FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Контакти

Директор    

038/ 62-21-68; 0878266879

Eл.поща: dir_lib_hs@abv.bg

                  biblioteka_haskovo@abv.bg

facebook: Регионална библиотека Христо-Смирненски Хасково

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - пишете ни

 

Административен отдел           

038/ 62-46-42

Работно  време  от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.

Eл.поща: biblioteka_haskovo@abv.bg

facebook: Регионална библиотека Христо-Смирненски Хасково

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - пишете ни

 

Комплектуване и обработка на библиотечни фондове и каталози
038/ 62-46-42

Работно  време  от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.

Eл.поща: biblioteka_haskovo@abv.bg

facebook: Регионална библиотека Христо-Смирненски Хасково

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - пишете ни

 

Справочно библиографско и информационно обслужване

038 / 62-49-47

Работно  време  от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.

Eл.поща: biblioteka_haskovomzs@abv.bg

facebook: Регионална библиотека Христо-Смирненски Хасково

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - пишете ни

 

Краезнание

038 / 62-49-47

Работно  време  от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.

Eл.поща: biblioteka_haskovo_kr@abv.bg

facebook: Регионална библиотека Христо-Смирненски Хасково

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - пишете ни

 

“Изкуство” и студио “Музика”

038 / 62-49-47

Работно  време  от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.

Eл.поща: biblioteka_haskovo@abv.bg

facebook: Регионална библиотека Христо-Смирненски Хасково

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - пишете ни

 

Обществен информационен център

038 / 62-44-75

Работно  време  от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.

Eл.поща: biblioteka_haskovo@abv.bg

facebook: Регионална библиотека Христо-Смирненски Хасково

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - пишете ни

 

Книгозаемане за дома

038 / 62-44-75; 0878 308 595

Работно  време  от 8.30 до 18.00

събота от 9.00 до 13.00 ч.

Eл.поща: biblioteka_haskovo@abv.bg

facebook: Регионална библиотека Христо-Смирненски Хасково

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - пишете ни

 

Читалня “Хуманитарни науки”

038 / 62-44-75

Работно  време  от 8.30 до 18.00

събота от 9.00 до 13.00 ч.

Eл.поща: biblioteka_haskovo@abv.bg

facebook: Регионална библиотека Христо-Смирненски Хасково

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - пишете ни

 

Читалня “Точни и приложни науки”

038 / 62-44-75

Работно  време  от 8.30 до 18.00

събота от 9.00 до 13.00 ч.

Eл.поща: biblioteka_haskovo@abv.bg

facebook: Регионална библиотека Христо-Смирненски Хасково

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - пишете ни

 

Детски отдел

038 / 62-44-75

Работно  време  от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30

събота: от 9.00 до 13.00 ч.

Eл.поща: biblioteka_haskovodo@abv.bg

facebook: Регионална библиотека Христо-Смирненски Хасково

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - пишете ни