FAIL (the browser should render some flash content, not this).

За нас

 

  Библиотека "Христо Смирненски" е създадена на 29.04.1953 г. с решение на Изпълнителния комитет на Окръжния  народен съвет (ОНС) - Хасково, с протокол № 23. 
    Първоначалната сбирка от книги наброява 9 617 тома, предимно дарени от частни лица. В деня на откриването  на библиотеката - 15.07.1954 г. фонда вече наброява 18 600 тома литература. Библиотеката е основното книгохранилище на региона, архив на краеведската литература и на местния печат, център за цялостно библиотечно обслужване на читателите, за библиотечно-библиографска информация и библиографии по краезнание. 
 
   Историческата справка дава точни сведения кога и  как е създадена  нашата библиотека... Статистиката сочи  колко  хора са  преминали през  различните  зали  и отдели, колко от тях са протегнали ръце към библиотечните лавици, за  да потърсят и намерят „своята” книга  и да се връщат отново и отново  при нас... Но нито  историята, а още по-малко статистиката, биха могли  да измерят ежедневния  труд   на онези, посветили  се на професия, възникнала още във века  на Просвещението - библиотечната... Защото трябва да  бъдеш силно мотивиран, за  да  отдадеш  част от живота си тъкмо и само на тази мисия... Мисията - да  бъдеш посредник между мъдростта и вечната жажда на човека към усъвършенстване и знания. Мисията - да бъдеш ревностен разпространител на постиженията на човешката мисъл. Мисията - да бъдеш търпелив и усмихнат... Мисията - да обичаш... Да обичаш - книгите  и хората,  докоснали се до  тях...
 
   И тъкмо, заради тази обич сме  тук - в библиотеката. За да Ви посрещнем - Вас, нашите читатели! За да Ви бъдем полезни. За да бъдем заедно  в търсенето  на „вашата”  книга. Защото Регионална библиотека ”Хр.Смирненски”- Хасково е Вашата библиотека!
 
 
 
 

Летопис

1953 - 29 април - с решение на ИК на ОНС – Хасково е създадена окръжна библиотека

1954 - 15 юли - Библиотеката е открита официално и започва работа с читатели.

1956 - Начало на справочно-библиографска дейност.

1957 - На библиотеката е възложена методична функция.

1960 - Обособяват се отделите : Обслужване на възрастни читатели, Детски отдел, Комплектуване и обработка на фондове и каталози и Методичен.

1961 - Открит е Справочен отдел.

1962 - Създадена е Краеведска сбирка

1967 - 25 септември – Полагане основите на нова сграда на библиотеката.

1971 - 13 март - С правилник на Комитета за изкуство и култура Окръжна библиотека е обявена за общодостъпна Универсална научна библиотека, основно книгохранилище на окръга, архив на краеведската литература и местния печат.

1972 - Изградена е единна библиотечна система в Хасковски окръг.

1975 - Библиотеката се премества в нова сграда. Създадени са читалня “Изкуство“ и студио “Музика”. Издаден е първия био-библиографски справочник “Южна пролет”.

1983 - 19 май – Утвърден е Окръжен библиотечен съвет. Открита е зала “Изкуствотека” към читалня “Изкуство”.

1991 - Започва автоматизирано обработване на новопостъпилата в библиотеката литература със стартирането на програма "Кобра”.

1992 - Изгражда се Регионално дружество “Съюз на библиотечните и информационни работници” /СБИР/.

2002 - Стартира програма “АБ” за автоматизирана обработка на книги и периодични издания.

2003 - Изградена е локална компютърна мрежа.

2010 - Библиотеката е част от "Глобални библиотеки - България"