FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Дигитална библиотека

                                      

                  „ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА  ХАСКОВО”

 

  Да се съхрани  литературното и културно-историческо наследство на Хасково и региона и да се предаде на поколенията - това е идеята на „Дигитална библиотека  Хасково”.  РБ „Хр. Смирненски” стартира проекта в началото на 2012 г., чрез дигитализация на част от фонда, като  първият етап е цифрова обработка на пощенски картички от Старо Хасково.Тази колекция е уникална картина на  обществения  и  културен   живот на града ни от края на XIX и началото на XX век.  До „Дигитална библиотека  Хасково” има достъп чрез електронния каталог на библиотеката.  Дигитализираните  обекти са достъпни и  чрез  EUROPEANA.EU -  портал, към  близо 15 милиона електронни обекта – филмови материали, фотографии, картини, музикални произведения, карти, ръкописи, книги, периодични издания.
  Следващият етап е дигитализация на местния периодичен печат от края на XIX и началото  XX век.

  

За да бъде успешно търсенето в „Дигитална колекция Хасково“ чрез  електронния каталог е достатъчно само да направите няколко стъпки:
 1. Задаване параметри на справката
       - Признак за търсене:  Всички думи
      - Каталог: CD, касети
      - Вид на справката: Пълно библ. описание
  2. В Търсен текст: думата, по която ще се търси информация, например: Хасково, картички, театър и  др.

 

 

Бюлетин ДИГИТАЛНА КОЛЕКЦИЯ 

 

 БЮЛЕТИН "РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ" 

 

Уважаеми  читатели,

 

  Регионална библиотека „Хр. Смирненски"

 

  има удоволствието да ви съобщи,

  че работи новата електронна услуга   

Моята библиотека”,

с помощта, на която вече ще можете през електронния каталог

да :

 

  ·         виждате информацията на вашия електронен картон /заети книги, бюлетин на новите ни книги, най-четени книги и др./ 

 

       правите заявка за резервация на книги 

          правите заявка за презапис на заетите ви книги

 

"МОЯТА БИБЛИОТЕКА" :

Читателите могат да ползват допълнителните възможности, осигурявани от функцията „МОЯТА БИБЛИОТЕКА“, след попълване на коректни читателски номер и парола и активиране на бутон изпрати.


 

ПРОВЕРКА ЗА ЗАЕТА ЛИТЕРАТУРА :

Читателите могат да ползват допълнителните възможности, осигурявани от функцията ПРОВЕРКА ЗА ЗАЕТА ЛИТЕРАТУРА, след попълване на коректни читателски номер или ЕГН и активиране на бутон Търси.