 
Алеко и човекът на Новото време 935 
Алеко Константинов -"Бай Ганьо" 977 
Алеко Константинов -"Пази боже, сляпо да прогледа" 994 999 
Алеко Константинов -Бай Ганьо 972 985 986 
Алеко Константинов и неговата книга "Бай Ганьо" 975 
Алеко Константинов и неговият "Бай Ганьо" 981 
Алеко пред чудото на Ниагара 872 873 
Алеко пред чудото Ниагара 869 
Алековите "Леки хвъркати бележки" - сериозен размисъл за съдбата на човешкия род 878 
Америка - мечта реалност 897 
Америка през погледа на щастливеца 926 
Американската действителност през погледа на пътеписеца 914 
Аналитичен прочит на Пенчо-Славейковата поема"Луд гидия" 1054 
Ангел Каралийчев-"Майчина сълза" 1067 
Ангелинка 581 582 616 
Ангелинка Реалност и мечта 618 
Ангелинка - разказ за доброто и красивото в човешкия живот 625 
Ангелинка -Мечтата-порив за по добър свят 593 
Ангелинка в съня и наяве 636 
Ангелинка на сън и на яве 580 
Ангелинка-въображение и реалност 615 
Ангелинка-магията на любовта 641 
Ангелинка-познатият и непознат образ на света 591 
Ангелинка-разказ за магнетичната сила на любовта,красотата и доброто 620 
Ангелинка-разказ от Елин Пелин 583 
Апотеоз на подвига 349 
Атмосферата в дома на чорбаджи Марко 427 
Аферим, бабо, машаллах 24 
Ах, сладка е смъртта за отечеството !...-болката и заветът на българския дух 262 
Баба Илийца - българката или една от многото българки 12 71 
Баба Илийца - една българка сред други българи 113 
Баба Илийца - една необикновена българка или една от многото 13 31 
Баба Илийца - изключителна българка 25 
Баба Илийца преплува мътните води на времето 128 
Бабо ,благодаря ти, ти си добра жена 41 
Бабо, благодаря ти, ти си добра жена 15 
Бабо, благодаря ти, ти си добра жена! 28 
Бабо,благодаря ти, ти си добра жена 73 
Бабо,благодаря ти,ти си добра жена! 17 
Бай Ганьо в сблъсък с другостта в "Бай Ганьо пътува" и "Бай Ганьо у Иречека" 973 
Бай Ганьо прави избори 974 
Бай Ганьо пътува 979 
Бай Ганьо у Иречека 976 978 980 
Бащино или маминото детенце е Николчо 700 
Бедни,бедни Македонски... защо не умря при гредетин? 269 
Бедни,бедни Македонски...защо не умря при гредетин 270 
Безмерният подвиг на опълченците 360 
Безпримерният подвиг на Опълченците 355 
Безсмъртието на красотата в един несъвършен свят 857 
Безсмъртната сила на любовта 1032 
Бит и душевност на Нено и Неновица 762 
Битката на духовната срещу физическата сила 405 
Благородната лъжа на Моканина 851 
Благородството на Моканина 848 
Боже,колко мъка има по този свят,боже 854 
Божичко,закрили го ,българин е 58 
Борбата за свобода - призвание и избор на лирическия герой от стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 484 
Борбата за свобода - избор или дълг 485 
Борбата за свобода -призвание и избор на лирическия герой от стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 522 
Ботевият четник между отчаянието и подвига 93 
Бръчков до смъртния одър на Странджата 241 
Бръчков изпълнява завета на Странджата: " Умри за България" 194 
Бунтовникът вижда у баба Илийца "своя майка, свой спасител, свое провидение"/5 епизод/ 18 
Бългаорският хъш-мъченик и герой 221 
Българинът Алеко Константинов и новият свят 941 
Българинът и светът 907 909 
България има цял народ от роби, нека има и няколко мъченици днес 180 195 
България има цял народ от роби, нека има няколко мъченици днес 222 
България има цял народ от роби,нека има и няколко мъченици днес 177 223 
България цяла сега нази гледа 361 
Българските хъшове - мъченици и герои / I и II глава/ 344 
Българските хъшове - герои и мъченици 273 
Българските хъшове -герои и мъченици 333 
Българските хъшове-мъченици и герои 207 
Българският е зик 135 
Българският език - между възхвалата и обругаването 159 
Българският език - между възхвалата и обругаването 136 
Българският език в Българският език от Иван Вазов 137 
Българският език между хулите и прославата 166 167 
Българският хъш - герой и мъченик 203 
Българският хъш-герой и мъченик 252 
Българското възрожденско общество в криво огледало 725 
Бълкарският език Език свещен на моите деди 134 
Бялата лястовица - символ на надеждата 842 
Бялата лястовичка ... има ли я 792 
Бялата лястовичка ....Има ли я 844 
Бялата лястовичка...има ли я 785 
Бялата пролет в представите на Вапцаровия лирически герой 459 463 
В един есенен ден по шосето Във Вилата 1021 
В какво вижда смисъла на своя живот лирическият герой на Христо Смирненски от стихотворението "Юноша"2 1016 
В какво вижда смисала на своя живот лирическият герой на Христо Смирненски от стихотворението "Юноша" 1003 
В какво вижда смисълана своя живот лирическия герой на Христо Смирненски от стихотворението "Юноша"? 1018 
В какво светът на леля Дъмша и Ангелинка привлича героите на Елин Пелин? 603 
В какво се изразява драмата на селския човек от разказа "Напаст божия" 643 
В какво се изразява красотата на момчешката мечтателност в разказа"Ангелинка" 640 
В какво се изразява красотата на момчешката мечтателност в разказа "Ангелинка" 635 
В какво се изразява красотата на момчешката мечтателност в разказа "Ангелинка" от Елин Пелин 599 
В какво се крие нравствената сила и величие на баба Илйца от"Една българка" на Иван Вазов 43 
В какво се крие вълнуващата сила на картината на победното завръщане в Ботевото стихотворение "На прощаване 538 
В какво се състои промяната у юношата 1014 
В кръчмата на Странджата 257 
В Неновия дом спокойствието и тишината седели доволно яко на своите престоли 739 
В приказния свят на мечтите 619 
В света на мечтите и любовта 595 
В търсенето на Бялата лястовица 800 
Вазовите хъшове между мъченичеството и героизма 196 
Вазовите хъшове-мъченици в подвига и герои в мъченичеството 211 
Великолепието на природата в разказа 1061 
Величието на опълченците 362 408 
Величието на подвига в одата "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов 353 
Величието на подвига за свобода в одата "Опълченците на Шипка" 363 
Величието на подвига и смъртта в името на свободата 521 
Вечната любов 1037 
Видя ли ,че и в Америка е същото 887 
Виновните 705 
Виновниците за нравственото падение на Николчо 752 
Внушението за празничност в разказа 590 
Войната в преживяванията на героите 457 
Волният дух на хайдутина - непримирима борба с врага 1059 
Впечатленията на пътеписеца от новия свят 886 
Врабчетата на стрина Дойна 687 
Вродена доброта,безкрайна милост и нравствена храброст се съчетават хармонично в тази жена на дълга 88 
Връзката роден език-човек 144 
Всеки човек е отговорен за себе си но по някога е и жертва на обстоятелствата 712 
Всеки човек е отговорен за себе си,но понякога е жертва на обстоятелствата 711 
Всемирното изложение в Чикаго -умален модел на света в края на ХІХ век 892 
Всички те,така различни един от друг,се сливат в съзнанието ни в един ярък и внушителен образ на българския хъш 282 
Въздействащата сила на Йовковия разказ "По жицата" 823 
Въздействието на идеала върху човешката душа 597 
Възпитанието на Николчо-нравствен проблем на семейството и обществото 714 
Възпитанието през погледа на повествователя 706 
Възторжена прослава на героизма на опълченците 199 
Възхвала и преклонение пред майката 454 
