БЮЛЕТИН "ЧИТАЛНЯ1"

Българска литература

Старобългарска литература

- 1 -

В 212

Българска средновековна литература  : Народностно своеобразие и европейско значение. // Гимназист, N 25, 25 юни - 1 юли 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 30097

- 2 -

В 212

Старобългарска литература . // Гимназист, N 16, 23 - 29 апр. 2013, с. 2 - 3. 

  

Сист. No: 28465

За буквите

- 3 -

В 212

Жанрови и композиционни особености на съчинението  : Черноризец Храбър - "За буквите". // Гимназист, N 20, 21 - 27 май 2013, с. 2 - 3. 

  

Сист. No: 29838

Проглас към Евангелието

- 4 -

В 212

Вдъхновен химн на славянското писмено слово  : "Проглас към Евангелието". // Гимназист, N 18, 7 - 13 май 2013, с. 2 - 3. 

  

Сист. No: 29134

Азбучна молитва

- 5 -

В 212

Книжовникът Константин Преславски  : "Азбучна молитва". // Гимназист, N 19, 14 - 20 май 2013, с. 2 - 3. 

  

Сист. No: 29328

Пространни жития на Кирил и Методий /Панонски легенди/

- 6 -

В 212

Хуманната и свята мисия на първоучителя Кирил  : Пространно житие на Кирил. // Гимназист, N 17, 30 апр. - 6 май 2013, с. 2 - 3. 

  

Сист. No: 29130

Шестоднев

- 7 -

В 212

Христова, Елена.  Енциклопедия на средновековния българин : Йоан Екзарх - "Шестоднев" / Елена Христова. // Гимназист, N 21, 28 май - 3 юни 2013, с. 2 - 3; №22, с. 4. 

  

Сист. No: 29919

Беседа против богомилите

- 8 -

В 212

Вълнуващ призив за единство на всички българи  : Презвитер Козма - "Беседа против богомилите". // Гимназист, N 22, 4 - 10 юни 2013, с. 2 - 3. 

  

Сист. No: 29918

Апокрифи

- 9 -

В 212

Апокрифна литература  : Най-масовото четиво на българите през Средновековието. // Гимназист, N 23, 11 - 17 юни 2013, с. 2 - 3. 

  

Сист. No: 29932

Ходене на Богородица по мъките

- 10 -

В 212

Апокрифите - израз на жаждата за познание  : "Ходене на Богородица по мъките". // Гимназист, N 24, 18 - 24 юни 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 30071

Българска възрожденска литература

- 11 -

В 212

Българско възраждане  : Епоха на духовно търсене и национално самоопределяне. // Гимназист, N 15, 16 - 22 апр. 2013, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 28945

История славянобългарска

- 12 -

В 212

Национална Библия  : Паисий Хилендарски - "История славянобългарска". // Гимназист, N 17, 30 апр. - 6 май 2013, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 29131

- 13 -

В 212

Паисий - родоначалник на новата българска литература  : Паисий Хилендарски - "История славянобългарска". // Гимназист, N 2013, 23 - 29 апр. 2013, с. 4 - 6. 

  

Сист. No: 28466

- 14 -

В 212

Свое и чуждо в българската възрожденска литература  : Съпоставителен анализ на "История славянобългарска" - Паисий, "Изворът на Белоногата" - Петко Славейков, "Криворазбраната цивилизация" - Добри Войников. // Гимназист, N 22, 4 - 10 юни 2013, с. 5 - 7. 

  

Сист. No: 29920

Изворът на Белоногата

- 15 -

В 212

Петко Рачов Славейков  : "Изворът на Белоногата" - апотеоз на българската народна самобитност. // Гимназист, N 18, 7 - 13 май 2013, с. 3 - 5. 

  

Сист. No: 29135

- 16 -

В 212

Свое и чуждо в българската възрожденска литература  : Съпоставителен анализ на "История славянобългарска" - Паисий, "Изворът на Белоногата" - Петко Славейков, "Криворазбраната цивилизация" - Добри Войников. // Гимназист, N 22, 4 - 10 юни 2013, с. 5 - 7. 

  

Сист. No: 29920

Криворазбраната цивилизация

- 17 -

В 212

Свое и чуждо в българската възрожденска литература  : Съпоставителен анализ на "История славянобългарска" - Паисий, "Изворът на Белоногата" - Петко Славейков, "Криворазбраната цивилизация" - Добри Войников. // Гимназист, N 22, 4 - 10 юни 2013, с. 5 - 7. 

  

Сист. No: 29920

- 18 -

В 212

Янкова, Николета.  Обратната страна на европеизацията : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Николета Янкова. // Гимназист, N 21, 28 май - 3 юни 2013, с.4 -6; №22, с. 7. 

  

Сист. No: 29921

Българска литературна класика

Ботев, Христо

- 19 -

СпА 260

Йовева, Румяна.  Христо Ботев в контекста на Българското възраждане / Румяна Йовева. // Български език и литература, LIV, 2012, N 6, с. 487 - 499. 

  

Сист. No: 27867

- 20 -

В 212

Христо Ботев - титан на мисълта и делото . // Гимназист, N 26, 03 септ. 2013, с. 6 - 7, 10 - 11. 

  

Сист. No: 30886

Хаджи Димитър

- 21 -

94968

Инев, Иван.  Смъртта и възкресението в "Хаджи Димитър" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 51 - 57. 

  

Сист. No: 27952

- 22 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Любовта към родината и свободата в баладичната ода "Хаджи Димитър" на Христо Ботев : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 305 - 310. 

  

Сист. No: 28360

На прощаване

- 23 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Причини, заради които героят бунтовник от стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев поема пътя на борбата" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 295 - 300. 

  

Сист. No: 28336

- 24 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Водещи качества на героя от Ботевата поема "На прощаване" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 300 - 305. 

  

Сист. No: 28359

Обесването на Васил Левски

- 25 -

94968

Инев, Иван.  Обесването на Васил Левски : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 58 - 60. 

  

Сист. No: 27953

- 26 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Интимният разговор на поета с родината в елегията "Обесването на Васил Левски" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 320 - 325. 

  

Сист. No: 28364

- 27 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Измерения на героичното в последната елегия на Христо Ботев "Обесването на Васил Левски" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 325 - 329. 

  

Сист. No: 28365

Елегия

- 28 -

94968

Инев, Иван.  Елегия : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 25 - 27. 

  

Сист. No: 27901

- 29 -

94968

Инев, Иван.  Любовта и омразата в стихотворението "Елегия" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 28 - 34. 

  

Сист. No: 27905

- 30 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Болката и гневът на Христо Ботев, породени от страданието на народа, в елегичната сатира "Елегия" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 275 - 279. 

  

Сист. No: 28332

Политическа зима

- 31 -

94968

Инев, Иван.  Политическа зима и "Смешен плач" : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 60 - 63. 

  

Сист. No: 27954

Борба

- 32 -

В 212

Богът на разума и бунтът на духа  : Христо Ботев - "Към брата си", "Борба". // Гимназист, N 31, 8 - 14 окт. 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 31225

- 33 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Непримиримостта на мислещия човек с робската психика на народа в елегичната сатирична поема на Христо Ботев "Борба" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 290 - 295. 

  

Сист. No: 28335

Делба

- 34 -

В 212

Романтичната красота на борбата и смъртта  : Христо Ботев - "До моето първо либе", "Дялба". // Гимназист, N 32, 15 - 21 окт. 2013, с. 7, 10 - 11. 

  

Сист. No: 31274

Майце си

- 35 -

94968

Инев, Иван.  Майце си : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 17 - 19. 

  

Сист. No: 27891

- 36 -

94968

Инев, Иван.  Мотивът за неизживяната младост в стихотворението "Майце си" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 19 - 24. 

  

Сист. No: 27896

- 37 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Корелация между човека и родовия свят в стихотворението на Христо Ботев "Майце си" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 263 - 266. 

  

Сист. No: 28305

- 38 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Водещи чувства на лирическия герой в елегията "Майце си" от Христо Ботев : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 267 - 270. 

  

Сист. No: 28330

- 39 -

В 212

Майце си  : Христо Ботев. // Гимназист, N 30, 1 - 7 окт. 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 31219

Към брата

- 40 -

В 212

Богът на разума и бунтът на духа  : Христо Ботев - "Към брата си", "Борба". // Гимназист, N 31, 8 - 14 окт. 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 31225

- 41 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Човешкото лице на борбата за промяна в елегията на Христо Ботев "Към брата си" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 270 - 274. 

  

Сист. No: 28331

До моето първо либе

- 42 -

94968

Инев, Иван.  До моето първо либе : Идейно-тематимни и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 37 - 41. 

  

Сист. No: 27907

- 43 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Любов и дълг в стихотворението "До моето първо либе" от Христо Ботев : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 279 - 284. 

  

Сист. No: 28333

- 44 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Пътища за постигане на равновесие между любовта и дълга в стихотворението на Христо Ботев "До моето първо либе" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 285 - 290. 

  

Сист. No: 28334

- 45 -

В 212

Романтичната красота на борбата и смъртта  : Христо Ботев - "До моето първо либе", "Дялба". // Гимназист, N 32, 15 - 21 окт. 2013, с. 7, 10 - 11. 

  

Сист. No: 31274

Смешен плач

- 46 -

В 212

Възгледите на поета за човека и света  : Христо Ботев - пубицистика. // Гимназист, N 25, 25 юни - 1 юли 2013, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 30098

- 47 -

94968

Инев, Иван.  Политическа зима и "Смешен плач" : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 60 - 63. 

  

Сист. No: 27954

Моята молитва

- 48 -

94968

Инев, Иван.  Моята молитва : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 42 - 44. 

  

Сист. No: 27950

- 49 -

94968

Инев, Иван.  Човек и бог в стихотворението "Моята молитва" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 45 - 50. 

  

Сист. No: 27951

- 50 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Утвърждаване на Ботевия революционен идеал в сатиричната поема "Моята молитва" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 311 - 314. 

  

Сист. No: 28361

- 51 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Пътища за утвърждаване на Ботевия революционен идеал в сатиричната поема "Моята молитва" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 314 - 320. 

  

Сист. No: 28362

Вазов, Иван

- 52 -

В 212

Широкият спектър на живота, отразен в разказите на Иван Вазов  : Иван Вазов - разкази и повести. // Гимназист, N 6, 12 - 18 февр. 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 28357

Епопея на забравените

- 53 -

94968

Инев, Иван.  Противоречивият образ на родното в цикъла "Епопея на забравените" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 103 - 109. 

  

Сист. No: 27974

- 54 -

В 212

Левски - "слава нова на земята"  : Иван Вазов - "Епопея на забравените", "Левски". // Гимназист, N 5, 5 - 11 февр. 2013, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 28354

- 55 -

В 212

Художествен национален пантеон на великите личности  : Иван Вазов - "Епопея на забравените". // Гимназист, N 3, 22 - 28 ян. 2013, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 28191

Опълченците на Шипка

- 56 -

94968

Инев, Иван.  Опълченците на Шипка : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 97 - 100. 

  

Сист. No: 27959

- 57 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Изключителната сила на опълченците в боя според Вазовата ода на героичната жертвеност "Опълченците на Шипка" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 385 - 389. 

  

Сист. No: 28514

- 58 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Внушаване на представата за подвига на опълченците в одата на Иван Вазов "Опълченците на Шипка" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 389 - 392. 

  

Сист. No: 28516

Под игото

- 59 -

В 212

Георгиева, Полина.  От трезвостта на роба до пиянството на свободния дух : Иван Вазов - "Под игото" / Полина Георгиева. // Гимназист, N 9, 5 - 11 март 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 28634

- 60 -

94968

Инев, Иван.  Под игото : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености; образна система / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 118 - 125. 

  

Сист. No: 27982

- 61 -

94968

Инев, Иван.  Романтическият тип герой в романа "Под игото" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 125 - 134. 

  

Сист. No: 27984

- 62 -

В 212

Йорданова, Силвия.  Сблъсъкът между робската "разумност" и бунтовната "лудост" : Иван Вазов - "Под игото" / Силвия Йорданова. // Гимназист, N 8, 26 февр. - 4 март 2013, с. 7, 10 - 11. 

  

Сист. No: 28485

- 63 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Народът и историята в романа "Под игото" от Иван Вазов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 428 - 437. 

  

Сист. No: 28580

- 64 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Любовта като самопожертвование в романа на Иван Вазов "Под игото" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 437 - 444. 

  

Сист. No: 28581

Чичовци

- 65 -

94968

Инев, Иван.  Чичовци : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 114 - 117. 

  

Сист. No: 27976

- 66 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Възрожденската епоха във Вазовата повест "Чичовци" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 400 - 406. 

  

Сист. No: 28574

- 67 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Типичност на Вазовите герои според първа глава на повестта "Чичовци" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 406 - 410. 

  

Сист. No: 28575

- 68 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Интереси и стремежи на Вазовите герои в повестта "Чичовци" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 410 - 415. 

  

Сист. No: 28576

- 69 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Специфика на антиподната двойка Иван Селямсъзът и Варлаам Копринарката Тарильомът в повестта на Иван Вазов "Чичовци" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 415 - 418. 

  

Сист. No: 28577

- 70 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Вазовите "Чичовци" в контекста на епохата : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 418 - 423. 

  

Сист. No: 28578

- 71 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Повествователната техника на Иван Вазов в "Чичовци" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 423 - 428. 

  

Сист. No: 28579

Дядо Йоцо гледа

- 72 -

94968

Инев, Иван.  Дядо Йоцо гледа : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 134 - 136. 

  

Сист. No: 27996

- 73 -

94968

Инев, Иван.  Различните лица на "българското" в разказа "Дядо Йоцо гледа" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 137 - 143. 

  

Сист. No: 27997

- 74 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Християнската идея за изкуплението във Вазовия разказ "Дядо Йоцо гледа" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 392 - 397. 

  

Сист. No: 28517

- 75 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Проблемът за свободата в разказа на Иван Вазов "Дядо Йоцо гледа" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 397 - 400. 

  

Сист. No: 28524

- 76 -

В 212

Образът на дядо Йоцо - присъда над безразличието  : Иван Вазов - "Дядо Йоцо гледа". // Гимназист, N 7, 19 - 25 февр. 2013, с. 7. 

  

Сист. No: 28458

При Рилския манастир

- 77 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Светът на мислещия човек в одата на Иван Вазов "При Рилския манастир" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 345 - 350. 

  

Сист. No: 28493

- 78 -

В 212

Патриотичен възторг и молитвено преклонение пред родното  : Иван Вазов - "Отечество любезно, как хубаво си ти!", "При Рилския манастир". // Гимназист, N 1, 8 - 14 ян. 2013, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 27816

Паисий

- 79 -

94968

Инев, Иван.  Паисий : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 94 - 97. 

  

Сист. No: 27958

- 80 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Възрожденският патриотизъм на епохата в одическата поема "Паисий" от цикъла "Епопея на забравените" на Иван Вазов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 373 - 377. 

  

Сист. No: 28505

Левски

- 81 -

94968

Инев, Иван.  Левски : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 78 - 82. 

  

Сист. No: 27955

- 82 -

94968

Инев, Иван.  Великата личност, народът и историята в одата "Левски" / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 83 - 89. 

  

Сист. No: 27956

- 83 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Мотивът за робството, бунта и свободата в одата "Левски" от цикъла "Епопея на забравените" на Иван Вазов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 358 - 366. 

  

Сист. No: 28497

- 84 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Възрожденският патриотизъм на Иван Вазов, отразен в одата "Левски" от цикъла "Епопея на забравените" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 366 - 373. 

  

Сист. No: 28502

- 85 -

В 212

Левски - "слава нова на земята"  : Иван Вазов - "Епопея на забравените", "Левски". // Гимназист, N 5, 5 - 11 февр. 2013, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 28354

Българският език

- 86 -

94968

Инев, Иван.  Българският език : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 109 - 112. 

  

Сист. No: 27975

- 87 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Патетична възхвала на езика в одата "Българският език" от Иван Вазов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 330 - 333. 

  

Сист. No: 28366

- 88 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Естетическо въздействие на творящото слово в одата "Българският език" от Иван Вазов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 333 - 337. 

