FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Начало

140  години от рождението на Михаил Арнаудов

Михаил Петров Арнаудов (05.10.1878 – 18.02.1978) – литературен историк и теоретик, етнограф и фолклорист, академик. Арнаудов е един от най-изтъкнатите изследователи на българската литература. Проучва проблемите на Възраждането – „ Г. С. Раковски. Живот, произведения, идеи”(1922), „Неофит Хилендарски Бозвели. 1785 – 1847”(1935), „Любен Каравелов. Живот, дело, епоха. 1834 – 1879” (1964) и др. Паралелно с възрожденските книжовници той изследва живота и творчеството на видни български писатели след Освобождението – П. К. Яворов , Иван Вазов, Кирил Христов. Арнаудов изследва и западноевропейската и славянската литературa. Значителен е приносът на Михаил Арнаудов в литературната теория – „Основи на литературната наука” (1942), „Психология на литературното творчество”(1931). Разностранен в интересите и предпочитанията си, Арнаудов проявява трайно влечение към фолклора и етнографията. Изследва българския фолклор, обичаи и вярвания, събира народни умотворения и проучва приказки, легенди, празници – „Студии върху българските обреди и легенди”(1912), „Очерки по български фолклор”(1934), „Български народни празници. Обичаи, вярвания, песни и забави през цялата година”(1943), „Веркович и Веда Словена”(1968). Многостранното и богато дело на Михаил Арнаудов го утвърждава като един от най-значимите представители на българското литературознание, фолклористика и етнография.

 

 

 

 

 


 

 

 

Поредната дейност по проекта

 

„Библиотека – тийнейджъри - книги”


Поредната дейност по проекта „Библиотека – тийнейджъри -  книги”

се състоя  заедно с младежите от  ЕГ „проф. д-р Асен Златаров”, декорираха Тийн зоната по свой вкус и заснеха видео ревю на любима  книга.

 

 

 


 

 Българска Асоциация "Осиновени и осиновители" и Дора Прангаджийска /психотерапевт/ със съдействието на Регионална библиотека “Христо Смирненски” Хасково представи книгата " Благодаря ти, мамо! Пътят на осиновения от гнева до прошката" и филма "Триъгълник от любов".

 

 

 

 


 

 

Работна среща по проект

„Библиотека – тийнейджъри – книги”

 


 

По време на днешната работна среща по проект „Библиотека – тийнейджъри – книги” бяха подбрани мисли, цитати и сентенции, свързани с четенето и книгите. Предвижда се изобразяването им под формата на QR – кодове върху тениски, изработени специално за проекта.

 

 

 


 

 

 


 


 


 

Информационна среща по проект

„Библиотека – Тийнейджъри – Kниги”

 

 

Днес се проведе информационна среща по проект „Библиотека – Тийнейджъри – Kниги”, на която учениците от ЕГ „ проф. д-р Асен Златаров” се запознаха с дейностите по проекта. Младежите обмениха идеи за заглавия, които да се включат в специално създаден тематичен „Тийн - бюлетин” на новопостъпила учебно-помощна и художествена литература. Библиотечните специалисти им предоставиха книги , които да ги вдъхновят в измислянето на послания, които ще бъдат изработени под формата на QR- кодове върху тениски, които ще помогнат за популяризирането на проекта. Учениците се запознаха и с новата е-услуга на РБ „Хр. Смирненски” - „Моята библиотека”.

 

 

 

 


 

 

 

 

Център "Ринкър" за предприемачество и обучения е създаден от Фондация BCause (доскоро „Помощ за благотворителността в България“) през 2014 г. с финансовата подкрепа на Фондация КАФ Америка. Мисията на Център „Ринкър“ e да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

  


 

 

Пътуващата изложба „Книги, посоки, публики” на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (НБКМ) гостува в РБ „Хр. Смирненски” по случай празника на град Хасково.

 


 

            Изложбата на НБКМ е създадена по повод 140 години от създаването на Националната библиотека и Българското председателство на Съвета на ЕС. Експозицията представя д-р Бояна Минчева, главен архивист в отдел „Ръкописи и старопечатни книги” и един от създателите на изложбата.

            В 16 пана отделите „Ръкописи и старопечатни книги”, „Български исторически архив” и „Ориенталски сбирки” към НБКМ разкриват малка част от съкровищата на Националната библиотека на България.  Сред тях са  едни от най-ранните паметници на българската книжовност – Енински апостол (Х – ХІ в.), Добрейшовото четириевангелие ( ХІІІ в.), първият Софрониев препис на История славянобългарска от Паисий Хилендарски (1765 г.). От чуждоезичните ръкописи е представен най-ранният точно  датиран паметник от колекциите на НБКМ – Арменското четириевангелие от 966 г., донесено от Бачковския манастир. Отделено е място и на най-ранните издания на  славянската печатна книга на Балканите – „Четириевангелие” на Макарий от 1512 г., „Часословец” на Яков Крайков, „Абагар” на епископ Фирип Станиславов. В експозицията са подбрани малко известни на широката публика документи, които акцентират на успехите на просветното дело през Възраждането – свидетелство на видния библиограф акад. Никола Михов, издадено от Априловската гимназия в Габрово; завещанието на Евлоги Георгиев, с което дарява средства за построяване и издръжка на висше учебно заведение и др.  Изложбата представя преписи на творби от ранни арабски автори, художествено изработени персийски ръкописи и редки старопечатни издания на османотурски език.


 

        Регионална библиотека „Хр. Смирненски” е представила във витрините фототипни издания на ръкописи и старопечатни книги, част от библиотечния фонд. Сред тях са Асеманиево евангелие; Остромирово евангелие; Четвероевангелие на цар Иван Александър и др.

 

 

 

 


 

 

120 години от рождението на Христо Смирненски

Христо Смирненски (псевдоним на Христо Димитров Измирлиев) (17.ІX.1898 -18.VІ.1923) - български поет, автор на разкази и фейлетони.