Възхвала на безсмъртната любов 1039 
Възхвала на вечната и святата любов 1034 
Възхвала на народния подвиг в болбата за свобода Опълченците на Шипка 383 
Възхвала на родното слово 149 
Възхвала на самоотвержения устрем 348 
Възхищението и възмущението на поета 172 
Вълнения,запомняни за цял живот 622 
Вълненията на една душа 1062 
Вълненията на едно детско сърце 598 
Вълненията на Щасливеца при срещата с Ниагарския водопад 959 
Вълненията на щастливеца при срещата с Ниагарския водопад 960 
Вярата в силата на доброто и милосърдието 16 
Герои и проблеми 343 
Героизмът на народа,възпят в главната част на одота 371 
Героите в повестта "Немили-Недраги" с техните мечти и идеали 204 
Героите на "Под игото " в "Радини вълнениея" 411 
Героичната смърт - залог на свободното бъдеще 544 
Героичната смърт - пътят към свободата 488 
Героичното в образа на бунтовника от стихотворението "На прощаване" 478 
Героичното и комичното в образа на Македонски 205 
Герой - образ - читател 987 
Годишният изпит - урок по родолюбие 415 
Големият свят на Вазовите хъшове І глава 292 
Гордостта на българина според лирическия увод на одата 403 
Горещо пладне 1030 
Горчивите плодове на Николчовото възпитание 702 
Гюловата ракия - една от ценностите в Неновия дом 756 
Да забравиш себе си в грижата за другите 89 90 
Да направя това добро клетнико 40 
Да приемеш чуждата мъка като своя /"По жицата",Й. Йовков / 838 
Да сторя това добро ... клетнику! 72 
Да сторя това добро ...клетнику 26 
Две измерения на българското време разделно 214 
Две чудни планински нощи под самите звезди 588 
Ден денувам-поетичната изповед на хайдутина - борец за свобода 1056 
Ден на изпитания,жестокост и морална победа на българския дух 33 
Деформираните патриархални ценности в повестта "Маминото детенце" 693 
Диалгът на сина-бунтовник с майката-родина 471 
Диалогът повествовател-читател в повестта 713 
До Чикага и назад от Алеко Константинов 911 
До Чикаго и назад от Алеко Константинов 910 
До Чикаго и назад - Алеко и новият свят 868 
Добродетелите на българката 22 
Добротворството -намереният път към истинската човечност 863 
Добротворството на баба Илийца 125 
Доброто в природата е нещо безкрайно трудно за определяне 1019 
Доброто и красивото в разказа 613 
Домът и пътят 534 
Домът и родът през погледа на сатирика 727 
Драматизмът в лирическия увод 409 
Драматизмът в образа на майката от Ботевото стихотворение "На прощаване" 525 
Драматичен разказ за необикновената личност 440 
Драматична картина на селския труд 660 
Драматичната изповед- послание на лирическия герой 497 
Духовната красота на Ботевия лирически герой от стихотворението "На прощаване" 516 
Духовната красота на бунтовника 562 
Душата на Моканина между човешката мъка и доброта 836 
Дървото трябва да се изправя, дорде е младо 701 
Е, ами кога ще живеем 913 
Един незабравим спомен от детството 594 
Един хъш в момент на изпитание 182 
Един час пред величествената гледка на Ниагара 915 
Една българка 120 
Една българка Дългът срещу егоизма 108 
Една българка нравствена сила и човешко милосърдие 103 
Една българка , търсеща подкрепа в манастира 36 
Една българка във време на изпитания І и ІІ част 112 
Една българка Иван Вазов 4 
Една българка на фона на робското време 63 
Една българка от Иван Вазов 45 
Една българка по пътя на доброто 64 
Една българка,търсеща подкрепа в манастира 37 
Една българкадоброто-порив към човека и свободата 50 
Една незабравима среща с добротата,красотата и любовта 943 
Едно отворено за човешката болка сърце 70 
Език свещен на моите деди Български език 141 
Езикът - гордост и болка 161 
Езикът - гордост и болка 138 150 
Езикът - духовно достояние на нацията 146 
Езикът-гордост и болка 143 
Елин Пелин "Нане Стоичковата върба" 650 
Елин Пелин "По жътва" 666 
Елин Пелин - " По жътва" 665 
Елин Пелин - "Печена тиква" 678 682 
Елин Пелин - "По жътва" 658 
Елин Пелин - Печена тиква 680 
Елин Пелин -" По жътва" 659 
Елин Пелин -"На браздата" 674 675 677 
Елин Пелин -"Нане Стоичковата върба" 654 
Елин Пелин -"Печена тиква" 679 683 684 
Емилиян Станев -"Майчини тревоги" 1063 1064 1066 
Емилян Станев -"Майчини тревоги" 1065 
Жадуваната, изтрадана, тържествуваща бяла прлет на поета Вапцаров 462 
Живеем в земята на Ботев 500 
Живот и смърт - отдадени в името на идеала 224 
Живот и смърт в стихотворението "На прощаване" 489 
Живот, страдание и саможертва пред олтара на отечеството 225 
Животът на българина в последните години преди освобождениет /" Гост" / 419 
Животът на хъшовете - избор и съдба на народното добро 185 
Животът на хъшовете в Румъния - според І и ІІ глава 227 
Животът на Хъшовете в чуждата страна 183 226 
Житейските позиции на двама българи в 1976г. /3. част/ 3 
Житейските уроци на Нено и Неновица 717 
Житейският избор и възгледите на света на Нено и Неновица 735 
Житейският избор на Ботевия лирически герой от стихотворението "На прощаване" 530 
Житейският избор на бунтовника 486 560 
Житейският избор на лирическия герой 501 
Житейският избор на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" 540 
Житейският избор на свободната личност 502 
За автора и неговия пътепис 904 
За езика на Вазовата ода 404 
За избора на героя в "На прощаване" 503 529 
За какво мечтае героят от разказа на Елин Пелин "Ангелинка" между детството и младостта? 627 
За какво мечтае героят от разказа на Елин Пелин нгелинка" между детството и младостта? 630 
За какво мечтае момчето от разказа на Елин Пелин"Ангелинка" 596 
За нашето и чуждото в една книжка "Така, по-плитко"написана 924 
За простотата на сериозните внушения в разказа на Елин Пелин"Ангелинка" 623 
За страданието през погледа на мълчеливеца 820 
За сърцата що се любят, и смърта не е раздяла 1036 
Заветът на бунтовника - памет за бъдещето 504 
Заветът на бунтовника към идните поколения "силно да любят и мразят" 514 
Заветът на бунтовника към идните поколения /"Силно да любят и мразят..."/ 513 
Заветът на лирическия герой-прощаване с родното 498 
Заветът на Странджата 285 
Заглавието на Вазовата повест"Немили недраги" и размислите ,породени от него 287 
Запознаване с повестта / "Немили - недраги"/ 342 
Защита и възхвала на родната реч 171 
Защитата на българския непреклонен дух в одата"Опълченците на Шипка" 391 
Защитата на родното слово 142 
Защо пътуването на Юношата през света води към себепознанието ? 1008 
Защо американската действителност възмущава пътеписеца 891 
Защо бива спасено момчето от новелата на Йордан Радичков"Горещо пладне" 1026 
Защо Ботевия лиричен герой от стихотворението "На прощаване" "Свобода и смърт юнашка са заветни думи 515 
Защо Бръчков гледа на хъшовете със страхопочитание и възхищение 258 
Защо бунтовникът - лирически герой в стихотворението "На прощаване"определя пътя на борбата като "страшен, но славен" 547 
Защо бунтовникът избира пътя на борбата 528 
Защо бунтовникът нарича бабаИлийца "Добра жена" 23 
Защо бунтовникът целува напуканата ръка на баба Илийца 27 
Защо в одата"Българският език"Иван Вазов се обръща към родния език 162 
Защо Гунчо потвръждава благородната лъжа: "Нонке,тоз чиляк виждал лястовичката" 843 