  

Сист. No: 28367

- 89 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Сила на патриотичното чувство в одата на Иван Вазов "Българският език" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 338 - 341. 

  

Сист. No: 28368

- 90 -

 

Поетична възхвала на родния език  : Иван Вазов - "Българският език". // Рики кандидат-гимназист, N 5, 5 - 11 февр. 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 28349

Кочо

- 91 -

94968

Инев, Иван.  Кочо : Идейно-тематични и жанрово-стилови особености / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 90 - 93. 

  

Сист. No: 27957

- 92 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Елегичен апотеоз на подвига в одата "Кочо" от Вазовия цикъл "Епопея на забравените" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 377 - 385. 

  

Сист. No: 28513

- 93 -

В 212

Перущица - символ на непобедимия народен дух  : Иван Вазов - "Кочо" или "Защитата на Перущица". // Гимназист, N 4, 29 ян. - 4 февр. 2013, с. 7, 10 - 11. 

  

Сист. No: 28253

Елате ни вижте

- 94 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Гневът на сатирика Иван Вазов, насочен срещу несправедливвото социално устройство на обществото, в "Елате ни вижте!" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 350 - 354. 

  

Сист. No: 28495

- 95 -

В 212

Линее нашто поколение, Елате ни вижте  : Иван Вазов. // Гимназист, N 2, 15 - 21 ян. 2013, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 28062

Линее нашто поколенье

- 96 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Загрижеността на Иван Вазов за бъдещето на България в инициалното стихотворение "Линее нашто поколенье" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 354 - 358. 

  

Сист. No: 28496

- 97 -

В 212

Линее нашто поколение, Елате ни вижте  : Иван Вазов. // Гимназист, N 2, 15 - 21 ян. 2013, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 28062

Отечество любезно

- 98 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Любовта към родината в одата на Иван Вазов "Отечество любезно, как хубаво си ти!" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 342 - 345. 

  

Сист. No: 28492

- 99 -

В 212

Патриотичен възторг и молитвено преклонение пред родното  : Иван Вазов - "Отечество любезно, как хубаво си ти!", "При Рилския манастир". // Гимназист, N 1, 8 - 14 ян. 2013, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 27816

Българи от старо време

- 100 -

В 212

Силата на словото при изграждане на художествените образи  : Любен Каравелов - "Българи от старо време". // Гимназист, N 20, 21 - 27 май 2013, с. 3 - 6. 

  

Сист. No: 29852

- 101 -

В 212

Хуморът - мощно оръжие срещу патриархалното безвремие  : Любен Каравелов - "Българи от старо време". // Гимназист, N 19, 14 - 20 вай 2013, с. 4 - 6. 

  

Сист. No: 29329

Елин Пелин

- 102 -

В 212

Духовната сила и нравственото богатство на Елин-Пелиновите герои  : Елин Пелин - разкази. // Гимназист, N 25, 25 юни - 1 юли 2013, с. 6 - 7, 10. 

  

Сист. No: 30099

Гераците

- 103 -

В 66

Борджиева, Лина.  Табуто, неговото престъпване и камъкът в "Гераците" на Елин Пелин / Лина Борджиева. // Словото днес, 17, N 24, 27 окт. 2011, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 30452

- 104 -

94968

Инев, Иван.  Трагичното разпадане на родовия свят в повестта "Гераците" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 264 - 272. 

  

Сист. No: 28050

- 105 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Преоценка на моралните стойности в повестта "Гераците" от Елин Пелин : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 574 - 579. 

  

Сист. No: 28619

- 106 -

В 212

Разрушаване ценностната система на патриархалния човек  : Елин Пелин - "Гераците". // Гимназист, N 25, 25 юни - 1 юли 2013, с. 13 - 15. 

  

Сист. No: 30101

Под манастирската лоза

- 107 -

В 212

Апология на добродетелното християнство ренесансовото жизнелюбие  : Елин Пелин - "Под манастирската лоза". // Гимназист, N 24, 18 - 24 юни 2013, с. 5 - 7. 

  

Сист. No: 30072

Ветрената мелница

- 108 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Ветрената мелница от Елин Пелин - апотеоз на творческия труд , на дружбата и любовта : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 543 - 547. 

  

Сист. No: 28611

Андрешко

- 109 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Животът в българското село според разказа на Елин Пелин "Андрешко" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 563 - 566. 

  

Сист. No: 28616

На оня свят

- 110 -

94968

Инев, Иван.  Мотивът за пътя в разказа на "Оня свят" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 273 - 279. 

  

Сист. No: 28051

- 111 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Нравствената красота на българския селянин в разказа на Елин Пелин "На оня свят" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 559 - 563. 

  

Сист. No: 28615

Косачи

- 112 -

94968

Инев, Иван.  Приказка и реалност в разказа "Косачи" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 280 - 284. 

  

Сист. No: 28052

- 113 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Подходи за изобразяване преживяванията на героите в разказа "Косачи" от Елин Пелин : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 548 - 552. 

  

Сист. No: 28612

Мечтатели

- 114 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Духовният свят на Елин-Пелиновите мечтатели, разкрит в едноименния разказ : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 552 - 556. 

  

Сист. No: 28613

Задушница

- 115 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Социалните дилеми пред личността според Елин-Пелиновия разказ "Задушница" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 556 - 559. 

  

Сист. No: 28614

Занемелите камбани

- 116 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Проблемът за наказанието в разказа на Елин Пелин "Занемелите камбани" от сборника "Под манастирската лоза" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 571 - 574. 

  

Сист. No: 28618

Чорба от греховете на отец Никодим

- 117 -

94968

Инев, Иван.  Какво нещо е човек! ( "Чорба от греховете на отец Никодим" ) : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 284 - 290. 

  

Сист. No: 28053

- 118 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Отрицание на аскетичното и догматичното разбиране за живота в разказа "Чорба от греховете на отец Никодим" от сборника на Елин Пелин "Под манастирската лоза" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 566 - 570. 

  

Сист. No: 28617

Йовков, Йордан

- 119 -

В 212

Проблемът за греха, възмездието и силата на любовта  : Йордан Йовков - разкази. // Гимназист, N 25, 25 юни - 1 юли 2013, с. 10 - 12. 

  

Сист. No: 30100

По жицата

- 120 -

СпА 260

Андреев, Веселин.  За един разказ на Йордан Йовков / Веселин Андреев. // Български език и литература, LIV, 2012, N 5, с. 406 - 418. 

  

Сист. No: 27845

Албена

- 121 -

В 212

Илиева, Лилия.  Силата на любовта и красотата : Йордан Йовков - "Албена", "Женско сърце" / Лилия Илиева. // Гимназист, N 10, 12 - 18 март 2013, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 28639

- 122 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Конфликтност на женската природа в разказа на Йордан Йовков "Албена" от сборника "Вечери в Антимовския хан" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 412 - 416. 

  

Сист. No: 28972

Шибил

- 123 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Проблемът за любовта и смъртта в разказа "Шибил" на Йордан Йовков : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 395 - 401. 

  

Сист. No: 28969

- 124 -

В 212

Магнетичната сила на любовта и красотата  : Йордан Йовков - "Шибил". // Гимназист, N 19, 14 - 20 май 2013, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 29332

- 125 -

В 212

Тържеството на любовта в отрицание на подлостта  : Йордан Йовков - "Шибил". // Гимназист, N 9, 5 - 11 март 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 28635

През чумавото

- 126 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Проблемът за избора в разказа "През чумавото" от Йордан Йовков : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 401 - 406. 

  

Сист. No: 28970

Песента на колелетата

- 127 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Апотеоз на красотата и труда в разказа на Йордан Йовков "Песента на колелетата" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 387 - 391. 

  

Сист. No: 28967

- 128 -

В 212

Удивителна картина на живота в миналото, пресъздадена с поетическо вдъхновение  : Йордан Йовков - "Старопланински легенди". // Гимназист, N 7, 19 - 25 февр. 2013, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 28459

Серафим

- 129 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Нравственият дълг на човека в обществото според разказа на Йордан Йовков "Серафим" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 420 - 424. 

  

Сист. No: 28974

- 130 -

В 212

Нравственият урок на Серафим  : Йордан Йовков - "Серафим". // Гимназист, N 11, 19 - 25 март 2013, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 28718

Последна радост

- 131 -

В 212

Историята на Люцкан - художествено въплъщение на Йовковите хуманистични прозрения  : Йордан Йовков - "Последна радост". // Гимназист, N 6, 12 - 18 февр. 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 28358

- 132 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Човешкият порив към красота в разказа на Йордан Йовков "Последна радост" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 391 - 395. 

  

Сист. No: 28968

Индже

- 133 -

В 212

Грехът и възмездието срещу прераждащата сила на любовта  : Йордан Йовков - "Индже". // Гимназист, N 8, 26 февр. - 4 март 2013, с. 11 - 13. 

  

Сист. No: 28487

- 134 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Проблемът за греха и възмездието в разказа на Йордан Йовков "Индже" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 407 - 412. 

  

Сист. No: 28971

Другоселец

- 135 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Страданието на селския човек, разкрито в Йовковия разказ "Другоселец" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 417 - 420. 

  

Сист. No: 28973

- 136 -

В 212

Срещата и разминаването на страданието и състраданието  : Иордан Йовков - "Другоселец". // Гимназист, N 12, 26 март - 1 апр. 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 28714

Старопланински легенди

- 137 -

В 212

Удивителна картина на живота в миналото, пресъздадена с поетическо вдъхновение  : Йордан Йовков - "Старопланински легенди". // Гимназист, N 7, 19 - 25 февр. 2013, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 28459

Женско сърце

- 138 -

В 212

Илиева, Лилия.  Силата на любовта и красотата : Йордан Йовков - "Албена", "Женско сърце" / Лилия Илиева. // Гимназист, N 10, 12 - 18 март 2013, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 28639

Железният светилник

- 139 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Уроците по родолюбие на Талевите герои : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 514 - 522. 

  

Сист. No: 29019

- 140 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Любов и смърт в тетралогията на Димитър Талев ("Железният светилник", "Преспанските камбани", "Илинден", "Гласовете ви чувам") : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 522 - 537. 

  

Сист. No: 29020

- 141 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Мястото на аутсайдера в пространството на патриархалното общество според "Железният светилник" на Димитър Талев : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 537- 544. 

  

Сист. No: 29021

- 142 -

В 212

Трудният и дълъг път на духовното съзряване  : Димитър Талев - "Железният светилник". // Гимназист, N 19, 14 - 20 май 2013, с. 12 - 13. 

  

Сист. No: 29331

Преспанските камбани

- 143 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Уроците по родолюбие на Талевите герои : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 514 - 522. 

  

Сист. No: 29019

- 144 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Любов и смърт в тетралогията на Димитър Талев ("Железният светилник", "Преспанските камбани", "Илинден", "Гласовете ви чувам") : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 522 - 537. 

  

Сист. No: 29020

Гласовете ви чувам

- 145 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Уроците по родолюбие на Талевите герои : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 514 - 522. 

  

Сист. No: 29019

- 146 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Любов и смърт в тетралогията на Димитър Талев ("Железният светилник", "Преспанските камбани", "Илинден", "Гласовете ви чувам") : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 522 - 537. 

  

Сист. No: 29020

Илинден

- 147 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Уроците по родолюбие на Талевите герои : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 514 - 522. 

  

Сист. No: 29019

- 148 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Любов и смърт в тетралогията на Димитър Талев ("Железният светилник", "Преспанските камбани", "Илинден", "Гласовете ви чувам") : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 522 - 537. 

  

Сист. No: 29020

Тютюн

- 149 -

В 212

Драмата на Ирина - жертва на един жесток свят  : Димитър Димов - "Тютюн". // Гимназист, N 20, 21 - 27 май 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 29858

- 150 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Презумпцията за предопределеност на житейския път според знаковата именна система в романа "Тютюн" на Димитър Димов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 486 - 502. 

  

Сист. No: 29016

- 151 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Безперспективност на усилията за истинско човешко общуване между представителите на двете поколения в света на безкрайните възможности според романа на Димитър Димов "Тютюн" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 502 - 506. 

  

Сист. No: 29017

- 152 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Рушителната енергия на силните личности, превръщаща ги в жертви на "Никотиана", според романа на Димитър Димов "Тютюн" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 507 - 513. 

  

Сист. No: 29018

- 153 -

В 212

Трагедията на личността в сблъсък със света на "Никотиана"  : Димитър Димов - "Тютюн". // Гимназист, N 18, 7 - 13 май 2013, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 29141

Смирненски, Христо

- 154 -

В 212

Христо Смирненски - "слънчевото дете на бурята"  : 115 години от раждането на поета. // Гимназист, N 29, 24 - 30 септ. 2013, с. 10 - 13; №30, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 31210

- 155 -

СпА 260

Янакиева, Миряна.  Слепота и музика в стихотворения на Смирненски и Вапцаров / Миряна Янакиева. // Български език и литература, 2013, N 2, с. 103 - 111. 

  

Сист. No: 30402

Зимни вечери

- 156 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Състраданието на Христо Смирненски към съдбата на човека от крайните квартали в цикъла "Зимни вечери" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 298 - 303. 

  

Сист. No: 28949

- 157 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Преосмисляне на символно-метафоричната образност в цикъла "Зимни вечери" от Христо Смирненски : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 303 - 310. 

  

Сист. No: 28950

Юноша

- 158 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Юношата от едноименната творба на Христо Смирненски - пред прага на живота : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 282 - 285. 

  

Сист. No: 28880

- 159 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Нравствените черти на героя от "Юноша" на Христо Смирненски : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 286 - 288. 

  

Сист. No: 28881

- 160 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Подходи за представяне вярата на героя в живота според стихотворението "Юноша" на Христо Смирненски : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 288 - 291. 

  

Сист. No: 28882

Цветарка

- 161 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Болката и съчувствието към съдбата на малкия човек в елегията на Христо Смирненски "Цветарка" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 295 - 298. 

  

Сист. No: 28948

Ний

- 162 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Човекът в контекста на епохата според одата "Ний" на Христо Смирненски : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 273 - 277. 

  

Сист. No: 28878

Старият музикант

- 163 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Пътища за внушаване на елегичното настроение в стихотворението на Христо Смирненски "Старият музикант" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 292 - 295. 

  

Сист. No: 28947

Да бъде ден

- 164 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Стихосбирката на Христо Смирненски "Да бъде ден!" като нов етап в развитието на българския модернизъм : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 263 - 269. 

  

Сист. No: 28876

- 165 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Бунтът на угнетените в постмодернистичната поема на Христо Смирненски "Да бъде ден!" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 269 - 273. 

  

Сист. No: 28877

- 166 -

В 212

Страдание и бунт в стихосбирката "Да бъде ден!"  : Христо Смирненски - "Да бъде ден!". // Гимназист, N 31, 8 - 14 окт. 2013, с. 11 - 12; №32, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 31226

Йохан

- 167 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Трагика и героика в поемата "Йохан" на Христо Смирненски : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 277 - 282. 

  

Сист. No: 28879

Вапцаров, Никола Й

- 168 -

В 212

Вяра-та, че утре живота ще бъде по-хубав, по-мъдър  : Никола Вапцаров - поезия. // Гимназист, N 15, 16 - 22 апр. 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 28943

История

- 169 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Простата човешка драма във Вапцаровата поема "История" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 458 - 463. 

  

Сист. No: 29004

- 170 -

В 212

Универсалните търсения на прогресивната хуманна личност  : Никола Вапцаров - "История". // Гимназист, N 17, 30 апр. - 6 май 2013, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 29133

Вяра

- 171 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Измерения на вярата в програмната поема "Вяра" на Никола Вапцаров от стихосбирката "Моторни песни" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 425 - 430. 

  

Сист. No: 28990

Сън

- 172 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Утопичната мечта на Никола Вапцаров за бъдещето в стихотворението "Сън" от цикъла "Песни за една страна" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 454 - 458. 

  

Сист. No: 29002

Кино

- 173 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Взаимоотношенията между изкуството и живота според "Кино" на Никола Вапцаров : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 467 - 471. 

  

Сист. No: 29007

Песен за човека

- 174 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Драмата на човека в контекста на историята според "Песен за човека" на Никола Вапцаров : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 436 - 440. 