Защо Иван Вазов въвежда в разказа "Една българка" образа на злия и страхлив калугер? 38 
Защо Иван Вазов започва одата"Опълченците на Шипка" със стиха "Нека носим йоще срама по челото" 373 
Защо Иван Вазов започва одата"Опълченците но Шипка" със стиха "Нека носим йоще срама..." 397 
Защо Иван Вазов съпоставя житейските позиции на баба Илийца на отецЕвтимий 111 
Защо Любен Каравелов озаглавява повестта "Маминото детенце" 691 
Защо можем да определим хъшовете в първа глава на повестта "Немили Недраги" и като мъченици, и като герои? 276 
Защо Моканина потвръждава вестта за съществуването на бялата лястовичка ? 835 
Защо Моканина потвръждава вестта за съществуването на бялата лястовичка? 832 
Защо Моканина потвръждава"Лъжата" на Гунчо 805 
Защо произведението е озаглавено така 1028 
Защо пътеписецът на Алеко Константинов"До Чикаго и назад" се чете с интерес и днес 936 
Защо пътуването на юношата през света води към себепознанието 1007 
Защо пътят на борбата е "Страшен,но Славен" 543 
Злочестата участ на безотговорните родители 696 
И хляб ще ти донеса, и дреха Ние сме христиени 42 
И ще викнем: Смърт или свобода 192 
И ще умрем със слава и борба и няма да издъхнем като кучета по тия улици 246 
Иван Вазов - "Иде ли ?" 456 
Иван Вазов -" Утро в Банки" 434 
Иван Вазов -"Апостолът в премеждие" 444 
Иван Вазов -"При Рилския манастир" 438 
Иван Вазов -"Розовата долина и Тунджа" 445 446 449 450 
Иван Вазов -"Утро в Банки" 432 433 435 
Иван Вазов -Апостолът в премеждие 442 443 
Иван Вазов -Една българка ІV глава 39 
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в пламенното слово на Странджата 280 
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в речта на Странджата 274 
Идеалите и стремежите на хъшовете,разкрити в пламенното слово на Странджата 278 279 
Идеалите на бунтовника в стихотворетието 517 
Идеалът преобразява човешкия живот 634 
Идейната полемика между революционните възгледи на Ботев и демократичните идеи на Вазов 197 
Изгнаническата орис и съзнателният избор на вазовите хъшове според ІІ глава на повестта 307 
Измеренията на героичното в одата "Опълченците на Шипка" 352 
Измеренията на героичното в одата "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов 374 
Измеренията на човешката доброта 48 
Изненадва ли ни възклицанието на Моканина: "Боже колко мъка има по тоя свят,боже!" 852 
Изпитанията на баба Илийца 79 
Изстраданите прозрения на Елин - Пелиновите герои в разказа "Напаст божия" 646 
Изстраданото, но желано изгнаничество на вазовите хъшове 212 
Изящното слово и нравствената благоразумност 1081 
Илюзията и делникът 586 
Има ли Николчовци днес? 724 
Има надежда , докато има добро и човешка топлота 813 
Ирония и контраст - художествени средства на смешното 720 
Истина или сън са преживяванията на овчарчето от разказа"Ангелинка" 611 
Истината за тишината и спокойствието в Неновия дом 759 
Истинският и въображаемият свят на момчето 612 
Исторически факти и художествена измислица в повестта 220 
Историческото време и българите според експозицията на Вазовия разказ "Една българка" 87 
История и легенда в одата 379 
Йовковото послание за човешката доброта в разказа "По жицата" 822 
Йордан Йовков "По-малката сестра" 858 
Йордан Йовков - "Българка" 867 
Йордан Йовков - "По жицата" 816 
Йордан Йовков -"Другоселец" 861 862 
Йордан Йовков -"По-малката сестра" 859 
Кажи им,майко,да помнят.." - клетвата,заветът и паметта на поета 563 
Как са разкрити мъката и страданието на Гунчовото семейство? 801 
Как Алеко Константинов възприема Американската действителност 956 
Как Алеко Константинов описва Ниагарския водопад 918 
Как Алеко Константинов преценява Америка в пътеписа "До Чикаго и Назад" 925 
Как в пътеписа "До Чикаго и назад" Алеко Константинов се отнася към американската действителност 966 
Как Вазов защишава "Българският език" в стихотворението "Български език" 164 
Как Вазов обезсмъртява подвига на опълченците в одата "Опълченците на Шипка" 377 
Как Вазов обесмъртвява подвига на Опълченците ? 376 
Как Вазов утвърждава опълченския подвиг в одата Опълченците на Шипка 380 
Как въздейства срещата с Ниагара и какви чувства събужда тя у Алеко 952 
Как е внушена представата за духовна леност на Нено и Неновица 732 
Как е разкрит образът на Дъмша в разказа "Ангелинка" 607 
Как е разкрит образът на сушата в разказа на Елин Пелин "Напаст божия" 645 
Как е разкрита възвишаващата сила на любовта чрез образа на момчето от разказа на Елин Пелин"Ангелинка" 610 
Как Иван Вазов разкрива красотата на родния език 145 
Как Йовков внушава,че селската мъка е безкрайна 796 
Как къде ?Ами у дома 5 
Как къде Ами у дома 10 
Как планинарят Алеко описва пътуването през океана 919 
Как са изобразени героите в разказа"По жицата" 788 
Как се проявява баба Илийца на път към манастира 83 
Как тълкуваме думите на Моканина:"Боже,колко мъка има на този свят,Боже!"? 815 
Как тълкувате думите на Моканина:"Бялата лястовичка ...Има ли я?"? 814 
Как чрез жеста на преобличането е внушена представата за невъзможната деградация на бунтовника 119 
Как чрез композицията на разказа "Една българка"Вазов разкрива художествени образи и идеи? 105 
Каква художествена задача осъществява портретното описание на Нено и Неноица в І глава на повестта "Маминото детенце" 728 
Каква е вината на Нено и Неновица за възпитанието на Николчо 749 
Каква е личната позиция на автара,проявена при анализа му на наше и чуждо в пътеписа 923 
Каква е ролята на пейзажа в разказа на Елин Пелин"Напаст божия" 642 
Каква е художествената роля на образите на Нено и Неновица 758 
Каква представа за живота на хъшовете добиваме от първа и втора глава от Вазовата повест "Немили Недраги" 233 
Каква представа за лирическия герой на стихотворението се получава от картината на победното завръщане 542 
Какви са преживяванията на щастливеца при срещата с Ниагарския водопад 880 
Какви житейски позиции разкрива Иван Вазов в трета част на разказа "Една българка"? 52 
Какви житейски позиции разкрива Иван Вазов в трета част от разказа "Една българка" 75 
Какви идеали и стремежи на хъшовете са разкрити в речта на Странджата ? 249 
Какви идеали и стремежи на хъшовете са разкрити в речта на Странджата? 234 
Какви идеи и човешки стремежи изразява речта на Странджата от ІІІ глава на повестта "Немили-недраги" от Иван Вазов 310 
Какви картини на робската действителност са изобразени в разказа "Една българка" от Иван Вазов 19 
Какви мисли и чувства вълнуват юношата пред прага на живота? 1005 
Какви мисли и чувства вълнуват Алеко Константинов пред Ниагарския водопад 903 
Какви мисли и чувства вълнуват Алеко Константинов при вида на Ниагарския водопад 900 
Какви мисли и чувства вълнуват Алеко Константинов при срещата му с Ниагарския водопад? 940 946 
Какви мисли и чувства вълнуват Вазов в стихотворението"Български език" 140 
Какви нравствени черти са въплатени в образа на Моканина? 803 
Какви нравствени черти са въплатени в образа на Моканина? 802 
Какви послания отправя Вазов към своите съвременници чрез одата "Опълченците на Шипка" 378 
Какви послания отправя Иван Вазов към своите съвременници чрез одата "Опълченците на Шипка" 387 388 
Какви преживявания са вдъхновили стихотворението "Българският език" от Иван Вазов 147 
Какви прояви на човешко поведение разкрива Иван Вазов в разказа "Една българка" 81 
Какви прояви на човешко поведение разкрива Иван Вазов в разказа "Една българка"? 69 
Какви размисли буди финалната част на Йовковия разказ "По жицата" 829 
Какви размисли за живота буди разказът 797 
Какви са очакванията на лирическия герой в "Пролет" на Никола Вапцаров"? 469 
Какви са преживяванията на щастливеца при срещата с Ниагарския водопад 894 
Какви черти от образа на Македонски откриваме в десета глава от повестта на Иван Вазов "Немили-Недраги" 271 
Какви черти от характера на Македонски откриваме в Х глава от повестта "Немили-недраги" 339 
Какви чувства вълнуват малкия ратай,когато мисли за Ангелинка 637 
Какви чувства вълнуват поета - патриот в лирическия увод на "Опълченците на Шипка" 381 
Какви чувства и мисли вълнуват Странджата в предсмъртните му дни? 235 264 
Какви чувства и мисли са вложени във Вазовата ода"Българският език" 160 
Какви чувства на хъшовете изразяват думите"Да живей Странджата,храбрият наш знаменосец" 176 
Какви чувства на хъшовете изразяват думите:Да живее Странджата,храбрият наш знаменосец ! 243 
Какви чувства разкрива поетът в стихотворението "Пролет" 468 
Какво трябва да знаете за Ангелинка 609 
Какво "сее" и какво "жъне" като възпитател чорбаджи Нено 729 
Какво вдъхновява опълченците за героичната отбрана на Шипка? 386 
Какво вдъхновява опълченците при защита на Шипка 390 
Какво вижда генералът по време на полета Защо е нарушен обичайвият ход на живота 1029 
Какво е за Гунчовота семейство бялата лястовичка? 834 
Какво е мястото на доброто и злото в света на Йовковите герои от разказа "По жицата"? 831 
Какво е посланието на лирическия герой в стихотворението"На прощаване" 509 
Какво изживява генералът от новелата на Йордан Радичков "Горещо пладне" 1023 
Какво изразява метафората "Бяла лястовица" 837 
Какво могат и какво не могат хората според новелата на Йордан Радичков 1025 
Какво означава за баба Илийца да стори добро? 51 
Какво означава за Гунчо и семейството му бялата лястовичка ? 789 
Какво поражда тревогата на Алеко при срещата с новия свят 920 
Какво предизвиква Каравеловият смях през сълзи в повестта "Маминото детенце" 757 
Какво трябва да знаета за " По жицата" 812 
Какво трябва да знаете за "Една българка" 46 
Какво трябва да знаете за "Маминото детенце" 699 
Какво трябва да знаете за "На прощаване" 472 
Какво трябва да знаете за "Немили - Недраги" 230 
Какво трябва да знаете за повестта "Немили- недраги" 179 
Какво трябва да знаете за пътеписа "До Чикаго и назад" 874 
Какво трябва да знаете за разказа "Една българка" 6 
Какво трябва да знаете за стихотворението "Български език" 129 
Какво трябва да знаете за творбата "Опълченците на Шипка" 350 
Какъв е животът на българските хъшове в чужбина и каква стойност има за тях Родината 303 
Какъв е смисълът на завета.."Силно да любят и мразят" 510 
Какъв идеен и емоционален свят разкриват образите на родината и чужбината в повестта на Иван Вазов "Немили-Недраги" 247 
Каравеловата повест "Маминото детенце" и образът на човека - нищо в нея 730 
Картината на победното завръщане в стихотворението "На прощаване" 492 
Кат ме си,майко,родила със сърце мъжко,юнашко 518 
Като брата си ще станат - силно да любят и мразят 475 
Кирил Христов - "Пролетен празник" 1077 
Когато един млад човек избере мъченичеството пре сигурността 313 
Кое е най-голямото изпитание за баба Илийца по пътя и към бунтовника ? 68 
Кое е най-голямото изпитание за баба Илийца по пътя и към добро? 61 
Кое е специфичното в описанието на Ниагарския водопад? 934 
Кое е чудесното в новелата на Йордан Радичков "Горещо пладне"? 1024 
Кои пороци и нравствени недостатъци е изобличил Любен Каравелов в повестта си "Маминото детенце" 748 
Кой е най-драматичният момент в разказа на Иван Вазов "Една българка" 66 
Кой и защо страда в разказа "По жицата"? 821 
Конфликтен или безконфликтен е животът на Каравеловите герои от повестта"Маминото детенце" 737 
Конфликтът между доброто и злото, между човеколюбието и егоизма 20 
Красотата и лиризмът на повествованието 592 
Красотата на лирическия герой в стихотворението "На прощаване"от Христо Ботев 499 
Красотата на лирическия герой в стихотворението"На прощаване" от Христо Ботев 481 
Красотата на момчешката мечтателност 889 
Красотата на първата любов 601 
Краят на един достойно изживян живот 275 345 
Къкъв е идеалът на лирическия герой в стихотворението "Юноша" на Христо Смирненски 1002 
Къкъв смисъл влага Алеко Константинов в думите:"Е, ами кога ще живеем"? 912 
Къкъв художествен образ на езика изгражда Вазов в стихотворението "Българският език" 139 
Легендата за подвига на един народ,сътворена на онзи "див, чутовен връх" 384 
Легендата за подвига на един народ,сътворена на онзи "див,чутовен връх" 402 
Леля Дъмша-силата на един "Свещен идеал" 602 
Лирическото встъпление в одата на Иван Вазов "Опълченците на Шипка" 389 
Лицето на страха 47 
Личната изповед на сина пред светлия образ на майката 452 
Луда не луда ,ще вървя 78 
Лъжата срещу истината 849 
Любовта и поривът към добро и красиво 584 585 
Любовта,по-силна от смърта 1031 
Магическата сила на билките 1080 
Магията на изкуството 1045 
Магията, наречена любов 628 
Майсторството на пътеписеца 885 
Македински - един незабравим образ на "вагабонтин" и "герой" 201 
Македонски - авантюрист и герой 335 
Македонски - олицетворение на патриотизма на българските хъшове 259 
Македонски - преданият на освободителното дело син 260 
Македонски бяга от глада, но не бяга от смъртта 175 
Македонски бяга от глада,но не бяга от смъртта 217 
Македонски в центъра на една рискована мисия / Х глава / 340 
Македонски пратеникът на браилските хъшове 189 261 
Македонски-между авантюризма и героизма 256 
Малкият свят на човека нищо 760 
Маминото детенце ,бит и душевност на Нено и Неновица 761 
Маминото детенце от Любен Каравелов - повест за житейския избор 709 
Маминото детенце Сатиричните образи на Нено и Неновица 766 
Между документалността на суровите факти и оптимизма за бъдещето /1. глава/ 202 
Между мизерията на делника и висотата на идеала 248 
Между романтиката на съня и повелителите на реалността /2. глава/ 302 
Мечтата за по-добър свят 1012 
Мечтата и красотата в човешкия живот 624 
Мисията на Македонски -Х - глава 300 
Мисията на творческата личност и модернистичното и преосмисляне 1050 
Митодологична вселена на българското безсмъртие 372 
Митодологични,фолклорни и библейски мотиви в разказа 30 
Много минути се изминаха,додето се свестихме!Всички наблюдатели бяха вцепенени като в жива картина! 917 
Моето съчинение разсъждение или как да успея по литература в 7клас 740 
Може ли Македонски да служи за пример на себеотрицание и родолюбие 294 
Можем ли да кажем на бабаИлийца "Ето това е българинът това е българката" 106 
Моканина проницателен и мъдър 811 
Молитва, химн и триумф на душата в едно 430 
Момче крий се хубаво днес.Довечера пак тука,та да те намеря 104 