  

Сист. No: 28992

- 175 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Проблемът за избора във Вапцаровата поема "Песен за човека" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 440 - 443. 

  

Сист. No: 28995

- 176 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Поет и лирически герой в поемата на Никола Вапцаров "Песен за човека" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 443 - 449. 

  

Сист. No: 28998

- 177 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Образът на песента в поемата на Никола Вапцаров "Песен за човека" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 449 - 453. 

  

Сист. No: 29000

- 178 -

 

Петрова, Евелина.  Поетическата вселена на Вапцаров : Никола Вапцаров - "Песен за човека" / Евелина Петрова. // Рики кандидат-гимназист, N 3, 22 - 28 ян. 2013, с. 11 - 13. 

  

Сист. No: 28134

- 179 -

В 212

Поема за вярата в човешкото у човека  : Никола Вапцаров - "Песен за човека". // Гимназист, N 14, 9 - 15 апр. 2013, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 28848

Завод

- 180 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Животът и човекът в контекста на новото време според Вапцаровата поема "Завод" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 463 - 466. 

  

Сист. No: 29006

Писмо

- 181 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Позицията на човека към живота и борбата според "Писмо" ("Ти помниш ли...") на Никола Вапцаров : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 430 - 436. 

  

Сист. No: 28991

- 182 -

В 212

Превръщането на омразата в градивна мощ  : Никола Вапцаров - "Писмо" ("Ти помниш ли..."). // Гимназист, N 16, 23 - 29 апр. 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 28467

Предсмъртно (Борбата е безмилостно...)

- 183 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Проблемът за дълга в предсмъртното стихотворение на Никола Вапцаров "Борбата е безмилостно жестока..." : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 476 - 481. 

  

Сист. No: 29009

- 184 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Многозначност на понятието "любов" в предсмъртните стихотворения на Никола Вапцаров "Прощално" и "Борбата е безмилостно жестока..." : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 481 - 485. 

  

Сист. No: 29011

- 185 -

 

Простата човешка драма на поета и революционера Вапцаров  : Никола Вапцаров - "Прощално" и "Предсмъртно". // Рики кандидат-гимназист, N 4, 29 ян. - 4 февр. 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 28249

Прощално

- 186 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Непреходност на любовното чувство в живота и в смъртта в стихотворението "Прощално" на Никола Вапцаров : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 471 - 475. 

  

Сист. No: 29008

- 187 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Многозначност на понятието "любов" в предсмъртните стихотворения на Никола Вапцаров "Прощално" и "Борбата е безмилостно жестока..." : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 481 - 485. 

  

Сист. No: 29011

- 188 -

 

Простата човешка драма на поета и революционера Вапцаров  : Никола Вапцаров - "Прощално" и "Предсмъртно". // Рики кандидат-гимназист, N 4, 29 ян. - 4 февр. 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 28249

Константинов, Алеко

- 189 -

В 212

Нравствено-етичните послания на Алековите фейлетони . // Гимназист, N 11, 19 - 25 март 2013, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 28717

Бай Ганьо

- 190 -

94968

Инев, Иван.  Превъплъщенията на пътуващия герой в "Бай Ганьо" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 159 - 165. 

  

Сист. No: 28003

- 191 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Бай Ганьо - ярка творба на социалния реализъм : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 452 - 458. 

  

Сист. No: 28586

- 192 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Политическата "философия" на Бай Ганьо от едноименната творба на Алеко Константинов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 458 - 464. 

  

Сист. No: 28587

- 193 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Оценката на литературната критика за Алеко Константинов и неговата многопластова книга "Бай Ганьо" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 464 - 467. 

  

Сист. No: 28588

- 194 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Поетика на комичното (Алеко Константинов и световната сатирична традиция) : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 467 - 475. 

  

Сист. No: 28589

- 195 -

В 212

Образите на Бай Ганьо в сблъсък с чуждата и нашата действителност  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо". // Гимназист, N 14, 9 - 15 апр. 2013, с. 6 - 7, 10. 

  

Сист. No: 28847

- 196 -

В 212

Образът на Бай Ганьо в изкуството . // Гимназист, N 16, 23 - 29 апр. 2013, с. 10. 

  

Сист. No: 28468

- 197 -

В 212

Реалното и мнимото пътуване на автор и герой  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо". // Гимназист, N 15, 16 - 22 апр. 2013, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 28944

Разни хора, разни идеали

- 198 -

94968

Инев, Иван.  Сатиричното изобличение на обществената поквара в цикъла "Разни хора, разни идеали" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 165 - 171. 

  

Сист. No: 28004

- 199 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Цикълът от фейлетони "Разни хора, разни идеали" от Алеко Константинов като изобличение на нравствената и политическа поквара в обществото : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 445 - 452. 

  

Сист. No: 28584

- 200 -

В 212

Разни хора, разни идеали  : Алеко Константинов - фейлетони. // Гимназист, N 13, 2 - 8 апр. 2013, с. 6 - 7, 10. 

  

Сист. No: 28726

По изборите в Свищов

- 201 -

В 212

По "изборите" в Свищов  : Алеко Константинов - фейлетони. // Гимназист, N 12, 26 март - 1 апр. 2013, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 28713

Славейков, Пенчо

- 202 -

94968

Инев, Иван.  Нравствено-философски проблеми в поемите на Пенчо Славейков : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 189 - 195. 

  

Сист. No: 28005

Сън за щастие

- 203 -

В 212

Пенчо Славейков - жрец и воин на живота  : "Сън за щастие" - шедьовър на българската лирика. // Гимназист, N 19, 14 - 20 май 2013, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 29330

Ралица

- 204 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Проблемът за извисяващата сила на страданието в поемата "Ралица" от Пенчо П. Славейков : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 492 - 499. 

  

Сист. No: 28596

Ни лъх не дъхва над полени

- 205 -

94968

Инев, Иван.  Пътят на човешката душа в стихотворението "Ни лъх не дъхва над полени" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 196 - 200. 

  

Сист. No: 28006

- 206 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Вечният стремеж на човека към щастие в пейзажната творба на П. Славейков "Ни лъх не дъхва над полени" от стихосбирката "Сън за щастие" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 483 - 486. 

  

Сист. No: 28592

Самотен гроб в самотен кът

- 207 -

94968

Инев, Иван.  Проблемът за живота и смъртта в стихотворението "Самотен гроб в самотен кът" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 201 - 204. 

  

Сист. No: 28007

- 208 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Символните послания на заключителната миниатюра "Самотен гроб в самотен кът" от стихосбирката на Пенчо П. Славейков "Сън за щастие" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 488 - 491. 

  

Сист. No: 28594

Епически песни

- 209 -

В 212

Творецът - носител на вечния човешки устрем към съвършенство  : Пенчо Славейков - "Епически песни". // Гимназист, N 18, 7 - 13 май 2013, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 29138

Cis Moll

- 210 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Отражение на вечното в живота и изкуството в нравствено-философската поема на Пенчо Славейков "Cis moll" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 476 - 482. 

  

Сист. No: 28591

Спи езерото

- 211 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Вечното в природата според лирическата миниатюра на Пенчо П. Славейков "Спи езерото" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 486 - 488. 

  

Сист. No: 28593

Псалом на поета

- 212 -

В 212

Псалм за вечния живот на духа  : Пенчо Славейков - "Псалом на поета". // Гимназист, N 20, 21 - 27 май 2013, с. 6. 

  

Сист. No: 29855

Во стаичката пръска аромат

- 213 -

94968

Инев, Иван.  Поетическият лик на любовта в стихотворението "Во стаичката пръска аромат" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 204 - 207. 

  

Сист. No: 28008

Яворов, П. К.

- 214 -

94968

Инев, Иван.  Драматизмът и трагизмът в поетическата книга "Стихотворения" от Пейо Яворов : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 224 - 230. 

  

Сист. No: 28029

- 215 -

94968

Инев, Иван.  Антиномиите на модерната душа във философско-интимната лирика на Пейо Яворов : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 231 - 239. 

  

Сист. No: 28030

Две хубави очи

- 216 -

В 212

Василева, Анелия.  Невъзможността за сливане с любимата : Пейо Яворов - "Ще бъдеш в бяло", "Две хубави очи" / Анелия Василева. // Гимназист, N 23, 11 - 17 юни 2013, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 29933

- 217 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Екзистенциално звучене на Яворовата изповед "Две хубави очи" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 517 - 520. 

  

Сист. No: 28602

Арменци

- 218 -

В 212

Великова, Теодора.  Вдъхновена песен, наситена с мъжествена скръб : Пейо Яворов - "Арменци" / Теодора Великова. // Гимназист, N 22, 4 - 10 юни 2013, с. 10 - 12. 

  

Сист. No: 29925

Заточеници

- 219 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Драматизъм на преживяванията в елегията "Заточеници" на Пейо Яворов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 507 - 510. 

  

Сист. No: 28598

- 220 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Пътища за изразяване чувствата на заточениците в едноименната елегия на Пейо Яворов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 510 - 513. 

  

Сист. No: 28599

На нивата

- 221 -

В 212

Символни измерения на страданието  : Пейо Яворов - "На нивата". // Гимназист, N 21, 28 май - 3 юни 2013, с. 6 - 7, 10. 

  

Сист. No: 29929

Ще бъдеш в бяло

- 222 -

В 212

Василева, Анелия.  Невъзможността за сливане с любимата : Пейо Яворов - "Ще бъдеш в бяло", "Две хубави очи" / Анелия Василева. // Гимназист, N 23, 11 - 17 юни 2013, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 29933

- 223 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Микросветът на любовта в пространството на живота според Яворовото стихотворение "Ще бъдеш в бяло" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 513 - 517. 

  

Сист. No: 28600

- 224 -

В 212

Литературноинтерпретативен текст на тема "Любовта - вяра и спасение" върху стихотворението на Яворов "Ще бъдеш в бяло" . // Гимназист, N 24, 18 - 24 юни 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 30073

Сенки

- 225 -

94968

Инев, Иван.  Проблемът за невъзможната хармония на душите в стихотворението "Сенки" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 240 - 243. 

  

Сист. No: 28036

- 226 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Яворовият лирико-философски модел на света, показан в психологическото стихотворение "Сенки" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 528 - 531. 

  

Сист. No: 28606

Стон

- 227 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Любовта като изпитание в пътя на човека според стихотворението на Яворов "Стон" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 520 - 524. 

  

Сист. No: 28603

Две души

- 228 -

94968

Инев, Иван.  Двойствената природа на човека според стихотворението "Две души" : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 244 - 249. 

  

Сист. No: 28037

- 229 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Модерната душа на лирическия говорител в стихотворението "Две души" на Пейо Яворов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 524 - 527. 

  

Сист. No: 28604

Градушка

- 230 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Поетично претворяване на селската трагедия в психологическата поема на Пейо Яворов "Градушка" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 500 - 507. 

  

Сист. No: 28597

Маска

- 231 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Карнавалната маска като лице на света според "Маска" на Яворов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 537 - 542. 

  

Сист. No: 28608

Песента на човека

- 232 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Модерната душа на търсещата личност в "Песента на човека" от Яворов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 532 - 536. 

  

Сист. No: 28607

Дебелянов, Димчо

- 233 -

94968

Инев, Иван.  Блян, примирение и прозрение в поезията на Димчо Дебелянов : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 304 - 315. 

  

Сист. No: 28054

- 234 -

В 212

Трагизмът на житейската неосъщественост  : Димчо Дебелянов. // Гимназист, N 23, 11 - 17 юни 2013, с. 10 - 12. 

  

Сист. No: 29934

Тиха победа

- 235 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Димчо Дебелянов - поет на нравствения максимализъм и "тихата победа" на идеала (според военната елегична поема "Тиха победа") : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 614 - 617. 

  

Сист. No: 28629

Помниш ли, помниш ли. . .

- 236 -

94968

Инев, Иван.  Миналото - утеха и наказание ( "Помниш ли, помниш ли...", Димчо Дебелянов ) : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 320 - 322. 

  

Сист. No: 28056

- 237 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Силата на романтичното изживяване на мечтата спомен в елегията "Помниш, помниш ли..." от Димчо Дебелянов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 597 - 601. 

  

Сист. No: 28624

Пловдив

- 238 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Цената на истината в сонета "Пловдив" на Димчо Дебелянов : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 583 - 586. 

  

Сист. No: 28621

Спи градът

- 239 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Чувството за дискомфорт на самотника в елегията на Димчо "Спи градът" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 601 - 604. 

  

Сист. No: 28625

Един убит

- 240 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Стихотворението на Димчо Дебелянов "Един убит" - отражение на едно "грохотно, жестоко време" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 608 - 611. 

  

Сист. No: 28627

Миг

- 241 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Миг на Димчо Дебелянов - между очакванията и погрома : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 604 - 607. 

  

Сист. No: 28626

Черна песен

- 242 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Трагичните дисонанси на душата в елегията на Димчо Дебелянов "Черна песен" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 580 - 583. 

  

Сист. No: 28620

Скрити вопли

- 243 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Пространствено-времеви граници на общуването с майката в Дебеляновата елегия "Скрити вопли"(Да се завърнеш в бащината къща...) : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 586 - 594. 

  

Сист. No: 28622

Сиротна песен

- 244 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Фикционални и реални граници на пътуването към дома в предсмъртната елегия на Димчо Дебелянов "Сиротна песен" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 611 - 614. 

  

Сист. No: 28628

Да се завърнеш

- 245 -

94968

Инев, Иван.  В мига между вечерта и нощта ( "Да се завърнеш в бащината къща", Димчо Дебелянов ) : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 315 - 319. 

  

Сист. No: 28055

- 246 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Корелация между дома и пътя в елегията на Димчо Дебелянов "Да се завърнеш в бащината къща..."("Скрити вопли") : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. I - 11. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 594 - 597. 

  

Сист. No: 28623

Септември

- 247 -

В 212

Георгиева, Лалка.  Независимият и самоопределящ се човешки дух в мигове на изпитание ( според 9. песен на поемата "Септември" от Гео Милев : Интеппретативно съчинение / Лалка Георгиева. // Гимназист, N 1, 8 - 14 ян. 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 27818

- 248 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Пътят на Гео Милев до "Септември" - противоречив и тревожен : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 311 - 314. 

  

Сист. No: 28951

- 249 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Проблемът за изстраданата вяра в свободата и в прогреса в поемата на Гео Милев "Септември" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 314 - 322. 

  

Сист. No: 28952

- 250 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Патосът на отрицанието в богоборческата поема на Гео Милев "Септември" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 322 - 327. 

  

Сист. No: 28953

- 251 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Художественото новаторство на Гео Милев в поемата "Септември" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 327 - 330. 

  

Сист. No: 28954

- 252 -

В 212

Кирилова, Теодора.  Гневът на народа и погромът на бунта : Гео Милев - "Септември" / Теодора Кирилова. // Гимназист, N 21, 28 май - 3 юни 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 29931

Потомка

- 253 -

 

Бунтът на "вечната и святата" жена  : Елисавета Багряна "Потомка". // Рики кандидат-гимназист, N 2, 15 - 21 ян. 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 28059

- 254 -

 

Гневът на духа, потомствено наследен от дедите  : Елисавета Багряна - "Потомка". // Рики кандидат-гимназист, N 1, 8 - 14 ян. 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 27815

- 255 -

В 212

Жената - символ на вечното търсене и на свободния дух  : Елисавета Багряна - "Потомка" и "Стихии". // Гимназист, N 5, 5 - 11 февр. 2013, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 28355

- 256 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Мотивът за Одисеевското начало в стихотворението на Елисавета Багряна "Потомка" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 378 - 382. 

  

Сист. No: 28965

Кукувица

- 257 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Домът и пътят в жизнената и естетическа програма на Елисавета Багряна според стихотворението "Кукувица" от стихосбирката "Вечната и святата" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 367 - 371. 

  

Сист. No: 28963

- 258 -

В 212

Стремежът на модерната жена за самоизява и полет на духа  : Елисавета Багряна - "Кукувица". // Гимназист, N 4, 29 ян. - 4 февр. 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 28286

Стихии

- 259 -

В 212

Жената - символ на вечното търсене и на свободния дух  : Елисавета Багряна - "Потомка" и "Стихии". // Гимназист, N 5, 5 - 11 февр. 2013, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 28355

- 260 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Устремът на лирическата героиня към свобода и простор в "Стихии" на Елисавета Багряна : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 371 - 378. 