Момъкът виждаше в тая непозната жена своята майка,свой спасител,свое провидени 110 
Морал и деградация на "Маминото детенце"Николчо 719 
Моралната сила и красота на баба Илийца 84 
Мотиви и усилия по пътя към доброт 118 
Мотивите за житейския избор на Ботевия лирически герой от стихотворението "На прощаване" 508 
Мотивите за житейския избор на бунтовника 550 
Мотивите за избора на лирическия герой 531 
Мотивите за смъртта и безсмъртието в поемата 532 
Мотивът за жертвата 664 
Мотивът за пътя 808 
Мотивът за смърта и безсмъртието в поемата 506 
Мотивът за смъртта и безсмъртието в поемата 524 
Мъдрият диалог на щастливеца за истинските и илюзорни ценности в човешкия живот 955 
Мъката и страданието на Гунчовото семейство 804 
Мъката на Боне Крайненеца 673 
Мъката,която води към надеждата 779 780 
Мълчалив диалог за вярата 790 
Мъченическата орис на българските хъшове 208 
Мъченическата смърт на Странджата - героичен подвиг на духа 267 288 
Мъчителната и героична смърт на Странджата 284 
Мястото на Странджата в живота на хъшовете 206 
На гости у Иречек 984 
На гости у Иречека 983 
На лъжата краката са къси 685 
На мене да остане - не вярвам, ама жени нали са ,пък болна е, чедо е трагедията на бащата 774 
На мене да остане, не вярвам...пък болна е, чедо е 819 
На прощаване 507 541 
На прощаване -неизречените мисли и чувства 536 
На прощаване-"Свобода и смърт юнашка" 479 
На прощаване-какъв е смисълът на епитета "Юнашко" 505 
На прощаване-човекът и пътят 519 
На път за Манастира 122 
Наблюдения върху трета част на "Маминото детенце" от Л.Каравелов 738 
Надеждата от красотата в живота 617 
Надеждите и разочарованията на Алеко Константинов в Новият свят 933 
Надмощието на творческата личност 1049 
Най-българският роман 422 
Най-голямото изпитание по пътя към доброто 9 
Нане Соичковата върба 649 
Нане Стоичковата върба 648 
НанеСтоичковата върба- разказ за убития живот 647 
Народ без жертви не е народ 251 
Народ без жертви не е народ мъченичество и героизъм в речта на Странджата 290 
Нарушената хармония между човека и околния свят 652 
Началото на пътя към доброто 60 
Наше и чуждо - срещата на Стария и Новия свят 898 
Не плачи, майко не тъжи.... 549 
Невяра и прозрение 840 
Незгодите и въжделенията на българските хъшове 254 
Немили - недраги І глава 291 
Немили - Недраги на Иван Вазов 332 
Немили- Недраги Свободата и робството 190 
Немили-Недраги 200 250 
Немили-Недраги от Иван Вазов 184 
Немили-недраги.Жалкото и величавото у човека 215 
Ненаказаните грешки раждат престъпление 718 
Ненаказаното провинение - причина за нравствено падение 695 
Ниагара Дай боже всекиму да изпита такива блажени чувства 930 
Ниагара Дай боже всекиму да изпита такива блажени чувства 883 
Ниагара - земният рай 942 
Ниагара - чудото на природата 899 
Ниагара -Чудото на природата 957 
Ниагара! Дай боже всекиму 953 
Ниагара-красив пеизаж или преживяване за цял живот 902 
Ние сме човеци, ние сме българи 293 
Ние сме човеци, ние сме българи,ние изпълнихме нашата света длъжност към отечеството 334 
Ние сме човеци,ние сме българи 266 
Никола Вапцаров -"Пролет" 467 
Никола Вапцаров-"Пролет" 461 
Николчо - виновник или жертва 750 
Николчо по пътя на нравственото падение 736 
Николчо тръгва на училище 715 716 
Нимили-Недраги 296 
Новият свят - възхищение и разочарование за щастливеца 929 
Новият свят през погледа на пътеписеца 893 
Новият свят през погледа на щасливеца 965 
Новото разбиране за пътеписа в българската литература 921 
Нравствената и естетическа значимост на родния език 152 
Нравствената красота на Гунчо 794 795 
Нравствената сила и величие на баба Илийца 55 
Нравствените достойнства на баба Илийца на фона на едно страшно време 98 
Нравствените достойнства на личността в образа на Моканина 782 856 
Нравственото измерение в историческиа ръст на обикновения човек от народа 99 
Нравственото послание на бунтовника към неговите братя 539 
Нравственото превъзходство на баба Илийца над егоистичния божи служител 100 
Ню Йорк - градът емблема на Америка"До Чикаго и назад",Ал. Константинов 879 
Няма правила за съпричастността и страданието 824 
О,Българио,никога не си тъй мила,както кога сме вън от тебе ! 297 
Обаянието на Странджата 337 
Обаятелният образ на Странджата 186 328 
Обикновеното и необикновеното в образа на баба Илйца 101 
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца 102 
Обичта и преклонението на поета пред майката 455 
Обичта на героя към родния свят и неговите ценности 483 
Облагородяващата сила на изкуството 1048 
Образи и мотиви 571 
Образите на леля Дъмша и на Ангелинка - въплащение на чудноватото далечно 587 
Образите на леля Дъмша и на Ангелинка-въплащение на чудноватото и далечното 608 
Образите на Родина и чужбина в повестта"Немили-недраги" 245 
Образът на балкана -на границата между мита и реалността 368 
Образът на Левски символ на самообладание и мъжество 441 
Образът на любимата през влюбените очи на юношата 632 
Образът на майката в Ботевата поема "Хайдути" 567 
Образът на Неновица /според І и ІІ глава / 755 
Образът на отчуждилия се от родното българин 992 
Образът на пътешественика в пътеписа "До Чикаго и назад" 877 
Образът на пътуващия човек в Алековия пътепис "До Чикаго и на назад" 947 
Образът на пътя в Ботевата поема "На прощаване" 473 
Образът на човека 1055 
Образът на чорбаджи Нено 721 
Обредни песни 1079 
Одата "Българският език" - апотез на родното слово 131 
Одата"Българският език" - възхвала и защита на родното слово 132 
Одата"Опълченците на Шипка" - защита на националното достойнство 351 
Опианението от родното място и Родината 448 
Опълченците на Шипка 357 
Опълченците на Шипка " България цяла сега нази гледа" 356 
Опълченците на Шипка "България цяла сега нази гледа" 367 
Опълченците на Шипка - ода за народния подвиг 398 
Опълченците на Шипка -възторжена възхвала на масовия героизъм на народа ни 399 
Опълченците на Шипка от Иван Вазов 375 
Опълченците на Шипка"Същност и величие на саможертвата 369 
Опълченците на Шипка.С какви чувства е изпълнен лирическият увод на одата 406 
Особености на повествованието / "Немили - недраги/ I и II глава 298 
Особености на повествованието и характеристика на образите 240 
От "Аз ще зная..."До "Аз ще знам"..." 1009 
От гюлевите градини до влашките улици - пътят на едно човешко падение 742 
От какво се удивява и тревожи българинът Алеко Константинов при срещата си с Новия свят? 939 
От какво се удивява и тревожи европеецът и българинът Алеко Константинов при срещата си с новия свят 937 
От какво се удивява и тревожи европеецът и българинът Алеко Константинов при срещата си с Новия свят? 945 
Отговаря ли заветът на Странджата"Умри за България" на новия живот и смъртта му ? 347 
Отново при бунтовника 116 
Отношението към родния език-мярка за връзката човек -родина 148 
Отношението към родното слово в стихотворението"Българският език" 130 
Отношението родно - чуждо 299 
Ох, хич не ми сгряваше сърцето туй и в Америка е същото 881 
Очарованието на първата любов 614 
Очарованието на първата любов в разказа"Ангелинка" 600 
Падението но Николчо - резултат от безнравствено възпитание 743 
Пази боже, сляпо да прогледа 993 
Пази боже,сляпо да прогледа 997 998 
Пази, боже, сляпо да прогледа 1000 
Пази,боже,сляпо да прогледа- Разказ за духовната слепота 996 
Пародията - Художественото оръжие срещу нравствената деградация 723 
Патриархалният свят на българина 414 
Патриотизмът на българите 188 
Пейзажът в разказа на Иван Вазов "Една българка" 82 
Пейо Яворов -"Хайдушки песни" 1057 1060 
Пенке,моя радост, моя песен 656 
Пенчо Славейков - "Луд Гидия" 1051 
Пенчо Славейков -"Луд гидия" 1046 1047 
Пенчо Славейков -"Неразделни" 1038 
Песенна традиция и синовен дълг 576 
Песента - израз на копнежа по волност и щастие 661 
Песента - молитва и любовен знак 657 
Песента в разказа - мощен порив към любов и щастие 662 
Песента- молинва и любовен знак 667 
Печалните последствия от неправилното възпитание, разкрити в ІV глава на повестта "Маминото детенце" 731 
Пиянството - път към нравствен упадък 751 
Пламенното слово за дълга и саможертвата 305 
Пламенното слово на Странджата 216 
Плодовете на вредната педагогика 698 
По жицата 778 
По жицата - разказът за човешкото страдание и за човешкото състрадание 775 
По жицата - разказ за вярата,надеждата и любовта 776 833 
По жицата - разказ за докосването на човешките души 777 
По жицата- разказ за страданието 809 
Поведение на роб или на свободен човек е поведението на баба Илийца 121 
Поведение на роб или на свободен човек е поведението на баба Илийца в драматичния следобед на 20 май 1876 година 76 
Поведениетао на роб или на свободен човек е поведението на баба Йлийца 14 
Поведението на Николчо - път към падението и нравственана деградация 703 
Поведението на роб или на свободен човек е поведението на баба Илийцав драматичния следобед на 20 май 1876 година ? 80 
Повест за българските мъченици и светци 306 
Повествованието в "Маминото детенце" на Любен Каравелав.Условен разговор с худ. герои и читатели 773 
Повествователното майсторство в разказа"По жицата" 783 
Под сянката на кичестата круша 747 
Подвигът и саможертвата на бунтовника в името на свободата 545 
Подвигът на баба Илийца в едно страшно време / IV епизод/ 107 
Подвигът на баба Илийца. 57 
Подвигът на Македонски 286 
Поемата "Хайдути" - възхвала на борбата за свобода 575 
Поемата "Хайдути" от Христо Ботев и хайдушката наросна песен 568 
Поет и Родина 451 
Поетична възхвала на родния език 165 
Поетична приказка за силата на любовта 1041 
Поетичната приказка за силата на любовта 1033 
Позор и слава в българската съдба 400 
Позор и слава в лирическото встъпление на одата "Опълченците на Шипка" 401 
Понеже е състояние на духа,свободата не може да се подари 396 
Поривът към свободата на България и саможертвата на героите 358 359 
Посланието на бунтовника в завета: " Силно да любя и мразя" 546 
Посланието на бунтовника в завета:"Силно да любят и мразят" 493 
Последиците от неправилното възпитание 753 
Последиците от пагубното възпитание 708 
Пред какви изпитания на духа е поставена баба Илийца по време на втората си среща с бунтовника ? 62 67 
Пред какви изпитания на духа е поставена баба Илийца при втората си среща с бунтовника ? 77 
Пред Ниагарския водопад 882 
Пред чудато на природата - Ниагара 927 
Предсмъртните дни на Странджата 301 
Представата за Неновица според І и ІІ глава на повестта 754 
Представата за хъшовете според I и II глава на повестта 308 
Представата за хъшовете според І и ІІ глава в повестта 218 
Представата на Вапцаровия лирически герой от стихотворението "Пролет" за бъдещето и щастието 465 
Представата,която добиваме за Нено и Неновица от първа и втора глава на Каравеловата повест"Маминото детенце" 726 
Преживяванията на Боне Крайненеца" 672 
Преживяванията на щастливеца при срещата с Ниагарския водопад 951 
През възхищението до истината и разочарованието до истината за леля Дъмша 604 
Преминаването на Македонски през Дунава - авантюра или героизъм 268 309 
Преобразяващата сила на първата любов 633 
Преодоляване на преодолимото препятствие 95 
При Рилския манастир 436 
Природата в пътеписа 964 
Природата и основният тон на повествованието 606 
Природата и поетът 437 
Природата и съвременният човек 916 922 
Проблемите на българското село,отразени в разказа на Елин Пелин "Напаст божия" 644 
Проблемът за възпитанието в Каравеловата повест"Маминото детенце" 763 
Проблемът за кражбата 746 
Провалът на един човешки живот 768 
Пролетта - мечтата на един поет 466 
Пролетта - химн на обновлението 464 
Пророческата изповед на лирическия Аз 548 
Прослава на българския национален дух 407 
Прослава на българското в одата "Опълченците на Шипка" 394 
Прослава на родното 156 170 
Прославата и ругателството на родното слово в стихотворението на Иван Вазов"Българският език" 154 
Пространство и време в произведениято "Луд гидия" от Пенчо Славейков 1053 
Прощаването в "На прощаване" 535 
Прощаването на бунтовника с майката в навечерието на боя 487 
Проявленията на байганьовщината в Европа 988 
Психологическото майсторство на Иван Вазов в главата "Радини вълнение" от "Под игото" 428 
Първа глава "Гост" - Разрушаването на патриархалната идилия 423 
Първата любов - вечна,красива,възвишена 638 
Първата среща на баба Илийца с бунтовника 11 
Първата среща на бабаИлийца с бунтовника 32 
Първи впечатления от Ню Йорк 950 
Първите житейски уроци в разказа 639 
Първите впечатления от Америка 888 
Път и пътуване - образът на пътуващия човек 954 
Пътеписният жанр и Алековото майсторство 928 
Пътеписът - прослава на един приказен кът от България 447 
Пътуване във времето - скок от надтоящето към бъдещето на човечеството 901 
Пътуването като познание за света и за себе си 948 
Пътуването към доброто - изпитание на вярата 846 
Пътуването на Алеко в света на контрастите 895 
Пътуването на двама българи към големия свят 944 
Пътуващият човек в пътеписа 884 
Пътуващият човек в пътеписа - българин и гражданин на света 870 
Пътя и срещата 311 
Пътят в "На прощаване" - страшен,но славен 494 
Пътят е страшен, но славен 512 
Пътят към истината за света и човека 1017 
Пътят към манастира - надежда за спасение /1. и 2. епизод/ 2 
Пътят към свободата 490 
Пътят към храма и към човека в разказа на Иван Вазов "Една българка" 21 
Пътят на баба Илийца към доброто 109 
Пътят на Македонски - изпитание на героизма 312 
Пътят на надеждата 787 
Пътят на надеждата в разказа "По жицата " от Йордан Йовков / Ще я видим ли,чичо? ..."-"Ще я видите,чедо, ще я видите.." / 827 
Пътят на отчаяната надежда 810 
Пътят нагоре, който води надолу 995 
Пътят от срама към дивната слава 370 
Радини вълнения 421 
Радини вълнения Х І глава 418 
Радини вълнения / І част, ХІ глава / 429 
Радини вълнения / ХІ глава/ 420 
Радини вълнения- годишният изпит в училище - духовен празник на българина 425 
Радини вълнения- народът и историята 412 
Раждането на новото българско име 395 
Раздвоеният свят на хъшовете, разкрит в повестта в І и ІІ глава 255 
Разказ за дългия и труден път към надеждата 818 
Разказ за отчуждението от родното 991 
Разказ за споделената мъка 841 
Разказ за страданието,състраданието и надеждата 847 
Разказ за човешката болка и съпричастност 817 
Разказ за човешкото страдание и състрадание 671 