  

Сист. No: 28964

Вечната

- 261 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Вечната жена в емблематичната творба "Вечната" от стихосбирката на Елисавета Багряна "Вечната и святата" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 382 - 386. 

  

Сист. No: 28966

Далчев, Атанас

- 262 -

В 212

Атанас Далчев - лирика . // Гимназист, N 2, 15 - 21 ян. 2013, с. 10 - 12. 

  

Сист. No: 28063

- 263 -

В 212

Духовното отчуждение и интелектуалната самота на Аза  : Атанас Далчев. // Гимназист, N 3, 22 - 28 ян. 2013, с. 7, 10 - 11. 

  

Сист. No: 28193

- 264 -

СпА 260

Кирилова, Лидия.  Образите на кризата у модерния човек в поезията на Атанас Далчев и прозата на Чавдар Мутафов / Лидия Кирилова. // Български език и литература, LIV, 2012, N 3, с. 235 - 240. 

  

Сист. No: 27838

Прозорец

- 265 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Посоки на пътуването в поемата на Атанас Далчев "Прозорец" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 331 - 335. 

  

Сист. No: 28955

Къщата

- 266 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Преходността на човешкото битие според стихотворението на Атанас Далчев "Къщата" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 341 - 344. 

  

Сист. No: 28958

Книгите

- 267 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Светът на творческата личност в стихотворението на Атанас Далчев "Книгите" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 353 - 356. 

  

Сист. No: 28960

Повест

- 268 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Светът на вещите като лице на човека в диаболистичната творба "Повест" на Атанас Далчев от цикъла "Пръстен" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 344 - 352. 

  

Сист. No: 28959

Стаята

- 269 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Домът като отсъстващо присъствие в елегията на Атанас Далчев "Стаята" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 338 - 341. 

  

Сист. No: 28957

Болница

- 270 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Пространствени граници на спрялото време в отварящото стихотворение на Атанас Далчев "Болница" от стихосбирката "Прозорец" : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 335 - 338. 

  

Сист. No: 28956

Дяволско

- 271 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Гротесковата поема на Атанас Далчев "Дяволско" като израз на стремежа към осмисляне на границите между човека и света : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 361 - 366. 

  

Сист. No: 28962

Камък

- 272 -

Ч1/886.7/К 48

Кацарска, Красимира.  Горчивото познание на човека за себе си в "Камък" на Атанас Далчев : Анализ / Красимира Кацарска. // Кацарска,  Красимира. Матура по литература : Ч. II - 12. клас / Красимира Кацарска. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 356 - 361. 

  

Сист. No: 28961

Лилиев, Николай

- 273 -

 

Николай Лилиев . // Рики кандидат-гимназист, N 31, 8 - 14 окт. 2013, с.11 - 12; №32, с. 12 - 13. 

  

Сист. No: 31223

Тихият пролетен дъжд

- 274 -

94968

Инев, Иван.  Отсам и отвъд бариерата на делничното ( "Тихият пролетен дъжд", "Светло утро", "Кръгозори надвесени", Николай Лилиев ) : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 331 - 338. 

  

Сист. No: 28057

Светло утро

- 275 -

94968

Инев, Иван.  Отсам и отвъд бариерата на делничното ( "Тихият пролетен дъжд", "Светло утро", "Кръгозори надвесени", Николай Лилиев ) : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 331 - 338. 

  

Сист. No: 28057

Кръгозори надвесени

- 276 -

94968

Инев, Иван.  Отсам и отвъд бариерата на делничното ( "Тихият пролетен дъжд", "Светло утро", "Кръгозори надвесени", Николай Лилиев ) : Интерпретативно съчинение / Иван Инев. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 11 кл. на СОУ : Учебно помагало за матура и кандидатстудентски изпити / Иван Инев. - София : Скорпио, 2008, с. 331 - 338. 

  

Сист. No: 28057

Българска съвременна литература

- 277 -

В 66

Алекова, Елена.  По мярка на духа / Елена Алекова. // Словото днес, 17, N 3, 07 февр. 2013, с. 12. 

  

Сист. No: 30512

- 278 -

В 66

Ангелов, Боян.  Наздравица за България / Боян Ангелов. // Словото днес, 17, N 11, 10 май 2012, с. 11. 

  

Сист. No: 30495

- 279 -

В 66

Ангелов, Боян.  Светлини от еоните / Боян Ангелов. // Словото днес, 17, N 12, 20 юни 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30538

- 280 -

В 66

Библейски мотиви в поезията на Трендафил Василев . // Словото днес, 17, N 4, 16 февр. 2012, с. 11. 

  

Сист. No: 30485

- 281 -

В 66

Гранитски, Иван.  Драматичните изповеди на Любчо Иванов / Иван Гранитски. // Словото днес, 17, N 8, 22 март 2012, с. 10. 

  

Сист. No: 30490

- 282 -

В 66

Гранитски, Иван.  Поезия проникновена, завладяваща / Иван Гранитски. // Словото днес, 17, N 11, 10 май 2012, с. 10. 

  

Сист. No: 30494

- 283 -

В 66

Гранитски, Иван.  Светлината ноа думите / Иван Гранитски. // Словото днес, 17, N 18, 08 ноем. 2012, с. 10. 

  

Сист. No: 30506

- 284 -

В 66

Гранитски, Иван.  Магичиска светлина / Иван Гранитски. // Словото днес, 17, N 5, 07 март 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30517

- 285 -

В 66

Григорова, Людмила.  Копнеж по духовност / Людмила Григорова. // Словото днес, 17, N 18, 08 ноем. 2012, с. 11. 

  

Сист. No: 30507

- 286 -

В 66

Димов, Янко.  Емоционалната памет на думите / Янко Димов. // Словото днес, 17, N 20, 22 септ. 2011, с. 11. 

  

Сист. No: 30447

- 287 -

В 66

Димов, Янко.  Поезията като разговор със себе си / Янко Димов. // Словото днес, 17, N 6, 01 март 2012, с. 12. 

  

Сист. No: 30488

- 288 -

В 66

Димчева, Анжела.  Краят на любовта : Между мълчанието и говоренето / Анжела Димчева. // Словото днес, 17, N 4, 16 февр. 2012, с. 10. 

  

Сист. No: 30484

- 289 -

В 66

Димчева, Анжела.  Отвъд сянката на болката / Анжела Димчева. // Словото днес, 17, N 10, 12 апр. 2012, с. 11. 

  

Сист. No: 30493

- 290 -

В 66

Димчева, Анжела.  Поезия от ръба на вселената / Анжела Димчева. // Словото днес, 17, N 1, 10 ян. 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30508

- 291 -

В 66

Динчев, Петър.  Съдбовен знак, в който бъдещето се вглежда / Петър Динчев. // Словото днес, 17, N 2, 24 ян. 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30509

- 292 -

В 66

Добрев, Чавдар.  Тъги и протести на изгнаника / Чавдар Добрев. // Словото днес, 17, N 16, 10 окт. 2013, с. 12. 

  

Сист. No: 31272

- 293 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Поезията в края на ХХ век - основания, граници, общи характеристики / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 50 - 60. 

  

Сист. No: 30081

- 294 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Културни проекти, литературни кръгове и художествени движения в началото на 90-те : Ретроутопичният период (1990 - 1992) / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 151 - 167. 

  

Сист. No: 30082

- 295 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Генеалогически аспекти на краевековната поезия : Лириката на Константин Павлов, Биньо Иванов, Николай Кънчев, Стефан Гечев и Иван Теофилов в трансформациите през 90-те години / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 221 - 223. 

  

Сист. No: 30103

- 296 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Краевековен антологизъм и нов персонализъм - стратегии на представянето / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 339 - 358. 

  

Сист. No: 30104

- 297 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Стратегии на приключването. Миряна Башева / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 436 - 441. 

  

Сист. No: 30107

- 298 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Оттатък Езоповия комплекс. Биньо Иванов / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 243 - 258. 

  

Сист. No: 30109

- 299 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Новото антическо писмо в българската поезия. Стефан Гечев и Иван Теофилов / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 273 - 291. 

  

Сист. No: 30111

- 300 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Завръщането като антиномия на реалността. Биньо Иванов / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 297 - 304. 

  

Сист. No: 30113

- 301 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Завръщането на лапидарната античност. Стефан Гечев / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 313 - 328. 

  

Сист. No: 30115

- 302 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Завръщането като пътуване. Иван Теофилов / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 328 - 337. 

  

Сист. No: 30116

- 303 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Нов автентизъм и леко писане - теми и почерци / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.2. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 217- 224. 

  

Сист. No: 30170

- 304 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Дневници, мемоари, репортажи на новия автентизъм / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.2. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 224 - 237. 

  

Сист. No: 30171

- 305 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Медиалният нов автентизъм. Радостина Григорова / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.2. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 244 - 250. 

  

Сист. No: 30173

- 306 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Паметта на тялото и текста. Поредицата "Ягодови полета" / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.2. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 250 - 258. 

  

Сист. No: 30174

- 307 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Лекото писане във второ лице. Георги Пашов / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.2. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 267 - 269. 

  

Сист. No: 30175

- 308 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Очевидното като тайна. Кристин Димитрова / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.2. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 265 - 267. 

  

Сист. No: 30176

- 309 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  1996: българската поезия на 90-те в една година / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.2. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 281 - 284. 

  

Сист. No: 30302

- 310 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Книгите - предмети : "Цигари" и "Кибрит". Мария Канева / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.2. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 361 - 363. 

  

Сист. No: 30328

- 311 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Книгите - предмети : "Здравей, шебек". Йордан Кръстомиров / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.2. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 363 - 365. 

  

Сист. No: 30330

- 312 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Книгите - предмети : "Единадесет индиански приказки". Йордан Ефтимов / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.2. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 365 - 366. 

  

Сист. No: 30331

- 313 -

В 66

Есенски, Иван.  Чудесата / Иван Есенски. // Словото днес, 17, N 11, 06 юни 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30534

- 314 -

В 66

Есенски, Иван.  Пеперудено синьо / Иван Есенски. // Словото днес, 17, N 11, 06 юни 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30535

- 315 -

В 66

Златев, Димитър.  Оратория от възторзи и болки / Димитър Златев. // Словото днес, 17, N 7, 04 апр. 2013, с. 13. 

  

Сист. No: 30526

- 316 -

В 66

Иванов, Валери.  Притчата на Николай Табаков за щастието / Валери Иванов. // Словото днес, 17, N 16, 09 юни 2011, с. 11. 

  

Сист. No: 30406

- 317 -

В 66

Каракашев, Тодор В.  Посланик на словото / Тодор В. Каракашев. // Словото днес, 17, N 11, 10 май 2012, с. 13. 

  

Сист. No: 30497

- 318 -

В 66

Касабова, Благовеста.  Успешно плуване в творческия океан / Благовеста Касабова. // Словото днес, 17, N 13, 14 юни 2012, с. 7. 

  

Сист. No: 30499

- 319 -

В 66

Касабова, Благовеста.  Закъснели думи за една българска книга / Благовеста Касабова. // Словото днес, 17, N 16, 20 септ. 2012, с. 11. 

  

Сист. No: 30504

- 320 -

В 66

Касабова, Благовеста.  Известна и неизвестна Фани Попова - Мутафова / Благовеста Касабова. // Словото днес, 17, N 12, 20 юни 2013, с. 10. 

  

Сист. No: 30536

- 321 -

В 66

Коларова, Анита.  Духовността държи човека високо над света / Анита Коларова. // Словото днес, 17, N 9, 09 май 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30531

- 322 -

В 66

Николов, Георги Н.  Поезия - слънчева и оптистична : Творческата мисия на Матей Шопкин / Георги Н. Николов. // Словото днес, 17, N 11, 10 май 2012, с. 11. 

  

Сист. No: 30496

- 323 -

В 66

Николов, Георги Н.  Прах сме по дрехата вечна на времето... / Георги Н. Николов. // Словото днес, 17, N 15, 19 септ. 2013, с. 12. 

  

Сист. No: 31213

- 324 -

В 66

Петров, Петър.  Объркан свят / Петър Петров. // Словото днес, 17, N 13, 14 юни 2012, с. 11. 

  

Сист. No: 30500

- 325 -

В 66

Попов, Кирил.  Магията на словото / Кирил Попов. // Словото днес, 17, N 2, 24 ян. 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30510

- 326 -

В 66

Ристич, Бранко С.  Поет на небесната синева и тихия реализъм / Бранко С. Ристич. // Словото днес, 17, N 6, 21 март 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30523

- 327 -

В 66

Станиславова, Виолета.  Страстта на сърцето / Виолета Станиславова. // Словото днес, 17, N 4, 21 февр. 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30514

- 328 -

В 66

Танев, Димитър.  Сякаш вече си книга и сам се четеш / Димитър Танев. // Словото днес, 17, N 10, 12 апр. 2012, с. 10. 

  

Сист. No: 30492

- 329 -

В 66

Тотев, Петко.  Светлинка на хоризонта / Петко Тотев. // Словото днес, 17, N 30, 15 дек. 2011, с. 9. 

  

Сист. No: 30480

- 330 -

В 66

Тошков, Михаил.  Светлина, проницателност, рацио, синтез, емоция / Михаил Тошков. // Словото днес, 17, N 19, 15 септ. 2011, с. 7. 

  

Сист. No: 30446

- 331 -

В 66

Тошков, Михаил.  Метареализъм...що за птица? / Михаил Тошков. // Словото днес, 17, N 28, 24 ноем. 2011, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 30462

- 332 -

В 66

Цокев, Петър.  Весел, великодушен, мъдър / Петър Цокев. // Словото днес, 17, N 5, 23 февр. 2012, с. 11. 

  

Сист. No: 30486

- 333 -

В 66

Шопкин, Матей.  Необходимият Димитър Методиев / Матей Шопкин. // Словото днес, 17, N 3, 07 февр. 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30511

- 334 -

В 66

Янев, Владимир.  Необходимият поет / Владимир Янев. // Словото днес, 17, N 6, 21 март 2013, с. 12. 

  

Сист. No: 30524

Дервишово семе

- 335 -

 

Житейската съдба, поставена на кръстопът  : Николай Хайтов - "Дервишово семе". // Рики кандидат-гимназист, N 12, 26 март - 1 апр. 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 28709

- 336 -

 

Найденова, Росица.  Проблемът за избора - любов или дълг : Николай Хайтов - "Дервишово семе" / Росица Найденова. // Рики кандидат-гимназист, N 10, 12 - 18 март 2013, с. 7, 10 - 11. 

  

Сист. No: 28631

- 337 -

 

Топалова, Галина.  Противоборството между патриархалните и нравствените закони : Николай Хайтов - "Дервишово семе" / Галина Топалова. // Рики кандидат-гимназист, N 11, 19 - 25 март 2013, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 28710

Преди да се родя и след това

- 338 -

 

Мъдрите внушения на оптимистично настроения разказвач  : Ивайло Петров - "Преди да се родя и след това". // Рики кандидат-гимназист, N 14, 9 - 15 апр. 2013, с. 11 - 13. 

  

Сист. No: 28826

- 339 -

 

Обичаите и нравите в преобърнатия родов космос  : Ивайло Петров - "Преди да се родя и след това". // Рики кандидат-гимназист, N 15, 16 - 22 апр. 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 28942

Жена

- 340 -

 

Георгиева, Елена.  Какво и коя е жената? : Блага Димитрова - "Жена" / Елена Георгиева. // Рики кандидат-гимназист, N 9, 5 -11 март 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 28630

Нежната спирала

- 341 -

 

Безотговорното и лекомислено отношение на човека към природата  : Йордан Радичков - "Нежната спирала". // Рики кандидат-гимназист, N 19, 14 - 20 май 2013, с. 12 - 13; №20, с. 7. 

  

Сист. No: 29325

- 342 -

 

Лирически размисъл за живота и смъртта  : Йордан Радичков - "Нежната спирала". // Рики кандидат-гимназист, N 20, 21 - 27 май 2013, с. 10 -11. 