Разказите за света според стихотворението "Юноша" на Христо Смирненски 1001 
Разказът "Една българка" - друга мярка за героичното 94 
Разказът "Иде ли ?" на Иван Вазов - отрицание ва войната 458 
Различните лица на българското 49 
Различните лица на Македонски 219 
Размисли върху образа на Нено и Неновица 722 
Разрушената хармония между човек и природа 651 
Разсадникът на образованието 764 
Рано сутринта на възнесение - среща с идеала 589 784 
Реализационият революционен идеал 289 
Речта на Странджата 238 315 
Речта на Странджата - урок по родолюбие /3. глава/ 316 
Речта на Странджата - израз на възвишени чуства и идеали 317 
Речта на Странджата - словесна картина на хъшовските идеали 314 
Речта на Странджата-символ-верую на българския хъш 318 
Робството и свободата в повестта 324 
Робството и свободата в повестта /Немили-недраги/ 319 
Родина и чужбина във Вазовата повест"Немили-Недраги" І и ІІ глава. 277 
Родителското престъпление и неговото наказание 692 
Родно и чуждо в повестта "Немили-недраги" 320 
Родното и чуждото в повестта "Немили недраги" 321 
Родното слово през погледа на Вазов 155 
Ролята на деня и ноща в разказа "Една българка". 35 
Ролята на животните 676 
Ролята на контраста за изграждане на драматичните изживявания на бунтовника 476 
Ролята на лястовичката и змията в разказа 806 
Ролята на пагубното възпитание за деградацията на Николчовата личност 694 
Ролята на Странджата сред хъшовската емиграция 242 
Ролята на труда в разказа -"По жътва" 670 
С какви чувства вълнува стихотворението "Български език" 168 
С какво вълнува лирическият герой от стихотворението "На прощаване" на Христо Ботев 551 
С какво вълнува стихотворението "Юноша" на Христо Смирненски 1004 
С какво новият свят поразява европееца 958 
С какво светът на леля Дъмша и Ангелинка привлича героите на Елин Пелин? 626 629 
С какво се прощава героят в стихотворението"На прощаване" в 1868 526 
С какво стихотворението"Български език "дообогатява представата за Вазов като човек и писател ? 157 
С какво трогва стихотворението на Христо Смирненски "Юноша" 1015 
С какво трогва участта на Гунчо и неговото семейство? 855 
С какво ще запомня баба Илийца 97 
Саможертва и безсмъртие в баладата 579 
Саможертвата - път към свободата 364 
Саможертвата - път към подвига и свободата 552 
Саможертвата - път към свободата 365 366 
Саможертвата за отечеството 482 
Сатиричните образи на Нено и Неновица 765 
Сатирично преобърнатият нравствен модел на патриархалното семейство 710 
Сатиричното изображение на пороците в повестта"Маминото детенце" на Любен Каравелов 704 
Сблъсъкът на духовната сила на баба Илийца с бездуховния отец Евтимий 114 
Свети Георги и ламята 1078 
Светли идеали и благородни стремежи 281 
Светлите и тъмните страни на новия свят през погледа на пътеписеца 963 
Световете на майката и сина в поемата 496 
Светостта на българското слово 163 
Светът на българина и историческото време 426 
Светът на родното и чуждото в поемата 523 
Светът на хъшовете, разкрит в I и II глава на повестта 198 
Свещеният бунт на майката в името на два живота 322 
Свещеният език 158 169 
Свобода и смърт юнашка 477 
Свобода или смърт юнашка 480 553 
Свободата - единствена цел и приемствен дълг между баща и син 566 
Свободата - избор и дълг на достойния човек 491 
Свободата и робството 191 
Свободата като избор и дълг 561 
Свободата като избор и дълг на достойната личност 495 
Свободата като избор на достойната личност 564 
Свободата на родината - върховен идеал на хъшовете 228 
Серафим 865 
Сериозното и смешното в Алековия разказ за "Всемирното изложение" 908 
Сериозното и смешното в Алековия разказ за всемирното изложение 876 
Силата и обаянието на бунтовника 511 
Силата на действената и безкористна доброта 53 54 
Силата на доброто в разказа 864 
Силата на духа срещу препятствията по избрания път 115 
Силата на духа,разкрита чрез образа на апостола 439 
Силата на идеала 631 
Силата на истинската любов 1040 
Силата на истинската любов, възпята в поемата " Неразделни" 1042 
Силата на любовта 1043 
Силата на речта на Странджата 338 
Силата на речта на Странджата / III - глава/ 323 
Силата на сплотените хора за добро 1027 
Силно да любят и мразят - нравственото послание на бунтовника към неговите братя 554 
Символите на страданието и безнадежността 825 
Скритото послание на духа - вечният диалог бащи и синове 577 
Славослов на вечната любов 1035 
Словестно- художественото майсторство на Йовков в разказа "По жицата" 845 
Смелостта и човещината на баба Йлийца 7 
Смехът - изобличение и отрицание на бездуховността 697 
Смехът - отрицание на грозното 989 
Смисълът на благородната лъжа 786 791 
Смисълът на земното човешко съществуване 1022 
Смисълът на самопризнанието "Усетих се слаб,недостоен, но сърцето ми се изпълни с радост" 605 
Смисълът на човешкия живот 1011 
Смърт и безсмъртие в баладата 578 
Смъртта за свободата - път към безсмъртието 556 
Смъртта и свободата в Ботевото стихотворение "На прощаване" 533 
Смъртта като победа 537 
Смъртта на Странджата 325 
Смъртта на Странджата / V глава / 239 
Смъртта на Странджата - мъченическият край на един достоен живот 181 
Смъртта на Странджата - трагизмът и величието на българина 263 
Смъртта наСтранджата 326 
Спасова могила от Елин Пелин 688 
Спомени, завети и реликви в живот и смърт, отдадени на идеала / 5. глава/ 327 
Срамът и славата , мракът и светлината в нашата съдба 392 
Средства за образна изразителност в разказа 117 
Срещата на Алеко с Новия свят в "До Чикаго и назад" 906 
Срещата в Черепишкия манастир - среща на различни ценностни системи 59 
Срещата на Алеко с Ню Йорк - между възторга и отрицанието 871 
Срещата на Алеко с Ню Йорк - среща между възторженото и сатиричното 875 
Срещата на баба Илийца в церовата гора 29 
Срещата на баба Илийца с калугера 56 
Срещата на Петър Моканина и Гунчо 798 
Срещата на пътеписеца с божествената Ниагара 896 
Стихотворението "Българският език " от Иван Вазов - защита и възхвала на родното слово 153 
Страдалци или герои са Вазовите хъшове 236 272 
Страдалческата участ на българските хъшове 178 229 329 346 
Страдание и мечта в човешкото битие на хъшовете 244 
Страдание и саможертва 330 
Страдание и състрадание в цикъла"Зимни вечери" на Христо Смирненски 1013 
Страданието - пречиства духовната сила 826 
Страданието, което търси спасение в надеждата 853 
Страданието,състраданието и спасението в разказа "По жицата" 828 
Странджата - героят на високото българско време 265 
Странджата-живот, отдаден на идеала 331 
Страхът - герой в разказа 123 
Страхът на героите в разказа 34 
Страшният и славен път към борбата 557 558 
Страшният път на саможертвата-славен път към свободата 559 
Страшният, но славен път на борбата 555 
Страшното време и смелостта на една необикновена жена 96 
Страшното време страхът и свободата в разказа"Една българка" 86 
Страшното време,страхът и свободата 1 
Стремежът към добро и справедливо 44 
Стремежът към добро и справедливост 8 
Съдбата на Николчо 690 
Съдбата на Нонка 807 
Сън,действителност или фантазия е срещата в есенния ден? 1020 