  

Сист. No: 29814

Станев, Емилиян

- 343 -

 

Емилиян Станев - майстор на пластични художествени образи . // Рики кандидат-гимназист, N 7, 19 - 25 февр. 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 28455

Крадецът на праскови

- 344 -

 

Светъл химн на преобразяващата любов  : Емилиян Станев - "Крадецът на праскови". // Рики кандидат-гимназист, N 8, 26 февр. - 4 март 2013, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 28474

В един есенен ден по шосето

- 345 -

 

Размисли за смисъла на човешкия живот  : Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето". // Рики кандидат-гимназист, N 22, 4 - 10 юни 2013, с. 6 - 7, 10. 

  

Сист. No: 29824

- 346 -

 

Човекът и Вселената  : Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето". // Рики кандидат-гимназист, N 21, 28 май - 3 юни 2013, с. 10 - 12. 

  

Сист. No: 29813

Цанев, Иван

- 347 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Стратегии на пренаписването. Иван Цанев / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 432 - 436. 

  

Сист. No: 30106

Германов, Андрей

- 348 -

В 66

Колева, Дора.  Белязаният с дарба... / Дора Колева. // Словото днес, 17, N 15, 26 май 2011, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 30404

Тавански спомен

- 349 -

 

Споменно завръщане към една любов  : Валери Петров - "Тавански спомен". // Рики кандидат-гимназист, N 18, 7 -13 май 2013, с. 12 - 13. 

  

Сист. No: 29129

Павлова, Павлина

- 350 -

В 66

Александрова, Ана.  Силата на човешкия дух да открива, да сътворява / Ана Александрова. // Словото днес, 17, N 5, 07 март 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30516

Станков, Валери

- 351 -

В 66

Радинска, Валентина.  Този велик алхимик - любовта / Валентина Радинска. // Словото днес, 17, N 10, 12 апр. 2012, с. 10. 

  

Сист. No: 30491

Павлов, Константин

- 352 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Оттатък Езоповия комплекс. Константин Павлов / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 237 - 243. 

  

Сист. No: 30108

- 353 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Завръщане на 90-те : Завръщане докрай? Константин Павлов / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 291 - 296. 

  

Сист. No: 30112

Шопов, Драгомир

- 354 -

В 66

Чернаев, Пенчо.  Безразсъдно открит и "със съвест чиста" / Пенчо Чернаев. // Словото днес, 17, N 5, 23 февр. 2012, с. 12. 

  

Сист. No: 30487

Робанов, Иван

- 355 -

В 66

Каленицов, Христо.  Казанския път - Роман явление в българската литература / Христо Каленицов. // Словото днес, 17, N 27, 17 ноем. 2011, с. 13. 

  

Сист. No: 30460

Петрунова, Донка

- 356 -

В 66

Димчева, Анжела.  Свободата да говориш за "мръсните тайни" / Анжела Димчева. // Словото днес, 17, N 7, 08 март 2012, с. 10. 

  

Сист. No: 30489

- 357 -

В 66

Цанков, Георги.  Живата съвест на времето / Георги Цанков. // Словото днес, 17, N 25, 03 ноем. 2011, с. 8 - 9. 

  

Сист. No: 30454

Няголова, Елка

- 358 -

В 66

Зографова, Катя.  Поетеса с бяла мисия / Катя Зографова. // Словото днес, 17, N 11, 06 юни 2013, с. 12. 

  

Сист. No: 30533

Милчев, Николай

- 359 -

В 66

Димчева, Анжела.  Да измислиш бъдещето като любов / Анжела Димчева. // Словото днес, 17, N 4, 21 февр. 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30515

Стефанов, Първан

- 360 -

В 66

Добрев, Чавдар.  Среднощната безсъница на селския син Първан Стефанов / Чавдар Добрев. // Словото днес, 17, N 17, 16 юни 2011, с. 1, 5. 

  

Сист. No: 30445

Мутафов, Чавдар

- 361 -

СпА 260

Кирилова, Лидия.  Образите на кризата у модерния човек в поезията на Атанас Далчев и прозата на Чавдар Мутафов / Лидия Кирилова. // Български език и литература, LIV, 2012, N 3, с. 235 - 240. 

  

Сист. No: 27838

Йосифова, Екатерина

- 362 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Традицията на новия автентизъм. Екатерина Йосифова / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.2. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 237 - 244. 

  

Сист. No: 30172

Ханчев, Веселин

- 363 -

В 66

Вучков, Юлиан.  Веселин Ханчев / Юлиан Вучков. // Словото днес, 17, N 5, 07 март 2013, с. 13. 

  

Сист. No: 30521

Левчев, Любомир

- 364 -

В 66

Анчев, Панко.  Романът на Левчев. И защо е роман? / Панко Анчев. // Словото днес, 17, N 28, 24 ноем. 2011, с. 4. 

  

Сист. No: 30461

- 365 -

В 66

Димчева, Анжела.  Парадоксите на светлината / Анжела Димчева. // Словото днес, 17, N 16, 10 окт. 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 31273

- 366 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Стратегии на отсъствието. Любомир Левчев / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 423 - 431. 

  

Сист. No: 30105

Звездинов, Атанас

- 367 -

В 66

Алекова, Елена.  Потребен и от тебе сътворен... / Елена Алекова. // Словото днес, 17, N 21, 06 окт. 2011, с. 1, 14. 

  

Сист. No: 30448

Бурнаски, Евстати

- 368 -

В 66

Попов, Константин.  В поетичния свят на Евстати Бурнаски / Константин Попов. // Словото днес, 17, N 14, 12 май 2011, с. 14. 

  

Сист. No: 30403

- 369 -

В 66

Шопов, Драгомир.  С почерка на добротата и таланта / Драгомир Шопов. // Словото днес, 17, N 4, 21 февр. 2013, с. 13. 

  

Сист. No: 30513

Константинов, Георги

- 370 -

В 66

Николов, Георги Н.  Влачи ни на думите пороят... / Георги Н. Николов. // Словото днес, 17, N 16, 20 септ. 2012, с. 12. 

  

Сист. No: 30505

- 371 -

В 66

Танев, Димитър.  Сам налучкваш пътя... / Димитър Танев. // Словото днес, 17, N 13, 14 юни 2012, с. 7. 

  

Сист. No: 30498

Георгиев, Велин

- 372 -

В 66

Чернаев, Пенчо.  Под седемцветната дъга / Пенчо Чернаев. // Словото днес, 17, N 10, 23 май 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30532

Славянски, Павел

- 373 -

В 66

Цанков, Георги.  Следвам своя полет с криле и мах от вяра... / Георги Цанков. // Словото днес, 17, N 7, 04 апр. 2013, с. 12. 

  

Сист. No: 30525

Барух, Виктор

- 374 -

В 66

Николова, Патриция.  Дълговечен и младолик дух / Патриция Николова. // Словото днес, 17, N 24, 27 окт. 2011, с. 8 - 9. 

  

Сист. No: 30451

Вагенщайн, Анжел

- 375 -

В 66

Манолова, Наташа.  Анжел Вагенщайн - с име на ангел и хъс на златотърсач / Наташа Манолова. // Словото днес, 17, N 15, 26 май 2011, с. 1, 12. 

  

Сист. No: 30405

Кирков, Димитър

- 376 -

В 66

Танев, Димитър.  Повдигнат на степен и оголен до кост / Димитър Танев. // Словото днес, 17, N 30, 15 дек. 2011, с. 11. 

  

Сист. No: 30483

Андреев, Андрей

- 377 -

В 66

Касабова, Благовеста.  Знак от камъка оброчен / Благовеста Касабова. // Словото днес, 17, N 12, 20 юни 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30537

Еленков, Лъчезар

- 378 -

В 66

Шопкин, Матей.  На вселена аз приличам / Матей Шопкин. // Словото днес, 17, N 6, 21 март 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30522

Гранитски, Иван

- 379 -

В 66

Маразов, Иван.  Поетични и пластически метафори на космогонията / Иван Маразов. // Словото днес, 17, N 15, 23 авг. 2012, с. 10. 

  

Сист. No: 30503

Щерна

- 380 -

В 66

Добрев, Чавдар.  Гранитски - мистичен поет? И това ли се случи? / Чавдар Добрев. // Словото днес, 17, N 23, 20 окт. 2011, с. 11. 

  

Сист. No: 30449

Радев, Никола

- 381 -

В 66

Иванов, Никола.  Разказвач от най-висока класа / Никола Иванов. // Словото днес, 17, N 23, 20 окт. 2011, с. 10. 

  

Сист. No: 30450

Енчев, Иван

- 382 -

В 66

Тошков, Михаил.  Белетристика на обществения и естетически идеал : Нов роман за Руско-турската освободителна война / Михаил Тошков. // Словото днес, 17, N 8, 18 апр. 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 30527

Кънчев, Николай

- 383 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Оттатък Езоповия комплекс. Николай Кънчев / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 258 - 273. 

  

Сист. No: 30110

- 384 -

Ч1/886.7-1.09/Д 71

Дойнов, Пламен.  Завръщане и поетически абсолют. Николай Кънчев / Пламен Дойнов. // Дойнов,  Пламен. Българската поезия в края на ХХ век : Ч.1-2 : Ч.1. / Пламен Дойнов. - София : Просвета, 2007, с. 304 - 313. 

  

Сист. No: 30114

Английска литература

Робинзон Крузо

- 385 -

В 212

Векът на Просвещението . // Гимназист, N 2, 15 - 21 ян. 2013, с. 4 - 6. 

  

Сист. No: 28061

- 386 -

В 212

Петрова, Пламена.  Първият реалистичен роман на Английското просвещение : Даниел Дефо - "Робинзон Крузо" / Пламена Петрова. // Гимназист, N 3, 22 - 28 ян. 2013, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 28188

- 387 -

В 212

Пътуване в необятния свят на човешкото познание  : Даниел Дефо - "Робинзон Крузо". // Гимназист, N 4, 29 ян. - 4 февр. 2013, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 28252

Мередит, Джордж

- 388 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Джордж Мередит (1828 - 1909) / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 287 - 326. 

  

Сист. No: 31266

Немска литература

Френска литертура

Бел Ами

- 389 -

В 212

Порочният път на стремежа към висшето общество  : Ги дьо Мопасан - "Бел Ами". // Гимназист, N 13, 2 - 9 апр. 2013, с. 4 - 6. 

  

Сист. No: 28727

Тартюф

- 390 -

В 212

Лицемерие и двуличност от Молиер до днес  : Молиер - "Тартюф". // Гимназист, N 1, 8 - 14 ян. 2013, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 27817

Верлен, Пол

- 391 -

В 212

Стиховете на "плачещата" в тишината душа  : Пол Верлен - един от "прокълнатите" поети. // Гимназист, N 14, 9 - 15 апр. 2013, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 28846

Балзак, Оноре дьо

- 392 -

В 212

Социален реализъм във Франция  : Оноре дьо Балзак. // Гимназист, N 7, 19 - 25 февр. 2013, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 28457

Дядо Горио

- 393 -

В 212

Преобърнатият модел на нравствеността  : Балзак - "Дядо Горио". // Гимназист, N 8, 26 февр. - 4 март 2013, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 28483

Граф Монте Кристо

- 394 -

В 212

Александър Дюма (баща)  : "Граф Монте Кристо". // Гимназист, N 5, 5 - 11 февр. 2013, с. 5; №6, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 28353

Червено и черно

- 395 -

В 212

Социална и нравствена критика на обществото и църквата  : Стендал - "Червено и черно". // Гимназист, N 9, 5 - 11 март 2013, с. 4 - 6. 

  

Сист. No: 28633

Испанска литература

Дон Кихот

- 396 -

В 212

Испански ренесанс  : Лудост, истина и подмяната им в романа "Дон Кихот". // Гимназист, N 32, 15 - 21 окт. 2013, с. 4 - 6. 

  

Сист. No: 31275

Перес Галдос, Бенито

- 397 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Бенито Перес Галдос (1843 - 1920) / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 146 - 200. 

  

Сист. No: 31262

- 398 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Поколението от 98-а, Перес Галдос и Бласко Ибанес / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 201 - 208. 

  

Сист. No: 31263

Бласко Ибанес, Висенте

- 399 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Поколението от 98-а, Перес Галдос и Бласко Ибанес / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 201 - 208. 

  

Сист. No: 31263

- 400 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Висенте Бласко Ибанес (1867 - 1928) до 1909 г. / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 209 - 245. 

  

Сист. No: 31264

Шведска литература

Италианска литература

Бокачо, Джовани

- 401 -

В 212

Европейски ренесанс  : Джовани Бокачо. // Гимназист, N 29, 24 - 30 септ. 2013, с.5 - 6. 

  

Сист. No: 31209

Декамерон

- 402 -

В 212

Декамерон  : Джовани Бокачо. // Гимназист, N 30, 1 - 7 окт. 2013, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 31220

- 403 -

В 212

Ново хуманно знание за човека  : Джовани Бокачо - "Декамерон". // Гимназист, N 31, 8 -14 окт. 2013, с. 4 - 6. 

  

Сист. No: 31224

Верга, Джовани

- 404 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Джовани Верга (1840 - 1922) / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 43 - 78. 

  

Сист. No: 31227

Роберто, Федерико де

- 405 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Федерико де Роберто (1861 - 1927) / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 79 - 100. 

  

Сист. No: 31249

Амичис, Едмондно де

- 406 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Сърце на Едмондо де Амичис и "Спартак" на Рафаело Джованьоли, или как се излиза от литературния канон / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 101 - 118. 

  

Сист. No: 31250

Джованьоли, Рафаело

- 407 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Сърце на Едмондо де Амичис и "Спартак" на Рафаело Джованьоли, или как се излиза от литературния канон / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 101 - 118. 

  

Сист. No: 31250

Деледа, Грация

- 408 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Грация Деледа (1871 - 1936) / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 119 - 145. 

  

Сист. No: 31261

Старогръцка литература

- 409 -

Ч1/875.09/Б 54

Богданов, Богдан.  Любовта и любовният разказ в диалозите на Платон и Ксенофонт / Богдан Богданов. // Богданов,  Богдан. Разказ, време и реалност в старогръцката литература / Богдан Богданов. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 368 - 427. 

  

Сист. No: 28248

- 410 -

В 212

Георгиева, Калина.  Старогръцка драма / Калина Георгиева. // Гимназист, N 3, 22 - 28 ян. 2013, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 28135

- 411 -

В 212

Периоди на древногръцката митология . // Гимназист, N 32, 15 - 21 окт. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 31276

- 412 -

В 212

Петрова, Виктория.  Древногръцка лирика / Виктория Петрова. // Гимназист, N 2, 15 - 21 ян. 2013, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 28060

- 413 -

В 212

Пътят на архаичния човек от мита до приказката и епоса . // Гимназист, N 30, 1 - 7 окт. 2013, с. 3 - 4; №31, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 31221

- 414 -

В 212

Старогръцка лирика  : Декламативна и песенна лирика. // Гимназист, N 1, 8 - 14 ян. 2013, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 27819

- 415 -

В 212

Човешката словесност . // Гимназист, N 29, 24 - 30 септ. 2013, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 31208

Илиада

- 416 -

Ч1/875.09/Б 54

Богданов, Богдан.  Разказ, време и реалност в Омировата "Илиада" / Богдан Богданов. // Богданов,  Богдан. Разказ, време и реалност в старогръцката литература / Богдан Богданов. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 48 - 97. 

  

Сист. No: 28245

Одисея

- 417 -

Ч1/875.09/Б 54

Богданов, Богдан.  Разказ, реалност и светови ред в Омировата "Одисея" / Богдан Богданов. // Богданов,  Богдан. Разказ, време и реалност в старогръцката литература / Богдан Богданов. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 98 - 152. 

  

Сист. No: 28246

Прикованият Прометей

- 418 -

В 212

Есхил - "Прикованият Прометей" . // Гимназист, N 4, 29 ян. - 4 февр. 2013, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 28251

- 419 -

В 212

Прометей - пример за хуманен герой  : Есхил - "Прикованият Прометей". // Гимназист, N 5, 5 - 11 февр. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 28351

Софокъл

- 420 -

В 212

Човекът срещу предопределенията на съдбата  : Софокъл и древногръцката драма. // Гимназист, N 6, 12 - 18 февр. 2013, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 28356

Антигона

- 421 -

В 212

Антигона  : Митологична основа на трагедията. // Гимназист, N 8, 26 февр. - 4 март 2013, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 28482

- 422 -

В 212

Свободният дух в защита на човешката нравственост  : Софокъл - "Антигона". // Гимназист, N 9, 5 - 11 март 2013, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 28632

Едип цар

- 423 -

В 212

Трагическата вина и духовната слепота на Едип  : Софокъл - "Едип цар". // Гимназист, N 7, 19 - 25 февр. 2013, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 28456

Теогония

- 424 -

Ч1/875.09/Б 54

Богданов, Богдан.  Свят, време и реалност в "Теогония" и "Дела и дни" на Хезиод / Богдан Богданов. // Богданов,  Богдан. Разказ, време и реалност в старогръцката литература / Богдан Богданов. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 153 - 213. 

  

Сист. No: 28247

Дела и дни

- 425 -

Ч1/875.09/Б 54

Богданов, Богдан.  Свят, време и реалност в "Теогония" и "Дела и дни" на Хезиод / Богдан Богданов. // Богданов,  Богдан. Разказ, време и реалност в старогръцката литература / Богдан Богданов. - Пловдив : Жанет-45, 2012, с. 153 - 213. 

  

Сист. No: 28247

Римска литература

Австрийска литература

Шницлер, Артур

- 426 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Артур Шницлер (1862 - 1931) / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 489 - 523. 

  

Сист. No: 31270

Други литератури

Понтопидан, Хенрик

- 427 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Хенрик Понтопидан (1857 - 1943) до 1905 г. / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 327 - 371. 

  

Сист. No: 31267

Еса де Кейрош, Жозе Мария

- 428 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Еса де Кейрош (1845 - 1900) / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 246 - 286. 

  

Сист. No: 31265

Йокай, Мор

- 429 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Мор Йокай (1825 - 1904) / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 372 - 419. 

  

Сист. No: 31268

Миксат, Калман

- 430 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Калман Миксат (1847 - 1910) / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 420 - 447. 

  

Сист. No: 31269

Ирасек, Алоис

- 431 -

Ч1/820/899/Х 15

Хаджикосев, Симеон.  Алоис Ирасек (1851 - 1930) / Симеон Хаджикосев. // Хаджикосев,  Симеон. Западноевропейска литература : Ч. 1- : Ч. 8. Другите големи реалисти / Симеон Хаджикосев. - София : Сиела, 2000-, с. 448 - 488. 

  

Сист. No: 31271

Ирландска литература

Норвежка литература

Руска литература

Шинел

- 432 -

В 212

Владимирова, Елена.  Николай Василиевич Гогол - "Шинел" / Елена Владимирова. // Гимназист, N 12, 26 март - 1 апр. 2013, с. 5 - 7. 

  

Сист. No: 28712

Пушкин, А. С.

- 433 -

В 212

Основоположник на руския литературен език  : Александър Сергеевич Пушкин. // Гимназист, N 10, 12 - 18 март 2013, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 28637

Евгений Онегин

- 434 -

В 212

Голямата трагична истина за човешкото щастие  : Александър Сергеевич Пушкин - "Евгений Онегин". // Гимназист, N 11, 19 - 25 март 2013, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 28716

Достоевски, Ф. М.

- 435 -

Ч1/882.09/Т 86

Троев, Петко.  Съдбата и художественият свят на ранния Достоевски / Петко Троев. // Троев,  Петко. Достоевски : Духовните митарства на гения и пророка / Петко Троев. - София : Персей, 2012, с. 33 - 62. 

  

Сист. No: 30074

Записки от подземието

- 436 -

Ч1/882.09/Т 86

Троев, Петко.  Възкресение в "мъртвия дом": "народната правда" срещу "подземието" / Петко Троев. // Троев,  Петко. Достоевски : Духовните митарства на гения и пророка / Петко Троев. - София : Персей, 2012, с. 63 - 81. 

  

Сист. No: 30075

Престъпление и наказание

- 437 -

Ч1/882.09/Т 86

Троев, Петко.  Човекът и идеята в "Престъпление и наказание" : Бунтът, трагедията и катарзисът на човешкия дух. Поетика на философско-психологическия и християнския метароман / Петко Троев. // Троев,  Петко. Достоевски : Духовните митарства на гения и пророка / Петко Троев. - София : Персей, 2012, с. 83 - 126. 

  

Сист. No: 30076

Идиот

- 438 -

Ч1/882.09/Т 86

Троев, Петко.  Метафизиката на "Идиот" и мечтата за "положително прекрасния човек" : "Красотата ще спаси света" или крушението на "руския Христос" / Петко Троев. // Троев,  Петко. Достоевски : Духовните митарства на гения и пророка / Петко Троев. - София : Персей, 2012, с. 127 - 163. 

  

Сист. No: 30077

Бесове

- 439 -

Ч1/882.09/Т 86

Троев, Петко.  Апокалиптичните пророчества на "Бесове" и строежът на памфлетния трагедиен роман / Петко Троев. // Троев,  Петко. Достоевски : Духовните митарства на гения и пророка / Петко Троев. - София : Персей, 2012, с. 164 - 190. 

  

Сист. No: 30078

Братя Карамазови

- 440 -

Ч1/882.09/Т 86

Троев, Петко.  Художественият космос и философските антиномии на късния Достоевски : Християнската трагедия "Братя Карамазови": Битийни, жанрово-структурни и наративни конвенции / Петко Троев. // Троев,  Петко. Достоевски : Духовните митарства на гения и пророка / Петко Троев. - София : Персей, 2012, с. 191 - 237. 

  

Сист. No: 30079

Есета

- 441 -

 

Мезиад, Рая Самир.  На крилете на мечтите в полет към бъдещето ( Есе ) / Рая Самир Мезиад. // Рики кандидат-гимназист, N 4, 29 ян. - 4 февр. 2013, с. 13. 

  

Сист. No: 28250

Литературознание. Общи въпроси

Романтизъм

- 442 -

В 212

Романтизъм  : Възникване, етапи и особености. // Гимназист, N 5, 5 - 11 февр. 2013, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 28352

Просвещение

- 443 -

В 212

Векът на Просвещението . // Гимназист, N 2, 15 - 21 ян. 2013, с. 4 - 6. 

  

Сист. No: 28061

Ренесанс

- 444 -

В 212

Испански ренесанс  : Лудост, истина и подмяната им в романа "Дон Кихот". // Гимназист, N 32, 15 - 21 окт. 2013, с. 4 - 6. 

  

Сист. No: 31275

Средновековие

- 445 -

В 212

Артуров цикъл  : Романите за крал Артур - мост между миналото и. // Гимназист, N 15, 16 - 22 апр. 2013, с. 2 - 3. 

  

Сист. No: 28946

Модернизъм

- 446 -

В 212

Преход от възрожденски реализъм към модернизъм  : Кръгът "Мисъл". // Гимназист, N 17, 30 апр. - 6 май 2013, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 29132

Реализъм

- 447 -

В 212

Социален реализъм във Франция  : Оноре дьо Балзак. // Гимназист, N 7, 19 - 25 февр. 2013, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 28457

Религия

Християнство

- 448 -

В 212

Библията - книга на книгите  : Възникване, структура, тематични кръгове. // Гимназист, N 10, 12 - 18 март 2013, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 28636

- 449 -

В 212

Библията - три съвременни погледа към библейските послания  : Забраненият плод; Грехът и изкуплението; Роденият роб не може да бъде свободен. // Гимназист, N 12, 26 март - 1 апр. 2013, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 28711

Стар завет

- 450 -

В 212

Десетте божи заповеди  : Библията - Стар завет. // Гимназист, N 11, 19 - 25 март 2013, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 28715

Нов завет

- 451 -

В 212

Новият смисъл на Божието слово  : Библията - Нов завет. // Гимназист, N 13, 2 -9 апр. 2013, с. 2 - 3. 

  

Сист. No: 28728

- 452 -

В 212

Учението на Иисус Христос  : Библията - Нов завет. // Гимназист, N 14, 9 - 15 апр. 2013, с. 2 - 3. 

  

Сист. No: 28836


 Индекс по АВТОРИ

Алекова, Елена 277 367 
Александрова, Ана 350 
Ангелов, Боян 278 279 
Андреев, Веселин 120 
Анчев, Панко 364 
Богданов, Богдан 409 416 417 424 425 
Борджиева, Лина 103 
Василева, Анелия 216 222 
Великова, Теодора 218 
Владимирова, Елена 432 
Вучков, Юлиан 363 
Георгиева, Елена 340 
Георгиева, Калина 410 
Георгиева, Лалка 247 
Георгиева, Полина 59 
Гранитски, Иван 281 282 283 284 
Григорова, Людмила 285 
Димов, Янко 286 287 
Димчева, Анжела 288 289 290 356 359 365 
Динчев, Петър 291 
Добрев, Чавдар 292 360 380 
Дойнов, Пламен 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 347 352 353 362 366 383 384 
Есенски, Иван 313 314 
Златев, Димитър 315 
Зографова, Катя 358 
Иванов, Валери 316 
Иванов, Никола 381 
Илиева, Лилия 121 138 
Инев, Иван 21 25 28 29 31 35 36 42 47 48 49 53 56 60 61 65 72 73 79 81 82 86 91 104 110 112 117 190 198 202 205 207 213 214 215 225 228 233 236 245 274 275 276 
Йовева, Румяна 19 
Йорданова, Силвия 62 
Каленицов, Христо 355 
Каракашев, Тодор В. 317 
Касабова, Благовеста 318 319 320 377 
Кацарска, Красимира 22 23 24 26 27 30 33 37 38 41 43 44 50 51 57 58 63 64 66 67 68 69 70 71 74 75 77 80 83 84 87 88 89 92 94 96 98 105 108 109 111 113 114 115 116 118 122 123 126 127 129 132 134 135 139 140 141 143 144 145 146 147 148 150 151 152 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 167 169 171 172 173 174 175 176 177 180 181 183 184 186 187 191 192 193 194 199 204 206 208 210 211 217 219 220 223 226 227 229 230 231 232 235 237 238 239 240 241 242 243 244 246 248 249 250 251 256 257 260 261 265 266 267 268 269 270 271 272 
Кирилова, Лидия 264 361 
Кирилова, Теодора 252 
Коларова, Анита 321 
Колева, Дора 348 
Манолова, Наташа 375 
Маразов, Иван 379 
Мезиад, Рая Самир 441 
Найденова, Росица 336 
Николов, Георги Н. 322 323 370 
Николова, Патриция 374 
Петров, Петър 324 
Петрова, Виктория 412 
Петрова, Евелина 178 
Петрова, Пламена 386 
Попов, Кирил 325 
Попов, Константин 368 
Радинска, Валентина 351 
Ристич, Бранко С. 326 
Станиславова, Виолета 327 
Танев, Димитър 328 371 376 
Топалова, Галина 337 
Тотев, Петко 329 
Тошков, Михаил 330 331 382 
Троев, Петко 435 436 437 438 439 440 
Хаджикосев, Симеон 388 397 398 399 400 404 405 406 407 408 426 427 428 429 430 431 
Христова, Елена 7 
Цанков, Георги 357 373 
Цокев, Петър 332 
Чернаев, Пенчо 354 372 
Шопкин, Матей 333 378 
Шопов, Драгомир 369 
Янакиева, Миряна 155 
Янев, Владимир 334 
Янкова, Николета 18 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