Съприкосновението на Щасливца с творението божие - Ниагара 961 
Съпричастността към нещастната човешка участ 799 
Състраданието срещу истината 781 
Та и всичко имаше зловещ вид за баба Илийца 85 
Та и всичко имаше зловещ вид за Илийчината душа, изпълнена с тревога и безпокойство 92 
Тая реч разкрива рядко величие на духа:така просто ,така убедително, вълнуващо и с такава твърдосг говорят истинските герои,хората с мъжествен характер 283 
Творба -образ - читател 745 
Творецът и чудото на божията дарба 1044 
Творческата личност в "Луд гидия" 1052 
Ти два пъти ми майка беше 453 
Ти си луда 91 
Това и се видя опасно, но друг избор не и оставаше 124 
Този нощен скитник беше Македонски 193 
Тоя нощен скитник беше Македонски 231 232 
Трагичното и комичното в разказа 653 
Трансформираш преразказ от името на Женя 1073 
Трансформиращ преразказ от името на Бай Ганьо 990 
Трансформиращ преразказ от името на Васко 1074 1075 
Трансформиращ преразказ от името на Душко Добродушков 686 
Трансформиращ преразказ от името на Женя 1068 
Трансформиращ преразказ от името на капитана 1076 
Трансформиращ преразказ от името на Маляка 1069 
Трансформиращ преразказ от името на пантата 1070 1071 1072 
Трансформиращ преразказ от името на Серафим 866 
Тревогата на Алеко за бъдещето на света 931 
Трудният и нерадостен живот на хъшовете 237 
Трудният и нерадостен живот на хъшовете /първа и втора глава на повестта/ 336 
Трудът - радост и жертвоприношение 668 
Трудът -радост и мъка 663 
Трудът и песента в жертвен ритуал 669 
Тъй свършваха тогава предтечите на българското освобождение - / V глава / 304 
Тъй свършваха предтечите на зорницата на българското освобождение 253 
Тъй свършваха тогава предтечите на зорницата на българското освобождение 187 210 213 
Тъй свършиха предтечите на зорницата на българското освобождение 209 
У, студено Е, ами кога ще живеем 938 
Утро в Банки 431 
Фейлетонистът Алеко Константинов 932 
Хайдути 565 569 570 574 
Хайдушки песни 1058 
Характеристика на герой в повествователен текст / Бай Марко и Рада / 413 
Характеристика на Нено 770 
Химн на обновлението в живота на човека 460 
Хора "Нищо" 744 
Христо Ботев -"Хайдути" 572 573 
Художествената роля на образите на Нено и Неновица 771 
Художествени средства за изображение в повестта"Маминото детенце" на Любен Каравелов 772 
Художествени средства на пародията 733 
Художественият образ на българския език 173 
Художественият образ на родното слово 151 
Хуморът и сатирата в повестта 767 
Хъшовете -"Един нов и гладен пролетариат,съставен от подвизи,дрипи и слава" 341 
Хъшовете между страданието и подвига 295 
Цената на спокойствието в Неновия дом 707 
Цената на спокойствието в Неновия дом / I и II глава / 741 
Черно и бяло в Йовковия разказ "По жицата" 839 
Човекът - нищо в повестта 769 
Човекът и неговото слово 1006 
Човекът и природата 655 
Човекът и природата в пътеписа "До Чикаго и назад" 967 
Човекът и пътят 520 
Човекът и светът в стихотворението на Христо Смирненски "Юноша" 1010 
Човечността и себеотрицанието срещу егоизма и страха 126 
Човешките слабости на Душко Добродушков 681 
Човешките ценности в Новия свят 968 
Човешкият нравствен избор - между сраха и висотата на духа 74 
Човешкото страдание - духовна съпричастност 830 
Човешкото страдание в разказа 793 850 
Чорбаджи Марко - баща и истински българин 416 
Чорбаджи Марко -главен герой в първа глава на романа "Под игото" 417 
Чувствата на Щасливеца пред чудото на Ниагара 949 
Чувствата на щастливеца пред чудото Ниагара 962 
Чудодейната сила на майката в името на доброто /4.и 5. част/ 127 
Чудото на Ниагара 969 970 
Чуствата на щасливеца пред чудото Ниагара 890 
Чутовният връх 393 
Чутовният подвиг на опълченците 354 382 
Шипка - безумие или героизъм 410 
Шипка- безумие или героизъм 385 
Ще те чакам,бабо; върви,бабо,благодаря!... 65 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Есета 500 
Критика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 
литературна творба 129 
Проза 35 
Пътепис 874 
текст за транформиращ преразказ 687 1067 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

балада 578 579 1033 1036 1037 1041 
Басни за деца 1081 
Вазов 2 3 40 123 127 199 201 214 306 311 322 327 330 335 
Еньовден 1080 
есета 246 500 924 
Иван Вазов 259 
критика 876 
народни песни 1079 
новели 1023 1024 1025 1026 1030 
ода 354 360 362 374 396 398 406 471 507 
орис 208 
повест 20 40 185 186 192 198 201 202 203 216 217 223 225 230 247 250 251 257 258 259 260 278 279 289 292 298 301 302 304 305 306 307 308 310 311 316 327 332 337 342 699 707 716 717 728 740 741 745 746 747 748 749 750 752 753 757 762 764 771 1028 1029 
повести 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 187 188 189 190 191 193 195 196 200 204 205 206 207 209 210 211 212 213 215 218 219 220 221 222 224 226 227 228 229 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 243 244 245 248 249 252 253 254 255 256 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 280 281 282 283 284 285 286 287 288 290 291 293 294 295 296 297 299 300 303 309 312 313 314 318 320 321 324 325 326 328 329 331 333 334 338 339 340 341 345 346 347 690 691 692 693 694 695 696 697 698 700 701 702 703 704 705 706 708 709 710 711 712 713 714 715 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 742 743 744 751 754 755 756 758 759 760 761 763 765 766 767 768 769 770 772 773 
поеми 358 407 486 488 497 524 536 548 559 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 1049 1053 1054 
преразказ 688 
пътеписи 430 445 446 447 448 449 451 655 868 869 870 871 872 873 874 875 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 895 896 897 898 899 900 901 902 903 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 925 926 927 928 929 930 931 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 944 945 946 947 948 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 962 963 964 965 966 967 968 969 
разказ 13 55 84 114 117 
разкази 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 115 116 118 119 120 121 122 124 125 126 128 431 432 433 434 435 439 440 441 442 443 444 450 456 457 458 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 656 657 659 660 661 662 663 665 666 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 689 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 794 795 796 797 798 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 943 996 1019 1020 1021 1022 1027 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 
романи 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 1068 1070 1071 1074 1075 1076 
романи за деца 1069 
сборник 972 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 990 
Свети Георги 1078 
стих 161 167 364 436 437 438 452 454 455 460 464 468 469 478 511 514 517 542 547 561 1031 1032 1034 1035 1038 1039 1043 1044 1045 1046 1047 1050 1051 1052 1055 1056 1059 
стихове 129 130 131 132 133 134 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 152 154 155 156 157 159 160 162 163 164 166 168 169 171 172 173 348 350 351 352 353 355 356 357 361 363 364 365 367 368 369 370 371 372 373 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395