1996: българската поезия на 90-те в една година 309 
Александър Дюма (баща) 394 
Алоис Ирасек (1851 - 1930) 431 
Анжел Вагенщайн - с име на ангел и хъс на златотърсач 375 
Антигона 421 
Антиномиите на модерната душа във философско-интимната лирика на Пейо Яворов 215 
Апокалиптичните пророчества на "Бесове" и строежът на памфлетния трагедиен роман 439 
Апокрифите - израз на жаждата за познание 10 
Апокрифна литература 9 
Апология на добродетелното християнство ренесансовото жизнелюбие 107 
Апотеоз на красотата и труда в разказа на Йордан Йовков "Песента на колелетата" 127 
Артур Шницлер (1862 - 1931) 426 
Артуров цикъл 445 
Атанас Далчев - лирика 262 
Бай Ганьо - ярка творба на социалния реализъм 191 
Безотговорното и лекомислено отношение на човека към природата 341 
Безперспективност на усилията за истинско човешко общуване между представителите на двете поколения в света на безкрайните възможности според романа на Димитър Димов "Тютюн" 151 
Безразсъдно открит и "със съвест чиста" 354 
Белетристика на обществения и естетически идеал 382 
Белязаният с дарба... 348 
Бенито Перес Галдос (1843 - 1920) 397 
Библейски мотиви в поезията на Трендафил Василев 280 
Библията - книга на книгите 448 
Библията - три съвременни погледа към библейските послания 449 
Блян, примирение и прозрение в поезията на Димчо Дебелянов 233 
Богът на разума и бунтът на духа 32 40 
Болката и гневът на Христо Ботев, породени от страданието на народа, в елегичната сатира "Елегия" 30 
Болката и съчувствието към съдбата на малкия човек в елегията на Христо Смирненски "Цветарка" 161 
Бунтът на "вечната и святата" жена 253 
Бунтът на угнетените в постмодернистичната поема на Христо Смирненски "Да бъде ден!" 165 
Българска средновековна литература 1 
Българският език 86 
Българско възраждане 11 
В мига между вечерта и нощта ( "Да се завърнеш в бащината къща", Димчо Дебелянов ) 245 
В поетичния свят на Евстати Бурнаски 368 
Вазовите "Чичовци" в контекста на епохата 70 
Вдъхновен химн на славянското писмено слово 4 
Вдъхновена песен, наситена с мъжествена скръб 218 
Векът на Просвещението 385 443 
Великата личност, народът и историята в одата "Левски" 82 
Весел, великодушен, мъдър 332 
Веселин Ханчев 363 
Ветрената мелница от Елин Пелин - апотеоз на творческия труд , на дружбата и любовта 108 
Вечната жена в емблематичната творба "Вечната" от стихосбирката на Елисавета Багряна "Вечната и святата" 261 
Вечният стремеж на човека към щастие в пейзажната творба на П. Славейков "Ни лъх не дъхва над полени" от стихосбирката "Сън за щастие" 206 
Вечното в природата според лирическата миниатюра на Пенчо П. Славейков "Спи езерото" 211 
Взаимоотношенията между изкуството и живота според "Кино" на Никола Вапцаров 173 
Висенте Бласко Ибанес (1867 - 1928) до 1909 г. 400 
Влачи ни на думите пороят... 370 
Внушаване на представата за подвига на опълченците в одата на Иван Вазов "Опълченците на Шипка" 58 
Водещи качества на героя от Ботевата поема "На прощаване" 24 
Водещи чувства на лирическия герой в елегията "Майце си" от Христо Ботев 38 
Възгледите на поета за човека и света 46 
Възкресение в "мъртвия дом": "народната правда" срещу "подземието" 436 
Възрожденската епоха във Вазовата повест "Чичовци" 66 
Възрожденският патриотизъм на епохата в одическата поема "Паисий" от цикъла "Епопея на забравените" на Иван Вазов 80 
Възрожденският патриотизъм на Иван Вазов, отразен в одата "Левски" от цикъла "Епопея на забравените" 84 
Вълнуващ призив за единство на всички българи 8 
Вяра-та, че утре живота ще бъде по-хубав, по-мъдър 168 
Генеалогически аспекти на краевековната поезия 295 
Гневът на духа, потомствено наследен от дедите 254 
Гневът на народа и погромът на бунта 252 
Гневът на сатирика Иван Вазов, насочен срещу несправедливвото социално устройство на обществото, в "Елате ни вижте!" 94 
Голямата трагична истина за човешкото щастие 434 
Горчивото познание на човека за себе си в "Камък" на Атанас Далчев 272 
Гранитски - мистичен поет? И това ли се случи? 380 
Грация Деледа (1871 - 1936) 408 
Грехът и възмездието срещу прераждащата сила на любовта 133 
Гротесковата поема на Атанас Далчев "Дяволско" като израз на стремежа към осмисляне на границите между човека и света 271 
Да измислиш бъдещето като любов 359 
Двойствената природа на човека според стихотворението "Две души" 228 
Декамерон 402 
Десетте божи заповеди 450 
Джовани Верга (1840 - 1922) 404 
Джордж Мередит (1828 - 1909) 388 
Димчо Дебелянов - поет на нравствения максимализъм и "тихата победа" на идеала (според военната елегична поема "Тиха победа") 235 
Дневници, мемоари, репортажи на новия автентизъм 304 
До моето първо либе 42 
Домът и пътят в жизнената и естетическа програма на Елисавета Багряна според стихотворението "Кукувица" от стихосбирката "Вечната и святата" 257 
Домът като отсъстващо присъствие в елегията на Атанас Далчев "Стаята" 269 
Драмата на Ирина - жертва на един жесток свят 149 
Драмата на човека в контекста на историята според "Песен за човека" на Никола Вапцаров 174 
Драматизмът и трагизмът в поетическата книга "Стихотворения" от Пейо Яворов 214 
Драматизъм на преживяванията в елегията "Заточеници" на Пейо Яворов 219 
Драматичните изповеди на Любчо Иванов 281 
Древногръцка лирика 412 
Духовната сила и нравственото богатство на Елин-Пелиновите герои 102 
Духовният свят на Елин-Пелиновите мечтатели, разкрит в едноименния разказ 114 
Духовността държи човека високо над света 321 
Духовното отчуждение и интелектуалната самота на Аза 263 
Дълговечен и младолик дух 374 
Дядо Йоцо гледа 72 
Европейски ренесанс 401 
Екзистенциално звучене на Яворовата изповед "Две хубави очи" 217 
Елегичен апотеоз на подвига в одата "Кочо" от Вазовия цикъл "Епопея на забравените" 92 
Елегия 28 
Емилиян Станев - майстор на пластични художествени образи 343 
Емоционалната памет на думите 286 
Енциклопедия на средновековния българин 7 
Еса де Кейрош (1845 - 1900) 428 
Естетическо въздействие на творящото слово в одата "Българският език" от Иван Вазов 88 
Есхил - "Прикованият Прометей" 418 
Жанрови и композиционни особености на съчинението 3 
Жената - символ на вечното търсене и на свободния дух 255 259 
Живата съвест на времето 357 
Животът в българското село според разказа на Елин Пелин "Андрешко" 109 
Животът и човекът в контекста на новото време според Вапцаровата поема "Завод" 180 
Житейската съдба, поставена на кръстопът 335 
За един разказ на Йордан Йовков 120 
Завръщане и поетически абсолют. Николай Кънчев 384 
Завръщане на 90-те 353 
Завръщането като антиномия на реалността. Биньо Иванов 300 
Завръщането като пътуване. Иван Теофилов 302 
Завръщането на лапидарната античност. Стефан Гечев 301 
Загрижеността на Иван Вазов за бъдещето на България в инициалното стихотворение "Линее нашто поколенье" 96 
Закъснели думи за една българска книга 319 
Знак от камъка оброчен 377 
Известна и неизвестна Фани Попова - Мутафова 320 
Изключителната сила на опълченците в боя според Вазовата ода на героичната жертвеност "Опълченците на Шипка" 57 
Измерения на вярата в програмната поема "Вяра" на Никола Вапцаров от стихосбирката "Моторни песни" 171 
Измерения на героичното в последната елегия на Христо Ботев "Обесването на Васил Левски" 27 
Интереси и стремежи на Вазовите герои в повестта "Чичовци" 68 
Интимният разговор на поета с родината в елегията "Обесването на Васил Левски" 26 
Испански ренесанс 396 444 
Историята на Люцкан - художествено въплъщение на Йовковите хуманистични прозрения 131 
Казанския път - Роман явление в българската литература 355 
Какво и коя е жената? 340 
Какво нещо е човек! ( "Чорба от греховете на отец Никодим" ) 117 
Калман Миксат (1847 - 1910) 430 
Карнавалната маска като лице на света според "Маска" на Яворов 231 
Книгите - предмети 310 311 312 
Книжовникът Константин Преславски 5 
Конфликтност на женската природа в разказа на Йордан Йовков "Албена" от сборника "Вечери в Антимовския хан" 122 
Копнеж по духовност 285 
Корелация между дома и пътя в елегията на Димчо Дебелянов "Да се завърнеш в бащината къща..."("Скрити вопли") 246 
Корелация между човека и родовия свят в стихотворението на Христо Ботев "Майце си" 37 
Кочо 91 
Краевековен антологизъм и нов персонализъм - стратегии на представянето 296 
Краят на любовта 288 
Културни проекти, литературни кръгове и художествени движения в началото на 90-те 294 
Левски 81 
Левски - "слава нова на земята" 54 85 
Лекото писане във второ лице. Георги Пашов 307 
Линее нашто поколение, Елате ни вижте 95 97 
Лирически размисъл за живота и смъртта 342 
Литературноинтерпретативен текст на тема "Любовта - вяра и спасение" върху стихотворението на Яворов "Ще бъдеш в бяло" 224 
Лицемерие и двуличност от Молиер до днес 390 
Любов и дълг в стихотворението "До моето първо либе" от Христо Ботев 43 
Любов и смърт в тетралогията на Димитър Талев ("Железният светилник", "Преспанските камбани", "Илинден", "Гласовете ви чувам") 140 144 146 148 
Любовта и любовният разказ в диалозите на Платон и Ксенофонт 409 
Любовта и омразата в стихотворението "Елегия" 29 
Любовта като изпитание в пътя на човека според стихотворението на Яворов "Стон" 227 
Любовта като самопожертвование в романа на Иван Вазов "Под игото" 64 
Любовта към родината в одата на Иван Вазов "Отечество любезно, как хубаво си ти!" 98 
Любовта към родината и свободата в баладичната ода "Хаджи Димитър" на Христо Ботев 22 
Магичиска светлина 284 
Магията на словото 325 
Магнетичната сила на любовта и красотата 124 
Майце си 35 39 
Медиалният нов автентизъм. Радостина Григорова 305 
Метареализъм...що за птица? 331 
Метафизиката на "Идиот" и мечтата за "положително прекрасния човек" 438 
Миг на Димчо Дебелянов - между очакванията и погрома 241 
Микросветът на любовта в пространството на живота според Яворовото стихотворение "Ще бъдеш в бяло" 223 
Миналото - утеха и наказание ( "Помниш ли, помниш ли...", Димчо Дебелянов ) 236 
Многозначност на понятието "любов" в предсмъртните стихотворения на Никола Вапцаров "Прощално" и "Борбата е безмилостно жестока..." 184 187 
Модерната душа на лирическия говорител в стихотворението "Две души" на Пейо Яворов 229 
Модерната душа на търсещата личност в "Песента на човека" от Яворов 232 
Мор Йокай (1825 - 1904) 429 
Мотивът за неизживяната младост в стихотворението "Майце си" 36 
Мотивът за Одисеевското начало в стихотворението на Елисавета Багряна "Потомка" 256 
Мотивът за пътя в разказа на "Оня свят" 110 
Мотивът за робството, бунта и свободата в одата "Левски" от цикъла "Епопея на забравените" на Иван Вазов 83 
Моята молитва 48 
Мъдрите внушения на оптимистично настроения разказвач 338 
Мястото на аутсайдера в пространството на патриархалното общество според "Железният светилник" на Димитър Талев 141 
На вселена аз приличам 378 
На крилете на мечтите в полет към бъдещето ( Есе ) 441 
Наздравица за България 278 
Народът и историята в романа "Под игото" от Иван Вазов 63 
Национална Библия 12 
Невъзможността за сливане с любимата 216 222 
Независимият и самоопределящ се човешки дух в мигове на изпитание ( според 9. песен на поемата "Септември" от Гео Милев 247 
Необходимият Димитър Методиев 333 
Необходимият поет 334 
Непреходност на любовното чувство в живота и в смъртта в стихотворението "Прощално" на Никола Вапцаров 186 
Непримиримостта на мислещия човек с робската психика на народа в елегичната сатирична поема на Христо Ботев "Борба" 33 
Николай Василиевич Гогол - "Шинел" 432 
Николай Лилиев 273 
Нов автентизъм и леко писане - теми и почерци 303 
Новият смисъл на Божието слово 451 
Ново хуманно знание за човека 403 
Новото антическо писмо в българската поезия. Стефан Гечев и Иван Теофилов 299 
Нравствената красота на българския селянин в разказа на Елин Пелин "На оня свят" 111 
Нравствените черти на героя от "Юноша" на Христо Смирненски 159 
Нравственият дълг на човека в обществото според разказа на Йордан Йовков "Серафим" 129 
Нравственият урок на Серафим 130 
Нравствено-етичните послания на Алековите фейлетони 189 
Нравствено-философски проблеми в поемите на Пенчо Славейков 202 
Обесването на Васил Левски 25 
Обичаите и нравите в преобърнатия родов космос 339 
Образите на Бай Ганьо в сблъсък с чуждата и нашата действителност 195 
Образите на кризата у модерния човек в поезията на Атанас Далчев и прозата на Чавдар Мутафов 264 361 
Образът на Бай Ганьо в изкуството 196 
Образът на дядо Йоцо - присъда над безразличието 76 
Образът на песента в поемата на Никола Вапцаров "Песен за човека" 177 
Обратната страна на европеизацията 18 
Объркан свят 324 
Опълченците на Шипка 56 
Оратория от възторзи и болки 315 
Основоположник на руския литературен език 433 
От трезвостта на роба до пиянството на свободния дух 59 
Отвъд сянката на болката 289 
Отражение на вечното в живота и изкуството в нравствено-философската поема на Пенчо Славейков "Cis moll" 210 
Отрицание на аскетичното и догматичното разбиране за живота в разказа "Чорба от греховете на отец Никодим" от сборника на Елин Пелин "Под манастирската лоза" 118 
Отсам и отвъд бариерата на делничното ( "Тихият пролетен дъжд", "Светло утро", "Кръгозори надвесени", Николай Лилиев ) 274 275 276 
Оттатък Езоповия комплекс. Биньо Иванов 298 
Оттатък Езоповия комплекс. Константин Павлов 352 
Оттатък Езоповия комплекс. Николай Кънчев 383 
Оценката на литературната критика за Алеко Константинов и неговата многопластова книга "Бай Ганьо" 193 
Очевидното като тайна. Кристин Димитрова 308 
Паисий 79 
Паисий - родоначалник на новата българска литература 13 
Паметта на тялото и текста. Поредицата "Ягодови полета" 306 
Парадоксите на светлината 365 
Патетична възхвала на езика в одата "Българският език" от Иван Вазов 87 
Патосът на отрицанието в богоборческата поема на Гео Милев "Септември" 250 
Патриотичен възторг и молитвено преклонение пред родното 78 99 
Пенчо Славейков - жрец и воин на живота 203 
Пеперудено синьо 314 
Периоди на древногръцката митология 411 
Перущица - символ на непобедимия народен дух 93 
Петко Рачов Славейков 15 
По "изборите" в Свищов 201 
По мярка на духа 277 
Повдигнат на степен и оголен до кост 376 
Повествователната техника на Иван Вазов в "Чичовци" 71 
Под игото 60 
Под седемцветната дъга 372 
Подходи за изобразяване преживяванията на героите в разказа "Косачи" от Елин Пелин 113 
Подходи за представяне вярата на героя в живота според стихотворението "Юноша" на Христо Смирненски 160 
Поезия - слънчева и оптистична 322 
Поезия от ръба на вселената 290 
Поезия проникновена, завладяваща 282 
Поезията в края на ХХ век - основания, граници, общи характеристики 293 
Поезията като разговор със себе си 287 
Поема за вярата в човешкото у човека 179 
Поет и лирически герой в поемата на Никола Вапцаров "Песен за човека" 176 
Поет на небесната синева и тихия реализъм 326 
Поетеса с бяла мисия 358 
Поетика на комичното (Алеко Константинов и световната сатирична традиция) 194 
Поетическата вселена на Вапцаров 178 
Поетическият лик на любовта в стихотворението "Во стаичката пръска аромат" 213 
Поетична възхвала на родния език 90 
Поетични и пластически метафори на космогонията 379 
Поетично претворяване на селската трагедия в психологическата поема на Пейо Яворов "Градушка" 230 
Позицията на човека към живота и борбата според "Писмо" ("Ти помниш ли...") на Никола Вапцаров 181 
Поколението от 98-а, Перес Галдос и Бласко Ибанес 398 399 
Политическа зима и "Смешен плач" 31 47 
Политическата "философия" на Бай Ганьо от едноименната творба на Алеко Константинов 192 
Порочният път на стремежа към висшето общество 389 
Посланик на словото 317 
Посоки на пътуването в поемата на Атанас Далчев "Прозорец" 265 
Потребен и от тебе сътворен... 367 
Прах сме по дрехата вечна на времето... 323 
Превръщането на омразата в градивна мощ 182 
Превъплъщенията на пътуващия герой в "Бай Ганьо" 190 
Презумпцията за предопределеност на житейския път според знаковата именна система в романа "Тютюн" на Димитър Димов 150 
Преобърнатият модел на нравствеността 393 
Преосмисляне на символно-метафоричната образност в цикъла "Зимни вечери" от Христо Смирненски 157 
Преоценка на моралните стойности в повестта "Гераците" от Елин Пелин 105 
Преход от възрожденски реализъм към модернизъм 446 
Преходността на човешкото битие според стихотворението на Атанас Далчев "Къщата" 266 
Приказка и реалност в разказа "Косачи" 112 
Притчата на Николай Табаков за щастието 316 
Причини, заради които героят бунтовник от стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев поема пътя на борбата" 23 
Проблемът за греха и възмездието в разказа на Йордан Йовков "Индже" 134 
Проблемът за греха, възмездието и силата на любовта 119 
Проблемът за дълга в предсмъртното стихотворение на Никола Вапцаров "Борбата е безмилостно жестока..." 183 
Проблемът за живота и смъртта в стихотворението "Самотен гроб в самотен кът" 207 
Проблемът за избора - любов или дълг 336 
Проблемът за избора в разказа "През чумавото" от Йордан Йовков 126 
Проблемът за избора във Вапцаровата поема "Песен за човека" 175 
Проблемът за извисяващата сила на страданието в поемата "Ралица" от Пенчо П. Славейков 204 
Проблемът за изстраданата вяра в свободата и в прогреса в поемата на Гео Милев "Септември" 249 
Проблемът за любовта и смъртта в разказа "Шибил" на Йордан Йовков 123 
Проблемът за наказанието в разказа на Елин Пелин "Занемелите камбани" от сборника "Под манастирската лоза" 116 
Проблемът за невъзможната хармония на душите в стихотворението "Сенки" 225 
Проблемът за свободата в разказа на Иван Вазов "Дядо Йоцо гледа" 75 
Прометей - пример за хуманен герой 419 
Простата човешка драма във Вапцаровата поема "История" 169 
Простата човешка драма на поета и революционера Вапцаров 185 188 
Пространствени граници на спрялото време в отварящото стихотворение на Атанас Далчев "Болница" от стихосбирката "Прозорец" 270 
Пространствено-времеви граници на общуването с майката в Дебеляновата елегия "Скрити вопли"(Да се завърнеш в бащината къща...) 243 
Противоборството между патриархалните и нравствените закони 337 
Противоречивият образ на родното в цикъла "Епопея на забравените" 53 
Псалм за вечния живот на духа 212 
Първият реалистичен роман на Английското просвещение 386 
Пътища за внушаване на елегичното настроение в стихотворението на Христо Смирненски "Старият музикант" 163 
Пътища за изразяване чувствата на заточениците в едноименната елегия на Пейо Яворов 220 
Пътища за постигане на равновесие между любовта и дълга в стихотворението на Христо Ботев "До моето първо либе" 44 
Пътища за утвърждаване на Ботевия революционен идеал в сатиричната поема "Моята молитва" 51 
Пътуване в необятния свят на човешкото познание 387 
Пътят на архаичния човек от мита до приказката и епоса 413 
Пътят на Гео Милев до "Септември" - противоречив и тревожен 248 
Пътят на човешката душа в стихотворението "Ни лъх не дъхва над полени" 205 
Разказ, време и реалност в Омировата "Илиада" 416 
Разказ, реалност и светови ред в Омировата "Одисея" 417 
Разказвач от най-висока класа 381 
Различните лица на "българското" в разказа "Дядо Йоцо гледа" 73 
Размисли за смисъла на човешкия живот 345 
Разни хора, разни идеали 200 
Разрушаване ценностната система на патриархалния човек 106 
Реалното и мнимото пътуване на автор и герой 197 
Романтизъм 442 
Романтическият тип герой в романа "Под игото" 61 
Романтичната красота на борбата и смъртта 34 45 
Романът на Левчев. И защо е роман? 364 
Рушителната енергия на силните личности, превръщаща ги в жертви на "Никотиана", според романа на Димитър Димов "Тютюн" 152 
С почерка на добротата и таланта 369 
Сам налучкваш пътя... 371 
Сатиричното изобличение на обществената поквара в цикъла "Разни хора, разни идеали" 198 
Сблъсъкът между робската "разумност" и бунтовната "лудост" 62 
Светлина, проницателност, рацио, синтез, емоция 330 
Светлината ноа думите 283 
Светлини от еоните 279 
Светлинка на хоризонта 329 
Светъл химн на преобразяващата любов 344 
Светът на вещите като лице на човека в диаболистичната творба "Повест" на Атанас Далчев от цикъла "Пръстен" 268 
Светът на мислещия човек в одата на Иван Вазов "При Рилския манастир" 77 
Светът на творческата личност в стихотворението на Атанас Далчев "Книгите" 267 
Свободата да говориш за "мръсните тайни" 356 
Свободният дух в защита на човешката нравственост 422 
Свое и чуждо в българската възрожденска литература 14 16 17 
Свят, време и реалност в "Теогония" и "Дела и дни" на Хезиод 424 425 
Сила на патриотичното чувство в одата на Иван Вазов "Българският език" 89 
Силата на любовта и красотата 121 138 
Силата на романтичното изживяване на мечтата спомен в елегията "Помниш, помниш ли..." от Димчо Дебелянов 237 
Силата на словото при изграждане на художествените образи 100 
Силата на човешкия дух да открива, да сътворява 350 
Символни измерения на страданието 221 
Символните послания на заключителната миниатюра "Самотен гроб в самотен кът" от стихосбирката на Пенчо П. Славейков "Сън за щастие" 208 
Следвам своя полет с криле и мах от вяра... 373 
Слепота и музика в стихотворения на Смирненски и Вапцаров 155 
Смъртта и възкресението в "Хаджи Димитър" 21 
Социален реализъм във Франция 392 447 
Социална и нравствена критика на обществото и църквата 395 
Социалните дилеми пред личността според Елин-Пелиновия разказ "Задушница" 115 
Специфика на антиподната двойка Иван Селямсъзът и Варлаам Копринарката Тарильомът в повестта на Иван Вазов "Чичовци" 69 
Споменно завръщане към една любов 349 
Среднощната безсъница на селския син Първан Стефанов 360 
Срещата и разминаването на страданието и състраданието 136 
Старобългарска литература 2 
Старогръцка драма 410 
Старогръцка лирика 414 
Стиховете на "плачещата" в тишината душа 391 
Стихосбирката на Христо Смирненски "Да бъде ден!" като нов етап в развитието на българския модернизъм 164 
Стихотворението на Димчо Дебелянов "Един убит" - отражение на едно "грохотно, жестоко време" 240 
Страдание и бунт в стихосбирката "Да бъде ден!" 166 
Страданието на селския човек, разкрито в Йовковия разказ "Другоселец" 135 
Страстта на сърцето 327 
Стратегии на отсъствието. Любомир Левчев 366 
Стратегии на пренаписването. Иван Цанев 347 
Стратегии на приключването. Миряна Башева 297 
Стремежът на модерната жена за самоизява и полет на духа 258 
Съдбата и художественият свят на ранния Достоевски 435 
Съдбовен знак, в който бъдещето се вглежда 291 
Сърце на Едмондо де Амичис и "Спартак" на Рафаело Джованьоли, или как се излиза от литературния канон 406 407 
Състраданието на Христо Смирненски към съдбата на човека от крайните квартали в цикъла "Зимни вечери" 156 
Сякаш вече си книга и сам се четеш 328 
Табуто, неговото престъпване и камъкът в "Гераците" на Елин Пелин 103 
Творецът - носител на вечния човешки устрем към съвършенство 209 
Типичност на Вазовите герои според първа глава на повестта "Чичовци" 67 
Този велик алхимик - любовта 351 
Трагедията на личността в сблъсък със света на "Никотиана" 153 
Трагизмът на житейската неосъщественост 234 
Трагика и героика в поемата "Йохан" на Христо Смирненски 167 
Трагическата вина и духовната слепота на Едип 423 
Трагичните дисонанси на душата в елегията на Димчо Дебелянов "Черна песен" 242 
Трагичното разпадане на родовия свят в повестта "Гераците" 104 
Традицията на новия автентизъм. Екатерина Йосифова 362 
Трудният и дълъг път на духовното съзряване 142 
Тъги и протести на изгнаника 292 
Тържеството на любовта в отрицание на подлостта 125 
Удивителна картина на живота в миналото, пресъздадена с поетическо вдъхновение 128 137 
Универсалните търсения на прогресивната хуманна личност 170 
Уроците по родолюбие на Талевите герои 139 143 145 147 
Успешно плуване в творческия океан 318 
Устремът на лирическата героиня към свобода и простор в "Стихии" на Елисавета Багряна 260 
Утвърждаване на Ботевия революционен идеал в сатиричната поема "Моята молитва" 50 
Утопичната мечта на Никола Вапцаров за бъдещето в стихотворението "Сън" от цикъла "Песни за една страна" 172 
Учението на Иисус Христос 452 
Федерико де Роберто (1861 - 1927) 405 
Фикционални и реални граници на пътуването към дома в предсмъртната елегия на Димчо Дебелянов "Сиротна песен" 244 
Хенрик Понтопидан (1857 - 1943) до 1905 г. 427 
Християнската идея за изкуплението във Вазовия разказ "Дядо Йоцо гледа" 74 
Христо Ботев - титан на мисълта и делото 20 
Христо Ботев в контекста на Българското възраждане 19 
Христо Смирненски - "слънчевото дете на бурята" 154 
Художествен национален пантеон на великите личности 55 
Художественият космос и философските антиномии на късния Достоевски 440 
Художественото новаторство на Гео Милев в поемата "Септември" 251 
Хуманната и свята мисия на първоучителя Кирил 6 
Хуморът - мощно оръжие срещу патриархалното безвремие 101 
Цената на истината в сонета "Пловдив" на Димчо Дебелянов 238 
Цикълът от фейлетони "Разни хора, разни идеали" от Алеко Константинов като изобличение на нравствената и политическа поквара в обществото 199 
Чичовци 65 
Човек и бог в стихотворението "Моята молитва" 49 
Човекът в контекста на епохата според одата "Ний" на Христо Смирненски 162 
Човекът и Вселената 346 
Човекът и идеята в "Престъпление и наказание" 437 
Човекът срещу предопределенията на съдбата 420 
Човешката словесност 415 
Човешкият порив към красота в разказа на Йордан Йовков "Последна радост" 132 
Човешкото лице на борбата за промяна в елегията на Христо Ботев "Към брата си" 41 
Чувството за дискомфорт на самотника в елегията на Димчо "Спи градът" 239 
Чудесата 313 
Широкият спектър на живота, отразен в разказите на Иван Вазов 52 
Юношата от едноименната творба на Христо Смирненски - пред прага на живота 158 
Яворовият лирико-философски модел на света, показан в психологическото стихотворение "Сенки" 226 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Австрийска литература- критика 426 
Английска литература - критика 385 386 387 388 443 
Българска възрожденска литература- критика 11 12 13 14 15 16 17 18 
Българска литература - критика 446 
Българска литературна класика - критика 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 339 343 344 361 
Българска съвременна литература- критика 264 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 340 341 342 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 
Датска литература - критика 427 
Есета 441 
западноевропейска литература - критика 385 442 443 445 
Испанска литература- критика 396 397 398 399 400 444 
Италианска литература - критика 401 402 403 404 405 406 407 408 
карикатури 196 
Класическа гръцка литература - критика 409 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 
Литературна критика 448 449 450 451 452 
Португалска литература- критика 428 
Руска класическа литература- критика 432 433 434 435 436 437 438 439 440 
Старобългарска литература - критика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Старогръцка литература-критика 410 411 412 413 414 415 
Унгарска литература - критика 429 430 
Френска литература - критика 389 390 391 392 393 394 395 447 
Християнство 448 449 450 451 452 
Чешка литература - критика 431 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автентизъм 304 305 362 
апокрифи 9 10 
Бай Ганьо 190 
белетристика 285 329 332 375 
Библия 448 449 450 451 452 
бъдеще 441 
български модернизъм 446 
Българско възраждане 11 19 
възрожденска литература 12 13 14 16 17 
герои 418 
диалози 409 
драматургия 324 
елегия 26 27 38 41 161 219 220 237 239 242 243 244 246 
епос 413 
есета 441 
жанрова система 2 
живот 20 154 273 343 
житие 6 
интимна лирика 215 216 222 
карикатура 196 
комедия 18 390 
кръг Мисъл 446 
лирика 211 217 224 229 262 331 
личност 394 
метареализъм 331 
мечти 441 
мистицизъм 380 
Мит 413 415 
митология 411 
Нов завет 451 452 
новели 313 318 402 403 
образ 131 149 196 197 
образи 69 195 
общество 394 
ода 54 55 56 57 58 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 98 162 
особености 2 418 420 
повест 65 66 67 68 69 70 71 100 101 103 104 105 106 338 339 344 432 436 
повести 52 
поезия 20 21 22 23 24 25 28 29 30 32 33 34 35 36 37 39 40 42 43 44 45 48 49 50 51 53 78 90 95 96 97 99 155 156 157 158 159 160 163 164 166 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 203 205 206 207 208 209 212 213 214 218 221 223 225 226 227 228 231 232 233 234 236 240 241 245 253 254 255 256 257 258 259 260 261 263 264 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 286 287 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 314 315 317 321 322 323 325 326 327 328 330 333 334 340 347 348 351 352 353 354 359 360 361 362 365 366 367 368 369 370 371 372 373 377 378 379 380 383 384 391 
поеми 15 165 167 202 204 210 230 235 247 248 249 250 251 252 265 349 416 417 424 425 
представители 304 
проза 264 361 
Просвещение 385 443 
публицистика 31 46 47 
разказ 72 73 74 75 76 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 122 123 124 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136 335 336 337 341 342 
разкази 52 102 107 119 121 128 137 138 318 381 
ранно творчество 435 
реализъм 191 192 193 388 397 398 399 400 404 405 406 407 408 426 427 428 429 430 431 
ренесанс 396 401 444 
романи 59 60 61 62 63 64 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 288 316 319 331 350 355 356 364 376 382 385 386 387 389 393 394 395 396 434 437 438 439 440 443 444 445 
Романтизъм 394 442 
сатира 94 194 370 
символизъм 391 
словесност 415 
сонети 238 
сонетина 368 
средновековие 445 
Стария завет 449 450 
старобългарска литература 1 3 4 5 7 8 
старогръцка драма 410 
старогръцка лирика 412 414 
творчество 154 320 343 357 358 363 374 388 397 400 401 404 405 406 407 408 426 427 428 429 430 431 433 
трагедии 418 419 420 421 422 423 
фантастични разкази 345 346 
фейлетони 31 47 189 198 199 200 201 
френски реализъм 392 447 
ценностна система 19 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Амичис, Едмондно де 406 407 
Анастасов, Петър 334 
Ангелов, Боян 291 
Ангелов, Георги 321 
Андасаров, Петър 323 326 
Андреев, Андрей 377 
Арнаудов, Иван 279 
Атанасов, Георги 282 
Атанасов, Йордан 331 
Багряна, Елисавета 253 254 255 256 257 258 259 260 261 
Балзак, Оноре дьо 392 393 447 
Банков, Банко П. 324 
Барух, Виктор 374 
Башева, Миряна 297 
Биков, Тодор 290 
Бласко Ибанес, Висенте 398 399 400 
Бокачо, Джовани 401 402 403 
Ботев, Христо 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
Бурнаски, Евстати 368 369 
Вагенщайн, Анжел 375 
Вазов, Иван 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
Вапцаров, Никола 155 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 
Василев, Трендафил 280 
Вежинов, Павел 345 346 
Верга, Джовани 404 
Верлен, Пол 391 
Войников, Добри 14 16 17 18 
Вълчев, Найден 283 
Георгиев, Велин 372 
Георгиев, Веселин 317 
Германов, Андрей 348 
Гечев, Стефан 299 301 
Гогол, Н. В. 432 
Гранитски, Иван 379 380 
Григорова, Радостина 305 
Далчев, Атанас 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 361 
Дебелянов, Димчо 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 
Деледа, Грация 408 
Денева, Елена 314 
Денева, Иванка 319 
Дефо, Даниел 385 386 387 443 
Джованьоли, Рафаело 406 407 
Димитров, Димитър 152 
Димитрова, Блага 340 
Димитрова, Кристин 308 
Димов, Димитър 149 150 151 153 
Динчев, Петър 315 
Дойнов, Иван 325 
Достоевски, Ф. М. 435 436 437 438 439 440 
Дюма, Александър 394 
Еленков, Лъчезар 378 
Елин Пелин 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
Енчев, Иван 331 382 
Еса де Кейрош, Жозе Мария 428 
Есенски, Иван 292 
Есхил 418 419 
Ефтимов, Йордан 312 
Звездинов, Атанас 367 
Здравков, Иван 330 
Иванов, Биньо 298 300 
Иванов, Захари 289 
Иванов, Любчо 281 
Ирасек, Алоис 431 
Искренов, Петър 318 
Йоан Екзарх 7 
Йовков, Йордан 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 
Йокай, Мор 429 
Йосифова, Екатерина 362 
Канева, Мария 310 
Капралов, Атанас 277 
Каравелов, Любен 100 101 
Кирков, Димитър 376 
Климент Охридски 6 
Константин - Кирил Философ 4 
Константин Преславски 5 
Константинов, Алеко 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 
Константинов, Георги 370 371 
Кръстомиров, Йордан 311 
Ксенофонт 409 
Кънчев, Николай 383 384 
Левчев, Любомир 364 365 366 
Лилиев, Николай 273 274 275 276 
Матанов, Иван 284 
Мередит, Джордж 388 
Методиев, Димитър 333 
Миксат, Калман 430 
Милев, Гео 247 248 249 250 251 252 
Милчев, Николай 359 
Молиер 390 
Мопасан, Ги дьо 389 
Мутафов, Чавдар 264 361 
Няголова, Елка 358 
Омир 416 417 
Павлов, Константин 352 353 
Павлова, Павлина 331 350 
Паисий Хилендарски 12 13 14 16 17 
Пацов, Йото 313 
Пашов, Георги 307 
Перес Галдос, Бенито 397 398 399 
Петров, Валери 349 
Петров, Ивайло 338 339 
Петрунова, Донка 356 357 
Платон 409 
Понтопидан, Хенрик 427 
Попова-Мутафова, Фани 320 
Презвитер Козма 8 
Пушкин, А. С. 433 434 
Радев, Никола 381 
Радичков, Йордан 341 342 
Ралчев, Георги 287 
Робанов, Иван 355 
Роберто, Федерико де 405 
Сервантес 396 444 
Славейков, Пенчо 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 
Славейков, Петко Р. 14 15 16 17 
Славянски, Павел 373 
Смирненски, Христо 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 
Софокъл 420 421 422 423 
Станев, Емилиян 343 344 
Станиславова, Виолета 285 
Станишев, Кръстьо 328 
Станков, Валери 351 
Стендал 395 
Стефанов, Първан 360 
Табаков, Николай 288 316 
Талев, Димитър 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 
Теофилов, Иван 299 302 
Тодоров, Николай 329 
Хаджиев, Йордан 332 
Хайтов, Николай 335 336 337 
Ханчев, Веселин 363 
Харалампиев, Харалампи 327 
Хезиод 424 425 
Христов, Димитър 278 
Цанев, Иван 347 
Черноризец Храбър 3 
Шницлер, Артур 426 
Шопкин, Матей 286 322 
Шопов, Драгомир 354 
Яворов, П. К. 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